Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Vaart van der, Gerlofke Ruurds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 26, Grafnummer 5, omstreeks dinsdag den 5e Junij 1883, ƒ 2.50.

Gerlofke Ruurds van der Vaart. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep lees in akte, wonende te Balk. Dochter van Ruurd Nannes van der Vaart, oud vijf en twintig jaren, schippersknegt, wonende te Sloten en van zijne huisvrouw, Sjoerdje Hiddes Korenstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 4e Augustus 1838, des avonds ten elf ure, in den huizinge nommer 50 op het zogenaamde ****land te Sloten. Sinds donderdag den 25e Mei 1865, te Gaasterland, echtgenoote van Murk Melles Dijkstra (goud- en zilversmid). Overleden, dinsdag den 5e Junij 1883, des nachts ten een uur, in het Huis Wijk twee nummer 272, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 44 jaren, 10 maanden en 1 dag.

Opmerking

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 5 in noordelijke richting op 3.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Het oudste deel van de
Algemene oude begraafplaats te
Lemmer
LM26g05
Regel 26 grafnummer 5

Aan Murk M. Dijkstra 1883.

Het hart van het graf bevindt zich
in positie, (uitgaande van graven
van 8 palm breedte) in noordelijke
richting op 3.60 meter uit de
hartlijn van de begraafplaats.


Vaart van der, Tijs Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 24e Februarij 1888, ƒ 4.50, met vorst.

Tijs Johannes van der Vaart. In leven scheepstimmerknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep scheeptimmermansknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Johannes Melles van der Vaart, oud zes en dertig jaren, schippersknecht, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Sibbeltje Gerkes ter Velde. Geboren, dinsdag den 16e October 1827, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 24e September 1865, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 23e December 1885, weduwnaar van Antje Gialts Keimpema. Overleden, dinsdag den 21e Februarij 1888, des avonds ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 4 maanden en 5 dagen.


Vaart van der, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 juli 1877, ƒ 2.25.

Willem van der Vaart. Zoon van Seerp van der Vaart (stoombootsknecht) en van Anna Catharina Doorenbosch.
Geboren, maandag 10 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 21 juli 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren en 11 dagen.


Vaartjes, Jan Everts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 januari 1878, Armvoogddiaconie, ƒ 4.50.

Jan Everts Vaartjes. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Evert Jans Vaartjes en van Jantjen Geerts Pijlman. Geboren, maandag 2 oktober 1797, te Ossenzijl of Scherpenzeel. Gedoopt, zondag 8 oktober 1797, te Oldemarkt. Overleden, maandag 14 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 3 maanden en 12 dagen.

Bron: Persoonlijke gegevens Jan Everts Vaartjes


Veen van der, Djoeke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 1, op zaterdag den 21e Januarij 1882, ƒ 1.25.


Djoeke van der Veen. In leven wonende te Lemmer. Dochter van Johannes van der Veen, oud acht en twintig jaren, stuurman later pachter der havengelden, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Catharina Geertruida Helmers, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 13e Februarij 1875, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 20e Januarij 1882, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren, 11 maanden en 7 dagen.

Opmerking

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 1 in noordelijke richting op 0.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Veen van der, Ena

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 1 of 2, op maandag den 6e Februarij 1882, ƒ 1,25.

Ena van der Veen. Dochter van Johannes van der Veen, oud vier en dertig jaren, pachter der havengelden, wonende te Lemmer en van Catharina Geertruida Helmers. Geboren, woensdag den 21e Julij 1880, des morgens ten half drie, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 5e Februarij 1882, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 6 maanden en 15 dagen.

Opmerking

Regel 27 de grafnummers 1 en 2 Aan Johannes Sijbrand van der Veen 1888.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 1 in noordelijke richting op 0.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Veen van der, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 9 december 1876, ƒ 1.00.

Levenloos kind van der Veen. Zoon van Johannes van der Veen (zeeman) en van Catharina Geertruida Helmers.
Levenloos geboren, zaterdag 9 december 1876, te Lemmer, Lemsterland.


Veen van der, Lippe Christiaans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 10, op maandag 23 juli 1877, ƒ 2.50.

Lippe Christiaans van der Veen. Zoon van Christiaan Lippes van der Veen (scheepsgezagvoerder) en van Nieske Ennes Drent. Geboren, donderdag 13 september 1860, te Lemmer, Lemsterland. Vader afwezig, is stuurman ter koopvaardij Overleden, zondag 22 juli 1877, te Franeker. In den ouderdom van 16 jaren, 10 maanden en 9 dagen.

Zie ook: Christiaan Lippes van der Veen


Veen van der, Sybrandt Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag 25 juni 1877, ƒ 2.50.

Sybrandt Johannes van der Veen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Johannes Lippes van der Veen en van Ynskje Zoveryen.
Geboren, donderdag 6 februari 1806, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 9 februari 1806 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds donderdag 12 mei 1831, te Lemsterland, echtgenoot van Deuke Hanzes WoudaOverleden, zaterdag 23 juni 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 4 maanden en 17 dagen.


Veen van der, Wemmigje Sierds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Regel 8, Grafnummer 23, op woensdag 26 juli 1876, ƒ 4.50.

Wemmigje Sierds van der Veen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Follega. Dochter van Sierd Pieters van der Veen, oud drie en dertig jaren, arbeider, later boer, wonende te Nijeholtwolde en van Trijntje Hendriks Westerhof. Geboren, donderdag 11 september 1845, des morgens ten tien ure, te Nijeholtwolde, Weststellingwerf. Sinds 16-05-1875, te Lemsterland, echtgenoote van Doede Gaastra (arbeider). Overleden, dinsdag 25 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 30 jaren, 10 maanden en 14 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
DOEDE H. GAASTRA
geb. te Tjerkgaast.
13 Nov. 1845
overl. te Lemmer
14 Febr. 1913,
in leven lid der
Staten van Friesland,
laatste weduwnaar van
DIRKJE A. LIGHART
en eerder van
WIMMIGJE V. D. VEEN
en van zijn zoontje
SIERD
geb. 20 April 1876, overl. 28 Juni 1881.
PS. 146 : 5.


Veen van, Fetje Sijtses

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 34, Grafnummer 11, op zondag den 7e November 1880, ƒ 2.50.

Fetje Sijtses van Veen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Sytze Douwes van Veen, oud vijf en twintig jaren, koopman, wonende in de Lemmer en van Minke Rienks Sleeswijk. Geboren, dinsdag den 21e dag der maand augustus 1821, des avonds om tien uren, te Lemmer, Grietenij Lemsterland, Provincie Vriesland.
Sinds zondag den 15e dag der maand Mei 1842, te Lemsterland, echtgenoote van Hielke Poppes Bakker.
Overleden, zondag den 7e dag der maand November 1880, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 59 jaren, 2 maanden en 17 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 34 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1842 daarna 1861 – 1862 daarna 1884 daarna 1899 daarna 1903.
Regel 34 de grafnummers 10 en 11 Aan Hielke Poppes Bakker 1860.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 10 in noordelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 56.00 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Overgenomen uit het boekje van Doodgraver Dirk Gerbens Faber.
1880 November de 7 Tetje van Veen
Oud 59 jaar Eigen Graf ƒ 2.50


Veen van, Grietjen Everts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Maart 1874, ƒ 4.50.

Grietjen Everts van Veen. In leven winkelsche, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud een en veertig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Evert van Veen en van Aaltje Jans. Geboren, vrijdag den 29e dag der maand Augustus 1800, te Lemmer, Lemsterland. Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, Gedoopt, zondag den 31e dag der maand Augustus 1800. Sinds zondag den 24e dag der maand Februarij 1822, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 6e dag der maand Februarij 1835, weduwe van Markus Baukes de Graaf. Sinds zondag den 20e dag der maand Maart 1842, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag den 27e dag der maand September 1869 te Veenhuizen, weduwe van Saake Pieters DelfstraOverleden, zondag den 22e dag der maand Maart 1874, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 6 maanden en 24 dagen.


Veen van, Philippus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 26, Grafnummer 4, omstreeks zaterdag den 24e Maart 1883, ƒ 2.50.

Philippus van Veen. In leven prediker bij de vrije gereformeerde gemeente, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep pakhuisknecht, wonende te Rotterdam. Zoon van Jan van Veen, oud drie en veertig jaren, schoenmakersknegt, wonende te en van Neeltje Houwelinge. Geboren, zaterdag den 27e Mei 1815, des avonds ten tien ure in den Openrijsteeg L80, te Rotterdam. Sinds woensdag den 9e October 1839, te Rotterdam, echtgenoot van Johanna Hendrika Viertelhausen. Overleden, zaterdag den 24e Maart 1883, des avonds ten zes ure in het Huis, Wijk twee nummer 201b of 207n, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 9 maanden en 28 dagen.

Opmerking

MONUMENT ONDER HET GRAS

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 26 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad. Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1837 – 1838 daarna in 1854 – 1855 daarna in 1881 – 1882 en daarna in 1901.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 4 in noordelijke richting op 2.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.Het oudste deel van de Algemene oude begraafplaats te
Lemmer LM26g04
Regel 26 grafnummer 4

Aan de Weduwe Ph. Van Veen Viertalhause 1883.


Veen, Aaltje Koerts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 5e Januarij 1884, ƒ 4.50.

Aaltje Koerts Veen. In leven baker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren jaren, van beroep zonder beroep, wonende in de Lemmer. Dochter van Koert Lucas (Veen), huisman en van Hendrikjen Jans (Mulder) wonende te Sintjohannesga. Geboren, dinsdag den 9e Julij 1811, des avonds ten vijf ure, te Sintjohannesga. Sinds vrijdag den 2e December 1831, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 7e Januarij 1858, weduwe van Meinze Ferdinands de Vries. Overleden, zaterdag den 5e Januarij 1884, des voordemiddags ten tien ure, in het Huis Wijk een, nummer 108a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren, _ maanden en _ dagen.


Veer van der, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 28 september 1879, ƒ 1.00.

Hendrik van der Veer. Zoon van Jelle van der Veer, oud drie en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ekke Wouda, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag 17 april 1879, des voor middags ten half twaaf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 25 september 1879, des morgens ten vijf ure, op de Zuiderzee tusschen Urk en de Lemmer. In den ouderdom van 5 maanden en 8 dagen.


Vegter, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 6e Mei 1882, ƒ 4.50.

Jacob Vegter. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Jelle Jacob Vegter, oud drie en dertig jaren, schipper, later sluiswachter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Janke Rienks Vlieger, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 6e Mei 1865, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 6e Mei 1882, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren.


Vegter, Rosina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 1e Mei 1882, ƒ 2.25.

Rosina Vegter. Dochter van Jelle Vegter, oud zes en veertig jaren, sluiswachter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Maria Oldendorp, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 16e October 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 1e Mei 1882, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 6 maanden en 16 dagen.


Velde ten, Marijke Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber. Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 17e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50 + ƒ 0.50 voor de baar.

Marijke Gerrits ten Velde. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Gerrit Pieters (ten Velde) en van Leentje Roelofs (Visser). Geboren, dinsdag den 30e dag der maand Julij 1799, te Lemmer, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt, zondag den 11e dag der maand Augustus 1799. Sinds zondag den 22e dag der maand Mei 1836, te Lemsterland, echtgenoote van Gerben Jans ZeilstraOverleden, zondag den 15e dag der maand Februarij 1874, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 6 maanden en 16 dagen.


Velde ter, Aafjen Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 25 augustus 1876, ƒ 4.50.

Aafjen Gerrits ter Velde. In leven zonder beroep, wonende te Echten. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Gerrit Pieters ter Velde en van Leentje Roelofs. Geboren, vrijdag 20 november 1801, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Gedoopt, zondag 13 december 1801 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 3 mei 1829, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 11 december 1865, weduwe van Albert Willems de HeyOverleden, donderdag 24 augustus 1876, te Sondel, Gaasterland. In den ouderdom van 74 jaren, 9 maanden en 4 dagen.


Velde ter, Gerke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 5e November 1882, ƒ 4.50.

Gerke ter Velde. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Wiebe Gerkes ter Velde, oud zes en dertig jaren, timmerman, wonende in de Lemmer en van Djoeke Andries de Groot. Geboren, zondag den 4e Januarij 1829, des voor middags te elf ure in de Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 5e November 1882, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk vier, nummer 547, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 53 jaren, 10 maanden en 1 dagen.


Velde, Jantje Deddes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 19e Junij 1884, ƒ 4.50.

Jantje Deddes ter Velde. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Kuinre. Dochter van Dedde Wiebes ter Velde en van Klaaske Lammerts. Geboren, dinsdag den 1e Mei 1787, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, maandag 7 mei 1787 in de Rooms Katholieke Parrogie, Lemmer (voorheen Follega). Sinds donderdag den 2e Junij 1814, te Kuinre, echtgenoote en sinds vrijdag den 21e October 1831, weduwe van Klaas Jans Klunder. Overleden, donderdag den 19e Junij 1884, des morgens ten negen ure, in het Huis Wijk Vier, nummer 560, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 97 jaren, 1 maanden en 18 dagen.


Veldheer, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 5e September 1887, ƒ 1.00.

Levenloos kind Veldheer. Zoon van Klaasje Tuinstra, huisvrouw van Jacob Veldheer, arbeider, echtelieden, beiden wonende te Hindelopen. Geboren, maandag den 5e September 1887, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Veldkamp, Lucretia

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 5e Junij 1885, ƒ 1.00.

Lucretia Veldkamp. Dochter van Vroukje Veldkamp, dienstmeid, wonende te Lemmer. Geboren, donderdag 16 april 1885, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Thijs Hepkes Bakker, oud een en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer Overleden, vrijdag den 5e Junij 1885, des avonds ten negen ure in het Huis wijk vier, nummer 509, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 19 dagen.


Veltman, Dorotheus Lourens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 24 maart 1877, ƒ 2.25.

Dorotheus Lourens Veltman. Zoon van Joachim Veltman (rijks commies) en van Johanna Elisabeth Huurmans.
Geboren, maandag 22 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 14 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 23 dagen.


Veltman, Joachim Lambertus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 11 april 1877, ƒ 1.25.

Joachim Lambertus Veltman. Zoon van Joachim Veltman (rijks commies) en van Johanna Elizabeth Huurmans.
Geboren, zaterdag 10 juni 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 10 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 10 maanden.


Venema, Edzina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 24 januari 1880, ƒ x.xx onleesbaar.

Edzina Venema. In leven wonende te Wildervank. Dochter van Harm Venema, schipper en van Henderika Schimmel, echtelieden, beiden wonende te Wildervank. Geboren, zaterdag 8 juni 1878, des morgens te tien ure, te Wildervank. Overleden, zaterdag 24 januari 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden en 16 dagen.


Verbeek, Abe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 8e Januarij 1883, ƒ 2.50.

Abe Verbeek. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____. Zoon van Folkert Jans Verbeek en van Trijntje Abes Siersma. Geboren, _____, te _____. Sinds _____, te _____, echtgenoot van Trijntje Molenmaker. Overleden, maandag den 8e Januarij 1883, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, _ maanden en _ dagen.


Verbeek, Annigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 juni 1880, ƒ 4.50.

Annigje Verbeek. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Sneek. Dochter van Folkert Jans Verbeek en van Trijntje Abes Siersma. Geboren, woensdag den 24e September 1806, in de Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 5 oktober 1806 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 28e Mei 1837, te Sneek, echtgenoot en sinds donderdag den 17e April 1862, weduwe van Klaas de VriesOverleden, maandag den 7e Junij 1880, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 8 maanden en 13 dagen.


Verbeek, Gerritje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 januari 1880, ƒ 2.25.

Gerritje Verbeek. Dochter van Folkert Verbeek, oud zes en dertig jaren, verver, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Alied Osinga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 10 juli 1876, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 7 januari 1880, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 5 maanden en 28 dagen.


Verbeek, Itte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 26, op vrijdag den 4e November 1881, ƒ 2.50.

Itte Verbeek. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Folkert Jans Verbeek, oud 32 jaren, scheepstimmerman, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Abes Siersma.
Geboren, woensdag den 26e November 1817, des nachts ten twaalf ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Overleden, maandag den 31e October 1881, des voor middags ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 11 maanden en 5 dagen.

Opmerking

MONUMENT ONDER HET GRAS

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 7 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1829, 1830, 1831, en 1832 en 1841 – 1846 en 1847 In 1865 en 1866, idem in 1887 en 1888.

Regel 7 de grafnummers 25 en 26 Aan de Erven Itte Folkerts Verbeek 1881.

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) in zuidelijke richting op 0.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Tijdens het in kaart brengen op 21 Augustus 2012 van graven zonder zichtbaar monument is een onbekend voorwerp onder het gras aangetroffen. Het hart van het voorwerp bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) ter hoogte van grafnummer 26 in zuidelijke richting op 0.4 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is ongeveer 64 cm breed en 197 cm lang.

Regel 7 en 26 bevinden zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Verbeek, Kaatje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 22e December 1886, ƒ 4.50.

Kaatje Verbeek. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep werkster, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Klazes Verbeek, oud zes en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Metje Jans Riemersma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 21e October 1850, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 25e Januarij 1874, te Lemsterland, echtgenoote van Leendert Wagenmakers.
Overleden, woensdag den 22e December 1886, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 36 jaren, 2 maanden en 1 dag.


Verbeek, Trientje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 4e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Trientje Verbeek. In leven zonder beroep, wonende te Leeuwarden Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstbode, wonende te Leeuwarden. Dochter van Johannes Folkerts Verbeek, oud 40 jaren, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Tjitske Bouwes Woudhuizen. Geboren, zaterdag den 29e Maart 1817, des morgens ten negen uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland, Provincie Vriesland. Sinds zondag den 30e Mei 1847, te Leeuwarden, echtgenoot van Jelle Jakobs Osinga (schipper). Overleden, woensdag den 4e Januarij 1882, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 9 maanden en 5 dagen.


Verduyn, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 10e November 1888, ƒ 1.00.

Levenloos kind Verduyn. Zoon van Roelofje Kamstra, zonder beroep, huisvrouw van Isaac Verduyn, werkman, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 10e November 1888, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.


Vies van der, Pier

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 11 of 12, op maandag 16 april 1877, ƒ 2.50.

Pier van der Vies. Tweelingbroer van Baukje van der Vies. Zoon van Fredrik van der Vies (tapper) en van Klaaske Ferwerda. Geboren, zaterdag 17 november 1860, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 16 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 29 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
ANTJE DE JONG,
overleden te Lemmer
den 23 Maart 1855,
in den ouderdom
van 41 jaar
?? haren echtgenoot
FREDERIK VAN DER VIES,
overleden te Lemmer
18 Februari 1900,
in den ouderdom van
bijna 84 jaar
en ??? echtgenote
KLAASKE VERWERDA
overleden te Lemmer
den 21 Augustus 1900,
in den ouderdom van
bijna 70 Jaren.


Vies van der, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 11 of 12, op donderdag 3 januari 1878, ƒ 2.50.

Baukje van der Vies. Tweeling zusje van Pier van der Vies. In leven zonder beroep, wonen de te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Fredrik van der Vies (tapper) en van Klaaske Ferwerda. Geboren, zaterdag 17 november 1860, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 3 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren, 1 maand en 16 dagen.


Vies van der, Popke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 13e dag der maand Maart 1874, ƒ 1.25.

Popke van der Vies. Zoon van Klaas van der Vies, oud een en dertig jaren, boert, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Steginga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 21e dag der maand Maart 1873, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 13e dag der maand Maart 1874, des morgens ten vier uur, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 23 dagen.


Vies, van der Marijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 23e Junij 1880, ƒ 1.00.

Marijke van der Vies. Dochter van Klaas van der Vies, oud acht en dertig jaren, boer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Stegenga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 17e Junij 1880, des namiddags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 23e Junij 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 dagen.


Visser, Akke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e dag der maand Februarij 1874, ƒ 2.25.

Akke Visser. Dochter van Hidde Visser, oud zeven en dertig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Martje Hendriks de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 27e dag der maand November 1872, des na middags ten half een uur, te Lemmer Lemsterland. Overleden, vrijdag den 20e dag der maand Februarij 1874, des avonds ten elf ure, te Lemmer Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 23 dagen.


Visser, Akke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 februari 1880, ƒ 4.50. (dat is vreemd, want Akke overleed pas op zondag 22 februari 1880)

Akke Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Eesterga. Natuurlijke dochter van Aafjen Johannes Visser. Geboren, maandag 10 maart 1817, des morgens ten tien ure, te Oldelamer, Weststellingwerf. Aangifte van geboorte is gedaan door Trijntje Sjoerts, oud twee en vijftig jaren, huisvrouw, woonachtig te Oldelamer. Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoote van Gerrit Pieters Faber (schipper). Overleden, zondag 22 februari 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 11 maanden en 12 dagen.


Visser, Albertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Februarij 1885, ƒ 1.25.

Albertje Visser. Dochter van Akke Koornstra, zonder beroep, huisvrouw van Sake Visser, visscher, echtelieden, wonende te Lemmer, zijnde deze door afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen. De aangifte is gedaan door Jan de Vries, oud negen en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Geboren, vrijdag den 18e Januarij 1884, des na middags ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 2e Februarij 1885, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk vier, nummer 518, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar en 15 dagen.


Visser, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 26 mei 1881, ƒ 4.50.

Antje Jans Visser. In leven dienstmeid, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Jan Jans Visser, oud zeven en twintig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Kroon, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 12e Junij 1852, des avonds ten zev en ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 25 mei 1881, des na middags ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 28 jaren, 11 maanden en 13 dagen.


Visser, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 2e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Baukje Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Dochter van Pieter Stevens Visser en van Harmina Hendriks Woudstra. Geboren, _____, te Lemmer, Lemsterland. Sinds _____, te _____, echtgenoote van Jacob Jonker (arbeider). Overleden, 31-01-1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, _ maanden en _ dagen.

Niets gevonden in de landelijk beschikbare overlijdensregisters


Visser, Clara

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 22e Januarij 1887, ƒ 2.25, Vorst.

Clara Visser. Dochter van Jelle Visser, oud negen en twintig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geertje Boersma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 12e Februari 1885, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 22e Januarij 1887, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 10 dagen.


Visser, Cornelia Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 2 mei 1877, ƒ 4.50 Armvoogdij.

Cornelia Roelofs Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Sloten. Dochter van Roelof Harmens Visser en van Trijntje Cornelis. Geboren, vrijdag 11 januari 1811, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 20 januari 1811 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga Sinds donderdag 25 november 1841, te Sloten, echtgenoote en sinds maandag 11 augustus 1856, (onvindbaar na een reis vanuit Nantes naar Farmouth in Zee), weduwe van Pieter Hylkes SannesOverleden, maandag 30 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 66 jaren, 3 maanden en 19 dagen.


Visser, Dieuwke Siemons

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 33, Grafnummer 3, op donderdag den 19e dag der maand Maart 1874, ƒ 2.50.

Dieuwke Siemons Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Symen Wiegers Visser, oud drie en twintig jaar, koopman, woonachtig in de Lemmer, en van zijne huisvrouw, Anke Sleeswijk. Geboren, donderdag den 26e dag der maand September 1816, des middags om een uren, in de gemeente van de Lemmer, provincie Vriesland. Sinds zondag den 3e dag der maand Junij 1838, te Lemmer, Grieteny Lemsterland, provincie Vriesland, echtgenoote en sinds donderdag den 29e dag der maand September 1859, weduwe van Cornelis Poppes BakkerOverleden, dinsdag den 17e dag der maand Maart 1874, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 5 maanden en 21 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van mejuffrouw
DIEUWKE SIEMONS VISSER
Wed. den Heer
CORNELIS P. BAKKER,
geboren te Lemmer
den 26 September 1816,
overleden
den 17 Maart 1874.
Zalig zijn de doden
die in den Heere sterven


Visser, Fetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 10e Mei 1881, ƒ 2.25

Fetje Visser. Dochter van Jan Rinzes Visser, vier en twintig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Johannes Poepjes, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 7e Maart 1880, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 9e Mei 1881, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 2 maanden en 2 dagen.


Visser, Harmen Teetzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 april 1878, ƒ 4.50.

Harmen Teetzes Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer Zoon van Teetze Harmens Visser en van Sjoukjen Ynnes (Visser).
Geboren, vrijdag 24 augustus 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 2 september 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds donderdag 23 april 1829, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 21 februari 1874, weduwnaar van Geertje Jeltes Dijkstra. Overleden, zaterdag 6 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 7 maanden en 13 dagen.


Visser, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 19e April 1882, ƒ 2.25.

Jacob Visser. Zoon van Bauke Visser, oud vijf en veertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje Jonker, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 26e September 1878, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 16e April 1882, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 20 dagen.


Visser, Jacob Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 20 juli 1874, ƒ 4.50.

Jacob Jans Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep beurtschipper, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Visser en van Sjoukje Ynnes. Geboren, dinsdag 12 november 1793, in de Lemmer. Gedoopt, zondag 17 november 1793 in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds zondag 21 september 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag 20 februari 1873, Weduwnaar van Symentje Popkes BaaymaOverleden, maandag 20 juli 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 8 maanden en 8 dagen.


Visser, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e November 1885, ƒ 2.25.

Jan Visser. Zoon van Reinske Dirks Visser, oud dertig jaren, schipper, later gemeenteveldwachter, wonende te Akkrum en van zijne echtgenoote, Johanna Jans Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 25e November 1883, des voor middags ten half twaalf ure, te Akkrum. Overleden, dinsdag den 10e November 1885, des na middags ten een ure in het Huis Wijk drie, nummer 435, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 11 maanden en 15 dagen.

Opmerking: In de overlijdensakte staat de naam van de moeder als Johanneske Visser.


Visser, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, met vorst omstreeks zaterdag den 1e Januari 1887, ƒ 4.50.

Jelle Visser. In leven visscher, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep visscher, wonende te Lemmer. Zoon van Steven Jelles Visser, oud zes en twintig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van Susanna Gerrits ter Velde. Geboren, donderdag den 26e Julij 1855, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds donderdag den 20e Mei 1880, te Lemsterland, echtgenoot van Geertje Boersma. Overleden, zaterdag den 1e Januari 1887, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 31 jaren, 5 maanden en 6 dagen.


Visser, Jelte Nis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 25 november 1874, ƒ 4.50.

Jelte Nis Visser. In leven schipper, wonende te Rotterdam. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____. Zoon van Nis Jurjens Visser en van Akke Ages Tromp. Geboren, woensdag 7 september 1836, te Lemmer, Lemsterland. Sinds _____, te _____, echtgenoot van Grietje Jans Ketellapper.
Overleden, woensdag 25 november 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 38 jaren, 2 maanden en 18 dagen.


Visser, Klara

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, zaterdag den 24e April 1886, ƒ 4.50.

Klara Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Bauke Jelles Visser, oud vijf en twintig jaren, visser, wonende te Lemmer en van Aaltje Jans Jonker, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 4e Maart 1859, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zaterdag den 8e Mei 1880, te Lemsterland, echtgenoote van Johannes Meyer. Overleden, donderdag den 22e April 1886, des morgens ten acht ure in het Huis Wijk vier, nummer 629,te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 jaren, 1 maand en 18 dagen.


Visser, Pieter Kleizens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op (niet vermeld), ƒ 1.00.

Pieter Kleizens Visser. Zoon van Kleis Visser, oud acht en twintig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje de Jager, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 24e Mei 1881, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 9e December 1881, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 16 dagen.


Visser, Pietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 1 april 1878, ƒ 4.50.

Pietje Visser. Ongehuwde dochter van Anne Jacobs Visser en van Akke Jans Rijken. Geboren, vrijdag 11 januari 1805, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 20 januari 1805 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga Overleden, donderdag 28 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 2 maanden en 14 dagen.


Visser, Sjoerdtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 23 februari 1880, ƒ 4.50.

Sjoerdtje Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Atte Sybes Visser en van Wietske Jans.
Geboren, zaterdag 24 januari 1795, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 15 februari 1795 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 13 februari 1820, te Lemsterland, echtgenoote en sinds _____, weduwe van Cornelis Gerrits DeutmanOverleden, maandag 23 februari 1880, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren en 30 dagen.


Visser, Teetse

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks December, ƒ 4.50.

Teetse Visser. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____. Zoon / Dochter van _____ en van ______. Geboren, _____, te _____.
Sinds _____, te _____, echtgenoot van ______. Overleden, December 1885, te _____. In den ouderdom van 16 jaren, _ maanden en _ dagen.

Opmerking: Er is niets gevonden Het is bijna niet te lezen maar het lijkt op Teetse Visser.


Visser, Tjitske Alida

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 33, Grafnummer 1 of 2, op dinsdag 28 mei 1878, ƒ 0.50.

Tjitske Alida Visser. Dochter van Siemen Wiegers Visser (chemist) en van Alida Louisa de Melville, beiden wonende te Liverpool. Geboren, Januari 1878, in de provincie Lancaster, Groot-Brittanië. Overleden, dinsdag 28 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en ? dagen.


Visser, Trijntje Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 3e Februarij 1882, ƒ 4.50.

Trijntje Roelofs Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Roelof Harmens Visser en van Trijntje Cornelis. Geboren, woensdag den 24e Augustus 1808, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 4e September 1808 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga Sinds zondag den 17e November 1844, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag 26 juli 1870, weduwe van Age Siebes Visser (smidsknecht). Overleden, vrijdag den 3e Februarij 1882, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 5 maanden en 10 dagen.


Visser, Wiebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 29e Januarij 1883, ƒ 2.25.

Wiebe Visser. In leven wonende te Lemmer. Zoon van Lupke Visser, oud twee en veertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 5e Augustus 1881, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 28e Januarij 1883, des avonds ten elf ure, aan boord van een schip, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 5 maanden en 23 dagen.


Visser, Wieger

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 16, Grafnummer 25, omstreeks vrijdag den 30e November 1883, ƒ 2.50.

Wieger Visser. In leven apotheker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking oud acht en twintig jaren, van beroep apotheker, wonende te Lemmer.. Zoon van Siemen Wiegers Visser, zeilmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Anke Sleeswijk. Geboren, vrijdag den 25e Junij 1819, des morgens om elf uur, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds woensdag den 24e November 1847, te Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Tjitske Harkema. Overleden, vrijdag den 30e November 1883, des na middags ten half vijf ure, in het Huis Wijk drie nummer 401, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 5 maanden en 5 dagen.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

Hier rust
het stoffelijk overschot
van
WIEGER SIEMENS VISSER
in leven
Apotheker te Lemmer
overleden
den 30 November 1883
in den ouderdom van
64 jaren 5 maanden en
5 dagen

Overgenomen uit het register der graven uit 1903
Deze regels verhuurd in de jaren 1835 daarna 1848 – 1849 daarna in 1869 – 1870 - 1871 daarna in 1891 - 1892.
Regel 16 de grafnummers 24, 25 en 26 Aan Wieger Siemens Visser 1862.

Opmerking:

Het hart van het monument bevind zich in zuidelijke richting op 1.10 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 80 cm breed, 221 cm lang en 5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 58.39 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Visser, Wiepkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 10e October 1887, ƒ 2.25.

Wiepkje Visser. Dochter van Kleis Visser, oud vijf en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje de Jager, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 17e Maart 1884, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 10e October 1887, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 24 dagen.


Visser, Wytske Minzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 26e Mei 1886, ƒ 4.50.

Wytske Minzes Visser. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Eernewoude. Dochter van Minse Kornelis Visser en van Trijntje Abrahams (de Vries). Geboren, donderdag den 1e November 1810, te Eernewoude in de Grietenij Tietjerksteradeel. Gedoopt, zondag 9 december 1810 in de Hervormde gemeente, Garijp, Suameer en Eernewoude. Sinds zaterdag den 30e Januarij 1836 in de Grietenij Tietjerksteradeel, echtgenoote van Petrus Sybolts van der Bijl. Overleden, woensdag den 26e Mei 1886, des middags ten twaalf ure in het Huis Wijk twee, nummer 179, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren, 6 maanden en 25 dagen.


Vlaskamp, Arend

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 23 of 24, omstreeks dinsdag den 19e Januarij 1886, ƒ 2.50.

Arend Vlaskamp. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep zeeman, wonende te Kuinre. Zoon van Jan Arends Vlaskamp, oud vijf en twintig jaren, chirurgijn en vroedmeester, wonende te Witmarsum en van zijne huisvrouw, Hiltje Wybrandus, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 10e Augustus 1831, des morgens ten drie uren, te Witmarsum, Grietenij Wonseradeel. Sinds zondag den 8e Januarij 1865, te Lemsterland, echtgenoot van Lipkje Sybrens van der Veen. Overleden, dinsdag den 19e Januarij 1886, des morgens ten vijf ure in het Huis wijk drie, nummer 420, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 54 jaren, 5 maanden en 9 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 7 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1829, 1830, 1831, en 1832 en 1841 – 1846 en 1847 In 1865 en 1866, idem in 1887 en 1888.

Het oudste deel van de
Algemene oude begraafplaats te
Lemmer
LM07g23
Regel 7 grafnummer 23

Regel 7 de grafnummers 23 en 24
Aan de Weduwe Sipkje S.
Vleeskamp – van der Veen 1886.

Het hart van het graf bevindt zich
in positie, (uitgaande van graven
van 8 palm breedte) in zuidelijke
richting op 2.80 meter uit de
hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Vleeschouwer, Wiepke Rouke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 10e October 1887, ƒ 1.00.

Wiepke Rouke Vleeschouwer. Zoon van Hippolitus Vleeschhouwer, oud vijf en dertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Martje Beukema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 18e Mei 1887, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 9e October 1887, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 22 dagen.


Vlieger, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 10, op dinsdag den 25e Julij 1882, ƒ 2.50.

Janke Vlieger. In leven zonder beroep, wonende te Workum. Ongehuwde dochter van Rinske Hillebrands van Noord, zonder beroep, echtgenoote van Siebolt Gerkes Vlieger, schipper, thans afwezig, echtelieden, wonende te Workum. Geboren, zondag den 12e Februarij 1865, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 23e Julij 1882, des morgens ten acht ure aan boord van een schip, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren, 5 maanden en 11 dagen.

Opmerking

Regel 27 grafnummer 10 Aan Siebolt Gerkes Vlieger (Workum) 1882.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 10 in noordelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Vlieger, Jitske Gerkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 28e December 1886, ƒ 4.50.

Jitske Gerkes Vlieger. In leven zonder beroep, wonende te Workum. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Workum. Dochter van Oeke Sijbolts Goedhart, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Workum, huisvrouw van, Gerke Feddriks Vlieger, oud zes en twintig jaren, schipper wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 28e October 1837, des na middags ten twee ure, te Workum. De aangifte is gedaan door Tjipke Sybout Stiemstra, oud negen en veertig jaren, medicine dokter en vroedmeester, wonende te Workum. Sinds woensdag den 22e April 1863, te Workum, echtgenoote van Sible Siebolts van der Kamp. Overleden, dinsdag den 28e December 1886, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 49 jaren, 2 maanden.


Vlietstra, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 22e December 1884, ƒ 2.25.

Hendrik Vlietstra. Zoon van Pieter Vlietstra, oud een en dertig jaren, kleermaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Willemke de Haan, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 2e Augustus 1883, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 21e December 1884, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 19 dagen.


Vlietstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 4 mei 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind Vlietstra. Zoon van Jan Vlietstra (schippersknecht) en van Baukje de Vries. Levenloos geboren, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.


Vlig, Akke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 25e April 1884, ƒ1.00.

Akke Vlig. Dochter van Hendrik Vlig, oud zeven en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van Zwaantje Rottiné, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 24e Oktober 1883, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 25e April 1884, des morgens ten zes ure in het Huis Wijk vier, nummet 508 ?, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 1 dag.


Vlig, Albertje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 juni 1878, ƒ 2.25.

Albertje Vlig. Dochter van Hans Vlig (arbeider) en van Cornelisje Bijlsma. Geboren, woensdag 29 september 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 26 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 8 maanden en 27 dagen.


Vlig, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 5e Julij 1888, ƒ 1.00.

Levenloos kind Vlig. Zoon van Zwaantje Rottiné, zonder beroep, huisvrouw van Hendrik Vlig, werkman, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, donderdag den 5e Julij 1888, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.


Vlig, Lummigjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 23e der maand Maart 1874, ƒ 4.50.

Lummigjen Vlig. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Hendrik Pieters Vlig, oud drie en twintig jaren, sjouwer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeske Jacobs de Haan. Geboren, donderdag den 3e der mand Februarij 1820, des middags om drie uren, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 28e dag der maand Mei 1843, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 13e dag der maand November 1862, weduwe van Sijbren Tjeerds SijbesmaOverleden, maandag den 23e der maand Maart 1874, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 54 jaren, 1 maand en 20 dagen.


Voetberg, Broer Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 9, omstreeks woensdag den 16e Junij 1886, ƒ 2.50.

Broer Roelofs Voetberg. Tweeling broer, van Wijbe Voetberg. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Delfstrahuizen. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud een en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oosterzee. Zoon van Roelof (Voetberg) en van Saakje Wybes (Gaastra) Geboren, zaterdag den 3e Januari 1807, te Delfstrahuizen. Gedoopt, dinsdag den 27e Januarij 1807 in het Hervormd Kerkgenootschap van St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule. Sinds zondag den 8e Januarij 1832 in de Grietenij Schoterland, echtgenoot en sinds zondag den 5e Junij 1842, weduwnaar van Aafjen Rinkes Hornstra. Sinds vrijdag den 20e Augustus 1858, te Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag den 27e April 1882, weduwnaar van Nanke Harmens van der Zee. Overleden, woensdag den 16e Junij 1886, des na middags ten twee ure in het Huis Wijk Twee, nummer 204a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 5 maanden en 13 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 27 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1837 - 1838 daarna in 1855 - 1856 daarna in 1881 - 1882 daarna in 1901 - 1902.

Regel 27 grafnummer 9 Aan Broer Roelofs Voetberg 1882.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 9 in noordelijke richting op 6.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Voetberg, Margjen Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 9e Augustus 1886, ƒ 4.50.

Margjen Roelofs Voetberg. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Delfstrahuizen. Dochter van Roelof Broers Voetberg, oud zeven en veertig jaren, lid van den Municipalen Raad, huisman, wonende te Delfstrahuizen en van zijne huisvrouw, Zaakjen Wiebes (Gaastra). Geboren, maandag den 5e Otober 1812, te Delfstrahuizen, Grietenij Schoterland, voormalige gemeente Sintjohannesga. Sinds zondag den 13e November 1842, te Schoterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 31e December 1869, weduwe van Klaas Klazes Pen. Overleden, maandag den 9e Augustus 1886, des na middags ten drie ure in het Huis, Wijk vier, nummer 496 of 476, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 10 maanden en 4 dagen.

Opmerking: Municipalen Raad = Gemeenteraad.


Vogelaar, Wouter Gosselings

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 15e Augustus 1883, ƒ 4.50.

Wouter Gosselings Vogelaar. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep pottenbakkersknegt, wonende te Haarlem. Zoon van Gosseling Piebes of Gosseling Tiebbes (Vogelaar) en van Sjoukjen Wouters (Bleeker). Geboren, vrijdag den 19e November 1802, te Joure, Grietenij Haskerland. Gedoopt, vrijdag den 19e November 1802 in de Room, katholieke parochie, te Joure
Sinds zondag den 24e Mei 1835, te Haskerland, echtgenoot en sinds vrijdag den 24e Januarij 1879, weduwnaar van Martha Jacobus van Kempen. Overleden, woensdag den 15e Augustus 1883, des morgens ten vijf ure in het Huis Wijk vier nummer 560, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 8 maanden en 26 dagen.


Vos, Akke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Maart 1885, ƒ 2.50.

Akke Vos. Dochter van Jacob Vos, oud veertig jaren, varensgezel, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Zeilstra. Geboren, vrijdag den 15e October 1880, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 2e Maart 1885, des nachts ten twee ure in het Huis, Wijk twee, nummer 347, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 4 maanden en 18 dagen.


Vos, Douwe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 21 Februarij 1885, ƒ 2.25.

Douwe Vos. Zoon van Jacob Vos, oud vier en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Zeilstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 2e Maart 1879, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 21 Februarij 1885, des avonds ten zeven ure in het Huis Wijk twee, nummer 347, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 11 maanden en 19 dagen.


Vos, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 13-12-1875, ƒ 4.50.

Gerrit Vos. In leven schipper, gedomicilieerd te Hasselt. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep schipper, wonende te Hasselt. Zoon van Jan Vos en van Marchien Catharina Hartsuiker.
Geboren, vrijdag 1 april 1825, te Meppel. Sinds woensdag 7 mei 1862, te Amsterdam, echtgenoot van Regina Hendrina Geertruida NijenhuijsOverleden, zaterdag 11 december 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 8 maanden en 10 dagen.


Vos, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 24e Maart 1885, ƒ 1.00, de baar voor Pieter Slump ƒ 0.25.

Jacob Vos. Zoon van Jacob Vos, oud vier en veertig jaren, arbeider/varensgezel, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Zeilstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 17e September 1884, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 24e Maart 1885, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk vier, nummer 347, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 7 dagen.


Vos, Lammigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 3e Maart 1885, ƒ 2.25.

Lammigje Vos. Dochter van Jacob Vos, oud twee en veertig jaren, varensgezel, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Zeilstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 26e December 1882, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 3e Maart 1885, des middags ten twaalf ure in het Huis Wijk twee, nummer 347 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 2 maanden en 8 dagen.


Vries de, Koopke Jans (Koosje) 

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 34, Grafnummer 12, op Junij 1898, ƒ 2.50.

Koopke Jans (Koosje) de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep naaister, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Gelis de Vries, oud negen en dertig jaren, tapper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Koops. Geboren, dinsdag den 9e Februarij 1819, des morgens om negen uur, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 4e Julij 1852, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 29 Augustus 1861, weduwe van Dirk Laurens Landmeter. (Zie bijlageOverleden, vrijdag den 10e dag der maand Junij 1898, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 Jaren, 4 maanden en 1 dag.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
DIRK  LAURENS LANDMETER
in leven
Hoofdonderwijzer te Lemmer
overleden
den 29 Augustus 1861,
in den ouderdom van
56 jaren.
en van
zijn echtgenoote
KOOSJE  DE  VRIES,
overleden
den 10 Juni 1898
in den ouderdom van
79 jaren. 


Vries de,  Marten

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 5e dag der maand Januarij 1874, ƒ 2.25.

Marten de Vries. Zoon van Christiaan de Vries, oud twee en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Plug, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 27e dag der maand October 1872, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 4e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 2 maanden en 8 dagen.


Vries de, Aafjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 24 maart 1880, ƒ 4.50.

Aafjen de Vries. Ongehuwde dochter van Jacob Jochems (de Vries) en van Tryntje Gerrits (Trijntje Gerbens).
Geboren, woensdag 4 juni 1806, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 15 juni 1806 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga. Overleden, dinsdag 23 maart 1880, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 19 dagen.


Vries de, Annigjen Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 10e Mei 1886, ƒ 4.50.

Annigjen Pieters de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer, doch laatst te Oudeschoot, Grietenij Schoterland. Dochter van Pieter Sipkes de Vries en van Grietje Meeuwes. Geboren, vrijdag den 6e Julij 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 15e Julij 1804 in de Hervormde gemeente van de Lemmer, Follega, Eesterga. Sinds zondag den 1e Juni 1828 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag den 24e Januari 1872, weduwe van Marten Gerbens Kokje. Overleden, maandag den 10e Mei 1886, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk een, nummer 102, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81jaren, 10 maanden en 4 dagen.


Vries de, Elisabethus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 maart 1880, ƒ 1.25.

Elisabethus de Vries. Zoon van Ferdinand de Vries, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Roelofje van Vels, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag 29 maart 1879, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 10 maart 1880, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 12 dagen.


Vries de, Folkert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 juli 1876, ƒ 2.25.

Folkert de Vries. Zoon van Pieter Martens de Vries (timmerman) en van Berendtje Sipkes Koster. Geboren, donderdag 15 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 14 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 30 dagen.

Opmerking: Pieter Martens de Vries (timmerman) en van Berendtje Sipkes Koster zijn begraven in Regel 25 de graven 11 & 12 Aan Pieter Martens de Vries (stichter van de Pietersbuurt)


Vries de, Geeske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 5e Mei 1883, ƒ 1.00.

Geeske de Vries. Tweelingzusje van Dirk de Vries. In leven wonende te Sloten. Dochter van Melis de Vries, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende te Sloten en van zijne huisvrouw, Aaltje Ferdinands, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 4e Mei 1883, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 5e Mei 1883, des avonds ten elf ure in een woonscheepje, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 dag.


Vries de, Haitze Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 23 februari 1876, ƒ 4.50, voor de baar Zandstra, ƒ 0.50.

Haitze Annes de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en dertig jaren, van beroep schipper, wonende zonder vaste woonplaats. Zoon van Anne Haytses de Vries en van Margje Hibbes. Geboren, vrijdag 3 juni 1796, te Nijehaske. Sinds dinsdag 22 februari 1876, te Haskerland, echtgenoot van Feikje Pieters de NesOverleden, dinsdag 22 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 8 maanden en 19 dagen.


Vries de, Hans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 5 juli 1875, ƒ 4.50.

Hans de Vries. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Zoon van Engbert Jans de Vries en van Willemke Johannes de Hond.
Geboren, vrijdag 18 augustus 1843, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 21 juli 1867, te Schoterland, echtgenoot van Hendrikje FerdinandsOverleden, zondag 4 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 31 jaren, 10 maanden en 17 dagen.


Vries de, Hantjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf. Vermoedelijk in Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 30e April 1887, ƒ 2.25.

Hantjen de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Siebolt de Vries, oud acht en twintig jaren, blokmaker, later mastmaker, wonende te Lemmer en van Rinsje Ages. Geboren, maandag den 17e Junij 1872, des avonds ten elf een tweede ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 30e April 1887, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 jaren, 10 maanden en 13 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

Hantjen is begraven in het graf waar eerder broertje Jan (9 maanden) en later de beide ouders begraven zijn. Haar naam komt onder die van haar ouders op de zerk te staan.

IN VREDE
ONTSLAPEN
ONZE LIEVE OUDERS
SIEBOLT J. DE VRIES
GEB. TE LEMMER
4 NOV. 1843,
OVERL. ALDAAR
3 SEPT. 1889.
RINSJE AGES
GEB. TE LEMMER
9 JUNI 1843.
OVERL. ALDAAR
22 NOV. 1925.
EN HUNNE KINDEREN
JAN OUD 9 MAANDEN
EN HANNA
OUD 14 JAREN.


Vries de, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 11e Januarij 1883, ƒ 4.50.

Jacob de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep bouwknecht, wonende te Eesterga. Zoon van Joost Siebes de Vries, oud twee en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van Grietje Sytzes Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 25e Augustus 1845, des morgens ten tien uur, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 16e Mei 1875, te Lemsterland, echtgenoot van Geesje Frinses van Dijk. Overleden, donderdag den 11e Januarij 1883, des morgens ten vier ure in het Huis Wijk drie nummer 433 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 37 jaren, 4 maanden en 17 dagen.


Vries de, Jacob Dirks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 11e April 1884, ƒ4.50.

Jakob Dirks de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Vinkenga. Zoon van Dirk Sipkes de Vries en van Annigje Jans.
Geboren, zondag den 3e November 1799, te Noordwolde, Weststellingwerf. Gedoopt, zondag 24 november 1799 in de Hervormde gemeente Noordwolde en Boyl. Sinds woensdag 23 december 1829, in de Grienenij, Weststellingwerf, echtgenoot en sinds, dinsdag den 13e Februarij 1872, weduwnaar van Aaltje Geerts Sjonger.
Overleden, vrijdag den 11e April 1884, des na middags ten vijf ure, in het Huis Wijk een, nummer 94, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 84 jaren, 5 maanden en 8 dagen.


Vries de, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen grad in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 oktober 1874, ƒ 0.50.

Jan de Vries. Zoon van Siebolt de Vries (blokmaker) en van Rinsje Tjeerds Ages. Geboren, zondag 11 januari 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 26 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 maanden en 15 dagen.


Vries de, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 16e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50. + ƒ 0.50 voor de baar.

Jelle de Vries. In leven timmerman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Lemmer. Zoon van Hendrik Gerrits de Vries, schippersknegt, thans afwezig en van Antje Jelles de Boer, zonder beroep, echtelieden, wonende, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud een en dertig jaren, genees heel en vroetmeester, wonende te Lemmer. Geboren, vrijdag den 25e dag der maand Junij 1841, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zaterdag den 22e dag der maand November 1873, te Lemsterland, echtgenoot van Janke SchijfsmaOverleden, donderdag den 15e dag der maand Januarij 1874, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 32 jaren, 6 maanden en 20 dagen.


Vries de, Jochum Sible

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 5e April 1882, ƒ 2.25.

Jochum Sible de Vries. Zoon van Nieske Lemstra, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit de Vries, beurtschipper, wonende te Lemmer. Zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen Geboren, zondag den 20e April 1879, des avonds ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud negen en zestig jaren, wonende te Lemmer. Overleden, dinsdag den 4e April 1882, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 11 maanden en 14 dagen.


Vries de, Johanna Geertruida

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 20e November 1875, ƒ 2.00.

Johanna Geertruida de Vries. In leven wonende te Hoorn. Dochter van Gerkes de Vries, oud, vier en veertig jaren, schipper en van Jacoba Wessemius, zonder beroep, gehuwd en beiden wonende te Hoorn. Geboren, vrijdag den 21e Augustus 1874, des nachts ten half twaalf ure  op de Nieuwedam Wijk 3, te Hoorn. Overleden, vrijdag den 19e November 1875, ten vier ure des namiddags, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Opmerking: De vermelding in de OVL akte leeftijd 3 maanden klopt niet.. Zie Registratie Hoorn


Vries de, Johannes Kerstes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 24e Januarij 1888, ƒ 4.50.

Johannes Kerstes de Vries. In leven werkman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep schipper, wonende te Lemmer. Zoon van Kerst Johannes de Vries, oud drie en twintig jaren ?, Schippersknecht, thans afwezig en van Geertje Jacobs Bornstroom, beiden wonende te Lemmer.
Geboren, zaterdag den 10e April 1824, des morgens ten drie uren, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Catharina Nickel oud negen en veertig jaren, vroedvrouw, wonende in de Lemmer Sinds zondag den 16e November 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Roelofjen Harmens Duim. Overleden, dinsdag den 24e Januarij 1888, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 9 maanden en 14 dagen.


Vries de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 8 april 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Vries. Zoon van Wigle de Vries en van Goske de Weerd, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland. Levenloos geboren, zaterdag 5 april 1879, te Lemmer, Lemsterland.


Vries de, Melis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 5e November 1888, ƒ 1.00.

Melis de Vries. Zoon van Christiaan de Vries, oud zeven en veertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Plug, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 24e Junij 1888, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 4e November 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 10 dagen.


Vries de, Melis Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 29 december 1875, ƒ 4.50.

Melis Martens de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Marten Pieters de Vries en van Iskjen Folkerts de Vries. Geboren, zondag 6 april 1845, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Overleden, zaterdag 25 december 1875, des morgens ten acht uur in de Huizing Wijk T. W. Nummer zes en twintig, te Franeker. In den ouderdom van 30 jaren, 8 maanden en 19 dagen.


Vries de, Neeltje Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 december 1877, ƒ 4.50.

Neeltje Harmens de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Sneek. Dochter van Harmen Meinerts (de Vries) en van Johanna Tymens. Geboren, zaterdag 14 januari 1792, te Sneek. Gedoopt, zondag 29 januari 1792 in de Hervormde gemeente Sneek Sinds zondag 4 december 1814, te Sneek, echtgenoote en sinds vrijdag 27 juni 1828, weduwe van Leendert Sytzes Wagenmakers. Overleden, zaterdag 15 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 11 maanden en 1 dag.


Vries de, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Ouders hebben Eigen graf in Regel 43, Grafnummer 23, omstreeks donderdag den 6e Januarij 1887, ƒ1.00.

Pieter de Vries. Zoon van Marten de Vries, oud acht en twintig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeske Antje Frankena, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 17e Januarij 1886, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 6 januari 1887, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 20 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 43 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.

Aan: Mejuffrouw G. de Vries geb. Frankema 1920

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 23 in Zuidelijke richting op 2.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 12.33 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Vries de, Rindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 januari 1876, ƒ 4.50.

Rindert de Vries. In leven beurtschipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Siebe de Vries en van Geertje de Roos. Geboren, woensdag 27 oktober 1813, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 31 januari 1836, te Sneek, echtgenoot van Anschje de Leeuw. Overleden, donderdag 6 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 2 maanden en 10 dagen.


Vries de, Rindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 20e Julij 1886, ƒ 4.50.

Rindert de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Zoon van Gerrit Rinderts de Vries, oud acht en twintig jaren, schippersknecht, later schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Niesje Lemstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 9e September 1873, des morgens ten acht ure, te Lemsterland. Overleden bevonden, dinsdag den 20e Julij 1886, te Kuinre. In den ouderdom van 12 jaren, 10 maanden en 11 dagen.


Vries de, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 12e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50.

Trijntje de Vries. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep naayster, wonende in de Lemmer. Dochter van Wijbrand Pieters (de Vries), kofschipper en van Pietje Johannes Kalf. Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga.
Geboren, woensdag den 10e dag der maand Junij 1795, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 29e dag der maand Augustus 1819, te Lemsterland, echtgenoote en sinds voor 1930, weduwe van Dirk Morbeck, varensgezel. Sinds zondag den 16e dag der maand Mei 1830, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 6e dag der maand April 1860, weduwe van Michiel Peters PeereboomOverleden, zondag den 11e dag der maand Januarij 1874, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 7 maanden en 1 dagen.


Vries, Willem Teunis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 27e Junij 1884, ƒ 4.50.

Willem Teunis de Vries. In leven zeilmakersknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zeilmakersknecht, wonende in de Lemmer. Zoon van Teunis Willems de Vries en van Tjitske Heeres. Geboren, zondag den 31e December 1809, te Berlikum, Grietenij Menaldumadeel.
Gedoopt zondag den 4e Februarij 1810 in de Hervormde gemeente Berlikum. Sinds zondag den 13e Mei 1832, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 6e April 1879, weduwnaar van Aaltje Stiksma. Overleden, vrijdag den 27e Junij 1884, des morgens ten zes ure in het Huis Wijk een, nummer 141, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 5 maanden en 27 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.