Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Lackroy, Jan Adriaans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e Maart 1887, ƒ 4.50.

Jan Adriaans Lackroy. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep varensgezel, wonende in de Lemmer, doch voor dezes te Groningen. Zoon van Adriaan Lacrooy en van Lucretia Berents Rozenhoek. Geboren, GEEN AKTE, te Groningen. Gedoopt, vrijdag den 4e December 1801 in de Nederlandsche Hervormde Martinikerk, te Groningen. Sinds zondag den 17e Februarij 1828, te Lemsterland, echtgenoot van Rinskjen Jacobs Visser. Overleden, vrijdag den 25e Februarij 1887, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 2 maanden en 21 dagen.

Familienaam later geschreven als Elizabeth Lacrooy


Lageveen, Antje Wopkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 22e Maart 1883, ƒ 4.50.

Antje Wopkes Lageveen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Delfstrahuizen. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Wopke Gerrits Lageveen, oud negen en dertig jaren, turfmaker, wonende te Munnekeburen en van zijne huisvrouw, Johanna Reins Peyfer. Geboren, donderdag den 27e April 1826, des avonds ten vijf ure, te Munnekeburen, Grietenij Weststellingwerf. Sinds zondag den 21e Junij 1857, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 13e October 1864, weduwe van Lammert Tjitzes Duit. Sinds donderdag den 18e April 1867, te Lemsterland, echtgenoote van Albert Willems Mast. Overleden, donderdag den 22e Maart 1883, in het Huis Wijk drie, nummer 387, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 56 jaren, 10 maanden en 25 dagen.


Lageveen, Gerrit Wopkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 5e Januarij 1883, ƒ 4.50.

Gerrit Wopkes Lageveen. In leven werkman, wonende te Delfstrahuizen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Oldeouwer. Zoon van Wopke Gerrits Lageveen, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Delfstrahuizen en van zijne huisvrouw, Johanna Reins Peijfer. Geboren, vrijdag den 1e Maart 1822, des morgens ten half twee uren, te Delfstrahuizen, Schoterland. Sinds zondag den 16e Mei 1852, te Schoterland, echtgenoot van Grietje Klazes Blok. Overleden, vrijdag den 5e Januarij 1883, des morgens ten tien ure in het Huis Wijk drie nummer 387, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 10 maanden en 4 dagen.


Landman, Geert Wybrens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 6, op zondag 23 augustus 1874, ƒ 2.50.

Geert Wybrens Landman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep boer, wonende te Follega. Zoon van Wibbren Jolles (Wybren Landman) en van Piertje Geerts. Geboren, vrijdag 16 januari 1801, te Wijckel, Grietenij van Gaasterland. Sinds zondag 13 mei 1838, te Lemsterland, echtgenoot van Tytje Doedes Jaarsma (Tietje Jaarsma)Overleden, zondag 23 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 7 maanden en 7 dagen.


Leeuwe, Johanna Egberdina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel i, Grafnummer 12, omstreeks vrijdag den 4e December 1885, ƒ 2.25.

Johanna Egberdina Leeuwe. Tijdens den eerste huwelijksvoltrekking, oud vijf en tintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Egbert Andries Leeuwe en van Hillegie Tapkert Borst. Geboren, zaterdag den 20e October 1804, te Delfzijl. Gedoopt, zondag den 4e November 1804 in de Kerkelijke gemeente Delfzijl, Periode: 1718-1811. Sinds dinsdag den 16e Februari 1830, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 20e Maart 1832, weduwe van Lolke Westra Stapert. Sinds zondag den 11e Mei 1834 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 25e Februarij 1859, weduwe van Carolus Hendrikus Le Heux. Overleden, vrijdag den 4e December 1885, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren, 1 maand en 15 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van mijn geliefde ouders
den heer
CAROLUS LEHEUX
geb. 1 Nov. 1804
overl. 25 Febr. 1859
en
mejufvrouw
JOHANNA EGBERDIENA LEEUWE
geb. 20 Oct 1804,
overl. 4 Dec. 1885
HILLEGONDA LEHEUX

------------------------------------------------------------------------------

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 30 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1839 - 1840 daarna 1858 en 1859 daarna 1883 daarna 1901 en 1902.

Regel 30 grafnummer 12 Aan de weduwe Carolus Le Heux 1859.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 12 in noordelijke richting op 9.31 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 70 cm breed, 200 cm lang en 5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 46.86 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Lich, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 7e November 1885, ƒ 4.50.

Willem Lich. In leven zeeman, wonende te Amsterdam. Ongehuwde zoon van Wibbinus Lich, oud zeven en twintig jaren, van beroep koopman, wonende te Vlagtwedde en van Bettien Hoiting. Geboren, zondag den 19e Augustus 1855, des na middags te twee uur, te Vlagtwedde. Overleden, zaterdag den 7e November 1885, des avonds ten zeven ure in het Huis Wijk twee, nummer 271, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 30 jaren, 2 maanden en 19 dagen.


Lieuw van der, Jitske Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 4 augustus 1875, Diaconie, ƒ 4.50.

Jitske Jans van der Lieuw. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep Zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Lieuwes van der Lieuw en van Antje Jelles Kalsbeek. Geboren, zondag 17 februari 1799, te Boornbergum. Sinds zondag 29 maart 1835, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 14 september 1852, weduwe van Romke Jans Huisman. Overleden, woensdag 4 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 5 maanden en 15 dagen.


Ligthart, Aale Tjallings

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 28e November 1882, ƒ 4.50.

Aale Tjallings Ligthart. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende te Sneek. Zoon van Tjalling Ligthart en van Grietje Gaastra. Geboren, woensdag den 8e Januarij 1800, te Sneek. Gedoopt, donderdag 30 januari 1800 in de Hervormde gemeente Sneek. Sinds zondag den 23e Mei 1824, te Sneek, echtgenoot van Grietje Willems DiklandOverleden, dinsdag den 28e November 1882, des avonds ten tien ure, in het huis Wijk 1, nummer 127 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 10 maanden en 20 dagen.


Ligthart, Rieka Ales

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 11e Januari 1881, ƒ 4.50.

Rieka Ales Ligthart. In leven zonder, wonende te Leeuwarden. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud 25 jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Weidum. Dochter van Ale Tjallings Ligthart (winkelier) en van Grietje Willems Dijkland. Geboren, woensdag den 8e November 1837, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zaterdag den 9e Mei 1863, te Baarderadeel, echtgenoote van Reinder de Jong (trekschippersknecht). Overleden, maandag den 10e Januari 1881, des namiddags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 2 maanden en 2 dagen.


Lith van, Theodorus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 22e Junij 1888, ƒ 1.00.

Theodorus van Lith. Zoon van Petrus van Lith, oud zeven en dertig jaren, werkman, later machinist, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Grietje de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 4e Mei 1887, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 22e Junij 1888, des na middags te half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 18 dagen.


Loen, Evert Hendriks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 18, omstreeks maandag den 20e Junij 1887, ƒ 2.50.

Evert Hendriks Loen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep bakkersknecht, wonende in de Lemmer. Zoon van Hendrik Everts (Loen) en van Trijntje Jans (Uffelaar). Geboren, zondag den 9e Februarij 1806, te Scherpenzeel. Gedoopt, zondag 16 februari 1806 in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne. Sinds zondag den 13e November 1831 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 8e Februarij 1864, weduwnaar van Aaltje Baukes van der Veen. Overleden, maandag den 20e Junij 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren, 4 maanden en 11 dagen.


Looksma, Wijbe Clazes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 15 april 1879, ƒ 4.50.

Wijbe Clazes Looksma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijftig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Claas Wybesz en van Renske Gerbens. Geboren, maandag den 28e der maand Maij 1792, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Gedoopt, zaterdag den 30e der maand Junij 1792 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 13 november 1842, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Jans StiksmaOverleden, zondag 13 april 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 10 maanden en 16 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 7 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1829, 1830, 1831, en 1832 en 1841 – 1846 en 1847 In 1865 en 1866, idem in 1887 en 1888.

Regel 7 grafnummer 18 Aan de Erven Wijlen
Evert Hendriks Loen 1887.

Het hart van het graf bevindt zich
in positie, (uitgaande van graven
van 8 palm breedte) in zuidelijke
richting op 6.80 meter uit de
hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Looy van, Cornelia

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 13e Maart 1882, ƒ 2.25.

Cornelia van Looy. Dochter van Trijntje Mes, zonder beroep, huisvrouw van Dirk van Looy, machinist, echtelieden wonende te Lemmer, zijne de deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen.
Geboren, zaterdag den 14e Augustus 1880, des na middags ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte is gedaan door, Ferdinandus Visser, oud zeventig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, zondag den 12e Maart 1882, des avonds ten zeven reue, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 6 maanden en 29 dagen.


Luiking, Janke Geisbertha Maria

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 5, op woensdag 4 september 1878, ƒ 1.25.

Janke Geisbertha Maria Luiking. In leven wonende te Lemmer. Dochter van Hendrik Luiking, oud zeven en dertig jaren, architect, wonende te Lemmer, later opzichter en van zijne huisvrouw, Tiette van Veen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 3 mei 1869, des morgens te zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 4 september 1878, te een een tweede uur, te Sloten. In den ouderdom van 9 jaren, 4 maanden en 1 dag.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

JANKE GEISBERTA MARIA
geboren te Lemmer
3 Mei 1869,
overleden te Sloten
4 September 1878,
Kinderen van
H. LUIKING en T. VAN VEEN.


Lyklema, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 5e Julij 1883, ƒ 2.25.

Antje Lyklema. Dochter van Fokke Lyklema, oud zeven en dertig jaren, van boeren bedrijf, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Jitske Hylkes Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 23e April 1880, des morgens ten drie ure, te Eesterga, Lemsterland. Overleden, donderdag den 5e Julij 1883, des morgens ten vier ure in het Huis Wijk viernummer 596, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 2 maanden en 12 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.