spanvis

spanvis

Drama te Echten kostte 6 mensen het leven.

De naam van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer moet worden veranderd. Dat is de oproep van deze petitie. Burgemeester Krijger werkte in de Tweede Wereldoorlog samen met de Duitse bezetter. Zo deed de burgemeester niets om te voorkomen dat zes Joodse mensen werden afgevoerd. En waar twee anderen ook het leven lieten. Nu het plein een reconstructie krijgt, pleiten we voor een nieuwe naam voor het huidige Krijgerplein. Ook mensen die niet in Lemmer wonen kunnen natuurlijk de petitie tekenen.


Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de Zuidwesthoek van Friesland. De Zuiderzee, de visserij, de Lemsteraken en de Lemmerboot de 'Jan Nieveen' staan ook met vele illustraties op deze website.
Ook de Friese verzetsstrijders en andere betrokkenen zoals de oorlog in en rond Lemmer komen aan bod.

Mijn naam is Roelie Spanjaard-Visser

De site Spanvis is ontstaan in 2005 en is begonnen met Lemmer, de plaats waar ik geboren ben en waar het hart van mijn vader altijd gebleven is. Door zijn materiaal en het vele wat we intussen mochten ontvangen in verhalen en foto's, kon ik samen met mijn man dit een mooi begin geven. Inmiddels is Spanvis een mooi archief in woord en beeld voor Lemmer e.o geworden.

 

Op 24 september 2018 is Hendrik Bootsma wonende te Lemmer, mede-beheerder van Spanvis geworden. Het is fijn voor Lemmer om nu een direct aanspreekpunt te hebben, om een foto, verhaal te brengen of voor vragen etc. Dit alles om het archief voor Lemmer e.o. uit te breiden en in stand te houden.