Uit het boekje (van 1874/1882 tot 1907) van Dirk Gerbens Faber, tuinman/grafdelver te Lemmer. 

Uit het boekje van Dirk Faber, wat door de nabestaanden geschonken is aan de 'Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea" te Lemmer'. -Samengesteld en uitgezocht door Peter van den Brandt. Database uitgewerkt voor plaatsing op de site door Roelie Spanjaard-Visser. De namen die ten hof gesteld zijn volgen hieronder op alfabetische volgorde.

Plattegrond Lemmer Oud 1829 V 2023
PDF – 11,7 MB 208 downloads

Plattegrond Begraafplaats oud Lemmer