Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Sachse, Carel August

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 mei 1879, ƒ 1.00.

Carel August Sachse. Zoon van Carel August Sachse, oud zeven en veertig jaren, veldwachter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aleida Maria van den Elst, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag 21 februari 1879, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 26 mei 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 5 dagen.


Samplonius, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 21 juni 1877, ƒ 2.25.

Willem Samplonius. Zoon van Jacob Samplonius (timmerknecht) en van Lutske Willems de Vries. Geboren, dinsdag 14 maart 1871, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 20 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren, 3 maanden en 6 dagen.


Sanders, Wichimonda (Wiege)

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e dag der maand April 1874, ƒ 4.50.

Wichimonda Sanders. (Wiege Monda Sanders). Ongehuwde dochter van Frederik Sanders en van Maike Jans de Vries. Geboren, donderdag den 13e dag der maand April 1809, te Lemmer, Lemsterland. Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt zondag den 30e dag der maand April 1809. Overleden, zondag den 5e dag der maand April 1874, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 11 maanden en 22 dagen.


Schaafsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 7e Maart 1884, ƒ 1.00.

Levenloos kind. Dochter van Maria Jacoba Wulfsen, zonder beroep, huisvrouw van Geert Schaafsma, Rijkstelegrafist, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, vrijdag den 7e Maart 1884, te Lemmer, Lemsterland.


Schaafstra, Sjoerdtje Mients

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op __, ƒ 4.50, ƒ 0.50 voor de baar en ƒ 0.25 voor de kleine baar.

Sjoerdtje Mients Schaafstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Dokkum. Dochter van Mient Thomas (Schaafstra) en van Ynske Rienks (van der Weide). Geboren, vrijdag den 31e Januari 1806, te Ternaard. Gedoopt, zondag den 9e Maart 1806 in de Hervormde gemeente van Ternaard. Sinds zondag den 13e Mei 1838, te Dokkum, echtgenoote en sinds vrijdag den 28e Januarij 1870, weduwe van Hoite Piers Hoekstra (pottenbakkers knegt). Overleden, dinsdag den 28e Maart 1882, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 1 maand en 28 dagen.


Schaap, Wicher Harms

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 11 maart 1876, ƒ 4.50.

Wicher Harms Schaap. In leven schipper. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep _____, wonende te _____. Zoon van Harm Schaap en van XXX. Geboren omstreeks 1790, te Kalenberg. Sinds vrijdag 18 oktober 1816, te Oldemarkt, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Dirkjen Arends Brouwer. Overleden, zaterdag 11 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, _ maanden en _ dagen.


Scheuter, Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 9e Augustus 1880, ƒ 4.50.

Johanna Scheuter. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Duiven. Dochter van Hendrik Scheuter en van Aaltjen Schuering. Geboren, maandag 24 september 1804, te Warnsveld. Gedoopt Nederduits Gereformeerd, woensdag den 26e September 1804, te Warnsveld. Sinds zaterdag den 25e April 1829, te Duiven, echtgenoote van Jurien Willemsen. Overleden, zondag den 8e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren, 10 maanden en 12 dagen.


Schijfsma, Koenraad IJsbrands

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 1e Augustus 1883, ƒ 4.50.

Koenraad IJsbrands Schijfsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep varensgezel, wonende te Sloten. Zoon van Isbrant Isbrant (Ijsbrant Ijsbrands Schijfsma) en van Tietje Ulbes (de Vos).
Geboren, maandag den 7e November 1803, te Delft. Gedoopt, donderdag den 10e November 1803, Nieuwe Kerk, te delft Sinds zondag den 19e Januarij 1834, te Sloten, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Geeske Sakes Nieuwenhuis. Overleden, woensdag den 1e Augustus 1883, des morgens ten vier ure, in het Huis Wijk twee, nummer 186, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 8 maanden en 24 dagen.


Schirm, Hendrik Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 1e Maart 1881, ƒ 4.50.

Hendrik Johannes Schirm. In leven kleermaker, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep barbier, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vijf en vijftig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Lemmer. Zoon van Johannes Schirm, oud negen en dertig jaren, Mr kleermaker en van zijne huisvrouw, Elizabeth Haakmeesters. Geboren, dinsdag den 17e Mei 1814, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 3e September 1837, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 7e Julij 1867, weduwnaar van Grietje Reinders Tiddens.
Sinds vrijdag den 8e October 1869, te Lemsterland, echtgenoot van Antje FeenstraOverleden, maandag den 28e Februari 1881, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 66 jaren, 9 maanden en 11 dagen.


Schirm, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 14e April 1882, ƒ 4.50.

Johannes Schirm. In leven kleermaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Lemmer. Zoon van Frederik Johannes Schirm, oud een en dertig jaren, kleermaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Hielkje Annes Atsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 24e Januarij 1842, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 25e Junij 1865, te Lemsterland, echtgenoot van Saakje Douwes Katsma.
Overleden, vrijdag den 14e April 1882, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 40 jaren, 2 maanden en 21 dagen.


Schirm, Margriet Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 14e April 1883, ƒ 4.50.

Margriet Johannes Schirm. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Johannes Scherm en van Elisabeth Hofmeester. Geboren, zondag den 25e September 1803, te Wolvega. Sinds zondag den 19e Februari 1826, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag den 9e Maart 1836, weduwe van Roelof Groen.
Overleden, zaterdag den 14e April 1883, des avonds ten acht ure in het Huis Wijk vier nummer 515, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 6 maanden en 19 dagen.

Opmerking: Familienaam Scherm wordt ook geschreven als Schirm.


Schmidt, Maayke Johans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 april 1878, ƒ 4.50.

Maayke Johans Schmidt. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Johan Adam Schmidt en van Tjerkje van de Veen. Geboren, zaterdag 23 februari 1799, te Sneek. Gedoopt, donderdag 14 maart 1799 in de Hervormde gemeente Sneek. Sinds woensdag 11 maart 1818, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 14 augustus 1819, weduwe van Johannes Willems Muurling, in leven Grutter te Lemmer. Sinds zondag 7 december 1823, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 16 januari 1832, weduwe van Jan Hendriks Bult. Sinds vrijdag 26 augustus 1836, te Lemsterland, echtgenoote van Harmen Linses WaningOverleden, zaterdag 30 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 1 maand en 7 dagen.


Schotsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 december 1877, ƒ 0.50.

Levenloos kind Schotsma. Dochter van Carst Schotsma en van Minke Klein. Levenloos geboren, dinsdag 25 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Schram, Eelke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 22 juli 1878, ƒ 2.25.

Eelke Schram. Zoon van Jarig Schram (arbeider) en van Kornelia Vlig. Geboren, maandag 18 september 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 21 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 10 maanden en 3 dagen.


Schram, Eelke Jarigs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 4 mei 1876, ƒ 4.50.

Eelke Jarigs Schram. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep schatter, gedomicilieerd te Balk. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Balk. Zoon van Jarig Betzes Schram en van Hylkje Eelkes.
Geboren, vrijdag 6 november 1801, in de Grietenij Balk. Sinds zaterdag 3 augustus 1833, te Balk, echtgenoot en sinds zaterdag 19 september 1840, weduwnaar van Renske Jelles Hornstra. Sinds woensdag 19 juni 1844, te Gaasterland, echtgenoot en sinds woensdag 29 april 1868, weduwnaar van Hendrikje de Hond. Overleden, woensdag 3 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 5 maanden en 27 dagen.


Schuit, Feikje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 5 maart 1877, ƒ 4.50.

Feikje Schuit. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Dochter van Klaas Schuit en van Elisabeth de Boer. Geboren, donderdag 25 maart 1841, te Zaandam. Sinds _____, te _____, echtgenoote van Jan Kruyver (winkelier). Overleden, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 35 jaren, 11 maanden en 11 dagen.


Schut, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 19 november 1878, ƒ 4.50.

Johannes Schut. In leven blokmakersknecht, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Theunis Gerbens Schut, schippersknecht en van Johanna Valentina Schirm. Geboren, zaterdag 13 oktober 1855, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 18 november 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 5 dagen.


Seldenthuis, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e dag der maand April 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind Seldenthuis. Zoon van Wiebren Seldenthuis en van Hielkje SchramLevenloos geboren, dinsdag den 7e dag der maand April 1874, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.


Siegers, Aafke Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 10, Grafnummer 15, dinsdag den 8 Junij 1886, ƒ 2.50.

Aafke Roelofs Siegers. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van zonder bedrijf, wonende te Lemmer. Dochter van Roelof Siegers en van Hendrika ter Spil.
Gedoopt, donderdag den 23e Februarij 1792 in de Hervormde gemeente Hoogezand. Sinds zondag den 6e December 1818 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en voor 1859, weduwe van Hendrik Geerts Lever Prins. Overleden, donderdag den 3e Junij 1886, des avonds ten tien ure in het Huis Wijk een, nummer een, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 94 jaren, 3 maanden en 9 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 10 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1831 - 1832 en in 1845 daarna in 1866 (CHOLERA JAAR) daarna in 1889.

Regel 10 grafnummer 15 Aan de weduwe Hendrik Prins – Siegers 1873.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 15 in zuidelijke richting op 9.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 44.50 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Siersma, Age Lubberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 14 december 1875, ƒ 4.50.

Age Lubberts Siersma. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Follega, doch thans te Dijken. Zoon van Lubbert Abes Siersma en van Fettje Lutes. Geboren, zaterdag 23 december 1809, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 14 januari 1810 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zaterdag 19 september 1840, te Doniawerstal, echtgenoot van Antje Jans Hoekstra. Overleden, dinsdag 14 december 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 11 maanden en 21 dagen.


Siersma, Eisjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 27e Februarij 1885, ƒ4.50.

Eisjen Siersma. Tweelingzuster van Eise. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. In onecht geboren dochter van Zwaantje Ydes Siersma, oud een en veertig jaren, zonder beroep wonende te Lemmer. Geboren, maandag den 3e Julij 1837, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. De aangifte is gedaan door Hette Paulus Fledderus, oud twee en vijftig jaren, chirurgijn en vroedmeester, wonende in de Lemmer Sinds zondag den 14e December 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Rinke Jurjens de Boer. Overleden, vrijdag den 27e Februarij 1885, des na middags ten vier ure in het Huis Wijk twee, nummer 275, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 47 jaren, 7 maanden en 24 dagen.

Opmerking: Bij haar overlijden genoemd Eisse Bakker, met als vader Auke Douwes Bakker.


Sietsma, Gerlof Scholte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e September 1880, ƒ 2.25.

Gerlof Scholte Sietsma. Zoon van Siebren Sietsma, oud drie en dertig jaren, van boeren bedrijf, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Foekjen Bosma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 9e Februari 1877, des na middags ten vier ure, te Eesterga, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 4e September 1880, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 23 dagen.


Sietsma, Hessel

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 december 1879, ƒ 1.00.

Hessel Sietsma. Zoon van Sybren Sietsma, oud vijf en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Foekje Bosma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag 23 april 1879, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 17 december 1879, des na middags ten twee ere, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 24 dagen.


Sietsma, Siebren

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 25e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Siebren Sietsma. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep boerenbedrijf, wonende te Eesterga. Zoon van Gerlof Scholtes Sietsma, oud twee en veertig jaren, boer, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Nolkjen Wiebrens Landman, zonder beroep wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 20e Augustus 1843, des avonds ten zeven uur, te Eesterga, Grietenij Lemsterland. Sinds vrijdag den 5e Mei 1876, te Lemsterland, echtgenoot van Foekjen BosmaOverleden, dinsdag den 24e Januarij 1882, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 38 jaren, 5 maanden en 4 dagen.


Sipkema, Wiebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 29 juli 1879, ƒ 1.00.

Wiebe Sipkema. Zoon van Anne Sipkema (timmerman) en van Jantje Geerts Ruiter. Geboren, donderdag 12 juni 1879, des nachts ten half een uur, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 28 juli 1879, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 16 dagen.


Sleeswijk, Cornelia Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 6, op zaterdag 5 april 1879, ƒ 2.50.

Cornelia Rienks Sleeswijk. In leven zonder beroep, wonende te Harlingen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Rienk Sleeswijk en van Tettje Sjoerds Stapert. Geboren, dinsdag den 20e dag der maand April 1802, te Lemmer. Gedoopt, zondag den 2e dag der maand Mei 1802 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 26e dag der maand Mei 1839, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 16e dag der maand Februarij 1861 te Dokkum, weduwe van Jaitje Hendriks van der Goot (Rijksambtenaar). Overleden, vrijdag den 4e dag der maand April 1879, des morgens ten twee ure in het Huis staande Wijk A, 116, te Harlingen. In den ouderdom van 76 jaren, 11 maanden en 14 dagen.


Sleeswijk, Minke Rienks

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 31, Grafnummer 8, op zondag 19 mei 1878, ƒ 2.50.

Minke Rienks Sleeswijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Rienk Cornelis Sleeswijk en van Tetje Sjoerds Stapert. Geboren, zaterdag 20 januari 1798, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 28 januari 1798 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 29 oktober 1820, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 24 juni 1867, weduwe van Sietze Douwes van VeenOverleden, zaterdag 18 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 3 maanden en 29 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot van
MINKE RIENKS SLEESWIJK
in leven echtgenoote van
SIETSE DOUWES VAN VEEN
overleden den 18 Mei 1878,
in den ouderdom
van 80 jaren, 3 maanden en 28 dagen


Sleeswijk, Sjoerd Wilhelm Wegener

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 29, Grafnummer 3, op maandag den 20e September 1880, ƒ 0.50.

Sjoerd Wilhelm Wegener Sleeswijk. Zoon van Fredrik Wilhelm Wegener Sleeswijk, oud een en veertig jaren, houthandelaar, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Sydina Lammina Alida Bouman, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 11e Februari 1880, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 20e September 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 9 dagen.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
TJALLING SIEBRANDUS
WEGENER SLEESWIJK
geboren den 28 April 1868
overleden de 21 Junij 1868
en
SJOERD WILHELM
WEGENER SLEESWIJK
geboren den 11 Februarij 1880
overleden den 19 September 1880

Regel 29 de grafnummers 1, 2, 3 en 4 Aan F. W. Wegener Sleeswijk 1866.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 3 in noordelijke richting op 2.22 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 80 cm breed, 163 cm lang en 15 cm hoog. De graven 1, 2, 3 3n 4 zijn omgeven door een smeedijzeren hekwerk van 337 x 238 cm en bevinden zich ter hoogte van de hartlijn op 44.50 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Sleeswijk, Tettje

 • Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf, (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) in Regel 14, Grafnummer 19, omstreeks dinsdag 9 januari 1883, ƒ 2.50.

Tettje Sleeswijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Sjoerd Sleeswijk, oud drie en twintig jaren, en van zijne huisvrouw, Freerkje Willems Monsma. Geboren, vrijdag den 3e November 1815 des morgens ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 9 januari 1883, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk een, nummer 80, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 2 maanden en 6 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903
Regel 14 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1834 daarna in 1848 daarna 1867 – 1869 daarna in de jaren 1890 – 1891 – 1892.
Regel 14 grafnummer 19 voor onbepaalde tijd aan Tettje Sjoerds Sleeswijk 1874.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in zuidelijke richting op 6.00 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 53.92 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Sluis van der, Klaasje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 24e December 1885, ƒ 1.00.

Klaasje van der Sluis. Dochter van Klara Visser, zonder beroep, huisvrouw van Klaas van der Sluis, timmerman, echtelieden, wonende te Lemmer. Geboren, vrijdag den 25e September 1885, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 24e December 1885, des avonds ten tien ure in het Huis Wijk vier, nummer 552, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 29 dagen.


Sluitenburg, Sytz (Sietske) Baukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 21e November 1881, ƒ 4.50.

Sytz (Sietske) Baukes Sluitenburg. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, wonende te Hindelopen. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud dertig (moet zijn 32) jaren, zonder beroep, wonende thans in de Lemmer, doch laatst te Hindelopen woonachtig. Dochter van Bauke Abrahams Sluitenburg en van Geertje Durks Sluitenburg. Geboren, dinsdag den 3e Februari 1795, te Harlingen. Sinds zondag den 15e September 1816 te Hindeloopen, echtgenoot en sinds vrijdag den 6 December 1822, weduwe van Tamme Hillebrands Tammes. Sinds zondag den 1e April 1827, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 14e Februarij 1837, weduwe van Sake Andries Bergsma.
Overleden, zaterdag den 19e November 1881, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 9 maanden en 16 dagen.


Slump, Pieter Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 5e Maart 1885, ƒ 0.50 voor de baar.

Pieter Jans Slump. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te Follega. Zoon van Jan Pieters Slump en van Trientje Eilders.
Geboren, zondag den 9e September 1798, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 16e September 1798 in de Hervormde gemeente van Oosterzee en Echten. Sinds zondag den 23e Mei 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 29e December 1861, weduwnaar van Gertsen Klazes Blessinga (Geertje Bles). Overleden, donderdag den 5e Maart 1885, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 5 maanden en 26 dagen.


Smink, Jitske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 5e April 1884, ƒ 1.00.

Jitske Smink. Dochter van Sieger Tjietjes Smink, oud vijf en twintig jaren, arbeider, later stalknecht, wonende te Ruigahuizen en van zijne echtgenoote, Froukje Davids Huitema, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 17e Maart 1883, des morgens ten half zeven ure, te Ruigahuizen, Gaasterland.
Overleden, zaterdag den 5e April 1884, des na middags ten drie ure in het Huis Wijk drie, nummer 488, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar en 19 dagen.


Smink, Tjietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 10e April 1884, ƒ 2.25.

Tjietje Smink. In leven Lemmer. Zoon van Sieger Tjietjes Smink, oud drie en twintig jaren, arbeider later stalknecht, wonende te Ruigahuizen en van zijne echtgenoote, Froukje Davids Huitema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag 4 augustus 1881, des avonds ten vijf ure, te Ruigahuizen, Gaasterland.
Overleden, donderdag den 10e April 1884, des morgens ten vijf ure, in het Huis, Wijk drie, nummer 488, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 8 maanden en 6 dagen.


Smit, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 35, Grafnummer 7, omstreeks vrijdag den 12e December 1884, ƒ 2.50.

Hendrik Smit. In leven banketbakker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep bakker, wonende te Blokzijl. Zoon van Hendrik Smit en van Marretje Pauw. Geboren, donderdag den 7e Mei 1801, te Blokzijl. Gedoopt, maandag den 25e Mei 1801 in de Hervormde gemeente Blokzijl Sinds donderdag den 14e Mei 1829, te Blokzijl, echtgenoot en sinds vrijdag den 18e November 1881, weduwnaar van Anna Pauw. Overleden, vrijdag den 12e December 1884, des voor middags ten half tien ure in het Huis Wijk twee, nummer 304, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, 7 maanden en 5 dagen.

Foto uit de Oudheidkamer Lemmer

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 35 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1842 – 1843 daarna in 1862 – 1863 daarna in 1885 daarna in 1898.

Regel 35 de grafnummers 7 en 8 Aan Hendrik Smid? (Rest onleesbaar) 1861.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 8 in noordelijke richting op 6.00 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 58.39 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.
===========================================
MONUMENT ONDER HET GRAS Geen Steen op 2 Er zijn op 1-1-2023 Geen duidelijke aanknopingspunten gevonden

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 24 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1880 daarna 1896 daarna 1899 - 1900.

Aan de erven Hendrik Smits ser

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 2 in noordelijke richting op 1.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 33.06 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Tijdens het in kaart brengen op 22 Augustus 2012, met Sven van der Woude, van graven zonder zichtbaar monument is een onbekend voorwerp onder het gras aangetroffen. Het hart van het voorwerp bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) ter hoogte van grafnummer 2 in noordelijke richting op 0.95 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 77 cm breed en 190 - 183 cm lang.


Smit, Jan Cornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 6e December 1886, ƒ 4.50.

Jan Cornelis Smit. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep schipper, wonende in de Lemmer. Zoon van Cornelis Jans Smit en van Harmanna Rienekes. Geboren, zondag den 4e Augustus 1805, te Groningen. Gedoopt dinsdag den 20e Augustus 1805 te Groningen, bij de Kuipen. Sinds woensdag den 22e November 1837 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Margaretha Simons de Boer. Overleden, zondag den 5e December 1886, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 4 maanden en 1 dag.

Opmerking: In de overlijdensakte staat de leeftijd van 85 jaar vermeld.


Sneijer, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 24e Mei 1886, ƒ 1.00.

Jan Sneijer. In leven wonende te Groningen. Zoon van Feije Sneijer, oud een en dertig jaren, schipper, wonende te Groningen, en van zijne echtgenoote, Maria Mulder, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 24e Maart 1886, des na middags ten half tien ure in een schip genaamd "VROUWE MARIA" liggende in den IJssel te Kampen. Overleden, zondag den 23e Mei 1886, des avonds ten half negen ure in een vaartuig, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 30 dagen.


Spannenburg, Ruurdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel 25, Grafnummer 3, omstreeks zaterdag den 13e October 1888, ƒ 1.25.

Ruurdtje Spannenburg. Dochter van Sybrand Spannenburg, oud een en dertig jaren, waterschap secretaris, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Minke van der Wal, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 29e Maart 1885, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 13e October 1888, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 15 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 25 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1880 – 1881 en daarna in 1900.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 3 in noordelijke richting op 2.16 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, staat op een voet van 70 x 94 cm is 60 cm breed, 7 cm dik en 110 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 35.38 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
VAN
ONZE INNIG GELIEFDE
RUURTJE
GEBOREN 20 MAART 1885
OVERLEDEN 13 OCT. 1888
S. SPANNENBURG
M. VAN DER WAL


Spekmans, Wibbina Henderina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 20e Julij 1882, ƒ 4.50.

Wibbina Henderina Spekmans. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Groningen. Dochter van Cornelis Spekmans (zeilmaker) en van Aaltien Hendriksz van Santen (zakkenverhuurster). Gedoopt, woensdag den 8e Augustus 1804, te Groningen. Sinds donderdag den 5e November 1829, te Groningen, echtgenoote van Hermanus Hendericus Bruning (blaauwverwer-stoffenverver). Overleden, donderdag den 20e Julij 1882, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, 11 maanden en 12 dagen.

Opmerking: Er is alleen een Doopdatum bekend! Doopakte gevonden bij: www.familysearch.org Afbeelding 204 van 412. Netherlands, Groningen Pr...Church Records, 1595-1864 Nederlands Hervormd Groningen Dopen 1796-1811 Index, Dopen 1800-1811 vrouwelijke


Spiekhold, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 26 augustus 1878, ƒ 2.25.

Baukje Spiekhold. Dochter van Jan Spiekhold en van Lupkje Visser. Geboren, zaterdag 20 november 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 24 augustus 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 9 maanden en 4 dagen.


Staat, Harm Evert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 21e Junij 1886, ƒ 2.50.

Harm Evert Staat. In leven wonende te Groningen Zoon van Evert Staat, schipper en van Catharina van der Klij. Geboren, omstreeks zaterdag den 21e Februarij 1885, te Ruhrort, Duitsland. Overleden, maandag den 21e Junij 1886, des avonds ten tien ure aan boord van een schip, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar 4 maanden en ? Dagen.


Steenbergen, Albert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 2 mei 1877, ƒ 2.25.

Albert Steenbergen. In leven wonende te Zwartsluis. Zoon van Albert Steenbergen (schipper) en van Jacoba van Eyken. Geboren, februari 1875, te Zwartsluis. Overleden, maandag 30 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 6 maanden en ? dagen.


Steensma, Idsche

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 oktober 1875, ƒ 2.50.

Idsche Steensma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Bolsward. Dochter van Lolle Steensma en van Jiskjen Buwalda. Geboren, zondag 10 januari 1802, te Bolsward.
Gedoopt, 4-2-1802, Bolsward Sinds zondag 27 juni 1830, te Bolsward, echtgenoote en sinds 07-06-1870, weduwe van Bernardus Jacobus van Assen (notaris). Overleden, zondag 24 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 14 dagen.


Steensma, Tjeerd Bouwes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel 25, Grafnummer 9, omstreeks dinsdag den 27e November 1888, ƒ 2.50.

Tjeerd Bouwes Steensma. In leven turfschipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Lemmer. Zoon van Bouwe Gerks Steensma, oud dertig jaren, schipper, wonende te Bergum, doch thans met deszelfs schip liggende te Veenwoude en van zijne huisvrouw, Antje Tjeerds Zeilstra, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, wonende mede te Bergum. Geboren, woensdag den 26e November 1862, des voor middags ten een ure in het schip te Veenwouden, Dantumadeel.
Sinds donderdag den 19e Februarij 1885, te Lemsterland, echtgenoot van Frouwtje Visser. Overleden, dinsdag den 27e November 1888, des morgens ten half tien ure in de Beemsteruitwatering, te Oudendijk. In den ouderdom van 26 jaren en 1 dag.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 25 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1880 – 1881 en daarna in 1900.

Regel 25 grafnummer 9 Aan de Wed. Froukje Steensma-Visser 1888.

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 9 in noordelijke richting op 7.17 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 30.2 cm breed, 7.7 cm dik en 106.5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 35.38 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Tijdens het in kaart brengen op 21 Augustus 2012 van graven zonder zichtbaar monument is een onbekend voorwerp onder het gras aangetroffen. Het hart van het voorwerp bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) ter hoogte van de grafnummers 8 en 9 in noordelijke richting op 6.47 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is ongeveer Boven 45 – Oonder 70 cm breed en L 200 – R 198 cm lang.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
TJEERD BOUWES
STEENSMA,
echtgenoot van
FROUKJE JANS
VISSER,
overleden 26 Nov. 1888,
in den ouderdom
van 26 jaar.
Ps. 103.V.8.


Steenstra, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 5e Februarij 1883, ƒ 2.25.

Antje Steenstra. Dochter van Dominicus Steenstra, oud een en dertig jaren, pottenbakker, wonende te Lemmer en van Foekje Osinga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 11e September 1880, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 4e Februari 1883, des avonds ten zes ure in het Huis Wijk twee, nummer 172, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 4 maanden en 23 dagen.

Opmerking; De Doodgraver heeft in zijn boekje opgeschreven: Antje Steenstra oud 2 jaren... In de OVL akte staat dat ook, doch in de uitdraai van: BS Overlijden met Antje Steenstra.


Steenstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 11e December 1882, ƒ 0.0.

Levenloos kind Steenstra. Zoon van Dominicus Steenstra en van Foekje OsengaLevenloos geboren, maandag den 11e December 1882, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Steenstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 14 maart 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Steenstra.
Zoon / Dochter van Dominicus Steenstra en van Foekje Osinga. Levenloos geboren, woensdag 14 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Steltema, Tyske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 december 1877, ƒ 4.50.

(Tyske) (Tijske) Tietje Uilkes Steltema.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Gorredijk, Opsterland. Dochter van Uilke Bartels (Steltema) en van Elske Jans. Geboren, zondag 20 november 1796, te Mildam. Gedoopt, zondag 8 januari 1797 in de Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk. Sinds zondag 2 juni 1822, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 18 december 1869, weduwe van Dirk Martens BijlsmaOverleden, dinsdag 11 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren en 21 dagen.


Stiksma, Aaltje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 7 april 1879, ƒ 4.50.

Aaltje Jans Stiksma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Stiksma en van Lutske Bruins. Geboren, maandag 14 november 1803, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Gedoopt, zondag 27 november 1803, in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds zondag 13 mei 1832, te Lemsterland, echtgenoote van Willem Teunis de Vries (zeilmakersknecht). Overleden, zondag 6 april 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren, 4 maanden en 22 dagen.


Stiksma, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 23e November 1880, ƒ 4.50.

Antje Jans Stiksma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en veertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Stiksma en van Lutske Bruins.
Geboren, vrijdag den 16e Januarij 1801, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 25 januari 1801 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 13e November 1842, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Wybe Clazes LooksmaOverleden, dinsdag den 23e November 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 10 maanden en 7 dagen.


Sweep van der, Wipkje Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 10e Augustus 1883, ƒ 4.50.

Wipkje Jacobs van der Sweep. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacob van der Sweep en van Lipkjen Johannes van der Veen. Geboren, maandag den 18e Mei 1812, des middernachts in de Lemmer. Sinds zondag den 26e October 1834, te Lemsterland, echtgenoote van Pieter Ykes van der Veen. Overleden, vrijdag den 10e Augustus 1883, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 2 maanden en 23 dagen.

Opmerking: familienaam ook geschreven als van der Zweep.


Sytsma, Sytske Sipkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 7e Februari 1881, ƒ 4.50.

Sytske Sipkes Sytsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep naaister, wonende te Oosterzee. Dochter van Sipke Tjeerds Sytsma en van Nien Wiebrens. Geboren, woensdag den 11e Januarij 1792,te Sloten. Gedoopt, zondag den 12e Februarij 1792 in de Hervormde gemeente Sloten. Sinds donderdag den 14e Julij 1814, te Lemsterland, echtgenoote van Ulbe BroersOverleden, zondag den 6e Februari 1881, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren en 26 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.