Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Haagsma, Bartele

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 3 december 1874, ƒ 2.25.

Bartele Haagsma. Zoon van Hendrik Haagsma (timmerman) en van Sjoukje Hoff. Geboren, vrijdag 16 oktober 1868, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 2 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren, 1 maand en 17 dagen.


Haagsma, Bouwe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 17e November 1885, ƒ 4.50.

Bouwe Haagsma. In leven timmerknecht, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Jacob Martens Haagsma. Oud twee en dertig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Joltje Jans Dijkman, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 6e Januari 1865, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 17e November 1885, des na middags ten vijf ure in het Huis Wijk drie, nummer 476, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 20 jaren, 10 maanden en 11 dagen.


Haagsma, Cornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 8e Julij 1887, ƒ 4.50.

Cornelis Haagsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Jelle Haagsma, oud drie en veertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw Grietje Schippers, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 15e Mei 1872, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 8e Julij 1887, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 15 jaren, 1 maand en 25 dagen.


Haagsma, Grietje Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 27 maart 1880, ƒ 4.50. 

Grietje Martens Haagsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer. Dochter van Marten Bouwes Haagsma en van Sjuwkje Jelles Drijfhout. Geboren, dinsdag 24 april 1821, te Nijeholtwolde, Weststellingwerf. Sinds zondag 13 juni 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Bartele Obbes Pranger (arbeider). Overleden, vrijdag 27 februari 1880, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 10 maanden en 3 dagen.


Haagsma, Joltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 19e December 1887, ƒ 2.25.

Joltje Haagsma. Dochter van Jan Haagsma, oud vijf en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Smink, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 26e Julij 1886, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 17e December 1887, des avonds ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 22 dagen.


Haagsma, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 17e Januarij 1888, ƒ 1.00.

Levenloos kind Haagsma. Dochter van Jan Haagsma en van Jantje Smink. Levenloos geboren, dinsdag den 17e Januarij 1888, te Lemmer, Lemsterland.


Haan de, Berend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 25e April 1884, ƒ 4.50.

Berend de Haan. In leven schipper, wonende te Rotterdam. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep schipper, wonende te Harlingen? Zoon van Roelof de Haan en van Aafken Klaassen (Wind).
Geboren, maandag den 17e Augustus 1818, te Deventer. Sinds woensdag den 22e Mei 1850, te Rotterdam, echtgenoot van Wytske Witteveen. Overleden, vrijdag den 25e April 1884, des nachts ten een ure in een vaartuig aan de Langestreek liggende, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 65 jaren, 8 maanden en 8 dagen.

Opmerking: Overleden in een vaartuig, liggende aan de lange streek te Lemmer


Haan de, Elligje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 november 1874, ƒ 2.25. (dat kan niet goed zijn!)

Elligje de Haan. Dochter van Wiebe de Haan (stoombootsknecht) en van Grietje Siebes de Boer. Geboren, zaterdag 20 mei 1871, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 19 november 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 5 maanden en 30 dagen.


Haan de, Elligjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 13 december 1875, ƒ 1.00.

Elligjen de Haan. Dochter van Wiebe de Haan (stoombootsknecht) en van Grietje de Boer. Geboren, zondag 21 november 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 13 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom 22 dagen.


Haan de, Jacob Hansens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 23e December 1887, ƒ 4.50.

Jacob Hansens de Haan. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep schippers-knecht, wonende te Lemmer. Zoon van Hans Jacobs de Haan, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Cornelia Ebling. Geboren, donderdag den 8e Mei 1817, des morgens ten half twee uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds dinsdag den 2e Junij 1846, te Grootegast, echtgenoot van Fredrika Margaretha Maria Magdalena Stroband. Overleden, vrijdag den 23e December 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, 7 maanden en 15 dagen.

Opmerking: Fredrika Margaretha Maria Magdalena Stroband, overleed op vrijdag den 12e April 1907, te Lemmer.
Zij was toen 82 jaar.


Haan de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 26e Januari 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Haan. Dochter van Wiebe de Haan, stoombootknecht en van zijne huisvrouw, Grietje de Boer, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, dinsdag den 25e Januarij 1881, te Ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Hage, Geertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 19 maart 1880, ƒ 1.25.

Geertje Hage. Dochter van Teunis Hage, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren zondag 25 mei 1879, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 19 maart 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 maanden en 25 dagen.

Opmerking: Familienaam vader bij huwelijk vermeld als "Hagen"


Hage, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 26e Februarij 1883, ƒ 1.00. voor de baar ƒ 0.50.

Levenloos kind Hage. Zoon van Jantje de Vries, zonder beroep, huisvrouw van Theunis Hage, arbeider, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zondag den 25e Februarij 1883, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.


Hage, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 22e Februarij 1886, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hage. Tweelingbroer van Geertje Hage. Zoon van Teunis Hage en van Jantje de Vries, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zondag 21 februari 1886, des avonds ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland

 • Geertje Hage overleed 11 dagen later op donderdag 4 maart 1886

Hage Geertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 4e Maart 1886, ƒ 1.00.

Geertje Hage. Dochter van Teunis Hage, oud acht en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 21e Februarij 1886, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 4e Maart 1886, des avonds ten zes ure in het Huis Wijk vier, nummer, 533, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 dagen.


Halbertsma, Minke Hiddes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 16e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Minke Hiddes Halbetsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Follega. Dochter van Hidde Jacobs Halbetsma en van Hiltje Dirks Rouwerda. Geboren, maandag den 21e Maart 1808, te Gorredijk. Sinds woensdag den 1e Junij 1831, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 13e Maart 1845, weduwe van Wiebe Annes VisserOverleden, zondag den 15e Januarij 1882, des na middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 25 dagen.


Halstra, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e Februarij 1882, ƒ 2.25.

Aaltje Halstra. Dochter van Tjerk Halstra, oud vier en dertig jaren, zeilmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Johanna Postma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 5e Julij 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 19e Februari 1882, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 7 maanden en 14 dagen.


Halstra, Lourens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 25e Januarij 1882, ƒ 2.25.

Lourens Halstra. Zoon van Tjerk Halstra, oud twee en dertig jaren, zeilmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Johanna Postma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 11e Junij 1876, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 24e Januarij 1882, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 7 maanden en 13 dagen.


Harkema, Antje Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 31 oktober 1878, ƒ 4.50.

Antje Rienks Harkema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbaar, wonende in de Lemmer. Dochter van Rienk Jurjens Harkema en van Aaltje Jacobs (Schanstra). Geboren, woensdag 2 oktober 1811, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt zondag 13 oktober 1811 in de Hervormde gemeente van Lemsterland. Sinds zondag 31 mei 1835, te Lemsterland, echtgenoote van Teunes Gerrits de Vries (arbeider). Overleden, woensdag 30 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren en 28 dagen.


Harkema, Tjitske Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 16, Grafnummer 26, omstreeks vrijdag den 12e Augustus 1887, ƒ 2.50.

Tjitske Rienks Harkema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Rienk Jurjens Harkema, oud veertig jaren, sjouwer, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje Jacobs Schanstra. Geboren, vrijdag den 28e April 1826, des morgens ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds woensdag den 24e November 1847 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 30e November 1883, weduwe van Wieger Siemens Visser. Overleden, vrijdag den 12e Augustus 1887, des avonds ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 3 maanden en 14 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903

Deze regels verhuurd in de jaren 1835 daarna 1848 – 1849 daarna in 1869 – 1870 - 1871 daarna in 1891 - 1892.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 26 in Zuidelijke richting op 0.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 58.39 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Geen monument in 2009

Regel 16 de grafnummers 24, 25 en 26 Aan Wieger Siemens Visser 1862


Heide van der, Jan Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 4e Mei 1885, ƒ 4.50.

Jan Martens van der Heide. In leven werkman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep postiljon wonende te Lemmer. Zoon van Marten Roelofs van der Heide en van Trijntje Jans Bakkerus. Geboren, woensdag den 28e Mei 1851, te Joure. Sinds zondag den 21e Mei 1876, te Lemsterland, echtgenoot van Klara Visser. Overleden, zondag den 3e Mei 1885, des avonds ten elf ure in het huis Wijk drie, nummer 484, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 33 jaren, 11 maanden en 6 dagen.


Heide van der, Marten

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 16e Julij 1881, ƒ 2.25.

Marten van der Heide. Zoon van Jan van der Heide (stalknecht) en van Klara Visser. Geboren, vrijdag den 11e April 1879, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 15e Julij 1881, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 3 maanden en 4 dagen.


Heide van der, Steven

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 14e Junij 1883, ƒ 2.25.

Steven van der Heide. Zoon van Jan van der Heide, oud dertig jaren, stalknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Klara Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 2e Maart 1882, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 14e Junij 1883, des morgens ten tien ure in het Huis Wijk drien nummer 434, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen.


Hellendoorn, Hendrikjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 4e November 1884, ƒ 4.50.

Hendrikjen Hellendoorn. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer. Dochter van Anthony Gerrits Hellendoorn, oud acht en dertig jaren, winkelier, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Gepke Lourens de Rook, oud dertig jaren, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 22e Julij 1830, des avonds ten half zes ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 28e December 1856, te Lemsterland, echtgenoote van Douwe Obbes Woudhuizen. Overleden, dinsdag den 4e November 1884, des morgens ten half zes ure in het Huis Wijk twee, nummer 282, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 54 jaren, 3 maanden en 13 dagen.


Henstra, Siemen Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 17 januari 1878, ƒ 4.50.

Siemen Jacobs Henstra (Symen Jacobs Henstra). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Jacob Henstra en van Aaltje Sikkinga. Geboren, maandag 17 juni 1799, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 20 januari 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 31 juli 1849, weduwnaar van Hielkjen Franzes van der PotOverleden, woensdag 16 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 6 maanden en 29 dagen.


Hoeksma, Sietze

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 juni 1877, ƒ 1.00.

Sietze Hoeksma. Zoon van Feite Hoeksma (winkelier) en van Finne Peereboom. Geboren, dinsdag 8 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 23 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 15 dagen.


Hoeksma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 16 augustus 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hoeksma. Dochter van Feite Hoeksma en van Fenne PeereboomLevenloos geboren, zondag 10 augustus 1879, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.


Hoekstra, Albertje Nolkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Februarij 1881, ƒ 4.50.

Albertje Nolkes Hoekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Nolke Hylkes Hoekstra en van Johanna Berends Bergsma. Geboren, donderdag den 30e November 1820, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 11e Januarij 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Lammert Kleizes Visser (zeeman). Overleden, zondag den 30e Januari 1881, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 2 maanden.


Hoekstra, Anderies Nolkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 28e Januarij 1884, ƒ 4.50.

Anderies Nolkes Hoekstra. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Nolke Hijlkes Hoekstra, oud dertig jaren, schippersknegt en van Johanna Beerends Bergsma. Geboren, zaterdag den 24e Februarij 1816, des morgens om negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 6e Mei 1838, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Willemke Alberts van Bergen. Overleden, zondag den 27e Januarij 1884, des morgens ten zes ure in het Huis Wijk vier, nummer 623, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 11 maanden en 3 dagen.


Hoekstra, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 19e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Antje Jans Hoekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Dijken. Dochter van Jan Annes Hoekstra, oud dertig jaren, boer, wonende te Goingarijp en van Vroukje Lykles. Geboren, zondag den 11e October 1818, des morgens ten zeven ure, te Goingarijp, Grietenij Doniawerstal. Sinds zaterdag den 19e September 1840, in de Grietenij
Doniawerstal, echtgenoote en sinds dinsdag den 14e December 1875, weduwe van Age Lubberts Siersma.
Overleden, donderdag den 19e Januarij 1882, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 3 maanden en 4 dagen.


Hoekstra, Cornelis Ages

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 11, op vrijdag den 27e October 1882, ƒ 2.50.

Cornelis Ages Hoekstra. In leven koopman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep van boeren bedrijf, wonende te Lemmer. Zoon van Age Geerts Hoekstra en van Hiltje Cornelis Nop. Geboren, zondag den 1e Januarij 1832, des middags ten twaalf ure, te Tjerkgaast, Doniawerstal.
Sinds zondag den 8e Mei 1859, te Lemsterland, echtgenoot van Jantje Everts Kluitenberg (winkelierse).
Overleden, vrijdag den 27e October 1882, des na middags ten twee ure, in het Huis Wijk vier, nummer 495, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 9 maanden en 26 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 27 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1837 - 1838 daarna in 1855 - 1856 daarna in 1881 - 1882 daarna in 1901 - 1902.

Regel 27 grafnummer 11 Aan de Wed. Cornelis Hoekstra-Kluitenberg 1802

Er staat in het papieren register dat het graf in 1802 is verkocht aan, maar de begraafplaats dateert uit 1829

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 11 in noordelijke richting op 8.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Hoekstra, Feikje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 juni 1878, ƒ 1.00.

Feikje Hoekstra. Zoon van Jisk Hoekstra (stoombootknecht) en van Aaltje Steltman. Geboren, zaterdag 3 november 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 21 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 18 dagen.


Hoekstra, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 24e October 1884, ƒ 1.00.

Gerrit Hoekstra. Zoon van Rinze Hoekstra, oud een en dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Siebrigje de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 23e October 1884, des middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 24e October 1884, des morgens ten twaalf ure in het Huis Wijk drie, nummer 311a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 dag.


Hoekstra, Grietje Nolkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 8e November 1888, ƒ 4.50.

Grietje Nolkes Hoekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Nolke Hylkes Hoekstra, oud acht en twintig jaar, schippersknegt, wonende en van zijne huisvrouw, Johanna Beerends Bergsma. Geboren, woensdag den 18e Mei 1814, des avonds om negen uren in de Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 28e December 1856, te Lemsterland, echtgenoote van Pieter Harmens Woudhuizen. Overleden, donderdag den 8e November 1888, des morgens ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 5 maanden en 21 dagen.


Hoekstra, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 14e April 1882, ƒ 2.25.

Jacob Hoekstra. Zoon van Rinze Hoekstra, oud vier en veertig jaren, winkelier later visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Elizabeth Groen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 26e April 1878, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 14e April 1882, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 11 maanden en 18 dagen.


Hoekstra, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 11e Julij 1887, ƒ 2.25.

Johannes Hoekstra. Zoon van Eeltje Hoekstra, oud vier en dertig jaren, stoombootsknecht, wonende te Lemmer en van Jantje Osinga. Geboren, zondag den 2e November 1884, des avonds ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 10e Julij 1887, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 8 maanden en 8 dagen.


Hoekstra, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 17e December 1882, ƒ 2.25.

Pieter Hoekstra. Zoon van Pier Hoekstra, oud negen en dertig jaren, pottenbakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Klaaske Hoeksma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 12e Julij 1880, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 17e December 1882, des na middags ten twee ure in het Huis Wijk twee nummer 222, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 5 maanden en 5 dagen.


Hoekstra, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 29e December 1880, ƒ 4.50, voor de baar ƒ 0.50.

Pieter Hoekstra. In leven schipper, gedomicilieerd te Groningen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep schipper, wonende in een schip. Zoon van Anne Pieters Hoekstra, oud zeven en twintig jaren, schippersknecht, zonder vaste woonplaats en van Grietje Harms de Jong. Geboren, dinsdag den 11e November 1823, des namiddags ten acht ure in het schip liggende in de Heerenzijl bij het Huis van Wybe Frankes Woudstra, te Terhorne, Grietenij Utingeradeel. Sinds donderdag den 1e December 1853, te Groningen, echtgenoot van Aaltje de VriesOverleden, maandag den 27e December 1880, des namiddags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 1 maand en 16 dagen.


Hoekstra, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 6e September 1884, ƒ 4.50.

Pieter Hoekstra. Ongehuwde zoon van Jan Oeges Hoekstra, oud twee en dertig jaren, scheepsmaker, wonende in de Harkema Opeinde in deze Grietenij en van zijne huisvrouw, Jetske Wiebes Hazenberg, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 6e December 1840, des namiddags ten half twaalf ure, te Harkema, Opeinde in de Grietenij Achtkarspelen. Overleden, zaterdag den 6e September 1884, des nachts ten een ure in het Huis Wijk een, nummer 77, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 9 maanden.


Hoekstra, Rindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 28e Januarij 1882, ƒ 2.25.

Rindert Hoekstra. Zoon van Rinze Hoekstra, oud vier en twintig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Siebrigje de Vries, zonder beroep wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 3e November 1878, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 28e Januarij 1882, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 2 maanden en 21 dagen.


Hoekstra, Sijmon Bauke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 9e Julij 1884, ƒ 2.25.

Sijmon Bauke Hoekstra. Zoon van Pietje Post, zonder beroep, huisvrouw van Roelof Hoekstra, schipper, echtelieden wonende te Lemmer, zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen. Dat is gedaan door Jan Gerardus Visser, oud een en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Geboren, vrijdag den 27e October 1882, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 9e Julij 1884, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 8 maanden en 13 dagen.


Hof, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Mei 1887, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hof. Dochter van Harmen Hof en van Berendiena Treep. Levenloos geboren, zondag den 1e Mei 1887, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.


Hofman, Geerlof

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 1.25.

Geerlof Hofman. Zoon van Fokke Hofman (bakker) en van Margje Bakker. Geboren, donderdag 23 september 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 13 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 maanden en 21 dagen.


Hofman, Geerlof

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 7 april 1877, ƒ 1.00.

Geerlof Hofman. Zoon van Fokke Jacobs Hofman (bakker) en van Margje Bakker. Geboren, zaterdag 30 december 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 5 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 6 dagen.


Hofman, Hendrika

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 19 juni 1878, ƒ 1.00.

Hendrika Hofman. Dochter van Fokke Hofman (bakker) en van Margje Bakker. Geboren, donderdag 14 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 19 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 5 dagen.


Hofman, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 januari 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hofman. Zoon van Fokke Jacobs Hofman, geboren te Blesdijke, bakker en van Margjen Bakker, geboren te Peperga, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, donderdag 2 januari 1879, te Lemsterland.


Hofman, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 7e April 1883, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hofman. Dochter van Margje Bakker, zonder beroep, huisvrouw van Fokke Hofman, bakker, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 7e April 1883, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.


Hooftman, Martjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 6e September 1886, ƒ 0.50.

Martjen Hooftman. Dochter van Hendrik Albertus Hooftman, oud vier en dertig jaren, apotheker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Anke Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 8e October 1885, des voor middags ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 5e September 1886, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 10 maanden en 28 dagen.


Hooftman, Tjitske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e Februarij 1887, ƒ 0.50.

Tjitske Hooftman. Dochter van Hendrik Albertus Hooftman, oud vijf en dertig jaren, apotheker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Anke Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 29e Januarij 1887, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 1e Februarij 1887, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 dagen.


Hoogeboom, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 27e April 1885, ƒ 4.50.

Aaltje Hogeboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Minne Jacobs Hogeboom en van Finne Pieters Bakker (baakster). Geboren, maandag den 16e Mei 1870, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 26e April 1885, des morgens ten twee ure in het Huis Wijk drie, nummer 420 b, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 jaren, 11 maanden en 10 dagen.

Opmerking: Familienaam in de overlijdensakte geschreven als Hoogeboom.


Hoogeboom, Jacob Minnes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 2 maart 1876, ƒ 4.50.

Jacob Minnes Hoogeboom. In leven schipper, wonende te Sneek. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Rotsterhaule. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Rotsterhaule. Zoon van Minne Jacobsz Hoogeboom en van Geesje Johannes Weiland. Geboren donderdag 24 december 1801, te Kuinre.
Gedoopt zaterdag 2 januari 1802, Sinds zondag 27 augustus 1826, te Schoterland, echtgenoot en sinds zaterdag 11 november 1826, weduwnaar van Hendrikjen Roelofs de Jonge. Sinds zondag 17 februari 1828, te Schoterland, echtgenoot en sinds maandag 1 juni 1874,te Weesp, weduwnaar van Aaltje Jans KlompOverleden, maandag 28 februari 1876, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 2 maanden en 4 dagen.


Hoornstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 29 maart 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Hoornstra. Dochter van Popke Hoornstra, schipper en van zijne huisvrouw, Pietje de Vries, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zondag 28 maart 1880,des avonds ten negen ure, ouders wonende te Lemmer.


Hottinga, Siebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 september 1878, ƒ 4.50.

Siebe Hottinga. In leven koperslagersknecht, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Sjoukjen Jans Hottinga.
Geboren, zaterdag 10 maart 1849, te Lemmer, Griertenij Lemsterland. Overleden, zondag 22 september 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 29 jaren, 6 maanden en 12 dagen.


Hottinga, Sjoukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 januari 1876, Armvoogdij, ƒ 4.50.

Sjoukje Hottinga. De doopnaam is Susanna Ongehuwde dochter van Jan Geerts (Hottinga) en van Jeltje Hendriks (Spoelstra). Geboren en gedoopt, woensdag 18 juli 1810 in de Rooms Katholieke Parochie van Balk.
Overleden, woensdag 12 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 65 jaren, 5 maanden en 25 dagen.


Huisman, Bertha Krijns

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 december 1879, ƒ 4.50.

Bertha Krijns Huisman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud ongeveer twintig jaren, van beroep XXX, wonende te Wanneperveen. Dochter van Krijn Buisman en van Geertje ten Nabel. Geboren, omstreeks 1797, te Wanneperveen. Sinds zaterdag den 28e Junij 1817, te Wanneperveen, echtgenoote van Brugt Jans Bonnes (rustend schipper). Overleden, vrijdag 28 november 1879, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bron: Genealogie Bones


Huisman, Elisabeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 2e Julij 1884, ƒ 1.00.

Elisabeth Huisman. Dochter van Jan Huisman, oud negen en veertig jaren, werkman, wonende te Lemmer, en van zijne huisvrouw Jacobje Anthoons van der Molen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 23e Junij 1884, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 2e Julij 1884, des na middags ten half vier ure in het Huis Wijk vier, nummer 526, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 dagen.


Huisman, Fokke Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 1e Maart 1883, ƒ 4.50.

Fokke Jans Huisman. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep werkman, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Jans Huisman en van Ekke Foppes (van der Werf). Geboren, dinsdag den 25e Januarij 1803, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, vrijdag den 4e Februari 1803, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga Sinds zondag den 10e Augustus 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag den 21e September 1861, weduwnaar van Geertje Douwes Bakker. Overleden, donderdag den 1e Maart 1883, des na middags ten half twee ure in het Huis wijk vier nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren en dagen dagen.


Huisman, Jan Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 1 juli 1877, ƒ 1.00.

Jan Jans Huisman. Zoon van Jan Huisman (arbeider) en van Jacobje van der Molen. Geboren, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 1 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 21 dagen.


Huisman, Jetske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 8e Augustus 1882, ƒ 1.00.

Jetske Huisman. Dochter van Jan Huisman, oud vijf en veertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jacobje van der Molen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 25e Januarij 1882, des avonds ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 8e Augustus 1882, des nachts ten twee ure in het Huis Wijk 4 nummer 526, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 14 dagen.


Huisman, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 29 februari 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Huisman. Dochter van Jan Huisman en van Jacobje van der Molen. Levenloos geboren, zondag 29 februari 1880, des avonds ten half elf ure, Ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Huisman, Maria

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 31 juli 1876, ƒ 2.00.

Maria Huisman. Dochter van Jan Huisman (arbeider) en van Jacobje van der Molen. Geboren, zondag 25 april 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 30 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 5 dagen.


Huisman, Romkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 30e September 1887, ƒ 1.00.

Romkje Huisman. Dochter van Jan Huisman, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van Jacoba van der Molen. Geboren, zaterdag den 11e Juni 1887, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 30e September 1887, des avonds ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 19 dagen.


Huitema, Magdalena

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 10 december 1877, ƒ 2.25.

Magdalena Huitema, Dochter van Albert Huitema (postbode) en van Doeike Pieters Slump. Geboren, zondag 10 mei 1868, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 9 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 jaren, 6 maanden en 30 dagen.


Huizen van, Annigje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 2e Maart 1886, ƒ 4.50.

Annigje Jans van Huizen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende in het Oranjewoud onder Oudeschoot. Dochter van Jan van Huizen en van Betje Schreur. Geboren, zondag den 1e Februari 1807, te Oldeholtpade, Weststellingwerf. Gedoopt, zondag den 8e Februari 1807 in de Hervormde gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard. Sinds zondag den 21e September 1834 in de Grietenij Schoterland, echtgenoote en sinds woensdag den 8e Julij 1874, weduwe van Johannes Roels Bosma. Overleden, dinsdag den 2e Maart 1886, des na middags ten vier ure in het huis Wijk twee, nummer 164, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 1 maanden en 1 dag.


Hulscher, Bernardus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 mei 1878, ƒ 2.25.

Petrus Johannes Beljon. Zoon van Johannes Beljon (scheepstimmerknecht) en van Elisabeth Hulscher.
Geboren, maandag 12 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 6 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.