Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Pasma, Aaltje Wybes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 december 1879, ƒ 4.50.

Aaltje Wybes Pasma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Joure. Dochter van Wijbe Martens (Postma) en van Goitske Girbes (Kniepstra). Geboren, zondag 8 februari 1801, te Gorredijk. Gedoopt, zondag 8 maart 1801 in de Hervormde gemeente Gorredijk. Sinds zondag 9 april 1826, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 20 december 1854, weduwe van Hans Jacobs de Haan (sjouwer). Overleden, woensdag 10 december 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 10 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 28-2-2023

Pasma, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 3e Julij 1883, ƒ 4.50.

Antje Pasma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Hendrik Pasma (visser) en van Siebrigje de Jong. Geboren, _____, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 3e Julij 1883 des middags ten twaalf ure, in het Huis Wijk drie, nummer 290, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 6-8-2023


Pauw, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf MOGELIJK in Regel 35, Grafnummer 7, op zaterdag den 19e November 1881, ƒ 2.50.

Anna Pauw. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Pieter Pauw en van Catharina Blaauw. Geboren omstreeks 1805, te Blokzijl. Sinds donderdag den 14e Mei 1829, te Blokzijl, echtgenoote van Hendrik Smit (banketbakker). Overleden, vrijdag den 18e November 1881, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, ? maanden en ? dagen.

Bijgewerkt op 21-4-2023


Peekema, Grietje Aukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 20e Julij 1883, ƒ 4.50.

Grietje Aukes Peekema. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Auke Jelles (Peekema) en van Jikke Ruurds. Geboren, donderdag den 9e Maart 1809, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 19 maart 1809, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds woensdag den 30e September 1835, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 10 augustus 1868, te Norg, weduwe van Jan Johannes de Hond. Overleden, vrijdag den 20e Julij 1883, des morgens ten vier ure, in het Huis Wijk vier, nummer 612, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 4 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 6-8-2023

In de Overlijdensakte staat vermeld, de leeftijd van 73 jaren.


Peereboom, Femmigjen Dirks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 5 maart 1878, ƒ 4.50.

Femmigjen Dirks Peereboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep naaister, wonende te Slijkenbrug. Dochter van Dirk Michiels Peereboom en van Elisabeth Pieters de Boer. Geboren, dinsdag 8 januari 1799, te Langelille. Gedoopt, zondag 13 januari 1799 in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne. Sinds woensdag 10 januari 1827, te Weststellingwerf, echtgenoote van Hendrik Jans Uffelaar (aannemer van werken). Overleden, maandag 4 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 1 maand en 27 dagen.

Bijgewerkt op 1-2-2023


Peereboom, Finne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag den 27e September 1880, ƒ 2.50. Link naar het juiste graf is nog niet gevonden.

Finne Peereboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Kuinre. Dochter van Tette Peereboom, winkelier en van Vroukje Bakker. Geboren, woensdag den 4e Junij 1845, te Kuinre. Sinds donderdag den 20e Augustus 1874, te Kuinre, echtgenoote van Feite Hoeksma (koopman). Overleden, maandag den 27e September 1880, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 35 jaren, 3 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023 21:43:13


Peereboom, Ruurd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 9e Maart 1883, ƒ 4.50.

Ruurd Peereboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Machiel Dubbelds Peereboom, oud een en veertig jaren, boer, wonende te Oosterzee en van zijne huisvrouw, Dirkje Sjoerds Peereboom. Geboren, zaterdag den 10e April 1824, des morgens ten vier uren, te Oosterzee, Grietenij Lemsterland. Overleden, vrijdag den 9e Maart 1883, in het Huis Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 10 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 22-7-2023


Pen, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 20e October 1883, ƒ 1.00.

Levenloos kind Pen. Zoon van Janke de Rook, zonder beroep, huisvrouw van Jan Pen, winkelier, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 20e October 1883, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 12-8-2023


Platte, Sipkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 juli 1875, ƒ 2.00.

Sipkje Platte. Dochter van Reinder Platte (schippersknecht) en van Cornelia Postma. Geboren, woensdag 22 april 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 26 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Platte, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 31-12-1875, ƒ 1.00, Huur voor de baar voor Gerben onleesbaar Wolthuis, ƒ 0.50.

Levenloos kind Platte. Dochter van Reinder Platte (schippersknecht) en van Cornelia PostmaLevenloos geboren, donderdag 30 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Platte, Pietje Rienks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 15e dag der maand Mei 1874, ƒ 4.50.

Pietje Rienks Platte. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Rienk Klazes Platte en van Rinske Jans. Geboren, woensdag den 12e dag der maand Mei 1802, te Lemmer. Sinds woensdag den 11e dag der maand November 1829, te Lemsterland, echtgenoote van Petrus Alberts BakkerOverleden, woensdag den 13e dag der maand Mei 1874, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren en 1 dag.

Bijgewerkt op 21-8-2022


Platte, Reinder

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 28e Junij 1880, ƒ 1.00.

Reinder Platte. Zoon van Reinder Platte, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Cornelia Postma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 11e Julij 1879, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 27e Junij 1880,des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 19-3-2023


Plug, Margje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 13 juli 1877, ƒ 4.50.

Margje Plug. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Dirk Hillebrands Plug, slachter en van Dina Jans de Vries. Geboren, woensdag 7 juni 1854, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 13 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 6 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Pomper, Johannes Sipkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 19 mei 1879, ƒ 4.50.

Johannes Sipkes Pomper. In leven wagenmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep wagenmakers knecht, wonende te Bolsward. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Sneek. Zoon van Sipke Pieters Pomper en van Antje Rinzes Jongbloed. Geboren, maandag 2 maart 1829, te Oldeboorn. Sinds zondag 23 mei 1858, te Utingeradeel, echtgenoot en sinds vrijdag 8 april 1864, weduwnaar van Margaretha Frederika Masselink. Sinds zondag 14 mei 1865, te Sneek, echtgenoot van Geertje Sybes BoetjeOverleden, zondag 18 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 2 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Ponne, Sjoerd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 8e April 1881, ƒ 4.50.

Sjoerd Ponne. In leven rustend schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijftig jaren, van beroep schipper, wonende te Gorredijk. Zoon van Leendert Sjoerds Ponne, oud twee en dertig jaren, schipper, wonende te Lippenhuizen en van Baukje Sietzes Harkes. Geboren, woensdag den 18e Februarij 1818, des voor middags ten half tien ure, te Gorredijk, Grietenij Opsterland. Sinds donderdag den 27e Februarij 1868, te Opsterland, echtgenoot van Suzanna MeyerOverleden, vrijdag den 8e April 1881, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 1 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 11-4-2023


Poppe, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 6 januari 1880, ƒ 4.50.

Anna Poppe. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Sjerp Jeeps Poppe en van Tjakje Hendriks Baning. Geboren, maandag 17 december 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, woensdag 26 december 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Overleden, maandag den 5e Januari 1880, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren en 19 dagen.

Bijgewerkt op 3-3-2023 22:45:55


Post, Trijntje Joukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag 19 november 1883, ƒ 4.50.

Trijntje Joukes Post. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jouke Folkerts (Post) en van Berentje Clazes (Stuit). Geboren, maandag den 8e April 1799, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 28e April 1799 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 6e April 1834, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 3 september 1849, weduwe van Sipke Idzes Koster. Overleden, zondag den 18e November 1883, des voor middags ten elf ure in het Huis Wijk vier, nummer 419, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 84 jaren, 7 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 12-8-2023


Postma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 27e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Jan Postma. Zoon van Jacob Postma, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeske Sybesma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 12e September 1878, des nachts te twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 27e Augustus 1880, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Postma, Tjeerd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 29e October 1882, ƒ 2.50.

Tjeerd Postma. Zoon van Geeske Sybesma, zonder beroep, huisvrouw van Jacob Postma, arbeider, echtelieden, wonende te Lemmer, zijnde deze wegens afwezigheid in persoon de aangifte te doen. Geboren, vrijdag den 9e Julij 1880, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Jan de Vries, oud vijf en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, zondag den 29e October 1882, des voor middags ten half twaalf ure, in het Huis Wijk drie, nummer 445c, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 3 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 14-6-2023


Postma. Johanna Hendrika

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 12, Grafnummer 19, op zaterdag 25 november 1876. ƒ 2.50.

Johanna Hendrika Postma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Johannes Postma en van Giesje Apeldoorn. Geboren, donderdag 14 juni 1849, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 4 mei 1873, te Lemsterland, echtgenoote van Jentje Knol (tapper). Overleden, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 jaren, 5 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Pot, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 10e Mei 1882, ƒ 1.00.

Levenloos kind Pot. Zoon van Trientje van der Linde, zonder beroep, huisvrouw van Abel Pot schipper, echtelieden, wonende te Grijpskerk. Levenloos geboren, woensdag den 10e Mei 1882, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 25-5-2023


Prins, Hijlkjen Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 13e September 1884, ƒ 4.50.

Hijlkjen Harmens Prins. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende in de Lemmer. Dochter van Anna Wesberg, huisvrouw van Harmen Jelles Prins, kapitein ter koopvaardij, doch thans beroepshalve afwezig. Geboren, maandag den 16e November 1818, te Heerenveen in de Grietenij Schoterland. Sinds zaterdag den 14e Junij 1845, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 10e Julij 1849, weduwe van Jacob Jans Schroor. Overleden, zaterdag den 13e September 1884, des avonds ten tien ure in het Huis Wijk een, nummer 33, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 65 jaren, 9 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 1-9-2023


Propsma, Jeltje Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 16 januari 1878, ƒ 4.50.

Jeltje Johannes Propsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Johannes Jurjens Propsma en van Grietje Pieters Delfstra. Geboren, zondag 6 maart 1836, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 26 mei 1861, te Lemsterland, echtgenoote van Uilke Johannes de Jong (schoenmaker). Overleden, maandag 14 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 41 jaren, 10 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Propsma, Jurjen Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag 4 april 1884, ƒ 4.50.

Jurjen Johannes Propsma. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Johannes Jurjens Propsma, oud dertig jaren, schippersknegt, wonende in de Lemmer en van Grietje Pieters Delfstra. Geboren, zaterdag den 3e November 1827, des na middags ten twaalf ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds donderdag den 3e Junij 1858, te Lemsterland, echtgenoot van Baukjen Wiebrens Zeldenthuis. Overleden, vrijdag 4 april 1884, des na middags ten een ure in het Huis Wijk vier, nummer 551, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 56 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 20-8-2023


Putten van, Cornelis Tjepkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 februari 1880, ƒ 4.50.

Cornelis Tjepkes van Putten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep koperslagers Knegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Tjipke van Putten en van Grietje Cuperus. Geboren, zaterdag 12 oktober 1793, te Joure. Gedoopt, zondag 27 oktober 1793, in de Hervormde gemeente van de Joure. Sinds zondag 16 mei 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds vrijdag 6 april 1866, weduwnaar van Johanna Johannes KripsOverleden, dinsdag 3 februari 1880, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland . In den ouderdom van 86 jaren, 3 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023

In de doopakte staat Moeder vermeld als Wytske Cornelis

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.