Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de Zuidwesthoek van Friesland. Lemmer, Lemsterland, De Friese Meren, Visserij, Aken, Schepen, Haven, Sluis, Zuiderzee, IJsselmeer, Jan Nieveen, ook de Friese verzetsstrijders en andere betrokkenen met betrekking tot de oorlog in en rond Lemmer, de Lemmerboot, Genealogie Visser, Bootsma, Poepjes, Sterk e.a., staan met vele illustraties op deze website.

Nog één kans: herdruk Een kuier door het oude Lemmer