Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Landman, Geert Wybrens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 6, op zondag 23 augustus 1874, ƒ 2.50.

Geert Wybrens Landman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep boer, wonende te Follega. Zoon van Wibbren Jolles (Wybren Landman) en van Piertje Geerts.
Geboren, vrijdag 16 januari 1801, te Wijckel, Grietenij van Gaasterland.
Sinds zondag 13 mei 1838, te Lemsterland, echtgenoot van Tytje Doedes Jaarsma (Tietje Jaarsma).
Overleden, zondag 23 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 7 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Lieuw van der, Jitske Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 4 augustus 1875, Diaconie, ƒ 4.50.

Jitske Jans van der Lieuw. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep Zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Lieuwes van der Lieuw en van Antje Jelles Kalsbeek.
Geboren, zondag 17 februari 1799, te Boornbergum.
Sinds zondag 29 maart 1835, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 14 september 1852, weduwe van Romke Jans Huisman.
Overleden, woensdag 4 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 76 jaren, 5 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Ligthart, Rieka Ales

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 11e Januari 1881, ƒ 4.50.

Rieka Ales Ligthart. In leven zonder, wonende te Leeuwarden
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud 25 jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Weidum
Dochter van Ale Tjallings Ligthart (winkelier) en van Grietje Willems Dijkland.
Geboren, woensdag den 8e November 1837, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zaterdag den 9e Mei 1863, te Baarderadeel, echtgenoote van Reinder de Jong (trekschippersknecht).
Overleden, maandag den 10e Januari 1881, des namiddags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 43 jaren, 2 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 6-4-2023


Looksma, Wijbe Clazes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 15 april 1879, ƒ 4.50.

Wijbe Clazes Looksma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijftig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Claas Wybesz en van Renske Gerbens.
Geboren, maandag den 28e der maand Maij 1792, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Gedoopt, zaterdag den 30e der maand Junij 1792 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 13 november 1842, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Jans Stiksma.
Overleden, zondag 13 april 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 86 jaren, 10 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Luiking, Janke Geisbertha Maria

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 5, op woensdag 4 september 1878, ƒ 1.25.

Janke Geisbertha Maria Luiking. In leven wonende te Lemmer.
Dochter van Hendrik Luiking, oud zeven en dertig jaren, architect, wonende te Lemmer, later opzichter en van zijne huisvrouw, Tiette van Veen, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag 3 mei 1869, des morgens te zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 4 september 1878, te een een tweede uur, te Sloten.
In den ouderdom van 9 jaren, 4 maanden en 1 dag.

Bijgewerkt op 14-2-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

JANKE GEISBERTA MARIA
geboren te Lemmer
3 Mei 1869,
overleden te Sloten
4 September 1878,
Kinderen van
H. LUIKING en T. VAN VEEN.