Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Deutman, Cornelis Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 juni 1878, ƒ 4.50, Armvoogdij.

Cornelis Gerrits Deutman. In leven sjouwerman.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Gerrit Cornelis Deutman en van Niesje Alberts Otten.
Geboren, maandag 7 augustus 1797, te Oudehaske.
Gedoopt, zondag 13 augustus 1797 in de Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne.
Sinds zondag 13 februari 1820, te Lemsterland, echtgenoot van Sjoerdtje Visser.
Overleden, dinsdag 11 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 10 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 6-2-2023


Diermen, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 22 september 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind van Diermen.
Dochter van Gerrit van Diermen en van Johanna Elisabeth van Renssen.
Geboren & Overleden, dinsdag 22 september 1874, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Dijk van, Daantje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 december 1877, ƒ 4.50.

Daantje van Dijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Folkert Alberts van Dijk en van Stijntje Daniels Hasselaar.
Geboren, zaterdag 3 november 1804, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 25 november 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Overleden, dinsdag 4 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 1 maand en 1 dag.

Bijgewerkt op 28-1-2023

Opmerking:
In de doopakte wordt gesproken over:
Vader Folkert Olkes Veenstra
Moeder Styntje Daniëls Hasselaar


Dijk van, Jan Luitjens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 19e Mei 1880, ƒ 4.50.

Jan Luitjens van Dijk. In leven boekhouder bij de Algemene Armvoogdij, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende in de Lemmer.
Zoon van Luitjen Jans van Dijk en van Antje Jans.
Geboren, zondag den 14e Februarij 1802, te Idskenhuizen.
Gedoopt, zondag den 21e Februari 1802 in de Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer.
Sinds zaterdag den 13e Mei 1826, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 28e Februari 1859, weduwnaar van Bontje Lammerts Meesenbroek.
Overleden, dinsdag den 18e Mei 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 3 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 13-3-2023


Dijkman, Jan Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 september 1874, ƒ 4.50.

Jan Gerrits Dijkman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te Oosterzee.
Zoon van Gerrit Wybrands Dijkman en van Geeske Jans.
Geboren, vrijdag 7 september 1792, te Oosterzee, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 23 september 1792 in de Hervormde gemeente van Oosterzee en Echten.
Sinds zondag 25 mei 1823, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 12 oktober 1845, weduwnaar van Leentje Murks Kok.
Overleden, dinsdag 8 september 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 82 jaren en 1 dag.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Dijkstra, Baukje Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 14e Junij 1878, ƒ 4.50.

Baukje Alberts Dijkstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer.
Dochter van Albert Bouwes Dijkstra, oud twee en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Follega en van zijne huisvrouw, Getje Jelles Drijfhout.
Geboren, woensdag den 27e September 1826, te Follega, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 23e October 1859, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 6e Junij 1878, weduwe van Gerrit Jans Kok.
Overleden, donderdag den 6e Junij 1878, op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre.
In den ouderdom van 51 jaren, 8 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 9-3-2023


Dijkstra, Befke Doekeles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 24e dag der maand Junij 1874, ƒ 4.50.

Befke Doekeles Diekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Geregistreerde Befke Doekles Dijkstra
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Kampen, provincie Overijsfel.
Dochter van Doekle Dijkstra en van Ybeltje de Hoop.
Geboren, vrijdag den 17e dag der maand April 1801, te Gerkesklooster, provincie Vriesland.
Sinds zondag den 8e dag der maand Junij 1823, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 14e dag der maand Mei 1856, weduwe van Claas Lenses Waning.
Overleden, zondag den 21e dag der maand Junij1874, des middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 2 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 20-8-2022 11:31:11


Dijkstra, Geertje Jeltes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Februari 1874, ƒ 4.50.

Geertje Jeltes Dijkstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Lemmer.
Dochter van Jelte Douwes Dijkstra en van Sjoerdtje Hendriks.
Geboren, woensdag den 11e dag der maand November 1801, te Follega, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, Gedoopt zondag den 20e dag der maand December 1801.
Sinds donderdag dfen 23e dag der maand April 1829, te Lemsterland, echtgenoote van Harmen Teetzes Visser.
Overleden, zaterdag den 21e dag der maand Februarij 1874, des na middag ten twee ure, te Lemmer Lemsterland.
In den ouderdom van 72 jaren, 2 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 12:33:59


Dijkstra, Harmen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 28e Mei 1880, ƒ 1.00.

Harmen Dijkstra. In leven wonende te Lemmer.
Zoon van Hendrik Dijkstra, oud vijf en twintig jaren, arbeider/voermansknecht, wonende te Joure en van Wobbigje Harmens de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 31e Januarij 1880, desd avonds ten elf ure, te Joure, Haskerland.
Overleden, vrijdag den 28e Mei 1880, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.

Bijgewerkt op 18-3-2023


Dijkstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 8e December 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Dijkstra. Dochter van Age Dijkstra, arbeider, en van Hendrika Molenaar, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, dinsdag den 7e December 1880, te ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 30-3-2023


Dijkstra, Lijsbeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 16e Julij 1880, ƒ 4.50.

Lijsbeth Dijkstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Sytze Bouwes Dijkstra, oud vier en dertig jaren, schoenmaker, wonende in de Lemmer en van Coobesje Gerrits Kok.
Geboren, vrijdag 16 november 1821, des nachts om twee uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 22e September 1839, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Aant Rienksma (varensgezel).
Overleden, vrijdag den 16e Julij 1880, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 58 jaren, 8 maanden.

Bijgewerkt op 23-3-2023


Dijkstra, Maaike

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 1e November 1880, ƒ 1.00.

Maaike Dijkstra. Dochter van Jan Dijkstra, oud zes en twintig jaren, turfdrager, wonende te Lemmer en van zijne echtgenoote, Geertje Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 30e Mei 1880, des avonds ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 1e November 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Dijkstra, Sjoerdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 13 augustus 1875, ƒ 2.50.

Sjoertje (Sjoerdtje Willems Dijkstra). In leven winkeliersche, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep zonder, wonende te Strobos.
Dochter van Willem Michiels (Dijkstra) en van Sybrig Pieters (Siebrigje Faber).
Geboren, maandag 11 april 1808, te Strobos Doezum.
Gedoopt, zondag 1 mei 1808 in de Hervormde gemeente Gerkesklooster.
Sinds donderdag 17 januari 1828, te Grootegast, echtgenoote en sinds woensdag 6 mei 1840, weduwe van Jochem Aukes de Haan.
Overleden, woensdag 11 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 67 jaren en 4 maanden.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Doeve, Annigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 20 september 1877, ƒ 1.00.

Annigje Doeve. Dochter van Koop Doeve (arbeider) en van Antje Bosma.
Geboren, zaterdag 1 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 20 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 19 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Doeve, Berend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 1 juli 1879, ƒ 1.00.

Berend Doeve. Zoon van Koop Doeve (arbeider) en van Rinske de Jong.
Geboren, dinsdag 4 februari 1879, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 29 juni 1879, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Doeve, Jan Coops

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 juli 1876, ƒ 4.50.

Jan Coops Doeve. In leven turfmaker, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep turfmaker, wonende te Follega.
Zoon van Koop Wiegers Doeve en van Wybigjen Jans de Jong.
Geboren, maandag 6 december 1813, te Oosterzee, Lemsterland.
Sinds zondag 14 mei 1843, te Lemsterland, echtgenoot van Catharina Jacobs Visser.
Overleden, donderdag 6 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 62 jaren, 7 maanden.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Doeve, Wieger

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 3e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Wieger Doeve. Zoon van Koop Doeve (arbeider) en van Antje Bosma.
Geboren, donderdag den 8e Julij 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 3e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren en 26_ dagen.

Bijgewerkt op 23-3-2023


Donk van, Bartha Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 24 augustus 1876, ƒ 2.25.

Bartha Johanna van Donk. Dochter van Arie van Donk (tapper) en van Trijntje Samplonius.
Geboren, zaterdag 5 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 23 augustus 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Doorn, Engbert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 15 mei 1879, ƒ 2.25.

Engbert Doorn. Zoon van Durk Engberts Doorn (werkman) en van Akke Feikes Haringsma.
Geboren, maandag 5 augustus 1872, te Oudega, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
Overleden, woensdag 14 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren, 9 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Duim, Harmen Sjoerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 18 maart 1879, ƒ 4.50.

Harmen Sjoerds Duim. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep bakkersknegt, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de
Lemmer.
Zoon van Sjoerd Johannes (Duim) en van Roelofje Foppes.
Geboren, donderdag 20 september 1798, te Oosterzee, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 7 oktober 1798 in de Hervormde gemeente Oosterzee en Echten.
Sinds zondag 11 november 1821, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 7 september 1836, weduwnaar van Jantje Laurens de Vries.
Sinds zondag 10 december 1837, te Lemsterland, echtgenoot van Neeltje Woudstra (turftonster).
Overleden, maandag 17 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 5 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023