Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Raadsveld, Klaas Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 2 april 1880, ƒ 4.50.

Klaas Jans Raadsveld. In leven viskoper, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep vischkoopman, wonende in de Lemmer.
Zoon van Jan Jans Raadsveld, oud drie en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Grietje Douwes de Roos, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, dinsdag 6 augustus 1844, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag 25 mei 1873, te Lemsterland, echtgenoot van Iemkjen Bijlsma.
Overleden, dinsdag 30 maart 1880, te Amsterdam.
In den ouderdom van 35 jaren, 7 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Reekers, Bontjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 15 juli 1875, ƒ 4.50.

Bontjen Reekers / Baukje Hendriks Rekers. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Oudega.
Dochter van Hendrik Jans Reekers en van Trijntje Foekes de Wolf.
Geboren, zondag 15 februari 1818, te Balk, Gaasterland.
Sinds donderdag 28 april 1842, te Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, echtgenoote van Jacob Alberts Keizer (turfmaker).
Overleden, woensdag 14 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 57 jaren, 4 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Reidemaker, Loetske Daams

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf wat zich vermoedelijk bevindt in Regel 27, Grafnummer 2, op maandag den 3e Januarij 1881, ƒ 2.50.

Loetske Daams Reidemaker. Luetske Reidemaker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Daam Jans Reidemaker en van Catryna Niekel (Catharina Nickel).
Geboren, vrijdag den 18e Augustus 1809, te Harlingen.
Gedoopt, vrijdag 1 september 1809 in de Hervormde gemeente, Grote Kerk te Harlingen.
Sinds zondag den 21e Januarij 1838, te Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 21e Junij 1868, te Neufahrwasser, weduwe van Zacharias Helmers (scheepskapitein).
Overleden, zaterdag den 1e Januarij 1881, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 4 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 1-4-2023


Reyinga, Jetze Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 februari 1879, ƒ 4.50.

Jetze Johannes Reyinga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende in de Lemmer.
Zoon van Johannes Jetzes Reyinga en van Hendrikje Jans (Cuperus).
Geboren, zondag 24 april 1803, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 15 mei 1803 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds vrijdag 21 mei 1830, te Lemsterland, echtgenoot van Mayke Johannes Verbeek.
Overleden, zondag 2 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 75 jaren, 9 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Reyinga, Tjitske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 22 februari 1876, ƒ 4.50.

Tjitske Reyinga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Jetze Reyinga (schoenmaker) en van Maaike Verbeek.
Geboren, maandag 21 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 21 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 42 jaren, 4 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Riemer, Aaltje Aleida

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 30 maart 1875, ƒ 2.25.

Aaltje Alyda Riemer. Wonende te Arnhem
Dochter van Geerling Riemer (schipper) en van Greetje Tromp.
Geboren, donderdag 20 februari 1873, te Arnhem.
Overleden, zaterdag 27 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 jaren, 1 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Riemersma, Levenloos kind

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 18 juni 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Riemersma. Zoon / Dochter van Sjouke Riemersma en van Maria Jozepha Oosterwelde
Levenloos geboren, maandag 18 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Rienksma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 6 oktober 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Rienksma. Dochter van Rienk Rienksma en van Grietje Harmens Urk.
Levenloos geboren, zaterdag 6 oktober 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 27-1-2023 22:32:31


Rienksma, Sietske Coerts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13,
  Eigen graf mogelijk in Regel 35, Grafnummer 11, op zaterdag 15 april 1876, ƒ 2.50.

Sietske Coerts Rienksma. (Sietsche Courts Rientsma). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep haedtjesmaakster, wonende in de Lemmer.
Dochter van Coert Rienks (Rienksma) en van Baukjen Sietzes Mug.
Geboren, dinsdag 25 september 1792, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds donderdag 19 juli 1827, te Lemsterland, echtgenoote en sinds _____, weduwe van Cornelis Douwes Hagenaar.
Overleden, donderdag 13 april 1876, te Sneek.
In den ouderdom van 83 jaren, 6 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Rijpkema, Attje Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 12e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Attje Pieters Rijpkema. In leven zonder beroep, wonende te Oosterzee.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Pieter Jans Rypkema, oud zes en dertig jaren, van beroep boer, wonende te Tjerkgaast en van Aukje Egberts Bouma, oud veertig jaren, van beroep boerin, bij hem inwonende te Tjerkgaast.
Geboren, donderdag den 30e dag der maand September 1852, des na middags ten vier ure ten zijne huize, te Tjerkgaast, Doniawerstal, arrondisfment Sneek.
Sinds vrijdag den 5e dag der maand Mei 1871, te Lemsterland, echtgenoot van Jan Dijkman.
Overleden, woensdag den 11e dag der maand Februarij 1874, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 21 jaren, 4 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 10:54:11


Rippen, Johannes Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 juli 1875, ƒ 4.50.

Johannes Jans Rippen. In leven, scheepstimmerknecht, wonende te
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep scheepstimmerman, wonende te Lemmer.
Zoon van Jan Ikes Rippen en van Meintje Imkes de Vries.
Geboren, zondag 3 februari 1828, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 16 mei 1852, te Lemsterland, echtgenoot van Piertjen Poppes de Boer.
Overleden, donderdag 8 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 47 jaren, 5 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Rippen, Marijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 april 1876, ƒ 1.00.

Marijke Rippen. Dochter van Yke Rippen (schippersknecht) en van Jantje Schram.
Geboren, woensdag 15 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 12 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 18-1-2023


Rippen, Marijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 24 juni 1878, ƒ 2.25.

Marijke Rippen. Dochter van Yke Rippen (stoombootknecht) en van Jantje Schram.
Geboren, woensdag 22 november 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 22 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Rook de, Gepkjen Lourens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 1 december 1874, ƒ 4.50.

Gepkjen Lourens de Rook. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer.
Dochter van Lourens Jurjens de Rook en van Dirkjen Thomas.
Geboren, dinsdag 11 november 1800, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 23 november 1800 in de Hervormde gemeente van Lemmer.
Sinds zondag 30 mei 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 31 maart 1863, weduwe van Antonie Gerrits Hellendoorn.
Overleden, dinsdag 1 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 74 jaren en 20 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Roos de, Elisabeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 27 mei 1878, ƒ 2.25.

Elisabeth de Roos. Dochter van Jan de Roos, Koopman en van Elizabeth Hendriks de Jong, zonder beroep, echtelieden.
Geboren, zaterdag 24 mei 1873, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 26 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren en 2 dagen.

Bijgewerkt op 5-2-2023


Roos de, Hendrika

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 26 juni 1877, ƒ 1.00.

Hendrika de Roos. Dochter van Jan de Roos (koopman) en van Elizabeth de Jong.
Geboren, zondag 5 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 26 juni 1877, te dinsdag 26 juni 1877.
In den ouderdom van 1 jaren, 9 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Rottiné, Marten Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 mei 1880, ƒ 4.50.

Marten Johannes Rottiné. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer.
Zoon van Antje Martens (Rottiné).
Geboren, dinsdag 10 december 1811, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 3 december 1837, te Lemmer, Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 1 januari 1871, weduwnaar van Antje Scheltes Bijlsma.
Overleden, woensdag 5 mei 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 68 jaren, 4 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Roukema, Geertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 18 oktober 1879, ƒ 1.00.

Geertje Roukema. Dochter van Tjibbele Roukema (verver) en van Catharina Zeilstra.
Geboren, vrijdag 25 juli 1879, des avonds ten half tien, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 17 oktober 1879, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Roukema, Geeske Sjoerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 13 februari 1878, ƒ 4.50.

Geeske Sjoerds Roukema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Sjoertd Duyes (Roukema) en van Aaltje Jans (Westerbeek).
Geboren, vrijdag 26e van de wijnmaand 1810, te Nijehaske.
Gedoopt, zondag 11e van de slachtmaand 1810 in de Hervormde gemeente van Nijehaske.
Sinds zondag 14 november 1847, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag 1 juli 1864, weduwe van Arjen Tiedes van der Meer.
Overleden, dinsdag 12 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 66 jaren, 3 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 1-2-2023


Roukema, Wiepkjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 4 april 1878, ƒ 4.50.

Wiepkjen Roukema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Anne Geerts Roukema en van Popkje Jans.
Geboren, vrijdag 17 april 1807, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt zondag 26 april 1807 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Overleden, woensdag 3 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 11 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 3-2-2023


Ruiter de, Geertje Poppes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 5 februari 1878, ƒ 4.50.

Geertje Poppes de Ruiter. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Poppe Lykles de Ruiter en van Mijntje Freerks (Laaksman).
Geboren, vrijdag 30 oktober 1795, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 15 november 1795 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 2 december 1821, teLemsterland, echtgenoote en sinds maandag 19 mei 1862, weduwe van Albert Harmens Meyboom.
Overleden, maandag 4 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 82 jaren, 3 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 30-1-2023


Ruiter, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 12 april 1875, ƒ 4.50.

Jacob Ruiter. In leven arbeider, wonende te Lemmer,
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud 61 jaren, van beroep arbeider, wonende te Oosterzee.
Eerder weduwnaar van Grietje Gerbens de Jong.
Zoon van Hilligjen Jacobs Ruiter.
Geboren, maandag 9 september 1805, te Scherpenzeel.
Gedoopt, donderdag 26 september 1805 in de Hervormde gemeente van Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne.
Sinds woensdag 17 oktober 1866, te Lemsterland, echtgenoot van Gatske Tjitses Boonstra.
Overleden, zondag 11 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren.
 
Bijgewerkt op 25-1-2023