Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Vaart van der, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 juli 1877, ƒ 2.25.

Willem van der Vaart. Zoon van Seerp van der Vaart (stoombootsknecht) en van Anna Catharina Doorenbosch.
Geboren, maandag 10 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 21 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren en 11 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Vaartjes, Jan Everts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 januari 1878, Armvoogddiaconie, ƒ 4.50.

Jan Everts Vaartjes. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Evert Jans Vaartjes en van Jantjen Geerts Pijlman.
Geboren, maandag 2 oktober 1797, te Ossenzijl of Scherpenzeel.
Gedoopt, zondag 8 oktober 1797, teOldemarkt.
Overleden, maandag 14 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 3 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023

Bron: Persoonlijke gegevens Jan Everts Vaartjes


Veen van der, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 9 december 1876, ƒ 1.00.

Levenloos kind van der Veen. Zoon van Johannes van der Veen (zeeman) en van Catharina Geertruida Helmers.
Levenloos geboren, zaterdag 9 december 1876, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Veen van der, Lippe Christiaans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 10, op maandag 23 juli 1877, ƒ 2.50.

Lippe Christiaans van der Veen. Zoon van Christiaan Lippes van der Veen (scheepsgezagvoerder) en van Nieske Ennes Drent. Geboren, donderdag 13 september 1860, te Lemmer, Lemsterland.
Vader afwezig, is stuurman ter koopvaardij
Overleden, zondag 22 juli 1877, te Franeker.
In den ouderdom van 16 jaren, 10 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023

Zie ook: Christiaan Lippes van der Veen


Veen van der, Sybrandt Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 juni 1877, ƒ 2.50.

Sybrandt Johannes van der Veen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Johannes Lippes van der Veen en van Ynskje Zoveryen.
Geboren, donderdag 6 februari 1806, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 9 februari 1806 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds donderdag 12 mei 1831, te Lemsterland, echtgenoot van Deuke Hanzes Wouda.
Overleden, zaterdag 23 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 4 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Veen van der, Wemmigje Sierds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Regel 8, Grafnummer 23, op woensdag 26 juli 1876, ƒ 4.50.

Wemmigje Sierds van der Veen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Follega.
Dochter van Sierd Pieters van der Veen, oud drie en dertig jaren, arbeider, later boer, wonende te Nijeholtwolde en van Trijntje Hendriks Westerhof.
Geboren, donderdag 11 september 1845, des morgens ten tien ure, te Nijeholtwolde, Weststellingwerf.
Sinds 16-05-1875, te Lemsterland, echtgenoote van Doede Gaastra (arbeider).
Overleden, dinsdag 25 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 30 jaren, 10 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
DOEDE H. GAASTRA
geb. te Tjerkgaast.
13 Nov. 1845
overl. te Lemmer
14 Febr. 1913,
in leven lid der
Staten van Friesland,
laatste weduwnaar van
DIRKJE A. LIGHART
en eerder van
WIMMIGJE V. D. VEEN
en van zijn zoontje
SIERD
geb. 20 April 1876, overl. 28 Juni 1881.
PS. 146 : 5.


Veen van, Fetje Sijtses

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 34, Grafnummer 11, op zondag den 7e November 1880, ƒ 2.50.

Fetje Sijtses van Veen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Sytze Douwes van Veen, oud vijf en twintig jaren, koopman, wonende in de Lemmer en van Minke Rienks Sleeswijk.
Geboren, dinsdag den 21e dag der maand augustus 1821, des avonds om tien uren, te Lemmer, Grietenij Lemsterland, Provincie Vriesland.
Sinds zondag den 15e dag der maand Mei 1842, te Lemsterland, echtgenoote van Hielke Poppes Bakker.
Overleden, zondag den 7e dag der maand November 1880, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 59 jaren, 2 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Veen van, Grietjen Everts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Maart 1874, ƒ 4.50.

Grietjen Everts van Veen. In leven winkelsche, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud een en veertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Evert van Veen en van Aaltje Jans.
Geboren, vrijdag den 29e dag der maand Augustus 1800, te Lemmer, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, Gedoopt, zondag den 31e dag der maand Augustus 1800.
Sinds zondag den 24e dag der maand Februarij 1822, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 6e dag der maand Februarij 1835, weduwe van Markus Baukes de Graaf.
Sinds zondag den 20e dag der maand Maart 1842, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag den 27e dag der maand September 1869 te Veenhuizen, weduwe van Saake Pieters Delfstra.
Overleden, zondag den 22e dag der maand Maart 1874, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 6 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 15:11:43


Veer van der, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 28 september 1879, ƒ 1.00.

Hendrik van der Veer. Zoon van Jelle van der Veer, oud drie ejn dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ekke Wouda, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag 17 april 1879, des voor middags ten half twaaf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 25 september 1879, des morgens ten vijf ure, op de Zuiderzee tusschen Urk en de Lemmer.
In den ouderdom van 5 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Velde ten, Marijke Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber. Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 17e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50 + ƒ 0.50 voor de baar.

Marijke Gerrits ten Velde. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Dochter van Gerrit Pieters (ten Velde) en van Leentje Roelofs (Visser).
Geboren, dinsdag den 30e dag der maand Julij 1799, te Lemmer, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt, zondag den 11e dag der maand Augustus 1799.
Sinds zondag den 22e dag der maand Mei 1836, te Lemsterland, echtgenoote van Gerben Jans Zeilstra.
Overleden, zondag den 15e dag der maand Februarij 1874, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 74 jaren, 6 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 11:49:34


Velde ter, Aafjen Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 25 augustus 1876, ƒ 4.50.

Aafjen Gerrits ter Velde. In leven zonder beroep, wonende te Echten.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer.
Dochter van Gerrit Pieters ter Velde en van Leentje Roelofs.
Geboren, vrijdag 20 november 1801, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Gedoopt, zondag 13 december 1801 in de Hervoormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 3 mei 1829, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 11 december 1865, weduwe van Albert Willems de Hey.
Overleden, donderdag 24 augustus 1876, te Sondel, Gaasterland.
In den ouderdom van 74 jaren, 9 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Veltman, Dorotheus Lourens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 24 maart 1877, ƒ 2.25.

Dorotheus Lourens Veltman. Zoon van Joachim Veltman (rijks commies) en van Johanna Elisabeth Huurmans.
Geboren, maandag 22 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 14 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Veltman, Joachim Lambertus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 11 april 1877, ƒ 1.25.

Joachim Lambertus Veltman. Zoon van Joachim Veltman (rijks commies) en van Johanna Elizabeth Huurmans.
Geboren, zaterdag 10 juni 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 10 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 10 maanden.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Venema, Edzina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 24 januari 1880, ƒ x.xx onleesbaar.

Edzina Venema. In leven wonende te Wildervank.
Dochter van Harm Venema, schipper en van Henderika Schimmel, echtelieden, beiden wonende te Wildevank.
Geboren, zaterdag 8 juni 1878, des morgens te tien ure, te Wildervank.
Overleden, zaterdag 24 januari 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 3-3-2023


Verbeek, Annigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 juni 1880, ƒ 4.50.

Annigje Verbeek. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Sneek.
Dochter van Folkert Jans Verbeek en van Trijntje Abes Siersma.
Geboren, woensdag den 24e September 1806, in de Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 5 oktober 1806 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag den 28e Mei 1837, te Sneek, echtgenoot en sinds donderdag den 17e April 1862, weduwe van Klaas de Vries.
Overleden, maandag den 7e Junij 1880, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 8 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 18-3-2023


Verbeek, Gerritje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 januari 1880, ƒ 2.25.

Gerritje Verbeek. Dochter van Folkert Verbeek, oud zes en dertig jaren, verver, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Alied Osinga, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag 10 juli 1876, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 7 januari 1880, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 jaren, 5 maanden en 28 dagen.

Bijgewerkt op 3-3-2023


Vies van der, Pier

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 11 of 12, op maandag 16 april 1877, ƒ 2.50.

Pier van der Vies. Tweelingbroer van Baukje van der Vies.
Zoon van Fredrik van der Vies (tapper) en van Klaaske Ferwerda.
Geboren, zaterdag 17 november 1860, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 16 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
ANTJE DE JONG,
overleden te Lemmer
den 23 Maart 1855,
in den ouderdom
van 41 jaar
?? haren echtgenoot
FREDERIK VAN DER VIES,
overleden te Lemmer
18 Februari 1900,
in den ouderdom van
bijna 84 jaar
en ??? echtgenote
KLAASKE VERWERDA
overleden te Lemmer
den 21 Augustus 1900,
in den ouderdom van
bijna 70 Jaren.


Vies van der, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 11 of 12, op donderdag 3 januari 1878, ƒ 2.50.

Baukje van der Vies. Tweeling zusje van Pier van der Vies.
In leven zonder beroep, wonen de te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Fredrik van der Vies (tapper) en van Klaaske Ferwerda.
Geboren, zaterdag 17 november 1860, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 3 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 17 jaren, 1 maand en 16 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Vies van der, Popke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 13e dag der maand Maart 1874, ƒ 1.25.

Popke van der Vies. Zoon van Klaas van der Vies, oud een en dertig jaren, boert, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Steginga, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 21e dag der maand Maart 1873, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 13e dag der maand Maart 1874, des morgens ten vier uur, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 14:24:19


Vies, van der Marijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 23e Junij 1880, ƒ 1.00.

Marijke van der Vies. Dochter van Klaas van der Vies, oud acht en dertig jaren, boer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Stegenga, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag den 17e Junij 1880, dews namiddags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag den 23e Junij 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 dagen.

Bijgewerkt op 19-3-2023


Visser, Akke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Februarij 1874, ƒ 2.25.

Akke Visser. Dochter van Hidde Visser, oud zeven en dertig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Martje Hendriks de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, woensdag den 27e dag der maand November 1872, des na middags ten half een uur, te Lemmer Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 20e dag der maand Februarij 1874, des avonds ten elf ure, te Lemmer Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 14:10:46


Visser, Akke

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 februari 1880, ƒ 4.50. (dat is vreemd, want Akke overleed pas op zondag 22 februari 1880)

Akke Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Eesterga.
Natuurlijke dochter van Aafjen Johannes Visser.
Geboren, maandag 10 maart 1817, des morgens ten tien ure, te Oldelamer, Weststellingwerf.
Aangifte van geboorte is gedaan door Trijntje Sjoerts, oud twee en vijftig jaren, huisvrouw, woonachtig te Oldelamer.
Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoote van Gerrit Pieters Faber (schipper).
Overleden, zondag 22 februari 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 62 jaren, 11 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Visser, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 26 mei 1881, ƒ 4.50.

Antje Jans Visser. In leven dienstmeid, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Jan Jans Visser, oud zeven en twintig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Kroon, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 12e Junij 1852, des avonds ten zev en ure, te Lemmer, Lemstrerland.
Overleden, woensdag 25 mei 1881, des na middags ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 28 jaren, 11 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 15-4-2023


Visser, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 2e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Baukje Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Dochter van Pieter Stevens Visser en van Harmina Hendriks Woudstra.
Geboren, _____, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds _____, te _____, echtgenoote van Jacob Jonker (arbeider).
Overleden, 31-01-1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 83 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 7-1-2023

Niets gevonden in de landelijk beschikbare overlijdensregisters


Visser, Cornelia Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 2 mei 1877, ƒ 4.50 Armvoogdij.

Cornelia Roelofs Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Sloten.
Dochter van Roelof Harmens Visser en van Trijntje Cornelis.
Geboren, vrijdag 11 januari 1811, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 20 januari 1811 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga
Sinds donderdag 25 november 1841, te Sloten, echtgenoote en sinds maandag 11 augustus 1856, (onvindbaar na een reis vanuit Nantes naar Farmouth in Zee), weduwe van Pieter Hylkes Sannes.
Overleden, maandag 30 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 66 jaren, 3 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Visser, Dieuwke Siemons

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 33, Grafnummer 3, op donderdag den 19e dag der maand Maart 1874, ƒ 2.50.

Dieuwke Siemons Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Symen Wiegers Visser, oud drie en twintig jaar, koopman, woonachtig in de Lemmer, en van zijne huisvrouw, Anke Sleeswijk.
Geboren, donderdag den 26e dag der maand September 1816, des middags om een uren, in de gemeente van de Lemmer, provincie Vriesland.
Sinds zondag den 3e dag der maand Junij 1838, te Lemmer, Grieteny Lemsterland, provincie Vriesland, echtgenoote en sinds donderdag den 29e dag der maand September 1859, weduwe van Cornelis Poppes Bakker.
Overleden, dinsdag den 17e dag der maand Maart 1874, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 57 jaren, 5 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van mejuffrouw
DIEUWKE SIEMONS VISSER
Wed. den Heer
CORNELIS P. BAKKER,
geboren te Lemmer
den 26 September 1816,
overleden
den 17 Maart 1874.
Zalig zijn de doden
die in den Heere sterven


Visser, Fetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 10e Mei 1881, ƒ 2.25

Fetje Visser. Dochter van Jan Rinzes Visser, vier en twintig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Johannes Poepjes, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 7e Maart 1880, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 9e Mei 1881, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 2 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 13-4-2023


Visser, Harmen Teetzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 april 1878, ƒ 4.50.

Harmen Teetzes Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer
Zoon van Teetze Harmens Visser en van Sjoukjen Ynnes (Visser).
Geboren, vrijdag 24 augustus 1804, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 2 september 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds donderdag 23 april 1829, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 21 februari 1874, weduwnaar van Geertje Jeltes Dijkstra.
Overleden, zaterdag 6 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 7 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 3-2-2023


Visser, Jacob Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 20 juli 1874, ƒ 4.50.

Jacob Jans Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep beurtschipper, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Visser en van Sjoukje Ynnes.
Geboren, dinsdag 12 november 1793, in de Lemmer.
Gedoopt, zondag 17 november 1793 in de Hervormde gemeente van de Lemmer.
Sinds zondag 21 september 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag 20 februari 1873, Weduwnaar van Symentje Popkes Baayma.
Overleden, maandag 20 juli 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 8 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Visser, Jelte Nis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 25 november 1874, ƒ 4.50.

Jelte Nis Visser. In leven schipper, wonende te Rotterdam.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Zoon van Nis Jurjens Visser en van Akke Ages Tromp.
Geboren, woensdag 7 september 1836, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds _____, te _____, echtgenoot van Grietje Jans Ketellapper.
Overleden, woensdag 25 november 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 38 jaren, 2 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Visser, Pietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 1 april 1878, ƒ 4.50.

Pietje Visser. Ongehuwde dochter van Anne Jacobs Visser en van Akke Jans Rijken.
Geboren, vrijdag 11 januari 1805, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 20 januari 1805 in de Hervormde gemmeente Lemmer, Follega en Eesterga
Overleden, donderdag 28 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 2 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 2-2-2023


Visser, Sjoerdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 februari 1880, ƒ 4.50.

Sjoerdtje Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer.
Dochter van Atte Sybes Visser en van Wietske Jans.
Geboren, zaterdag 24 januari 1795, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 15 februari 1795 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 13 februari 1820, te Lemsterland, echtgenoote en sinds _____, weduwe van Cornelis Gerrits Deutman.
Overleden, maandag 23 februari 1880, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 85 jaren en 30 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Visser, Tjitske Alida

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 33, Grafnummer 1 of 2, op dinsdag 28 mei 1878, ƒ 0.50.

Tjitske Alida Visser. Dochter van Siemen Wiegers Visser (chemist) en van Alida Louisa de Melville, beiden wonende te Liverpool.
Geboren, Januari 1878, in de provincie Lancaster, Groot-Brittanië.
Overleden, dinsdag 28 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 maanden en ? dagen.

Bijgewerkt op 5-2-2023


Vlietstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 4 mei 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind Vlietstra.
Zoon van Jan Vlietstra (schippersknecht) en van Baukje de Vries.
Levenloos geboren, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Vlig, Albertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 juni 1878, ƒ 2.25.

Albertje Vlig. Dochter van Hans Vlig (arbeider) en van Cornelisje Bijlsma.
Geboren, woensdag 29 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 26 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 jaren, 8 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Vlig, Lummigjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e der maand Maart 1874, ƒ 4.50.

Lummigjen Vlig. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Hendrik Pieters Vlig, oud drie en twintig jaren, sjouwer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeske Jacobs de Haan.
Geboren, donderdag den 3e der mand Februarij 1820, des middags om drie uren, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag den 28e dag dre maand Mei 1843, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 13e dag der maand November 1862, weduwe van Sijbren Tjeerds Sijbesma.
Overleden, maandag den 23e der maand Maart 1874, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 54 jaren, 1 maand en 20 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 15:42:41


Vos, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 13-12-1875, ƒ 4.50.

Gerrit Vos. In leven schipper, gedomicilieerd te Hasselt.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep schipper, wonende te Hasselt.
Zoon van Jan Vos en van Marchien Catharina Hartsuiker.
Geboren, vrijdag 1 april 1825, te Meppel.
Sinds woensdag 7 mei 1862, te Amsterdam, echtgenoot van Regina Hendrina Geertruida Nijenhuijs.
Overleden, zaterdag 11 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 50 jaren, 8 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Koopke Jans (Koosje) de Vries.

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 34, Grafnummer 12, op Junij 1898, ƒ 2.50.

Koopke Jans (Koosje) de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer.
Dochter van Jan Gelis de Vries, oud negen en dertig jaren, tapper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Koops.
Geboren, dinsdag den 9e Februarij 1819, des morgens om negen uur, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 4e Julij 1852, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 29 Augustus 1861, weduwe van Dirk Laurens Landmeter. (Zie bijlage)
Overleden, vrijdag den 10e dag der maand Junij 1898, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 Jaren, 4 maanden en 1 dag.

Bijgewerkt op 13-4-2023 

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
DIRK  LAURENS LANDMETER
in leven
Hoofdonderwijzer te Lemmer
overleden
den 29 Augustus 1861,
in den ouderdom van
56 jaren.
en van
zijn echtgenoote
KOOSJE  DE  VRIES,
overleden
den 10 Juni 1898
in den ouderdom van
79 jaren. 


Vries de,  Marten

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 5e dag der maand Januarij 1874, ƒ 2.25.

Marten de Vries. Zoon van Christiaan de Vries, oud twee en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Plug, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 27e dag der maand October 1872, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag den 4e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 2 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 20-8-2022 11:50:00


Vries de, Aafjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 24 maart 1880, ƒ 4.50.

Aafjen de Vries. Ongehuwde dochter van Jacob Jochems (de Vries) en van Tryntje Gerrits (Trijntje Gerbens).
Geboren, woensdag 4 juni 1806, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 15 juni 1806 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga.
Overleden, dinsdag 23 maart 1880, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Vries de, Elisabethus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 maart 1880, ƒ 1.25.

Elisabethus de Vries. Zoon van Ferdinand de Vries, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Roelofje van Vels, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag 29 maart 1879, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 10 maart 1880, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Vries de, Folkert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 juli 1876, ƒ 2.25.

Folkert de Vries. Zoon van Pieter Martens de Vries (timmerman) en van Berendtje Sipkes Koster.
Geboren, donderdag 15 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 14 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023

Opmerking:

Pieter Martens de Vries (timmerman) en van Berendtje Sipkes Koster zijn begraven in Regel 25 de graven 11 & 12 Aan Pieter Martens de Vries (stichter van de Pietersbuurt)


Vries de, Haitze Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 23 februari 1876, ƒ 4.50, voor de baar Zandstra, ƒ 0.50.

Haitze Annes de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en dertig jaren, van beroep schipper, wonende zonder vaste woonplaats.
Zoon van Anne Haytses de Vries en van Margje Hibbes.
Geboren, vrijdag 3 juni 1796, te Nijehaske.
Sinds dinsdag 22 februari 1876, te Haskerland, echtgenoot van Feikje Pieters de Nes.
Overleden, dinsdag 22 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 8 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Vries de, Hans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 5 juli 1875, ƒ 4.50.

Hans de Vries. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer.
Zoon van Engbert Jans de Vries en van Willemke Johannes de Hond.
Geboren, vrijdag 18 augustus 1843, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 21 juli 1867, te Schoterland, echtgenoot van Hendrikje Ferdinands.
Overleden, zondag 4 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 31 jaren, 10 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 14-1-2023


Vries de, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen grad in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 oktober 1874, ƒ 0.50.

Jan de Vries. Zoon van Siebolt de Vries (blokmaker) en van Rinsje Tjeerds Ages.
Geboren, zondag 11 januari 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 26 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 9 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Vries de, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 16e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50. + ƒ 0.50 voor de baar.

Jelle de Vries. In leven timmerman, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Lemmer.
Zoon van Hendrik Gerrits de Vries, schippersknegt, thans afwezig en van Antje Jelles de Boer, zonder beroep, echtelieden, wonende, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud een en dertig jaren, genees heel en vroetmeester, wonende te Lemmer.
Geboren, vrijdag den 25e dag der maand Junij 1841, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zaterdag den 22e dag der maand November 1873, te Lemsterland, echtgenoot van Janke Schijfsma.
Overleden, donderdag den 15e dag der maand Januarij 1874, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 32 jaren, 6 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022


Vries de, Johanna Geertruida

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 20e November 1875, ƒ 2.00.

Johanna Geertruida de Vries. In leven wonende te Hoorn.
Dochter van Gerkes de Vries, oud, vier en veertig jaren, schipper en van Jacoba Wessemius, zonder beroep, gehuwd en beiden wonende te Hoorn.
Geboren, vrijdag den 21e Augustus 1874, des nachts ten half twaalf ure  op de Nieuwedam Wijk 3, te Hoorn.
Overleden, vrijdag den 19e November 1875, ten vier ure des namiddags, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Bijgewerkt 9-4-2023 

Opmerking:
De vermelding in de OVL akte leeftijd 3 maanden klopt niet,
Zie Registratie Hoorn


Vries de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 april 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Vries. Zoon van Wigle de Vries en van Goske de Weerd, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.
Levenloos geboren, zaterdag 5 april 1879, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 24-2-2023


Vries de, Melis Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 29 december 1875, ƒ 4.50.

Melis Martens de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Zoon van Marten Pieters de Vries en van Iskjen Folkerts de Vries.
Geboren, zondag 6 april 1845, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Overleden, zaterdag 25 december 1875, des morgens ten acht uur in de Huizing Wijk T. W. Nummer zes en twintig, te Franeker.
In den ouderdom van 30 jaren, 8 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 15-1-2023


Vries de, Neeltje Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 december 1877, ƒ 4.50.

Neeltje Harmens de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Sneek.
Dochter van Harmen Meinerts (de Vries) en van Johanna Tymens.
Geboren, zaterdag 14 januari 1792, te Sneek.
Gedoopt, zondag 29 januari 1792 in de Hervormde gemeente Sneek
Sinds zondag 4 december 1814, te Sneek, echtgenoote en sinds vrijdag 27 juni 1828, weduwe van Leendert Sytzes Wagenmakers.
Overleden, zaterdag 15 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 85 jaren, 11 maanden en 1 dag.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Vries de, Rindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 januari 1876, ƒ 4.50.

Rindert de Vries. In leven beurtschipper, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Siebe de Vries en van Geertje de Roos.
Geboren, woensdag 27 oktober 1813, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 31 januari 1836, te Sneek, echtgenoot van Anschje de Leeuw.
Overleden, donderdag 6 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 62 jaren, 2 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Vries de, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 12e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50.

Trijntje de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep naayster, wonende in de Lemmer.
Dochter van Wijbrand Pieters (de Vries), kofschipper en van Pietje Johannes Kalf.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga
Geboren, woensdag den 10e dag der maand Junij 1795, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag den 29e dag der maand Augustus 1819, te Lemsterland, echtgenoote en sinds voor 1930, weduwe van Dirk Morbeck, varensgezel.
Sinds zondag den 16e dag der maand Mei 1830, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 6e dag der maand April 1860, weduwe van Michiel Peters Peereboom.
Overleden, zondag den 11e dag der maand Januarij 1874, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 7 maanden en 1 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022 18:47:33