Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Pasma, Aaltje Wybes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 december 1879, ƒ 4.50.

Aaltje Wybes Pasma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Joure.
Dochter van Wijbe Martens (Postma) en van Goitske Girbes (Kniepstra).
Geboren, zondag 8 februari 1801, te Gorredijk.
Gedoopt, zondag 8 maart 1801 in de Hervormde gemeente Gorredijk.
Sinds zondag 9 april 1826, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 20 december 1854, weduwe van Hans Jacobs de Haan (sjouwer).
Overleden, woensdag 10 december 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 10 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 28-2-2023


Peereboom, Femmigjen Dirks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 5 maart 1878, ƒ 4.50.

Femmigjen Dirks Peereboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep naaister, wonende te Slijkenbrug.
Dochter van Dirk Michiels Peereboom en van Elisabeth Pieters de Boer.
Geboren, dinsdag 8 januari 1799, te Langelille.
Gedoopt, zondag 13 januari 1799 in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne.
Sinds woensdag 10 januari 1827, te Weststellingwerf, echtgenoote van Hendrik Jans Uffelaar (aannemer van werken).
Overleden, maandag 4 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 1 maand en 27 dagen.

Bijgewerkt op 1-2-2023


Peereboom, Finne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag den 27e September 1880, ƒ 2.50. Link naar het juiste graf is nog niet gevonden.

Finne Peereboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Kuinre.
Dochter van Tette Peereboom, winkelier en van Vroukje Bakker.
Geboren, woensdag den 4e Junij 1845, te Kuinre.
Sinds donderdag den 20e Augustus 1874, te Kuinre, echtgenoote van Feite Hoeksma (koopman).
Overleden, maandag den 27e September 1880, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 35 jaren, 3 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023 21:43:13


Platte, Sipkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 juli 1875, ƒ 2.00.

Sipkje Platte. Dochter van Reinder Platte (schippersknecht) en van Cornelia Postma.
Geboren, woensdag 22 april 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 26 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Platte, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 31-12-1875, ƒ 1.00, Huur voor de baar voor Gerben onleesbaar Wolthuis, ƒ 0.50.

Levenloos kind Platte. Dochter van Reinder Platte (schippersknecht) en van Cornelia Postma.
Levenloos geboren, donderdag 30 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Platte, Pietje Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 15e dag der maand Mei 1874, ƒ 4.50.

Pietje Rienks Platte. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Rienk Klazes Platte en van Rinske Jans.
Geboren, woensdag den 12e dag der maand Mei 1802, te Lemmer.
Sinds woensdag den 11e dag der maand November 1829, te Lemsterland, echtgenoote van Petrus Alberts Bakker.
Overleden, woensdag den 13e dag der maand Mei 1874, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 72 jaren en 1 dag.

Bijgewerkt op 21-8-2022


Platte, Reinder

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 28e Junij 1880, ƒ 1.00.

Reinder Platte. Zoon van Reinder Platte, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Cornelia Postma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 11e Julij 1879, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag den 27e Junij 1880,des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 19-3-2023


Plug, Margje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 13 juli 1877, ƒ 4.50.

Margje Plug. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Dirk Hillebrands Plug, slachter en van Dina Jans de Vries.
Geboren, woensdag 7 juni 1854, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 13 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 6 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Pomper, Johannes Sipkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 19 mei 1879, ƒ 4.50.

Johannes Sipkes Pomper. In leven wagenmaker, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep wagenmakers knecht, wonende te Bolsward.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Sneek.
Zoon van Sipke Pieters Pomper en van Antje Rinzes Jongbloed.
Geboren, maandag 2 maart 1829, te Oldeboorn.
Sinds zondag 23 mei 1858, te Utingeradeel, echtgenoot en sinds vrijdag 8 april 1864, weduwnaar van Margaretha Frederika Masselink.
Sinds zondag 14 mei 1865, te Sneek, echtgenoot van Geertje Sybes Boetje.
Overleden, zondag 18 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 50 jaren, 2 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Ponne, Sjoerd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 8e April 1881, ƒ 4.50.

Sjoerd Ponne. In leven rustend schipper, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijftig jaren, van beroep schipper, wonende te Gorredijk.
Zoon van Leendert Sjoerds Ponne, oud twee en dertig jaren, schipper, wonende te Lippenhuizen en van Baukje Sietzes Harkes.
Geboren, woensdag den 18e Februarij 1818, dfes voor middags ten half tien ure, te Gorredijk, Grietenij Opsterland.
Sinds donderdag den 27e Februarij 1868, te Opsterland, echtgenoot van Suzanna Meyer.
Overleden, vrijdag den 8e April 1881, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 63 jaren, 1 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 11-4-2023


Poppe, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 6 januari 1880, ƒ 4.50.

Anna Poppe. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Sjerp Jeeps Poppe en van Tjakje Hendriks Baning.
Geboren, maandag 17 december 1804, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, woensdag 26 december 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Overleden, maandag den 5e Januari 1880, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 75 jaren en 19 dagen.

Bijgewerkt op 3-3-2023 22:45:55


Postma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 27e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Jan Postma. Zoon van Jacob Postma, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeske Sybesma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag den 12e September 1878, des nachts te twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 27e Augustus 1880, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Postma. Johanna Hendrika

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 12, Grafnummer 19, op zaterdag 25 november 1876. ƒ 2.50.

Johanna Hendrika Postma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Johannes Postma en van Giesje Apeldoorn.
Geboren, donderdag 14 juni 1849, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 4 mei 1873, te Lemsterland, echtgenoote van Jentje Knol (tapper).
Overleden, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 27 jaren, 5 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Propsma, Jeltje Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 16 januari 1878, ƒ 4.50.

Jeltje Johannes Propsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Johannes Jurjens Propsma en van Grietje Pieters Delfstra.
Geboren, zondag 6 maart 1836, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 26 mei 1861, te Lemsterland, echtgenoote van Uilke Johannes de Jong (schoenmaker).
Overleden, maandag 14 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 41 jaren, 10 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Putten van, Cornelis Tjepkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 februari 1880, ƒ 4.50.

Cornelis Tjepkes van Putten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep koperslagers Knegt, wonende in de lemmer.
Zoon van Tjipke van Putten en van Grietje Cuperus.
Geboren, zaterdag 12 oktober 1793, te Joure.
Gedoopt, zondag 27 oktober 1793, in de Hervormde gemeente van de Joure.
Sinds zondag 16 mei 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds vrijdag 6 april 1866, weduwnaar van
Johanna Johannes Krips.
Overleden, dinsdag 3 februari 1880, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland .
In den ouderdom van 86 jaren, 3 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023

In de doopakte staat Moeder vermeld als Wytske Cornelis