Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Lageveen, Antje Wopkes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 22e Maart 1883, ƒ 4.50.

Antje Wopkes Lageveen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Delfstrahuizen. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Wopke Gerrits Lageveen, oud negen en dertig jaren, turfmaker, wonende te Munnekeburen en van zijne huisvrouw, Johanna Reins Peyfer. Geboren, donderdag den 27e April 1826, des avonds ten vijf ure, te Munnekeburen, Grietenij Weststellingwerf. Sinds zondag den 21e Junij 1857, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 13e October 1864, weduwe van Lammert Tjitzes Duit. Sinds donderdag den 18e April 1867, te Lemsterland, echtgenoote van Albert Willems Mast. Overleden, donderdag den 22e Maart 1883, in het Huis Wijk drie, nummer 387, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 56 jaren, 10 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 23-7-2023


Lageveen, Gerrit Wopkes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 5e Januarij 1883, ƒ 4.50.

Gerrit Wopkes Lageveen. In leven werkman, wonende te Delfstrahuizen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Oldeouwer. Zoon van Wopke Gerrits Lageveen, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Delfstrahuizen en van zijne huisvrouw, Johanna Reins Peijfer. Geboren, vrijdag den 1e Maart 1822, des morgens ten half twee uren, te Delfstrahuizen, Schoterland. Sinds zondag den 16e Mei 1852, te Schoterland, echtgenoot van Grietje Klazes Blok. Overleden, vrijdag den 5e Januarij 1883, des morgens ten tien ure in het Huis Wijk drie nummer 387, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 10 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 16-7-2023


Landman, Geert Wybrens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 6, op zondag 23 augustus 1874, ƒ 2.50.

Geert Wybrens Landman. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep boer, wonende te Follega. Zoon van Wibbren Jolles (Wybren Landman) en van Piertje Geerts. Geboren, vrijdag 16 januari 1801, te Wijckel, Grietenij van Gaasterland. Sinds zondag 13 mei 1838, te Lemsterland, echtgenoot van Tytje Doedes Jaarsma (Tietje Jaarsma)Overleden, zondag 23 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 7 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Lieuw van der, Jitske Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 4 augustus 1875, Diaconie, ƒ 4.50.

Jitske Jans van der Lieuw. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep Zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Lieuwes van der Lieuw en van Antje Jelles Kalsbeek. Geboren, zondag 17 februari 1799, te Boornbergum. Sinds zondag 29 maart 1835, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 14 september 1852, weduwe van Romke Jans Huisman. Overleden, woensdag 4 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 5 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Ligthart, Aale Tjallings

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 28e November 1882, ƒ 4.50.

Aale Tjallings Ligthart. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende te Sneek. Zoon van Tjalling Ligthart en van Grietje Gaastra. Geboren, woensdag den 8e Januarij 1800, te Sneek. Gedoopt, donderdag 30 januari 1800 in de Hervormde gemeente Sneek. Sinds zondag den 23e Mei 1824, te Sneek, echtgenoot van Grietje Willems DiklandOverleden, dinsdag den 28e November 1882, des avonds ten tien ure, in het huis Wijk 1, nummer 127 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 10 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 18-6-2023


Ligthart, Rieka Ales

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 11e Januari 1881, ƒ 4.50.

Rieka Ales Ligthart. In leven zonder, wonende te Leeuwarden. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud 25 jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Weidum. Dochter van Ale Tjallings Ligthart (winkelier) en van Grietje Willems Dijkland. Geboren, woensdag den 8e November 1837, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zaterdag den 9e Mei 1863, te Baarderadeel, echtgenoote van Reinder de Jong (trekschippersknecht). Overleden, maandag den 10e Januari 1881, des namiddags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 2 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 6-4-2023


Looksma, Wijbe Clazes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 15 april 1879, ƒ 4.50.

Wijbe Clazes Looksma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijftig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Claas Wybesz en van Renske Gerbens. Geboren, maandag den 28e der maand Maij 1792, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Gedoopt, zaterdag den 30e der maand Junij 1792 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 13 november 1842, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Jans StiksmaOverleden, zondag 13 april 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 10 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Looy van, Cornelia

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 13e Maart 1882, ƒ 2.25.

Cornelia van Looy. Dochter van Trijntje Mes, zonder beroep, huisvrouw van Dirk van Looy, machinist, echtelieden wonende te Lemmer, zijne de deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen.
Geboren, zaterdag den 14e Augustus 1880, des na middags ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte is gedaan door, Ferdinandus Visser, oud zeventig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, zondag den 12e Maart 1882, des avonds ten zeven reue, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 6 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 23-5-2023


Luiking, Janke Geisbertha Maria

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 5, op woensdag 4 september 1878, ƒ 1.25.

Janke Geisbertha Maria Luiking. In leven wonende te Lemmer. Dochter van Hendrik Luiking, oud zeven en dertig jaren, architect, wonende te Lemmer, later opzichter en van zijne huisvrouw, Tiette van Veen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 3 mei 1869, des morgens te zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 4 september 1878, te een een tweede uur, te Sloten. In den ouderdom van 9 jaren, 4 maanden en 1 dag.

Bijgewerkt op 14-2-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

JANKE GEISBERTA MARIA
geboren te Lemmer
3 Mei 1869,
overleden te Sloten
4 September 1878,
Kinderen van
H. LUIKING en T. VAN VEEN.


Lyklema, Antje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 5e Julij 1883, ƒ 2.25.

Antje Lyklema. Dochter van Fokke Lyklema, oud zeven en dertig jaren, van boeren bedrijf, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Jitske Hylkes Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 23e April 1880, des morgens ten drie ure, te Eesterga, Lemsterland. Overleden, donderdag den 5e Julij 1883, des morgens ten vier ure in het Huis Wijk viernummer 596, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 2 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 8-8-2023

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.