Informatie... » Lemmer...

Lemmer...

Afbeeldingen van de straten in Lemmer

Afbeeldingen van Lemsters |1|

Afbeeldingen van toneel, groepen, muziek van Lemsters |1|

Bewoners (oud) Adres-wijk/Telefoonboek, Lemmer. 1839-1890-1958 |1|

Bijnamen, die de Lemsters kregen

Bruggen, Lemmer

Buma-gemaal - Friese sluis |1|

De Blokhuizen van de Lemmer

De dorpen van de Gemeente 'De Fryske Marren' - 'De Friese Meren'

De grietmannen van Lemsterland

De Groene Draeck

De herberg "Het Oog in 't Zeil"

De Houtmolen te Lemmer |1|

De inboedel van een Lemster logement in 1860

De Jachten |1|

De Lemster Toer |1|

De Lemstersluis, een merkwaardig waterschap |1|

De Oostzeevaarders uit De Lemmer |1|

De tram in Lemmer |1|

De tram Lemmer-Joure: het ontstaan van de tramlijn

De tramboten |1|

De voorgangers van de "Lemmerboot"

De vroege verbindingen met De Lemmer |1|

De vroegere autobusverbindingen met De Lemmer |1|

De watervloed van 1825, te Lemmer e.o.

De werven

De Zeven Grietenijen en Stad Sloten |1|

Dr. G. A. Wumkes |1|

Familie Van Andringa de Kempenaer |1|

Film opnames - Slideshow's van Lemmer

Foto's vervoer |1|

Fragmenten uit een sober en armoedig bestaan in het oude Lemmer

Gemeentehuis |1|

Honderd jaar Lemster schippers (1809-1920)

Industrie en Gemeente |1|

Ingrijpende veranderingen in Lemmer 1886-1890

Inlaatsluis Tacozijl bij Lemmer

Ir. D.F. Woudagemaal |1|

Jachthaven, Lemmer

Jan Nieveen en de tramboten Lemmer-Amsterdam |1|

Kerken

Lemmer fornamde haven oan e Sudersé |1|

Lemmer houdt op vissersplaats te zijn

Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich |1|

Lemmer, skûtsjesilen |1|

Lemster Skûtsje

Lemster visserman aak LE 50 |1|

Lemster vissersvloot

Lemstersluis |1|

Lemstersluis eertijds Lemsterzijl

Levensverhaal van Cornelis Visser (Cor Panne)

Luchtfoto's, Lemmer |1|

Margrietsluis |1|

Maritieme Terugblikken I1I, van Dirk Huizinga

Mast en blokmakerij de Vries, Polderdijk Lemmer

Oorlog Lemmer – Lemsterland

Oude herbergen in De Lemmer

Pand Weber, belangrijkste bouwkunstige nalatenschap van architect H. Luiking

Panden, gevels en ornamenten

Pottenbakkerij, Lemmer |1|

Prenten van Lemmer |1|

Redders in storm en noodweer |1|

Riensluis

Schippers die vertrokken

Scholen te Lemmer

Van turfgraver tot visser |1|

Verhalen van en over Oud-Lemsters

Verzameling van Sleat Eartiids |1|

Verzameling van Willem van der Veen: Afbeeldingen

Visserij algemeen, te Lemmer |1|

Vuurtoren van Lemmer

Wildeman, Lemmer |1|

Winter & schaatsen in Lemmer