Bewoners te Lemmer, wijkletters en plattegrond.

De Notaris WAUBERT de PUISEAU, in de Lemmer residerende, benoemde in 1836 ook de wijken en buurtnummers, samen met sectie nummers.

Haven, 1820, bokkinghang Wijk 4

Langestreek, 1827, Nabij sluis Wijk 1 Buurt 4

Sluis, Wijk 2

Markt, 1831, Wijk 4, Buurt 4

Nieuwburen, 1830, Wijk 2, Buurt 4

Nieuwedijk, 1820, Wijk 1, Buurt 2

Oosterhavenhoofd, 1852, Wijk 4, Buurt 4

Oudesluis, 1836, Bakkerij, Wijk 2, Buurt 4 en 3

Polderdijk, Wijk 4

Pottebakkerssteeg, 1846, Wijk 1, Buurt 3

Schans, 1831, Wijk 4, Buurt 1

Turfland, 1838, Wijk 2, Buurt 2

Vissersburen, 1828, Wijk 3

Zeedijk, 1830, Wijk 4


Van oudsher kende de gemeente, behoudens dus uitzonderingen, geen officiële straatnamen.

Vroeger werden de huizen aangeduid met een letter (G=Vissersburen en Nieuwburen; H=Achterom) en een huisnummer. Wanneer precies de straten officieel een naam hebben gekregen? Waarschijnlijk rond 1933.

De Bovenschans, Emmakade, Het Leeg etc. Behoorden vroeger tot één wijk, waarvan de woonhuizen met de letter J werden aangeduid. De Benedenschans, Markt, Achterom etc. Waren een andere wijk, waarvoor de letter H werd gebruikt.

Wijkletters die bekend zijn

Langestreek

B 2
B 3
B 4
B 5
B 7
B 8
B 9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 17
B 18
B 19a
B 20
B 21
B 23
B 24
B 26
B 27
B 28

J. Koornstra, visser
Wed. A. de Jong, z.b.
J. Hoekstra, visser
N. Hoekstra, werkman
O., R. en J. de Jong, vissers
J.R. Visser, visser
A. en B. Bakker, vissers
J. Douma Sr., z.b.
B. v.d. Meer, kruidenier
D. Jonker, kapitein
F.W. Wegener-Sleeswijk, houthandel en Wed. M.P. de Vries z.b.
Wed. J. Blessinga, winkelierster
G. Boonstra, drogist
M. Oldendorp, bakker
J.v.d. Geest, bakker
W. Popper, schilder
G. Wierda, brandstoffenhandelaar
Wed. H. Huisman z.b. en mej. F. Huisman, onderwijzeres
G. Koksma, winkelierster. Dubbele winkel
Smink ? winkelier
Wed. F. de Jong z.b.
Wed. J.M. v.d. Brug, z.b.
T. Deelstra, rijksveldwachter

Turfland - Zijlroede?

C 12
C 13
C 14
C 14
C 15
C 15
C 15a
C 15b
C 15c
C 17a
C 18
C 19
C 20
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27
C 28
C 29
C 3
C 33
C 35
C 36
C 37
C 38a
C 39
C 4
C 41
C 41
C 42
C 43
C 44
C 44a
C 45
C 46
C 47
C 48
C 49
C 50
C 51
C 52
C 54c
C 55
C 55
C 55
C 55b
C 56
C 57
C 58
C 58
C 59
C 60
C 61
C 64
C 65
C 65
C 66
C 66a

F. Koopmans, veehouder
H. Piersma, werkman
R. de Jong, matroos
S. de Boer, werkman
R. Smeding, postbode
W. Smeding, smid
F. Vaatjes, turfhandel
L. Kuperus, werkman
E. Bos, machinist
C.F. de Boer, z.b.
M.M. Dijkstra, gasfitter
H. Dijkstra, machinist
L.H. Poepjes, visser
G.G. Bootsma, arbeider
L.J. Lemstra, drukker
Th.M. de Vries, boekhouder
S. Leffertstra, veehoudster, weduwe
W. de Boer, procuratiehouder
P. de Boer, chauffeur
A. v.d. Veen, beurtschipper
E. Bultsma, arbeider
C. oosterdijk, veehouder
A. v.d. Lijn, onderwijzer
H. Bouwman, kapitein
H. Dijkman, z.b.
C.D. Jansen, Hoofd Bijz. School
P.C. de Jong, z.b.
S. Bakker, veehouder
H. Wildschut, kaasmaker
W.J. de Jong, uitvoerder
J.J. Bosma Sr, visteller
J.W. de Jong, aannemer
S. Oord, winkelier
A. v.d. Bijl, visser
K.L. Hoftijzer, houtzager
L.R. Lemstra, houtzager
Th. Bruinewoud, reiziger
J. Kuiper, kleermaker
J.K. Woudt, koopman
B. Beljon, timmerman
K. v.d. Werf, werkman
G. de Wilde, stoker gasfabriek
U. de Jong, houtbewerker
J. Lemstra, jager
K. Koopmans, kaashandelaar
W.A.F. Lemstra, koopman
F. de Jong, machinist
T.H. Wouda, visser
F. Frankema, timmerman
J.C. Hollander, smid
M.R. Hollander, smid
J. Hoeksma, z.b.
A. Zeilstra, koopman
H. Beljon, timmerman
G.S. v.d. Bijl, werkman
A. v.d. Gaast, chauffeur
G. v.d. Gaast, zeilmaker
G. v.d. Gaast, loodgieter
J. Krol, postbode

Kortestreek

F 1
F 4
F 14
F 16
F 20
F 21
F 22
F 24
F 26
F 27
F 29
F 30
F 31
F 35
F 36
F 38
F 39
F 40
F 42
F 43
F 44
F 45
F 47
F 48
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 54a
F 55
F 55a
F 56
F 62
F 63
F 65
F 68
F 69
F 70
F 71
F 73
F 74
F 75
F 77
F 80
F 81
F 83
F 84
F 85
F 86
F 90
F 91
F 92
F 95

O. Plantinga, schilder
R. Hoekstra, visser
Th. Zoethout, houtzager
Sj. de Wreede, schipper
B. Rippen, houtzager
L. Wildschut, timmerman
U. Koopmans, voerman
J. Bakker, z.b.
J. Bijlsma, melkventer
Tj. v.d. Werf, arbeider
J.L. Wouda, visser
A. Fleer, visser
J. Kingma, z.b.
P. Eizema, veehouder
J. Grijpsma, kapitein Lemmerboot en H. v.d. Meer, modiste
H. Kamminga, winkelier
J. Sonsma, slager
G. v.d. Horst, coiffeur
G. K. Kok, beurtschipper
H. Wierda, timmerman
J. Haagsma, veehouder
G.H. v.d. Bijl, slager
J. Knol, slager (later Wieger de Bruin)
C. van Putten, smid
Th. Visser, timmerman en W. Visser, aannemer
S.W. de Jong, aannemer
L. Bosma, winkelier
S. Rouwkema, conciërge
J. Zwart, kruidenier
J. Hoitsma
A. en T. Pereboom, kleermakers
D. Harsma, kom. dir. belastingen
J.H. Koopman, boekhandel
Th, Meyer, werkman
R.W. Hoekstra, visser
W. Platte, visroker
H. Poppe, schilder
C. van Slageren en Wed. W. van Slageren, schilders
S. Euverman, schoenmaker
H. Bosma, visroker
F. Wierda, brugwachter
W. Kingma, visser
J.L. en R. en L. Rippen, aardappelhandelaren
K. Sterk, vishandel
L. Wierdsma, slager
L. Loen, bakker
A. Noppert, winkelier
R. Kalsbeek, winkelier
J. de Jong, stoffeerder
D.G. Bergman, adj. commies ter secretarie
P. v.d. Zee, kleermaker
A.H. Eilers, kaashandel
H. IJlst, kleermaker
P. Bijholt, zinkwerker

Nieuwburen

G 1
G 2
G 2b
G 2c
G 2c
G 4
G 5
G 6
G 7
G 8
G 10
G 13
G 15
G 16
G 17
G 18
G 20
G 25
G 26
G 28
G 29
G 30

Attema – veehouder (Straatweg)
Bouwe Koopmans – veehouder (Straatweg)
Hartstra – zonder beroep (Straatweg)
R.C. Faber – gem. ontvanger (Straatweg)
L.K. de Rook – muziekleraar (Straatweg)
H. Visser – timmerman (Straatweg)
A. Wierda – zonder beroep (Straatweg)
J. Koning – slager (Straatweg)
A.H. Visser – timmerman (Straatweg)
G. Mink – schilder (Straatweg)
Obbe Meerding - rijwielhandel, later Ford-dealer
P. Hekman – predikant
A. de Vries – houtzager
D. Zoete – predikant
G. Esselink – arts
J. Woudstra – zonder beroep
P. Meijer – caféhouder
Oebele Boersma – caféhouder. Was getrouwd met Wiepke Dam.
B. de Vries – veearts
A.L. Smeenk – dir. postkantoor
H. v.d. Schoot – manufacturier
J. Schirm – bakker. Het bakkersbedrijf werd door Johannes de Vries voortgezet.

Laatste huis van Nieuwburen. Om de hoek van bakker Schirm begon de Vissersburen (G 31 et

Vissersburen

G 31
G 33
G 33
G 34
G 35
G 36
G 38
G 46
G 49
G 50
G 51
G 52
G 53
G 56
G 57
G 58
G 62
G 63
G 64
G 65
G 66
G 67
G 69
G 70
G 75
G 76
G 77
G 78
G 79
G 80
G 81
G 82
G 86a
G 87
G 87

G. A., A.D.M. en G. J. A. Visser – likeurstokers
G. Tromp-matroos
Abe Verbeek – schilder. Was tweelingbroer van
Wiebe Verbeek – ook schilder
A. Kuperus – oud-schilder
Jelte Dijkstra – schoenmaker(-winkel)
Pieter Koopmans - bakker. Was broer van Jan Koopmans, die op de Schans woonde
G. v.d. Laan – Kruidenier
K.C. v.d. Wolf – timmerman
J.C. Gaastra – postbode
S. Kooystra - visser
H.M. de Blaauw – armmeester
H.H. Visser – aannemer
G. de Blaauw – visser
H. Waterborg – zonder beroep
Tj. Kingma – visser
M.M. Rottme – loods
K. Eilers – zonder beroep
A. Huitema – zonder beroep
J. Visser – winkelier
R. Kingma – visser
J. v.d. Zande – werkman
S.H. Blinksma – loods
H.R. Brandenburg – houtwerker
E. Scheepstra – loods
H. en P. Frankema – timmerlieden
G. Visser – winkelier
J. Steensma – aannemer
Willem Dam – zeilmaker
W. Schokker – best. NTM
H. Kooy – smid
Tj. van Brug – kruidenier
C.G.A. Raadt – verpleegster
A. Zeilstra – reiziger

Vissersburen - A. Huitema, zonder beroep
Vissersburen - A. Kuperus, oud-schilder
Vissersburen - A. Zeilstra, reiziger
Vissersburen - C.G.A. Raadt, verpleegster
Vissersburen - E. Scheepstra, loods
Vissersburen - G. A., en G. J. A. Visser, likeurstokers
Vissersburen - G. de Blaauw, visser
Vissersburen - G. Tromp-matroos
Vissersburen - G. v.d. Laan, kruidenier
Vissersburen - H. en P, Frankema, timmerlieden
Vissersburen - H. Kooy, smid
Vissersburen - H. Waterborg, zonder beroep
Vissersburen - H.H. Visser, aannemer
Vissersburen - H.M. de Blaauw, armmeester
Vissersburen - H.R. Brandenburg, houtwerker
Vissersburen - J. v.d. Zande, werkman
Vissersburen - J. Visser, winkelier
Vissersburen - J.C. Gaastra, postbode
Vissersburen - K. Eilers, zonder beroep
Vissersburen - K.C. v.d. Wolf, timmerman
Vissersburen - M.M. Rottiné, loods
Vissersburen - Pieter Koopmans, bakker
Vissersburen - R. Kingma, visser
Vissersburen - S. Kooystra, visser
Vissersburen - S.H. Blinksma, loods
Vissersburen - Tj. Kingma, visser
Vissersburen - Tj. van Brug, kruidenier
Vissersburen - W. Schokker – best. NTM
Vissersburen - Willem Dam – zeilmaker
Vissersburen 10 – fam. Eerhard
Vissersburen 12 - H. Aukema, Fa. Aukema & de Vries
Vissersburen 14 - J.G. Steensma, aannemer
Vissersburen 24 - W. v. Brug, smederij
Vissersburen 28 - Firm. B. Frankema
Vissersburen 39 – W. Snijder, fourageh
Vissersburen 58 - H. Visser, aannemer
Vissersburen 6 - C. Wijbenga, Beh. Afd. Lemmer, N.V. A. Lankhorst
Vissersburen 78 - 80 - Jelte Dijkstra – schoenmaker (-winkel)
Vissersburen 82 – Abe Verbeek, schildersbedrijf
Vissersburen 84 - E. Scholte
Vissersburen 86 – Fam. Koornstra
Vissersburen 86 – Fam. Luik
Vissersburen 86 - H. Hak, drogist
Vissersburen 86 - H. v. Wolf, Drogisterij

Polderdijk

G 88
G 90
G 91
G 92
G 92a
G 93
G 96
G 97
G 97a
G 97b
G 98
G 100
G 101
G 103

Jan Siebold de Vries. (Polderdijk)
M.F. de Vries – zeilmaker (Polderdijk).
Anne Rijpkema - slager (Polderdijk)
A. v.d. Berg – smid (Polderdijk)
J. Venema – kruidenier (Polderdijk)
P. Reyenga – houtzager (Polderdijk)
R. de Vries – verpleegster (Polderdijk)
H. Zijlstra – scheepstuiger (Polderdijk)
D. Schaaf – postbode (Polderdijk)
F. Groen - boekhouder (Polderdijk)
Stoffel Blessinga – boekhouder (Polderdijk)
F. de Roos – mastmaker (Polderdijk)
J. v.d. Meer – houtbewerker (Polderdijk)
J. Oorburg – bootjesmaker (Polderdijk).
D. van Kalsbeek – zeilmaker (Polderdijk)

Polderdijk - D. Schaaf, postbode
Polderdijk - D. van Kalsbeek, zeilmaker
Polderdijk - F. Groen, boekhouder
Polderdijk - H. Zijlstra, scheepstuiger
Polderdijk - J. Venema, kruidenier
Polderdijk - Jan Oorburg, boot en vletbouwer
Polderdijk - Jan Siebold de Vries.
Polderdijk - P. Reyenga, houtzager
Polderdijk - R. de Vries – verpleegster
Polderdijk - Stoffel Blessinga – boekhouder
Polderdijk 1 - NV. Fa. Dirk Van der Neut, Mast-Giek en Blokmaker
Polderdijk 14 - P. de Jong, mastmaker
Polderdijk 16 - F. de Roos – mastmaker
Polderdijk 16 - Johannes v.d. Meer – houtbewerker
Polderdijk 3 - M.F. de Vries – zeilmaker
Polderdijk 4 - Anne Rijpkema – slager, vetweiderij
Polderdijk 5 - A. v.d. Berg – scheepssmid
Polderdijk 87 - A. de Boer, Scheepsbouwer
Polderdijk 93 - Koert de Vries, loods
Polderdijk 93 - Meinze de Vries, visser van de LE 49
Polderdijk 95 - Frans Jan de Roos, motordrijver
Polderdijk C.98 - Teunis de Roos, scheepstuigmaker

Beneden-Schans en Markt

H 1
H 2
H 4
H 8
H 9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 58
H 59
H 60
H 61a
H 62
H 63
H 64
H 66
H 67
H 68
H 71
H 72
H 73
H 74
H 75

Taeke Huitema, veehouder
Douwe Boomsma, houtzager
J. v.d. Veen, scheepsklinker
P. Bootsma, dekknecht
Jan Stevens Visser, visser
H. Nijholt, gem. timmerman
A. Visser, arbeider
M. Kokje, werkman
Willem de Blaauw, timmerman
P. Rippen, aardappelhandelaar
A. Douma, bakker
J. Kuipers, visser
A. Reyenga, scheepsklinker
H. Bloem, houtbewerker
D. Klein, winkelier
A. Luiten, werkman
T. Wouda, visser
Wed. J. Knol, caféhoudster en A.J. Knol, boekdrukker
Jan Bosma, schoenmaker
Wed. S. Hofman, bakker
Bernard Bijholt, zadelmaker, klompen
G. Hooiring, winkelhouder
J. Zeilstra, kapper
J. Haveman, bakker, nu Markt 8

Achterom en zijstegen 1928.

H 76b
H 77
H 78
H 80
H 81
H 84
H 85a
H 89
H 90
H 91
H 92
H 93a
H 93b
H 93c
H 93d
H 93e
H 94
H 96
H 99
H 101
H 102
H 107
H 109
H 111
H 112
H 114
H 115
H 116
H 118
H 119
H 122
H 123

E. de Vries, stuurman
L. Coehoorn, visser
K. Atsma, stuurman
K. v.d. Wal, scheepsijzerwerker
R. Visser, visser
W. v.d. Bijl, visser en S. v.d. Bijl, kleermaker
Marten Vlig, koopman
K. Jongsma, visroker
H. Jongsma, winkelier
M. de Vries, winkelierster
A. de Jong, aannemer
H. v.d. Meer, molenaar
J.J. Visser, visser
A. Toering, visser
D. Bosma, vishandelaar
J. Feinstra, koopman
P.H. Vlig, bootsknecht
J. de Vries, visroker en M. de Vries, werkman
W. de Boer, werkman
J. Fleer, visser
G. Zijlstra, werkman
E. de Roos, kapitein
M. Zeilstra, nettenmaker
J. Bosma, werkman
J.A. Visser, visser
P.K. Visser, dekknecht
Douwe en Jacob Tijsseling, vissers
Jelle A. Visser en S. Visser, vissers, later Achterom 30
S.J. Visser, visser
J. Atsma, visroker
A. Visser, dekknecht. (1)
B. Kuipers, werkman. (2)

(1) Steven G. de Jong: Hier woonde (in 1928) het gezin Age Visser x Gepke Scheffer. 

(2) Hier woonde (in 1928) de familie Kuipers-Zandstra. (Bouke Kuipers X Boukje Zandstra). De moeder van Elske Kok (Antje Kuipers) woonde dus niet ver van haar broer Bouke Kuipers. Zij kregen vier kinderen
• Siebe Kuipers X Aaltje van der Gaast
• Akke Kuipers X Frans Visser
• Anne Kuipers X Jopie Jongsma
• Geartsje Kuipers X Tseard Heeres

Bovenschans

J 1
J 2
J 5
J 6
J 7
J 8
J 9
J 10
J 11
J 12
J 14
J 15
J 16
J 17
J 18
J 20
J 21
J 22
J 23
J 25
J 25a
J 26
J 27
J 28
J 29
J 29a
J 30

R. Kofman, havenmeester
S. de Blaauw, vishandelaar
C. en S. Kemper, z.b.
St. Hornstra, timmerman
Jan Pen, nettenhandelaar, nu Schans nr 54
B. Meijer, nettenhandelaar. Later Wed. Meijer-Pen. Nu Schans nr. 52
A. v.d. Werf, visroker. Nu Schans nr. 50
H. Bergsma, arbeider
Tj. de Jager, vishandelaar
L.H. de Jager, vishandelaar
L. Bouma, winkelier. Nu Schans 38.
Harm Duim, visroker
J. Coehoorn, visser en R. Visser, visser
W.A. de Jong, winkelier. Nu Schans 32
J. de Blaauw, visser
A. Terpstra, boekhandelaar. Nu Schans 28.
M. Gaasbeek, hofmeester. Nu Schans 26
Siemen Scheffer, visroker en Wed. W. Scheffer, winkelierster. Nu Schans 24.
Tjalling Dijkstra, schoenmaker. Nu Schans 23.
A.J. v.d. Berg, smid
F. Muurling, landbouwer
H. en B. Hulscher, winkeliers
W.J. v.d. Berg, kleermaker. Nu Schans 14.
A. de Blaauw, z.b.
U. Kooijstra, loods
J. Duim, visroker
H. Hogeterp, koopman

Emmakade

J 31
J 31a
J 33
J 36
J 37
J 38
J 38a
J 41
J 42
J 44
J 45
J 47
J 48
J 52

J.J. Woudt, vleeshandelaar
S.M. v.d. Bijl, hofmeester
H. Vlig, visroker
T. IJkema, schoenmaker
R. Eilers, caféhouder
A.C. Molenberg, kleermaker
H. Hofstra, filiaalhouder
A. Smink, winkelier
J. Zwarthoed, viskoopman
S. v.d. Berg, smid
J. Sterk, vishandelaar
G.J. Sterk, vishandelaar
S. Sterk, vishandelaar
J. de Rook, vishandelaar (dit huis, op de hoek met het Leeg, staat bekend als het huis van Poppe de Rook)

'T Leeg en de Baan.

J 52a
J 54
J 55
J 56
J 58
J 60
J 62
J 63
J 66
J 67
J 69
J 70
J 73
J 74 
J 75
J 77 
J 78
J 80
J 81

L.P. de Rook, vishandelaar
W. Postma, jager
F. Tuinier, werkman
J. de Boer, bootsknecht
S. de Jong, brugwachter
D. Dijkstra, sluisknecht
S. Coehoorn, sluisknecht
A. Coehoorn, brugwachter
J. Rottine, visroker
P. Bootsma, visser
A. Woudhuizen, visroker
G.T. Bootsma, visser
J. Vogelzang, kapitein
F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
Tj. K. Kuipers, werkman
A. Kooy, schilder
W. Toering, visser
M.R. Lemstra, houtzager
O. Woudhuizen, visroker

Zeedijk

K 17
K 18
K 2
K 24
K 25
K 27
K 28
K 29
K 3
K 30
K 31
K 33a
K 4
K 5
K 6
K 1
K 22
K 32
K 17
K 19

Andries Visser, visser LE 64
H. Lemstra, schipper
E. de Vries, werkman
J.H. Hooisma, veehouder
T. Harder, arbeider
J. Wind, ijzerwerker
B. Schurer, scheepsklinker
K. v.d. Werf, scheepsklinker
O. Poepjes, visser
H. Planting, scheepstimmerman
G. Bloem, timmerman
L. v.d. Veen, timmerman
G. Wierda, wagenmaker
K. Verbeek, houtzager
H. Bijl, werkbaas
Zeedijk 1 -Harm van der Wolf, scheepmaker, smid en kachelmakerij
Zeedijk 11 -Gebr. De Boer, scheepsbouwer
Zeedijk 32 -Johan Staarink, uitvoerder
Zeedijk 5 -Rinze A. Visser, Zuiderzeevisser LE 64
Zeedijk 7 -Steven Visser, visser LE 74

Zeedijk - Akkerman, had een boerderij aan de oude Zeedijk
Zeedijk - Andries Dubbeld Zijlstra, timmerman
Zeedijk - Bouke Schurer, scheepstimmerman
Zeedijk - Frans Visser, Zuiderzeevisser LE 74
Zeedijk - Gerrit Jelles Wierda, botenbouwer en wagenmaker
Zeedijk 16 - Jacob Planting, Zuiderzeevisser
Zeedijk 16 - Jelle Andries Visser, Zuiderzeevisser LE 58
Zeedijk 17 - Wiebren R. Visser, visser
Zeedijk 24a - Prov. Electr. bedr. in Friesland, Distr.ambt. H. Bos

Markt - A. Noppert.
Markt - Azn. H.J. Molenberg, manuf.mag
Markt - Babois, comestibleswinkel (kruidenierswinkel)
Markt - Bernard Bijlhout
Markt - Boonstra, klompenwinkel
Markt - Brandenburg
Markt - Gerard Hooiring
Markt - Haaije Schotsman, later Muurling
Markt - Haveman, bakkerij
Markt - Henk Hofstra
Markt - J. Zwart
Markt - Jan Andela en Griet Andela-Tielenburg
Markt - Janke en Fimke v.d. Bijl, zij hadden daar een dames hoedenzaak
Markt - Jelte de Jong tapijtwinkel (tevens brugwachter)
Markt - Speijer
Markt - W. Gerber
Markt - 11 - J.J. Kienhorst. Hotel-Cafe-Rest. Centrum
Markt - 13 - B. Lienos
Markt - 2 - P. Zwart, Autobevrachtingsdienst (Rijks) Sub-agent
Markt - 2 - P. Zwart, sigarenwinkel
Markt - 4 - S.H. Zijlstra, kapper, parfum, bijouterieën
Markt - 6 - A. Koning, slager, de slagerij werd later voortgezet door zijn zoon Jan, later R. Sjoukes.
Markt - 9 - K. Muurling, Vrachtautod. Lemmer- Heerenveen


Lemsterhop - G. Veen, bungalow
Lemsterpad 2 - J.v.d. Wolf, Landb.
Mutserd 1, E. Tj. Eizema
Nwe Woonschiphaven - J.C. Blokland, uitvoerder, Ark Griet
Nwe Woonschiphaven - P.J. Bottema, veehouder, loonbedr, a/b. woonark
Pôlle, K 4 - Atte Wierda, vlettenmaker
Schoolstraat 10 - R.K. school
Sluisweg - Fa. gebr. Frankema
Tramhaven - A.v. Put, Fil., Tramhaven