Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Haagsma, Bartele

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 3 december 1874, ƒ 2.25.

Bartele Haagsma. Zoon van Hendrik Haagsma (timmerman) en van Sjoukje Hoff.
Geboren, vrijdag 16 oktober 1868, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 2 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren, 1 maand en 17 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Haagsma, Grietje Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 27 maart 1880, ƒ 4.50. 

Grietje Martens Haagsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer.
Dochter van Marten Bouwes Haagsma en van Sjuwkje Jelles Drijfhout.
Geboren, dinsdag 24 april 1821, te Nijeholtwolde, Weststellingwerf.
Sinds zondag 13 juni 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Bartele Obbes Pranger (arbeider).
Overleden, vrijdag 27 februari 1880, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 58 jaren, 10 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Haan de, Elligje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 november 1874, ƒ 2.25. (dat kan niet goed zijn!)

Elligje de Haan. Dochter van Wiebe de Haan (stoombootsknecht) en van Grietje Siebes de Boer.
Geboren, zaterdag 20 mei 1871, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 19 november 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 jaren, 5 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Haan de, Elligjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 13 december 1875, ƒ 1.00.

Elligjen de Haan. Dochter van Wiebe de Haan (stoombootsknecht) en van Grietje de Boer.
Geboren, zondag 21 november 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 13 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom 22 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Haan de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 26e Januari 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Haan. Dochter van Wiebe de Haan, stoombootknecht en van zijne huisvrouw, Grietje de Boer, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, dinsdag den 25e Januarij 1881, te Ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 7-4-2023


Hage, Geertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 19 maart 1880, ƒ 1.25.

Geertje Hage. Dochter van Teunis Hage, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren,zondag 25 mei 1879, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 19 maart 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 9 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023

Opmerking Familienaam vader bij huwelijk vermeld als "Hagen"


Harkema, Antje Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 31 oktober 1878, ƒ 4.50.

Antje Rienks Harkema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbaar, wonende in de Lemmer.
Dochter van Rienk Jurjens Harkema en van Aaltje Jacobs (Schanstra).
Geboren, woensdag 2 oktober 1811, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoop, zondag 13 oktober 1811 in de Hervormde gemeente van Lemsterland.
Sinds zondag 31 mei 1835, te Lemsterland, echtgenoote van Teunes Gerrits de Vries (arbeider).
Overleden, woensdag 30 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 67 jaren en 28 dagen.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Henstra, Siemen Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 17 januari 1878, ƒ 4.50.

Siemen Jacobs Henstra (Symen Jacobs Henstra).
In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Jacob Henstra en van Aaltje Sikkinga.
Geboren, maandag 17 juni 1799, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 20 januari 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 31 juli 1849, weduwnaar van Hielkjen Franzes van der Pot.
Overleden, woensdag 16 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 6 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Hoeksma, Sietze

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 juni 1877, ƒ 1.00.

Sietze Hoeksma. Zoon van Feite Hoeksma (winkelier) en van Finne Peereboom.
Geboren, dinsdag 8 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 23 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Hoekstra, Albertje Nolkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Februarij 1881, ƒ 4.50.

Albertje Nolkes Hoekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Nolke Hylkes Hoekstra en van Johanna Berends Bergsma.
Geboren, donderdag den 30e November 1820, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag den 11e Januarij 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Lammert Kleizes Visser (zeeman).
Overleden, zondag den 30e Januari 1881, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 60 jaren, 2 maanden.

Bijgewerkt op 8-4-2023


Hoeksma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 16 augustus 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hoeksma. Dochter van Feite Hoeksma en van Fenne Peereboom.
Levenloos geboren, zondag 10 augustus 1879, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Hoekstra, Feikje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 juni 1878, ƒ 1.00.

Feikje Hoekstra. Zoon van Jisk Hoekstra (stoombootknecht) en van Aaltje Steltman.
Geboren, zaterdag 3 november 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 21 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Hoekstra, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 29e December 1880, ƒ 4.50, voor de baar ƒ 0.50.

Pieter Hoekstra. In leven schipper, gedomicilieerd te Groningen.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep schipper, wonende in een schip.
Zoon van Anne Pieters Hoekstra, oud zeven en twintig jaren, schippersknecht, zonder vaste woonplaats en van Grietje Harms de Jong.
Geboren, dinsdag den 11e November 1823, des namiddags ten acht ure in het schip liggende in de Heerenzijl bij het Huis van Wybe Frankes Woudstra, te Terhorne, Grietenij Utingeradeel.
Sinds donderdag den 1e December 1853, te Groningen, echtgenoot van Aaltje de Vries.
Overleden, maandag den 27e December 1880, des namiddags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 57 jaren, 1 maand en 16 dagen.

Bijgewerkt op 1-4-2023


Hofman, Geerlof

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 1.25.

Geerlof Hofman. Zoon van Fokke Hofman (bakker) en van Margje Bakker.
Geboren, donderdag 23 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 13 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 9 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Hofman, Geerlof

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 7 april 1877, ƒ 1.00.

Geerlof Hofman. Zoon van Fokke Jacobs Hofman (bakker) en van Margje Bakker.
Geboren, zaterdag 30 december 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 5 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Hofman, Hendrika

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 19 juni 1878, ƒ 1.00.

Hendrika Hofman. Dochter van Fokke Hofman (bakker) en van Margje Bakker.
Geboren, donderdag 14 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 19 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Hofman, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 januari 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hofman. Zoon van Fokke Jacobs Hofman, geboren te Blesdijke, bakker en van Margjen Bakker, geboren te Peperga, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, donderdag 2 januari 1879, te Lemsterland.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Hoogeboom, Jacob Minnes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 2 maart 1876, ƒ 4.50.

Jacob Minnes Hoogeboom. In leven schipper, wonende te Sneek
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Rotsterhaule.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Rotsterhaule.
Zoon van Minne Jacobsz Hoogeboom en van Geesje Johannes Weiland.
Geboren donderdag 24 december 1801, te Kuinre.
Gedoopt zaterdag 2 januari 1802,
Sinds zondag 27 augustus 1826, te Schoterland, echtgenoot en sinds zaterdag 11 november 1826, weduwnaar van Hendrikjen Roelofs de Jonge.
Sinds zondag 17 februari 1828, te Schoterland, echtgenoot en sinds maandag 1 juni 1874,te Weesp, weduwnaar van Aaltje Jans Klomp.
Overleden, maandag 28 februari 1876, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 74 jaren, 2 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023 21:40:46


Hoornstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 29 maart 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hoornstra. Dochter van Popke Hoornstra, schipper en van zijne huisvrouw, Pietje de Vries, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, zondag 28 maart 1880,des avonds ten negen ure, ouders wonende te Lemmer.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Hottinga, Siebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 september 1878, ƒ 4.50.

Siebe Hottinga. In leven koperslagersknecht, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Sjoukjen Jans Hottinga.
Geboren, zaterdag 10 maart 1849, te Lemmer, Griertenij Lemsterland.
Overleden, zondag 22 september 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 29 jaren, 6 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Hottinga, Sjoukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 januari 1876, Armvoogdij, ƒ 4.50.

Sjoukje Hottinga. De doopnaam is Susanna
Ongehuwde dochter van Jan Geerts (Hottinga) en van Jeltje Hendriks (Spoelstra).
Geboren en gedoopt, woensdag 18 juli 1810 in de Rooms Katholieke Parochie van Balk.
Overleden, woensdag 12 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 65 jaren, 5 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Huisman, Bertha Krijns

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 december 1879, ƒ 4.50.

Bertha Krijns Huisman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud ongeveer twintig jaren, van beroep XXX, wonende te Wanneperveen.
Dochter van Krijn Buisman en van Geertje ten Nabel.
Geboren, omstreeks 1797, te Wanneperveen.
Sinds zaterdag den 28e Junij 1817, te Wanneperveen, echtgenoote van Brugt Jans Bonnes (rustend schipper).
Overleden, vrijdag 28 november 1879, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 82 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 27-2-2023

BRON: Genealogie Bones


Huisman, Maria

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 31 juli 1876, ƒ 2.00.

Maria Huisman. Dochter van Jan Huisman (arbeider) en van Jacobje van der Molen.
Geboren, zondag 25 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 30 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023

Huisman, Jan Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 1 juli 1877, ƒ 1.00.

Jan Jans Huisman. Zoon van Jan Huisman (arbeider) en van Jacobje van der Molen.
Geboren, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 1 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Huisman, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 29 februari 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Huisman. Dochter van Jan Huisman en van Jacobje van der Molen.
Levenloos geboren, zondag 29 februari 1880, des avonds ten half elf ure, Ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Huitema, Magdalena

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 10 december 1877, ƒ 2.25.

Magdalena Huitema, Dochter van Albert Huitema (postbode) en van Doeike Pieters Slump.
Geboren, zondag 10 mei 1868, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 9 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 9 jaren, 6 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Hulscher, Bernardus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 mei 1878, ƒ 2.25.

Petrus Johannes Beljon. Zoon van Johannes Beljon (scheepstimmerknecht) en van Elisabeth Hulscher.
Geboren, maandag 12 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland
Overleden, maandag 6 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023