SPANVIS

Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de Zuidwesthoek van Friesland. De Zuiderzee, de visserij, de Lemsteraken en de Lemmerboot de 'Jan Nieveen' staan ook met vele illustraties op deze website.
Ook de Friese verzetsstrijders en andere betrokkenen zoals de oorlog in en rond Lemmer komen aan bod.

Mijn naam is Roelie Spanjaard-Visser

De site Spanvis is ontstaan in 2005 en is begonnen met Lemmer, de plaats waar ik geboren ben en waar het hart van mijn vader altijd gebleven is. Door zijn materiaal en het vele wat we intussen mochten ontvangen in verhalen en foto's, kon ik samen met mijn man dit een mooi begin geven. Inmiddels is Spanvis een mooi archief in woord en beeld voor Lemmer e.o geworden.

 

Op 24 september 2018 is Hendrik Bootsma wonende te Lemmer, medebeheerder van Spanvis geworden. Hendrik bezit een groot archief van foto's, films etc. Het is ook fijn voor Lemmer om nu een direct aanspreekpunt te hebben, om een foto, verhaal te brengen of voor vragen etc. Dit alles om het archief voor Lemmer e.o. uit te breiden en in stand te houden.

Op 20 november 2019 is ons boek 'Een kuier door het oude Lemmer' gepresenteerd