Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Calsbeek, Binne Jelles

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 22e November 1886, ƒ 4.50.

Binne Jelles Calsbeek. In leven visscher, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep van boerenbedrijf, wonende te Boornbergum. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer, doch binnen de laatste zes maanden te Oldeboorn. Zoon van Jelle Johannes Calsbeek, oud veertig jaren, schoenmaker, wonende onder Lekkum en van Attje Jurjens Posthumus. Geboren, zaterdag den 26e Januarij 1833, des morgens ten half zes ure, onder Lekkum, Grietenij Leeuwarderadeel. Sinds zaterdag den 26e November 1859, te Smallingerland, echtgenoot en sinds woensdag 7 juni 1865, weduwnaar van Fokeltje Klazes de Boer. Sinds zaterdag den 8e September 1866, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Hessels de Jong. Overleden, zondag den 21e November 1886, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 53 jaren, 9 maanden en 26 dagen.


Calsbeek, Klaas

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 mei 1875, ƒ 1.00.

Klaas Calsbeek. Zoon van Binne Calsbeek, oud twee en veertig jaren, vogelflapper en van zijne huisvrouwe, Antje Hessels de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 15 maart 1875, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 30 april 1875, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 15 dagen.


Calsbeek, Yke

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
    Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 15, omstreeks maandag den 23e April 1888, ƒ 2.50.

Yke Calsbeek. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Binne Jelles Calsbeek, oud zes en dertig jaren, stoffenverver, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Hessels de Jong, zonder beroep, later winkeliersche, wonende te Lemmer. Geboren, donderdag den 10e Junij 1869, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 22e April 1888, des na middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 18 jaren, 10 maanden en 12 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 7 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1829, 1830, 1831, en 1832 en 1841 – 1846 en 1847 In 1865 en 1866, idem in 1887 en 1888.

Het oudste deel van de Algemene oude begraafplaats te Lemmer
Regel 7 grafnummer 15

Aan de Weduwe B. Calsbeek – de Jong 1888

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) in zuidelijke richting op 9.20 meter uit de
hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Cnossen, Ietje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 3e Maart 1883, ƒ 2.25.

Ietje Cnossen. Dochter van Pieter Cnossen, oud zes en veertig jaren, boer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Maria Rose Fenema Douma, zonder beroep, later boerin, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 8e Augustus 1878, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 3e Maart 1883, in het Huis Wijk twee, nummer 367, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 6 maanden en 26 dagen.


Coehoorn, Baukje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 juni 1878, ƒ 1.00.

Baukje Coehoorn. Tweeling zusje van Pieter Coehoorn. Dochter van Jan Coehoorn (beurtschipper) en van Pietertje Postma. Geboren, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 15 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 12 dagen.


Coehoorn, Hiltje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 oktober 1879, ƒ 1.00.

Hiltje Coehoorn. Dochter van Pieter Coehoorn (smidsknecht) en van Elisabeth Riemersma. Geboren, dinsdag 10 juni 1879, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 5 oktober 1879, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 25 dagen.


Coops, Jabickjen

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 15e Maart 1882, ƒ 4.50.

Jabickjen Coops (Doeve). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Sloten. Dochter van Coop Wiegers (Doeve) en van Wybbigjen Jans (de Jong). Geboren, zondag den 24e Mei 1801, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 7e Junij 1801 in de Hervormde gemeente Oosterzee en Echten Sinds zondag den 30e Augustus 1829, te Sloten, echtgenoote en sinds vrijdag den 24e October 1873, weduwe van Jacob Adams van ReineOverleden, maandag den 13e Maart 1882, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 9 maanden en 20 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.