Woudsma, Wijtze

Wytze (Wietze) Woudsma, geboren op 12 februari 1921 te Damwoude, overleden op 4 september 1944 te Vught, zoon van Jelle Petrus Woudsma en Roelofke Wytses Terpstra 


Wytze was politieagent en werd in 1942 tewerkgesteld in Duitsland. Door de slechte omstandigheden werd hij ziek en mocht hij terugkeren naar Nederland. Teruggekeerd schrijft Wytze het pamflet "Ik zag Duitsland".

Door zijn contacten komt Wytze makkelijk met het verzet in aanraking. Hij begint als koerier maar door zijn enorme doorzettingsvermogen stijgt hij snel in aanzien. Wytze werkt dan voor de verzetsgroep Van der Meulen en verricht spionagewerk. Onder andere in Nes waar de Duitsers een militair kamp bouwen en bij het vliegveld Leeuwarden. Wytze is in 1944 een van de belangrijkste medewerkers. Er zijn dan al contacten gelegd met Londen. Dokkum wordt een van de belangrijkste informatiecentra van het verzet. Als in 1944 een afdeling Landwacht in Dokkum gelegerd wordt moet Wytze onderduiken.

Wytze belandt in Wassenaar en komt hier met de plaatselijke LO in contact. Via de leider van deze verzetsgroep, Freark Leijstra (Omke Freark) uit Burdaard krijgt Wytze werk bij het Bedrijfschap voor Vee en Vlees. Wytze raakt echter in psychische moeilijkheden en wordt in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen. Desondanks gaat hij door met zijn verzetswerk.

Op 22 juni 1944 is het psychiatrisch ziekenhuis door 28 SD-ers omsingeld en toch ziet Wytze nog kans om spullen te verbergen. Na zijn arrestatie laat Wytze niets los. Leystra wordt naar Duitsland gestuurd en gooit een briefje uit de trein waarop staat dat Wytze Woudsma op 4 september 1944 is omgebracht.

Wytze wordt in Vught gefusilleerd op 4 september 1944, de dag voor dat alle gevangenen naar Duitsland worden getransporteerd vanwege het naderen van de geallieerde troepen.
Zijn broer Petrus komt om op 3 april 1945 in Leeuwarden en wordt begraven op de Gemeentelijke begraafplaats in Dokkum.

Nobuts drummer Wytze Woudsma kruipt in de huid van zijn oom, de in 1944 op 23 jarige leeftijd omgebrachte verzetsstrijder Wytze Woudsma. Een indringend document over vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

Avondland

1946 Weekblad 'De Zwerver'

Wijtse Woudsma (Rienk Prins) De tweede zoon uit het grote gezin van J. Woudsma te Dokkum.
Na uit Duitsland te zijn ontsnapt, begon hij met het schrijven van een pamflet, getiteld: „Ik zag Duitsland", waarvan direct een duizend exemplaren werden verspreid.

Al spoedig trad Wijtse op als vaste koerier, die alle mogelijke en soms haast onmogelijke opdrachten sportief uitvoerde. Ook nam hij deel aan de overval op het gemeentehuis van West Dongeradeel op 4 Febr. 1944.

Zijn durf en ondernemingsgeest, deden hem al spoedig een vooraanstaande plaats innemen en
zo werd Wijtse onder de naam „Rienk Prins" één der ijverigste medewerkers van de Nederl.
Spionnagedienst (B.I.)

Onder veel meer, waren de mooie tekeningen van de vliegvelden Leeuwarden en Deelen voor
een goed deel zijn werk. Zijn naam is hieraan onafscheidelijk verbonden.

Ook voor Rienk geldt hetgeen Generaal Crerar op 31 Mei 1945 schreef in zijn „Message to
our Dutch Colleagues": „Uw rapporten waren accuraat, stipt en een belangrijke factor bij de uiteindelijke overwinning. Ik besef daarbij de grote risico's die U hebt gelopen, bij het verkrijgen van deze inlichtingen en, de straffen, die U en Uw kameraden, die er niet meer zijn, werden opgelegd..." Die er niet meer zijn Ook Wijtse is niet meer.

Veel was over hem nog te zeggen
We staren hem na...... als een der dapperen.
We staren hem na doch niet als degenen
die geen hope hebben.

W. v. D.

www.ternaard.nu
PDF – 12,9 MB 680 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.