Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Wagenaar, Jenne Sjerps

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 22, op vrijdag 31 oktober 1879, ƒ 2.50.

Jenne Sjerps Wagenaar. Ongehuwde zoon van Sjerp Wagenaar en van Aagje van der Vaart.
Geboren, dinsdag 19 maart 1816, des na middags ten tien ure, in De Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 30 oktober 1879, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 63 jaren, 7 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 26-2-2023


Wagenaar, Vroukjen Christiaans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 28, Grafnummer 8, op zondag den 1e dag der maand Maart 1874, ƒ 2.50.

Vroukjen Christiaans Wagenaar. In leven winkelsche, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Christiaan Jennes Wagenaar en van Antje Jans.
Geboren, zondag den 23e dag der maand December 1810, te Lemmer Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt zondag den 30e dag der maand December 1810.
Sinds zondag den 26e dag der maand October 1828, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 15e dag der maand October 1863, weduwe van Lippe Gerbens van der Veen.
Overleden, vrijdag den 27e dag der maand Februarij 1874, des middags ten vier ure, te Lemmer Lemsterland.
In den ouderdom van 63 jaren, 2 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022

Opmerking:

EIGEN GRAF Aan Erven Lippe Gerbens van der Veen 1874.
Steen in opgegeven positie bevind zich onder het gras.


Wagt de, Fokje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 april 1876, ƒ 2.00.

Fokje de Wagt. Tweelingzusje van Rein de Wagt.
Dochter van Douwe de Wagt (arbeider) en van Antje Reins de Vries.
Geboren, zondag 28 februari 1875, in een schip te Wijnaldum.
Overleden, zaterdag 1 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 1 dag.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Wal van der, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 7e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Janke van der Wal. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Echten. Dochter van Geert Alberts van der Wal, oud acht ben dertig jaren, visfcher, wonende te Oosterzee en van zijne huisvrouw, Antje Johannes Hoekstra, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 19e dag der maand November 1847, des morgens ten vijf ure, te Oosterzee, Grieteny Lemsterland, provincie Vriesland.
Sinds zondag den 19e dag der maand Mei 1872, te Lemsterland, echtgenoote van Pieter Wouda.
Overleden, zaterdag den 7e dag der maand Februarij 1874, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 26 jaren, 2 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022 23:46:15


Waning, Wouter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 28e Januarij 1881, ƒ 4.00.

Wouter Waning. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Lenze Fokkes Waning en van Ymkje Clazes Looksma.
Geboren, zondag den 21e Mei 1809, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag den 11e Juni 1809 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Overleden, donderdag den 27e Januarij 1881, des morgens ten half eilf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 8 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 7-4-2023


Weert de, Gosse Klaases

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 14e Augustus 1880, ƒ 4.50.

Gosse Klaases de Weert. In leven zonder beroep, wonen de te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Amsterdam.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en vijftig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Klaas Gosses (de Weerd), oud vier en twintig jaren van beroep boendersknegt, wonende op de Joure en van zijne echtgenoote, Froukje Klases (van Otten), oud vier en twintig jaren.
Geboren, vrijdag den 19e Julij 1811, des morgens elf ure, te Joure, Grietenij Harskerland.
Gedoopt, zondag 28 juli 1811 in de Hervormde gemeente Joure.
Sinds woensdag den 25e Januarij 1843, te Amsterdam, echtgenoot en sinds zondag den 19e November 1865, weduwnaar van Gerbrigje Jans Hoekstra.
Sinds zondag den 2e April 1871, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje Bloemendaal.
Overleden, zaterdag den 14e Augustus 1880, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 69 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Weggen, Lammigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 juni 1878, ƒ 1.00.

Lammigje Weggen. Dochter van Gerben Koops Weggen (turfmaker) en van Grietje Hendriks Smit.
Geboren, donderdag 31 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 6 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 6-2-2023


Weide van der, Margjen Luitzens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 mei 1875, ƒ 4.50.

Margjen Luitzens van der Weide. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Follega.
Dochter van Luitzen van der Weide en van Elizabeth Klazes Moed.
Geboren, maandag 26 maart 1832, te Langweer.
Sinds zondag 24 mei 1857, te Lemsterland, echtgenoote van Marten Koopmans.
Overleden, 12-05-1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 43 jaren, 1 maand en 17 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Wierda, Jelle Wiebes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 9-3-1875, ƒ 4.50.

Jelle Wiebes Wierda. Zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en veertig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Wiebe Wierda en van Jantje Stoffels.
Geboren, maandag 2 juli 1810, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 22 juli 1810 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega, Eesterga.
Sinds zondag 30 mei 1858, te Lemsterland, echtgenoot van Iefke Ulbes Broer.
Overleden, 08-03-1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 6 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Wijk van der, Ytje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 3 januari 1880, ƒ 4.50.

Ytje van der Wijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Age Barteles van der Wijk en van Trijntje Harmens Bonswijk.
Geboren, zondag 20 juni 1852, des avonds ten acht ure, te Schurega.
Sinds donderdag 25 oktober 1877, te Lemsterland, echtgenoote van Jan Kruyver (winkelier).
Overleden tijdens de bevalling van een levenloos kind, vrijdag den 2e Januari 1880, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 27 jaren, 6 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 2-3-2023


Willemsen, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 20 februari 1877, ƒ 2.25.

Aaltje Willemsen. Dochter van Hermanus Willemsen (catechiseermeester) en van Wendelina Hendrika Hiddink.
Geboren, donderdag 25 december 1873, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 19 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 jaren, 1 maand en 25 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Winkler, Petrus Tjallingius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 26 april 1875, ƒ 2.25.

Petrus Tjallingius Winkler. Zoon van Douwe Winkler (ontvanger der rijksbelastingen) en van Sytske Elderingh.
Geboren, donderdag 12 juli 1866, te Borculo.
Overleden, zaterdag 24 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 8 jaren, 9 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Wispelwey, Harmen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Staatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 14e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Harmen Wispelwey. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Hendrik Jans Wispelwey en van Aalje Gjalts de Jong.
Geboren, dinsdag den 7e dag der maand Mei 1850, des morgens ten zeven ure, te Wijckel, Grietenye Gaasterland.
Overleden, vrijdag den 13e dag der maand Februari 1874, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 9 maanden en 6 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 11:23:01


Wouda, Fopkjen Hanzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 11, Grafnummer 16, op zaterdag 22 juli 1876, ƒ 2.50.

Fopkjen Hanzes Wouda. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Hans Annes Wouda en van Janneke Alberts Rekus (Janneke Alberts Reekers).
Geboren, zaterdag 3 maart 1798, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 11 maart 1798 in de Hervormde gemeen te Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 11 juni 1826, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag 12 januari 1858, weduwe van Sjoerd Hylkes Hoeksma.
Overleden, vrijdag 21 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 4 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Wouda, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 5e dag der maand Februarij 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind Wouda. Zoon van Pieter Wouda, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Lemmer en van Janke van der Wal, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Levenloos geboren, woensdag den 4e dag der maand Februari 1874, ten drie uur, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 20-8-2022 23:19:45


Wouda, Peke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 9e December 1880, ƒ 1.00.

Peke Wouda. Zoon van Pieter Wouda (houtzaagmolenaarsknecht) en van Antje Hofman.
Geboren, maandag den 8e November 1880, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag den 9e December 1880, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 29 dagen.

Bijgewerkt op 30-3-2023


Woudstra, Cornelis

 • *Armen* Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 2 november 1876, Armen Diaconie ƒ 1.00.

Cornelis Woudstra. Zoon van Rykle Cornelis Woudstra (arbeider) en van Trijntje Thomas de Jong.
Geboren, dinsdag 12 september 1876, te Balk, Gaasterland.
Overleden, woensdag 1 november 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Woudstra, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 12 mei 1878, ƒ 2.25.

Jan Woudstra. Tweelingbroer van Sipke Woudstra. Zoon van Jacob Woudstra (arbeider) en van
Trijntje Schots.
Geboren, donderdag 7 september 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 12 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Woudstra, Janke Eelkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 13 mei 1879, ƒ 4.50.

Janke Eelkes Woudstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Eelke Woudstra en van Kerstje Woudstra.
Geboren, zaterdag 25 april 1807, te Sintjohannesga.
Overleden, dinsdag 13 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 72 jaren en 18 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Woudstra, Lutske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 19 mei 1879, ƒ 1.00.

Lutske Woudstra. Dochter van Jacob Woudstra, oud dertig jaren, pottenbakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Schots, zonder beroep wonende mede aldaar.
Geboren, zondag 22 september 1878, des na middasgs ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 16 mei 1879, des ochtends ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Woudstra, Sipke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 14 september 1876, ƒ 1.00.

Sipke Woudstra. Tweeling broer van Jan Woudstra.
Zoon van Jacob Woudstra (arbeider) en van Trijntje Schots.
Geboren, donderdag 7 september 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 13 september 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023

Opmerking: Er staat elf dagen in de OVL akte maar ik kan er niet meer van maken dan zes dagen.


Woudstra, Sipke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Januarij 1881, ƒ 1.00.

Sipke Woudstra. Zoon van Jacob Woudstra, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Schots, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 16e Januari 1881, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag den 16e Januarij 1881, geen tijdstip vermeld in de overlijdensakte.
Wel is aangegeven dat het een kind van het mannelijke geslacht was welk levenloos was geboren, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 6-4-2023


Wullinga, Sibbeltje Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 15 oktober 1874, ƒ 4.50.

Sibbeltje Roelofs Wullinga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Dochter van Roelof Geerts Wullinga en van Jacobje Joukes.
Geboren, donderdag 4 november 1790, te Sneek.
Gedoopt, zondag 21 november 1790 in de Gereformeerde gemeente Sneek.
Sinds zondag 17 december 1815, te Lemsterland, echtgenoot en sinds XXX, weduwe van Jouke Popkes Baaima.
Overleden, donderdag 15 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 83 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023