spanvis

Deze website omvat Friesland en zijn historie, met hoofdzakelijk de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De Zuiderzee, de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. 

Ook de Friese Verzetsstrijders en andere betrokkenen, zoals 'Blokhuispoort 1945: Dagboek van H. de Haan'.

Mijn naam is Roelie Spanjaard Visser.

De site Spanvis is ontstaan in 2005 en is begonnen met Lemmer, de plaats waar ik geboren ben en waar het hart van mijn vader altijd gebleven is. Door zijn materiaal en de later vele gekregen foto's van Roel Verhoeff, kon ik samen met mijn man iets op gaan zetten. 

Op 24 september 2018 is Hendrik Bootsma wonende te Lemmer, mede-eigenaar van spanvis geworden. Het is fijn voor Lemmer om nu een direct aanspreekpunt te hebben, om een foto, verhaal te brengen of voor vragen etc.. Dit alles om het archief voor Lemmer e.o uit te breiden en in stand te houden.Vanaf 29 oktober 2015 wordt de website gearchiveerd en duurzaam opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag als onderdeel van een verzameling websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.