spanvis

Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De Zuiderzee, de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. 

Ook de Friese Verzetsstrijders en andere betrokkenen, zoals 'Blokhuispoort 1945: Dagboek van H. de Haan'.

Mijn naam is Roelie Spanjaard Visser.

De site Spanvis is ontstaan in 2005 en is begonnen met Lemmer, de plaats waar ik geboren ben en waar het hart van mijn vader altijd gebleven is. Door zijn materiaal en de later vele gekregen foto's van Roel Verhoeff, kon ik samen met mijn man iets op gaan zetten. 

Het is mooi dat ik nu kan terugvallen op de vakkundigheid en betrouwbaarheid van Hendrik Bootsma uit Lemmer. Hij heeft ingestemd met de totale overdracht van de site wanneer omstandigheden dat noodzakelijk maken. Hij draagt Lemmer een warm hart toe en zijn toezegging geeft dan ook een goed gevoel.

Ook is er een Facebook groep, dit is: Lemmer oude foto's en berichten

Roelie Spanjaard-Visser: Tel: 0512-523402


Vanaf 29 oktober 2015 wordt de website gearchiveerd en duurzaam opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag als onderdeel van een verzameling websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.


De website draagt het keurmerk van Online-Musea.nl het platform voor verzamelaars.