Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Damstra, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 6e December 1887, ƒ 1.00.

Hendrik Damstra. In leven wonende te Leeuwarden. Zoon van Gesiena de Haan, zonder beroep, echtgenoote van Klaas Damstra, schipper, wonende als de moeder te te Leeuwarden. Geboren, zaterdag den 24e September 1887, des voor middags ten twee ure in het Huis Nieuwe Looiërstraat No. 84, te Amsterdam. De aangifte van geboorte is gedaan door, Koert Klaas Damstra, geen beroep, oud vijf en zeventig jaren, wonende Nieuwe Looiërstraat No. 84, te Amsterdam. Overleden, dinsdag den 6e December 1887, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 12 dagen.


Delfstra, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e April 1884, ƒ 4.50.

Grietje Delfstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Balk. Dochter van Pieter Pieters Delfstra en van Antje Saakes van Andringa. Geboren, woensdag den 8e Juli 1801, te Balk, Grietenij Gaasterland. Gedoopt, zondag den 26e Julij 1801 in de Hervormde gemeente Balk. Sinds zondag 4 december 1825, te Gaasterland, echtgenoote en sinds maandag den 30e Julij 1838, weduwe van Johannes Jurriens Propsma. Overleden, dinsdag den 1e April 1884, des avonds ten acht ure in het Huis Wijk een nummer 106, te Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 8 maanden en 24 dagen.


Deutman, Cornelis Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 juni 1878, ƒ 4.50, Armvoogdij.

Cornelis Gerrits Deutman. In leven sjouwerman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Gerrit Cornelis Deutman en van Niesje Alberts Otten. Geboren, maandag 7 augustus 1797, te Oudehaske. Gedoopt, zondag 13 augustus 1797 in de Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne. Sinds zondag 13 februari 1820, te Lemsterland, echtgenoot van Sjoerdtje VisserOverleden, dinsdag 11 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 10 maanden en 4 dagen.


Diermen, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 22 september 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind van Diermen. Dochter van Gerrit van Diermen en van Johanna Elisabeth van Renssen.
Geboren & Overleden, dinsdag 22 september 1874, te Lemmer, Lemsterland.


Dijk van, Berend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 15e Februarij 1888, ƒ 4.50.

Berend van Dijk. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Hanzes van Dijk, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Wijckel en van Hiltje Berends Mulder. Geboren, dinsdag den 10e Junij 1862, des morgens ten half vijf ure, te Wijckel, Gaasterland. Overleden, zondag den 12e Februari 1888, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 25 jaren, 8 maanden en 2 dagen.


Dijk van, Daantje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 december 1877, ƒ 4.50.

Daantje van Dijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Folkert Alberts van Dijk en van Stijntje Daniels Hasselaar. Geboren, zaterdag 3 november 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 25 november 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Overleden, dinsdag 4 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 1 maand en 1 dag.

Opmerking:

In de doopakte wordt gesproken over: Vader Folkert Olkes Veenstra Moeder Styntje Daniëls Hasselaar


Dijk van, Jan Luitjens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 19e Mei 1880, ƒ 4.50.

Jan Luitjens van Dijk. In leven boekhouder bij de Algemene Armvoogdij, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende in de Lemmer. Zoon van Luitjen Jans van Dijk en van Antje Jans. Geboren, zondag den 14e Februarij 1802, te Idskenhuizen. Gedoopt, zondag den 21e Februari 1802 in de Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer. Sinds zaterdag den 13e Mei 1826, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 28e Februari 1859, weduwnaar van Bontje Lammerts MeesenbroekOverleden, dinsdag den 18e Mei 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 3 maanden en 4 dagen.


Dijkman, Jan Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 september 1874, ƒ 4.50.

Jan Gerrits Dijkman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te Oosterzee. Zoon van Gerrit Wybrands Dijkman en van Geeske Jans. Geboren, vrijdag 7 september 1792, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag 23 september 1792 in de Hervormde gemeente van Oosterzee en Echten. Sinds zondag 25 mei 1823, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 12 oktober 1845, weduwnaar van Leentje Murks KokOverleden, dinsdag 8 september 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren en 1 dag.


Dijkstra, Baukje Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 14e Junij 1878, ƒ 4.50.

Baukje Alberts Dijkstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer. Dochter van Albert Bouwes Dijkstra, oud twee en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Follega en van zijne huisvrouw, Getje Jelles Drijfhout. Geboren, woensdag den 27e September 1826, te Follega, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 23e October 1859, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 6e Junij 1878, weduwe van Gerrit Jans KokOverleden, donderdag den 6e Junij 1878, op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre. In den ouderdom van 51 jaren, 8 maanden en 9 dagen.


Dijkstra, Befke Doekeles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 24e dag der maand Junij 1874, ƒ 4.50.

Befke Doekeles Diekstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Geregistreerde Befke Doekles Dijkstra
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Kampen, provincie Overijsel. Dochter van Doekle Dijkstra en van Ybeltje de Hoop. Geboren, vrijdag den 17e dag der maand April 1801, te Gerkesklooster, provincie Vriesland. Sinds zondag den 8e dag der maand Junij 1823, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 14e dag der maand Mei 1856, weduwe van Claas Lenses WaningOverleden, zondag den 21e dag der maand Junij1874, des middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 2 maanden en 4 dagen.


Dijkstra, Geertje Jeltes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Februari 1874, ƒ 4.50.

Geertje Jeltes Dijkstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Lemmer. Dochter van Jelte Douwes Dijkstra en van Sjoerdtje Hendriks. Geboren, woensdag den 11e dag der maand November 1801, te Follega, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, Gedoopt zondag den 20e dag der maand December 1801. Sinds donderdag dfen 23e dag der maand April 1829, te Lemsterland, echtgenoote van Harmen Teetzes VisserOverleden, zaterdag den 21e dag der maand Februarij 1874, des na middag ten twee ure, te Lemmer Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren, 2 maanden en 26 dagen.


Dijkstra, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 2e Junij 1883, ƒ 1.00.

Gerrit Dijkstra. Zoon van Jan Dijkstra, oud acht en twintig jaren, turfdrager, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Grietje Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag 11 maart 1883, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 2e Junij 1883, des morgens ten drie ure, in het Huis, Wijk drie, nummer 467, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 22 dagen.


Dijkstra, Harmen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 28e Mei 1880, ƒ 1.00.

Harmen Dijkstra. In leven wonende te Lemmer. Zoon van Hendrik Dijkstra, oud vijf en twintig jaren, arbeider/voermansknecht, wonende te Joure en van Wobbigje Harmens de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 31e Januarij 1880, desd avonds ten elf ure, te Joure, Haskerland. Overleden, vrijdag den 28e Mei 1880, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.


Dijkstra, Hinke

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 18e Januarij 1885, ƒ 4.50.

Hinke Dijkstra. In de geboorteakte staat Antje. Zie ook extract huwelijksbijlagen uit het geboorteregister Lemsterland. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Rommert Annes Dijkstra, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Hinke Jans (Hendrikje) Reyenga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 5e October 1861, te Lemmer, Lemsterland. Sinds vrijdag den 27e Junij 1884, te Lemsterland, echtgenoote van Hendrik Poepjes. Overleden, woensdag den 14e Januarij 1885, des avonds ten zes ure in het Huis Wijk een, nummer 37, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 3 maanden en 9 dagen.


Dijkstra, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 17e Mei 1883, ƒ 1.00, de baar.

Jan Dijkstra. Zoon van Harmen Dijkstra, oud drie en dertig jaren, pottebakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Susanna Hendrika Jonkers, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 24e September 1882, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 17e Mei 1883, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk drie, nummer 457e, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 23 dagen.


Dijkstra, Janna Aebeles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 8e October 1886, ƒ 2.50.

Janna Aebeles Dijkstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Oldeboorn. Dochter van Aebele Jans Dijkstra, oud acht en dertig jaren, winkelier, wonende te Oldeboorn en van zijne echtgenoote, Froukje Wytzes de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 18e Maart 1858, des na middags ten een ure, te Oldeboorn, Utingeradeel. Sinds donderdag den 22e Mei 1884, te Utingeradeel, echtgenoote van Sake Bijlsma. Overleden, vrijdag den 8e October 1886, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 28 jaren, 6 maanden en 21 dagen.

 • In de overlijdensakte wordt de Leeftijd 30 jaar opgegeven.
 • Daar er ƒ 2.50. voor het begraven werd genoteerd kan worden aangenomen dat het om een Eigen graf ging. Het Regel en Grafnummer van het Eigen graf kon echter niet worden vastgesteld.

Dijkstra, Janna Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e October 1881, ƒ 4.50.

Janna Harmens Dijkstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Harmen Ages Dijkstra en van zijne huisvrouw, Cornelia Ferwerda. Geboren, zaterdag den 6e November 1813, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 11e December 1836 in de Grietenij Lemsterland, Provincie Vriesland, echtgenoote en sinds vrijdag den 26e Mei 1871, weduwe van Gerrit Sytzes Dijkstra, leerlooier. Overleden, zaterdag den 15e October 1881, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 11 maanden en 9 dagen.


Dijkstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 8e December 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Dijkstra. Dochter van Age Dijkstra, arbeider, en van Hendrika Molenaar, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, dinsdag den 7e December 1880, te ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Dijkstra, Lijsbeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 16e Julij 1880, ƒ 4.50.

Lijsbeth Dijkstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Sytze Bouwes Dijkstra, oud vier en dertig jaren, schoenmaker, wonende in de Lemmer en van Coobesje Gerrits Kok. Geboren, vrijdag 16 november 1821, des nachts om twee uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 22e September 1839, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Aant Rienksma (varensgezel). Overleden, vrijdag den 16e Julij 1880, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 8 maanden.


Dijkstra, Maaike

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 1e November 1880, ƒ 1.00.

Maaike Dijkstra. Dochter van Jan Dijkstra, oud zes en twintig jaren, turfdrager, wonende te Lemmer en van zijne echtgenoote, Geertje Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 30e Mei 1880, des avonds ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 1e November 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 2 dagen.


Dijkstra, Pietertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 25e September 1885, ƒ 4.50.

Pietertje Dijkstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Albert Bouwes Dijkstra, oud negen en twintig jaren, schoenmaker, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Grietje Jelles Drijfhout. Geboren, zaterdag den 4e Januarij 1823, des avonds ten tien ure, te Follega, Grietenij Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 25e September 1885, des nachts ten een ure in het Huis Wijk twee, nummer 182a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 8 maanden en 21 dagen.


Dijkstra, Sjoerdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 13 augustus 1875, ƒ 2.50.

Sjoertje (Sjoerdtje Willems Dijkstra). In leven winkeliersche, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep zonder, wonende te Strobos. Dochter van Willem Michiels (Dijkstra) en van Sybrig Pieters (Siebrigje Faber). Geboren, maandag 11 april 1808, te Strobos Doezum. Gedoopt, zondag 1 mei 1808 in de Hervormde gemeente Gerkesklooster. Sinds donderdag 17 januari 1828, te Grootegast, echtgenoote en sinds woensdag 6 mei 1840, weduwe van Jochem Aukes de Haan.
Overleden, woensdag 11 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren en 4 maanden.


Dijkstra, Sjoerdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 26, Grafnummer 5, omstreeks vrijdag den 6e April 1888, ƒ 4.50.

Sjoerdtje Dijkstra. Dochter van Murk Dijkstra, oud vijf en twintig jaren, zilversmid, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Gelfje Ruurds van der Vaart, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 30e Junij 1867, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 6e April 1888, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 20 jaren, 9 maanden en 6 dagen.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) in noordelijke richting op 3.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats.


Dikland, Grietje Willems

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 20e Januarij 1885, ƒ 4.50.

Grietje Willems Dikland. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Sneek. Dochter van Willem Bonnes Dikland en van Joukje Klazes van der Veen. Geboren, donderdag 30 april 1801, te Sneek. Sinds zondag den 23e Mei 1824, te Sneek, echtgenoote en sinds dinsdag den 28e November 1882, weduwe van Aale Tjallings Ligthart. Overleden, maandag den 19e Januarij 1885, des avonds ten half negen ure, in het Huis Wijk een, nummer 127, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, 8 maanden en 19 dagen.


Doeve, Annigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 20 september 1877, ƒ 1.00.

Annigje Doeve. Dochter van Koop Doeve (arbeider) en van Antje Bosma. Geboren, zaterdag 1 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 20 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 19 dagen.


Doeve, Berend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 1 juli 1879, ƒ 1.00.

Berend Doeve. Zoon van Koop Doeve (arbeider) en van Rinske de Jong. Geboren, dinsdag 4 februari 1879, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 29 juni 1879, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 25 dagen.


Doeve, Jan Coops

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 juli 1876, ƒ 4.50.

Jan Coops Doeve. In leven turfmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep turfmaker, wonende te Follega. Zoon van Koop Wiegers Doeve en van Wybigjen Jans de Jong. Geboren, maandag 6 december 1813, te Oosterzee, Lemsterland. Sinds zondag 14 mei 1843, te Lemsterland, echtgenoot van Catharina Jacobs VisserOverleden, donderdag 6 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 7 maanden.


Doeve, Koop

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 23e Mei 1887, ƒ 4.50.

Koop Doeve. In leven werkman., wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Eesterga. Zoon van Wieger Koops Doeve, oud zeven en twintig jaren, turfmaker, wonende te Follega en van Pietertje Bouwes Haagsma. Geboren, dinsdag den 17e Januarij 1837, des avonds ten tien ure, te Follega, grietenij Lemsterland. Sinds dinsdag den 19e Mei 1874, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Johannes Bosma. Overleden, maandag den 23e Mei 1887, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 4 maanden en 6 dagen.


Doeve, Wieger

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 3e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Wieger Doeve. Zoon van Koop Doeve (arbeider) en van Antje Bosma. Geboren, donderdag den 8e Julij 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 3e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren en 26_ dagen.


Doeven, Berend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 31e Julij 1882, ƒ 1.00.

Berend Doeven. Zoon van Koop Doeven (arbeider) en van Rinske de Jong. Geboren, zaterdag den 6e Mei 1882, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 28e Julij 1882, des avonds ten zes ure in het Huis Wijk 2 nummer 164 g te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 22 dagen.


Doevendans, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 21e Januarij 1884, ƒ 4.50.

Grietje Doevendans. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Teunis Doevendans en van Aukje de Vries. Geboren, zaterdag den 25e Augustus 1838, te Stad Vollenhove. Sinds zondag 12 mei 1867, te Lemsterland, echtgenoote van Jurjen de Boer (werkman). Overleden, zondag den 20e Januarij 1884, des morgens ten acht ure in het Huis Wijk drie nummer 438, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 45 jaren, 4 maanden en 26 dagen.


Donk van, Bartha Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 24 augustus 1876, ƒ 2.25.

Bartha Johanna van Donk. Dochter van Arie van Donk (tapper) en van Trijntje Samplonius. Geboren, zaterdag 5 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 23 augustus 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 8 maanden en 18 dagen.


Doorn, Engbert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 15 mei 1879, ƒ 2.25.

Engbert Doorn. Zoon van Durk Engberts Doorn (werkman) en van Akke Feikes Haringsma. Geboren, maandag 5 augustus 1872, te Oudega, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Overleden, woensdag 14 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren, 9 maanden en 9 dagen.


Douma, Anne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 13e November 1888, ƒ 1.00.

Anne Douma. Zoon van Jelle Douma, oud een en veertig jaren, boer, wonende te Lemmer en van Hotske Koopmans. Geboren, maandag den 27e Februarij 1888, ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 13e November 1888, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 maanden en 15 dagen.


Drent, Enne Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 26e Maart 1884, ƒ 2.50.

Enne Jacobs Drent. In leven rustend zeekapitein, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippers gezel, domicilie te Groningen. Zoon van Jacob Harmens Drent en van Entje Ennes. Gedoopt, woensdag den 23e September 1789, te Groningen, van Kommerzijl; in het schip aan de oostzijde van de A. Sinds zondag den 19e Februarij 1815, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 25e April 1870, weduwnaar van Nieske Rinses Platte. Overleden, woensdag den 26e Maart 1884, des morgens ten tien ure, in het Huis wijk een, nummer 81, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 94 jaren, 6 maanden en 3 dagen.


Duiker, Herman

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 28e Julij 1886, ƒ 1.00.

Herman Duiker. In leven wonende te Leeuwarden. Zoon van Johannes Duiker, schipper en van Anna Maria Wink.
Geboren, zaterdag den 13e Februarij 1886, te Harlingen. Overleden, woensdag den 28e Julij 1886, des morgens ten negen ure aan boord van een schip, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 15 dagen.


Duim, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 27e Januari 1883, ƒ 1.00.

Grietje Duim. Tweeling zusje van Leendert Duim. Dochter van Egbert Duim, oud acht en dertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Stuurman, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 12e Januari 1883, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 27e Januari 1883, des morgen ten zes ure in het Huis, Wijk een nummer 24, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 dagen.


Duim, Harmen Sjoerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 18 maart 1879, ƒ 4.50.

Harmen Sjoerds Duim. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep bakkersknegt, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer. Zoon van Sjoerd Johannes (Duim) en van Roelofje Foppes. Geboren, donderdag 20 september 1798, te Oosterzee, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 7 oktober 1798 in de Hervormde gemeente Oosterzee en Echten. Sinds zondag 11 november 1821, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 7 september 1836, weduwnaar van Jantje Laurens de Vries. Sinds zondag 10 december 1837, te Lemsterland, echtgenoot van Neeltje Woudstra (turftonster, vulden tonnen met turf). Overleden, maandag 17 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 5 maanden en 27 dagen.


Duim, Leendert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 5e Februarij 1883, ƒ 1.00.

Leendert Duim. Jongere tweelingbroer van Grietje Duim. Zoon van Egbert Duim, oud acht en dertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Stuurman, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 12e Januarij 1883, des morgens ten half viet ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag den 4e Februarij 1883, des na middags ten vijf ure in het |Huis Wijk een nummer 24, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 dagen.


Duim, Sander

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 2e December 1884, ƒ 2.25.

Sander Duim. Zoon van Trijntje Stuurman, zonder beroep, huisvrouw van Egbert Duim, arbeider, echtelieden wonende te Lemmer zijnde deze door afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen. De aangifte is gedaan door Jan de Vries, oud vijf en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Geboren, dinsdag den 12e October 1880, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 2e December 1884, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk drie, nummer 636, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 1 maand en 21 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.