Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Wagenaar, Jenne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 5e September 1882, ƒ 4.50.

Jenne Wagenaar. Ongehuwde zoon van Christiaan Jennes Wagenaar, oud zes en dertig jaren, smidsbaas, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Jans Bakker. Geboren, vrijdag den 27e Augustus 1813, des morgens ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 5e September 1882, des morgens ten zeven ure, in het Huis Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 jaar en 9 dagen.


Wagenaar, Jenne Sjerps

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 22, op vrijdag 31 oktober 1879, ƒ 2.50.

Jenne Sjerps Wagenaar. Ongehuwde zoon van Sjerp Wagenaar en van Aagje van der Vaart. Geboren, dinsdag 19 maart 1816, des na middags ten tien ure, in De Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 30 oktober 1879, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 7 maanden en 11 dagen.


Wagenaar, Vroukjen Christiaans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 28, Grafnummer 8, op zondag den 1e dag der maand Maart 1874, ƒ 2.50.

Vroukjen Christiaans Wagenaar. In leven winkelsche, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Christiaan Jennes Wagenaar en van Antje Jans. Geboren, zondag den 23e dag der maand December 1810, te Lemmer Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga, gedoopt zondag den 30e dag der maand December 1810. Sinds zondag den 26e dag der maand October 1828, te Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 15e dag der maand October 1863, weduwe van Lippe Gerbens van der VeenOverleden, vrijdag den 27e dag der maand Februarij 1874, des middags ten vier ure, te Lemmer Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 2 maanden en 4 dagen.

Opmerking: Eigen graf; Aan Erven Lippe Gerbens van der Veen 1874. Steen in opgegeven positie bevind zich onder het gras.


Wagt de, Fokje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 april 1876, ƒ 2.00.

Fokje de Wagt. Tweelingzusje van Rein de Wagt. Dochter van Douwe de Wagt (arbeider) en van Antje Reins de Vries. Geboren, zondag 28 februari 1875, in een schip te Wijnaldum. Overleden, zaterdag 1 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 1 dag.


Wagter, Deeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 25e December 1882, ƒ 4.50.

Deeltje Wagter. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Gerrit Schippers Wagter, oud veertig jaren schoenmakersknecht, wonende te Wolvega en van zijne huisvrouw, Jeltje Sikkes Sikkema, zonder be5roep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 6e April 1849, des avonds ten tien ure te Wolvega, Grietenij Weststellingwerf. Sinds zondag den 3e Junij 1877, te Lemsgterland, echtgenoote van Jan de Blaauw (visser). Overleden, maandag den 25e December 1882, des na middags ten een ure, in het Huis Wijk vier, nummer 655, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 33 jaren, 8 maanden en 19 dagen.


Wal van der, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 7e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Janke van der Wal. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Echten. Dochter van Geert Alberts van der Wal, oud acht ben dertig jaren, visfcher, wonende te Oosterzee en van zijne huisvrouw, Antje Johannes Hoekstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 19e dag der maand November 1847, des morgens ten vijf ure, te Oosterzee, Grieteny Lemsterland, provincie Vriesland. Sinds zondag den 19e dag der maand Mei 1872, te Lemsterland, echtgenoote van Pieter Wouda.
Overleden, zaterdag den 7e dag der maand Februarij 1874, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 26 jaren, 2 maanden en 18 dagen.


Walstra, Grietje Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 19e September 1883, ƒ 4.00.

Grietje Pieters Walstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Pieter Pieters (Walstra) en van Jantje Douwes (Oosterbaan). Geboren, zaterdag den 15e Augustus 1807, op de Gorredijk. Gedoopt, zondag den 4e October 1807 in de Hervormde gemeente Gorredijk. Sinds zondag den 15e November 1829, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 11e September 1855, weduwe van Tijmen Ykes Rippen (pottenbakkersknecht). Sinds woensdag den 9e Julij 1856, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 24e September 1872, weduwe van Marten Pieters de Vries. Overleden, woensdag den 19e September 1883, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk een nummer 88, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 1 maand en 4 dagen.


Waning, Jeltie Linzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 12e November 1888, ƒ 2.50.

Jeltie Linzes Waning. In leven winkeliersche, wonende te Lemmer.. Dochter van Linze Fokkes Waning, oud vier en veertig jaren, schipper, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Imke Klazes Looksma. Geboren, zondag den 12e Julij 1812, des morgens ten acht uren, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 12e November 1888, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, _ maanden en _ dagen.


Waning, Wouter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 28e Januarij 1881, ƒ 4.00.

Wouter Waning. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Lenze Fokkes Waning en van Ymkje Clazes Looksma. Geboren, zondag den 21e Mei 1809, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 11e Juni 1809 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Overleden, donderdag den 27e Januarij 1881, des morgens ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 8 maanden en 6 dagen.


Warcken, Anna Maria

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Mei 1887, ƒ 4.50.

Anna Maria Warcken. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Johannes Carolus Warcken, oud vijf en dertig jaren, tapper, en van Bindertje Dijkstra, echtelieden, wonende in de Korte Jansstraat Nr 722, te Haarlem.
Geboren, dinsdag den 17e April 1827, des middags ten twaalf ure, in de Korte Jansstraat Nr 722, te Haarlem. Sinds zondag den 9e Junij 1861, te Lemsterland, echtgenoote van Jan Wiebes Osenga. Overleden, maandag den 2e Mei 1887, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren en 15 dagen.


Weert de, Gosse Klaases

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 14e Augustus 1880, ƒ 4.50.

Gosse Klaases de Weert. In leven zonder beroep, wonen de te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Amsterdam. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en vijftig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Klaas Gosses (de Weerd), oud vier en twintig jaren van beroep boendersknegt, wonende op de Joure en van zijne echtgenoote, Froukje Klases (van Otten), oud vier en twintig jaren. Geboren, vrijdag den 19e Julij 1811, des morgens elf ure, te Joure, Grietenij Harskerland. Gedoopt, zondag 28 juli 1811 in de Hervormde gemeente Joure. Sinds woensdag den 25e Januarij 1843, te Amsterdam, echtgenoot en sinds zondag den 19e November 1865, weduwnaar van Gerbrigje Jans Hoekstra. Sinds zondag den 2e April 1871, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje BloemendaalOverleden, zaterdag den 14e Augustus 1880, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, _ maanden en _ dagen.


Weggen, Lammigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 juni 1878, ƒ 1.00.

Lammigje Weggen. Dochter van Gerben Koops Weggen (turfmaker) en van Grietje Hendriks Smit. Geboren, donderdag 31 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 6 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 6 dagen.


Weide van der, Margjen Luitzens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 mei 1875, ƒ 4.50.

Margjen Luitzens van der Weide. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Follega. Dochter van Luitzen van der Weide en van Elizabeth Klazes Moed. Geboren, maandag 26 maart 1832, te Langweer. Sinds zondag 24 mei 1857, te Lemsterland, echtgenoote van Marten KoopmansOverleden, 12-05-1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 1 maand en 17 dagen.


Wierda, Jelle Wiebes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 9-3-1875, ƒ 4.50.

Jelle Wiebes Wierda. Zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en veertig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Wiebe Wierda en van Jantje Stoffels.
Geboren, maandag 2 juli 1810, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 22 juli 1810 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega, Eesterga. Sinds zondag 30 mei 1858, te Lemsterland, echtgenoot van Iefke Ulbes BroerOverleden, 08-03-1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 6 maanden en 26 dagen.


Wijk van der, Ytje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 3 januari 1880, ƒ 4.50.

Ytje van der Wijk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Age Barteles van der Wijk en van Trijntje Harmens Bonswijk. Geboren, zondag 20 juni 1852, des avonds ten acht ure, te Schurega. Sinds donderdag 25 oktober 1877, te Lemsterland, echtgenoote van Jan Kruyver (winkelier). Overleden tijdens de bevalling van een levenloos kind, vrijdag den 2e Januari 1880, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 jaren, 6 maanden en 12 dagen.


Wijngaarden van, Dirkje Rodmers

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Mei 1887, ƒ 4.50.

Dirkje Rodmers van Wijngaarden. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Terkaple. Dochter van Rodmer Rodmers van Wijngaarden, schoolmeester en van zijne huisvrouw, Aaltje Hyltjes (Bootsma), echtelieden. Geboren, zondag den 20e Januarij 1799, te Terkaple, Utingeradeel. Gedoopt, zondag den 24e Februari 1799 in de Hervormde gemeente, Terkaple en Akmarijp. Sinds zaterdag den 1e April 1820, te Utingeradeel, echtgenoote en sinds woensdag den 25e Januarij 1837, weduwe van Sietze Fetzes Sietzema. Overleden, zondag den 1e Mei 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 88 jaren, 3 maanden en 12 dagen.


Wijnhout, Aafke Sikkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 13e December 1886, ƒ 4.50.

Aafke Sikkes Wijnhout. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Sikke Foukes Wijnhout, oud zes en twintig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Reins Willemsen. Geboren, zondag den 25e Ocktober 1818, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 30e April 1854, te Lemsterland, echtgenoote van Bouwe Jans Klijnsma. Overleden, zondag den 12e December 1886, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 68 jaren, 1 maand en 18 dagen.


Willemsen, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op 20 februari 1877, ƒ 2.25.

Aaltje Willemsen. Dochter van Hermanus Willemsen (catechiseermeester) en van Wendelina Hendrika Hiddink.
Geboren, donderdag 25 december 1873, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 19 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 1 maand en 25 dagen.


Wind, Gretsche

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 26e April 1882, ƒ 4.50.

Gretsche Wind. In leven dienstmeid, wonende te Lemmer, Ongehuwde dochter van Jan Gerrits Wind, oud twee en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Wobbigje Nannes Wiersma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 31e October 1864, des nachts ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 25 april 1882, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren, 5 maanden en 25 dagen.


Winkler, Petrus Tjallingius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 26 april 1875, ƒ 2.25.

Petrus Tjallingius Winkler. Zoon van Douwe Winkler (ontvanger der rijksbelastingen) en van Sytske Elderingh.
Geboren, donderdag 12 juli 1866, te Borculo. Overleden, zaterdag 24 april 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 jaren, 9 maanden en 12 dagen.


Winter, Anna Cornelia

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 18e April 1887, ƒ 1.00.

Anna Cornelia Winter. Dochter van Jacob Winter, oud drie en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jakomijntje Nieuwland, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 10e Maart 1887, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 17e April 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 7 dagen.


Wispelwey, Harmen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Staatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 14e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Harmen Wispelwey. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Hendrik Jans Wispelwey en van Aalje Gjalts de Jong. Geboren, dinsdag den 7e dag der maand Mei 1850, des morgens ten zeven ure, te Wijckel, Grietenye Gaasterland. Overleden, vrijdag den 13e dag der maand Februari 1874, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 9 maanden en 6 dagen.


Wispelwey, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 13e Augustus 1885, ƒ 1.00. 

Levenloos kind Wispelwey. Zoon van Baukje Wispelwey zonder beroep, wonende te Oosterzee. Levenloos geboren, donderdag den 13e Augustus 1885, des morgens ten tien ure, te Oosterzee, Lemsterland De aangifte is gedaan door Cornelis Groeneboom, oud een en vijftig jaren, geneesheer, wonende te Echten.


Wit de, Geertje Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 22e November 1886, ƒ 4.50.

Geertje Pieters de Wit. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Pieter Bootes de Wit, oud zeven en dertig jaren, timmerman, wonende te Oosterzee en van zijne huisvrouw, Pietertje Theunis Haagsma. Geboren, dinsdag den 29e Junij 1824, te Oosterzee, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 6e Juli 1862, te Lemsterland, echtgenoote van Arend Tjebles Roukema. Overleden, maandag den 22e November 1886, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 4 maanden en 23 dagen.


Wouda, Deuke Hanzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf, mogelijk in Regel 13, Grafnummer 17, omstreeks woensdag den 29e Februarij 1888, ƒ 2.50.

Deuke Hanzes Wouda. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Hans Wouda en van Janneke Reekers.
Geboren, woensdag den 2e Januarij 1805 in de Lemmer. Gedoopt, zondag den 13e Januari 1805 in de hervormde gemeente Lemmer, Follega, Eesterga Sinds donderdag den 12e Mei 1831 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 23e Junij 1877, weduwe van Sybrandt Johannes van der Veen. Overleden, woensdag den 29e Februarij 1888, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, 1 maanden en 27 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 13 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1833 – 1834 daarna 1847 daarna 1867 – 1869 daarna in 1890 – 1891.
Regel 13 grafnummer 17 Aan de erven van Hans Annes Wouda 1848

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 17 in Zuidelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 51.61 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Wouda, Ekke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 5e Februarij 1887, ƒ 4.50.

Ekke Wouda. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Margjen Jans Huisman, echtgenoote van Harmen Pieters Wouda, schippersknecht, thans afwezig, echtelieden, wonende te Lemmer. De aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud zes en veertig jaren, verloskundige, wonende te Lemmer. Geboren, zondag den 26e October 1856, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds woensdag den 22e Mei 1878, te Lemsterland, echtgenoote van Jelle van der Veer. Overleden, zaterdag den 5e Februarij 1887, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 30 jaren, 3 maanden en 10 dagen.


Wouda, Fopkjen Hanzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 11, Grafnummer 16, op zaterdag 22 juli 1876, ƒ 2.50.

Fopkjen Hanzes Wouda. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Hans Annes Wouda en van Janneke Alberts Rekus (Janneke Alberts Reekers). Geboren, zaterdag 3 maart 1798, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 11 maart 1798 in de Hervormde gemeen te Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 11 juni 1826, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag 12 januari 1858, weduwe van Sjoerd Hylkes HoeksmaOverleden, vrijdag 21 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 4 maanden en 18 dagen.


Wouda, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 5e dag der maand Februarij 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind Wouda. Zoon van Pieter Wouda, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Lemmer en van Janke van der Wal, zonder beroep, wonende mede aldaar. Levenloos geboren, woensdag den 4e dag der maand Februari 1874, ten drie uur, te Lemmer, Lemsterland.


Wouda, Peke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 9e December 1880, ƒ 1.00.

Peke Wouda. Zoon van Pieter Wouda (houtzaagmolenaarsknecht) en van Antje Hofman. Geboren, maandag den 8e November 1880, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 9e December 1880, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 29 dagen.


Woudhuizen, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 24e September 1888, ƒ 1.00.

Levenloos kind Woudhuizen. Dochter van Neeltje Kok, zonder beroep, huisvrouw van Anthoon Woudhuizen, arbeider, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, maandag den 24e September 1888, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Woudstra, Cornelis

 • *Armen* Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 2 november 1876, Armen Diaconie ƒ 1.00.

Cornelis Woudstra. Zoon van Rykle Cornelis Woudstra (arbeider) en van Trijntje Thomas de Jong. Geboren, dinsdag 12 september 1876, te Balk, Gaasterland. Overleden, woensdag 1 november 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 19 dagen.


Woudstra, Durk Eelkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 8e Februari 1884, ƒ 2.50.

Durk Eelkes Woudstra. In leven winkelier, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schipper, wonende taan boord en gedomicilieerd in de Lemmer. Zoon van Eelke Durks (Woudstra) en van Kersjen Jans (Woudstra). Geboren, maandag den 29e Julij 1805, te Rotsterhaule. Gedoopt, maandag den 2e September 1805 in de Hervormde gemeente St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule. Sinds zondag den 6e April 1834, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Gabriëls de Jong. Overleden, vrijdag den 8e Februari 1884, des na middags ten vijf ure, in het Huis Wijk een, nummer 65, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 6 maanden en 10 dagen.


Woudstra, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 12 mei 1878, ƒ 2.25.

Jan Woudstra. Tweelingbroer van Sipke Woudstra. Zoon van Jacob Woudstra (arbeider) en van Trijntje Schots. Geboren, donderdag 7 september 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 12 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 8 maanden en 5 dagen.


Woudstra, Janke Eelkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 13 mei 1879, ƒ 4.50.

Janke Eelkes Woudstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Eelke Woudstra en van Kerstje Woudstra. Geboren, zaterdag 25 april 1807, te Sintjohannesga. Overleden, dinsdag 13 mei 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren en 18 dagen.


Woudstra, Klaaske Durks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf MOGELIJK in Regel 23, Grafnummer 9, omstreeks maandag den 22 Julij 1888, ƒ 2.50

Klaaske Durks Woudstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Durk Eelkes Woudstra, oud dertig jaren, schipper, thans afwezig en van Antje Gabriëls de Jong, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, later winkeliersche, echtelieden beiden wonende te Lemmer.
Geboren, donderdag den 14e dag Julij 1836, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 10e Junij 1860, te Lemsterland, echtgenoot van Tjalling Jennes Dijkstra. Overleden, vrijdag den 29e Junij 1888, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 51 jaren, 11 maanden en 15 dagen.

Aan de Erven Tjalling Jennes Dijkstra

Het oudste deel van de Algemene oude begraafplaats te
Lemmer Regel 23 grafnummer 09,

Regel 23 grafnummer 9 Aan de Erven Tjalling Jennes Dijkstra 1897

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 9 in noordelijke richting op 6.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 30.95 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Woudstra, Lutske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 19 mei 1879, ƒ 1.00.

Lutske Woudstra. Dochter van Jacob Woudstra, oud dertig jaren, pottenbakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Schots, zonder beroep wonende mede aldaar. Geboren, zondag 22 september 1878, des na middags ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 16 mei 1879, des ochtends ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 24 dagen.


Woudstra, Lutske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 11e Februari 1884, ƒ 1.00.

Lutske Woudstra. Dochter van Jacob Woudstra, oud vijf en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Schots, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 2e Februari 1884, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 11e Februari 1884, des na middags ten drie ure, in het Huis, Wijk een, nummer 149, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 dagen.


Woudstra, Sipke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 14 september 1876, ƒ 1.00.

Sipke Woudstra. Tweeling broer van Jan Woudstra. Zoon van Jacob Woudstra (arbeider) en van Trijntje Schots.
Geboren, donderdag 7 september 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 13 september 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 dagen.

Opmerking: Er staat elf dagen in de OVL akte maar ik kan er niet meer van maken dan zes dagen.


Woudstra, Sipke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Januarij 1881, ƒ 1.00.

Sipke Woudstra. Zoon van Jacob Woudstra, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Schots, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 16e Januari 1881, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 16e Januarij 1881, geen tijdstip vermeld in de overlijdensakte. Wel is aangegeven dat het een kind van het mannelijke geslacht was welk levenloos was geboren, te Lemmer, Lemsterland.


Wreede de, Corneliske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 2e Augustus 1888, ƒ 4.50.

Corneliske de Wreede. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Dochter van Romke Johannes de Wreede, oud een en dertig jaren, timmermansknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Theunis Sterk. Geboren, vrijdag den 30e Augustus 1822, des nachts om half twaalf uren, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag den 2e Augustus 1888, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 65 jaren, 11 maanden en 3 dagen.


Wullinga, Sibbeltje Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 15 oktober 1874, ƒ 4.50.

Sibbeltje Roelofs Wullinga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Roelof Geerts Wullinga en van Jacobje Joukes. Geboren, donderdag 4 november 1790, te Sneek. Gedoopt, zondag 21 november 1790 in de Gereformeerde gemeente Sneek. Sinds zondag 17 december 1815, te Lemsterland, echtgenoot en sinds XXX, weduwe van Jouke Popkes BaaimaOverleden, donderdag 15 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, _ maanden en _ dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.