Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Sachse, Carel August

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 mei 1879, ƒ 1.00.

Carel August Sachse. Zoon van Carel August Sachse, oud zeven en veertig jaren, veldwachter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aleida Maria van den Elst, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag 21 februari 1879, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 26 mei 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Samplonius, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 21 juni 1877, ƒ 2.25.

Willem Samplonius. Zoon van Jacob Samplonius (timmerknecht) en van Lutske Willems de Vries.
Geboren, dinsdag 14 maart 1871, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 20 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren, 3 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Sanders, Wichimonda (Wiege)

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e dag der maand April 1874, ƒ 4.50.

Wichimonda Sanders. (Wiege Monda Sanders).
Ongehuwde dochter van Frederik Sanders en van Maike Jans de Vries.
Geboren, donderdag den 13e dag der maand April 1809, te Lemmer, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt zondag den 30e dag der maand April 1809.
Overleden, zondag den 5e dag der maand April 1874, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 11 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 15:52:08


Schaap, Wicher Harms

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 11 maart 1876, ƒ 4.50.

Wicher Harms Schaap. In leven schipper.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Zoon van Harm Schaap en van XXX.
Geboren omstreeks 1790, te Kalenberg.
Sinds vrijdag 18 oktober 1816, te Oldemarkt, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Dirkjen Arends Brouwer.
Overleden, zaterdag 11 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 86 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023


Scheuter, Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 9e Augustus 1880, ƒ 4.50.

Johanna Scheuter. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Duiven.
Dochter van Hendrik Scheuter en van Aaltjen Schuering.
Geboren, maandag 24 september 1804, te Warnsveld.
Gedoopt Nederduits Gereformeerd, woensdag den 26e September 1804, te Warnsveld.
Sinds zaterdag den 25e April 1829, te Duiven, echtgenoote van Jurien Willemsen.
Overleden, zondag den 8e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 75 jaren, 10 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 24-3-2023


Schirm, Hendrik Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 1e Maart 1881, ƒ 4.50.

Hendrik Johannes Schirm. In leven kleermaker, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep barbier, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vijf en vijftig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Lemmer.
Zoon van Johannes Schirm, oud negen en dertig jaren, Mr kleermaker en van zijne huisvrouw, Elizabeth Haakmeesters.
Geboren, dinsdag den 17e Mei 1814, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag den 3e September 1837, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 7e Julij 1867, weduwnaar van Grietje Reinders Tiddens.
Sinds vrijdag den 8e October 1869, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Feenstra.
Overleden, maandag den 28e Februari 1881, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 66 jaren, 9 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 9-4-2023


Schmidt, Maayke Johans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 april 1878, ƒ 4.50.

Maayke Johans Schmidt. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Johan Adam Schmidt en van Tjerkje van de Veen.
Geboren, zaterdag 23 februari 1799, te Sneek.
Gedoopt, donderdag 14 maart 1799 in de Hervormde gemeente Sneek.
Sinds woensdag 11 maart 1818, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 14 augustus 1819, weduwe van Johannes Willems Muurling, in leven Grutter te Lemmer.
Sinds zondag 7 december 1823, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 16 januari 1832, weduwe van Jan Hendriks Bult.
Sinds vrijdag 26 augustus 1836, te Lemsterland, echtgenoote van Harmen Linses Waning.
Overleden, zaterdag 30 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 1 maand en 7 dagen.

Bijgewerkt op 3-2-2023


Schotsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 december 1877, ƒ 0.50.

Levenloos kind Schotsma. Dochter van Carst Schotsma en van Minke Klein.
Levenloos geboren, dinsdag 25 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Schram, Eelke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 22 juli 1878, ƒ 2.25.

Eelke Schram. Zoon van Jarig Schram (arbeider) en van Kornelia Vlig.
Geboren, maandag 18 september 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 21 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 10 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Schram, Eelke Jarigs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 4 mei 1876, ƒ 4.50.

Eelke Jarigs Schram. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep schatter, gedomicilieerd te Balk.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Balk.
Zoon van Jarig Betzes Schram en van Hylkje Eelkes.
Geboren, vrijdag 6 november 1801, in de Grietenij Balk.
Sinds zaterdag 3 augustus 1833, te Balk, echtgenoot en sinds zaterdag 19 september 1840, weduwnaar van Renske Jelles Hornstra.
Sinds woensdag 19 juni 1844, te Gaasterland, echtgenoot en sinds woensdag 29 april 1868, weduwnaar van Hendrikje de Hond.
Overleden, woensdag 3 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 74 jaren, 5 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 19-1-2023


Schuit, Feikje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 5 maart 1877, ƒ 4.50.

Feikje Schuit. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Dochter van Klaas Schuit en van Elisabeth de Boer.
Geboren, donderdag 25 maart 1841, te Zaandam.
Sinds _____, te _____, echtgenoote van Jan Kruyver (winkelier).
Overleden, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 35 jaren, 11 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Schut, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 19 november 1878, ƒ 4.50.

Johannes Schut. In leven blokmakersknecht, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Theunis Gerbens Schut, schippersknecht en van Johanna Valentina Schirm.
Geboren, zaterdag 13 oktober 1855, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 18 november 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 5 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Seldenthuis, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e dag der maand April 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind Seldenthuis. Zoon van Wiebren Seldenthuis en van Hielkje Schram.
Levenloos geboren, dinsdag den 7e dag der maand April 1874, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 21-8-2022 15:45:26


Siersma, Age Lubberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 14 december 1875, ƒ 4.50.

Age Lubberts Siersma. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Follega, doch thans te Dijken.
Zoon van Lubbert Abes Siersma en van Fettje Lutes.
Geboren,zaterdag 23 december 1809, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 14 januari 1810 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zaterdag 19 september 1840, te Doniawerstal, echtgenoot van Antje Jans Hoekstra.
Overleden, dinsdag 14 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 11 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Sietsma, Gerlof Scholte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e September 1880, ƒ 2.25.

Gerlof Scholte Sietsma. Zoon van Siebren Sietsma, oud drie en dertig jaren, van boeren bedrijf, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Foekjen Bosma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 9e Februari 1877, des na middags ten vier ure, te Eesterga, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 4e September 1880, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Sietsma, Hessel

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 december 1879, ƒ 1.00.

Hessel Sietsma. Zoon van Sybren Sietsma, oud vijf en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Foekje Bosma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, woensdag 23 april 1879, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 17 december 1879, des na middags ten twee ere, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 1-3-2023


Sipkema, Wiebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 29 juli 1879, ƒ 1.00.

Wiebe Sipkema. Zoon van Anne Sipkema (timmerman) en van Jantje Geerts Ruiter.
Geboren, donderdag 12 juni 1879, des nachts ten half een uur, te Lemmer, Lemsterland
Overleden, maandag 28 juli 1879, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Sleeswijk, Cornelia Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 6, op zaterdag 5 april 1879, ƒ 2.50.

Cornelia Rienks Sleeswijk. In leven zonder beroep, wonende te Harlingen.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Rienk Sleeswijk en van Tettje Sjoerds Stapert.
Geboren, dinsdag den 20e dag der maand April 1802, te Lemmer.
Gedoopt, zondag den 2e dag der maand Mei 1802 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag den 26e dag der maand Mei 1839, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 16e dag der maand Februarij 1861 te Dokkum, weduwe van Jaitje Hendriks van der Goot (Rijksambtenaar).
Overleden, vrijdag den 4e dag der maand April 1879, des morgens ten twee ure in het Huis staande Wijk A, 116, te Harlingen.
In den ouderdom van 76 jaren, 11 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 24-2-2023


Sleeswijk, Minke Rienks

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 31, Grafnummer 8, op zondag 19 mei 1878, ƒ 2.50.

Minke Rienks Sleeswijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Rienk Cornelis Sleeswijk en van Tetje Sjoerds Stapert.
Geboren, zaterdag 20 januari 1798, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 28 januari 1798 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 29 oktober 1820, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 24 juni 1867, weduwe van Sietze Douwes van Veen.
Overleden, zaterdag 18 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 3 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot van
MINKE RIENKS SLEESWIJK
in leven echtgenoote van
SIETSE DOUWES VAN VEEN
overleden den 18 Mei 1878,
in den ouderdom
van 80 jaren, 3 maanden en 28 dagen


Sleeswijk, Sjoerd Wilhelm Wegener

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 29, Grafnummer 3, op maandag den 20e September 1880, ƒ 0.50.

Sjoerd Wilhelm Wegener Sleeswijk. Zoon van Fredrik Wilhelm Wegener Sleeswijk, oud een en veertig jaren, houthandelaar, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Sydina Lammina Alida Bouman, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, woensdag den 11e Februari 1880, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 20e September 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023 16:46:54

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
TJALLING SIEBRANDUS
WEGENER SLEESWIJK
geboren den 28 April 1868
overleden de 21 Junij 1868
en
SJOERD WILHELM
WEGENER SLEESWIJK
geboren den 11 Februarij 1880
overleden den 19 September 1880


Spiekhold, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 26 augustus 1878, ƒ 2.25.

Baukje Spiekhold. Dochter van Jan Spiekhold en van Lupkje Visser.
Geboren, zaterdag 20 november 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 24 augustus 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 jaren, 9 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 12-2-2023


Steenbergen, Albert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 2 mei 1877, ƒ 2.25.

Albert Steenbergen. In leven wonende te Zwartsluis.
Zoon van Albert Steenbergen (schipper) en van Jacoba van Eyken.
Geboren, februari 1875, te Zwartsluis.
Overleden, maandag 30 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 6 maanden en ? dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Steensma, Idsche

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 oktober 1875, ƒ 2.50.

Idsche Steensma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Bolsward. Dochter van Lolle Steensma en van Jiskjen Buwalda.
Geboren, zondag 10 januari 1802, te Bolsward.
Gedoopt, 4-2-1802, Bolsward
Sinds zondag 27 juni 1830, te Bolsward, echtgenoote en sinds 07-06-1870, weduwe van Bernardus Jacobus van Assen (notaris).
Overleden, zondag 24 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Steenstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 14 maart 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Steenstra.
Zoon / Dochter van Dominicus Steenstra en van Foekje Osinga.
Levenloos geboren, woensdag 14 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Steltema, Tyske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 december 1877, ƒ 4.50.

(Tyske) (Tijske) Tietje Uilkes Steltema.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Gorredijk, Opsterland. Dochter van Uilke Bartels (Steltema) en van Elske Jans.
Geboren, zondag 20 november 1796, te Mildam.
Gedoopt, zondag 8 januari 1797 in de Hervormde gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk.
Sinds zondag 2 juni 1822, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 18 december 1869, weduwe van Dirk Martens Bijlsma.
Overleden, dinsdag 11 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 81 jaren en 21 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Stiksma, Aaltje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 7 april 1879, ƒ 4.50.

Aaltje Jans Stiksma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Dochter van Jan Stiksma en van Lutske Bruins.
Geboren, maandag 14 november 1803, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Gedoopt, zondag 27 november 1803, in de Hervormde gemeente van de Lemmer.
Sinds zondag 13 mei 1832, te Lemsterland, echtgenoote van Willem Teunis de Vries (zeilmakersknecht).
Overleden, zondag 6 april 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 75 jaren, 4 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 24-2-2023


Stiksma, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 23e November 1880, ƒ 4.50.

Antje Jans Stiksma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en veertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende in de Lemmer.
Dochter van Jan Stiksma en van Lutske Bruins.
Geboren, vrijdag den 16e Januarij 1801, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 25 januari 1801 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag den 13e November 1842, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Wybe Clazes Looksma.
Overleden, dinsdag den 23e November 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 10 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Sytsma, Sytske Sipkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 7e Februari 1881, ƒ 4.50.

Sytske Sipkes Sytsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep naaister, wonende te Oosterzee.
Dochter van Sipke Tjeerds Sytsma en van Nien Wiebrens.
Geboren, woensdag den 11e Januarij 1792,te Sloten.
Gedoopt, zondag den 12e Februarij 1792 in de Hervormde gemeente Sloten.
Sinds donderdag den 14e Julij 1814, te Lemsterland, echtgenoote van Ulbe Broers.
Overleden, zondag den 6e Februari 1881, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 89 jaren en 26 dagen.

Bijgewerkt op 8-4-2023