SPANVIS

www.spanvis.com

Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de Zuidwesthoek van Friesland. De Zuiderzee, de visserij, de Lemsteraken en de Lemmerboot de 'Jan Nieveen' staan ook met vele illustraties op deze website. Ook de Friese verzetsstrijders en andere betrokkenen zoals de oorlog in en rond Lemmer komen aan bod.