Uit het boekje (van 1874/1882 tot 1907) van Dirk Gerbens Faber, tuinman/grafdelver te Lemmer. 

Uit het boekje van Dirk Faber, wat door de nabestaanden geschonken is aan de 'Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea" te Lemmer'. -Samengesteld en uitgezocht door Peter van den Brandt. Database uitgewerkt voor plaatsing op de site door Roelie Spanjaard-Visser.



WWB Register Doodgraver Faber
PDF – 163,2 KB 123 downloads
WWB Register Doodgraver Faber V 2
PDF – 173,3 KB 11 downloads

Overzicht 's formulieren