Afbeeldingen van de straten in Lemmer

Afbeeldingen van Lemsters

Afbeeldingen van toneel, groepen, muziek van Lemsters

Anna Maria, haar geur van teer, taan en touwen en haar mannen.

Bakkers aan de Oude Sluis

Bewoners (oud) Adres-wijk/Telefoonboek, Lemmer. 1839-1890-1958

Bijnamen, die de Lemsters kregen

Binnenhaven, Lemmer

Blokhuis in Lemmer

Bruggen, Lemmer

Buitenhaven, Lemmer

Buma-gemaal - Friese sluis

Camping, Lemmer

De dorpen van de Gemeente 'De Fryske Marren' - 'De Friese Meren'

De grietmannen van Lemsterland

De Groene Draeck

De herberg "Het Oog in 't Zeil"

De Houtmolen te Lemmer

De Jachten

De Lemster Toer

De Lemstersluis, een merkwaardig waterschap

De Oostzeevaarders uit De Lemmer

De tram Lemmer-Joure: Het ontstaan van de tramlijn

De tramboten

De voorgangers van de "Lemmerboot"

De vroege verbindingen met De Lemmer

De vroegere autobusverbindingen met De Lemmer

De watervloed van 1825, te Lemmer e.o.

De werven

De Zeven Grietenijen en Stad Sloten

Dok, Lemmer

Doodgraver Dirk Gerbens Faber

Dr. G. A. Wumkes

Een Lemster jongen Cor(nelis) Visser "Panne" vertelt over Lemmer en zijn leven.

Eintsje van de Dam en Pier, Lemmer

Familie Van Andringa de Kempenaer

Film opnames - Slideshow's van Lemmer

Foto's vervoer

Fragmenten uit een sober en armoedig bestaan in het oude Lemmer

Gemeentehuis

Honderd jaar Lemster schippers (1809-1920)

Industrie en Gemeente werken Lemmer

Ir. D.F. Woudagemaal

Jachthaven en recreatie, Lemmer

Jan Nieveen (De) - Groninger en Lemmer Stoomboot Maatschappij

Kaarten, situatie, kadaster -Lemmer

Kerken

Lemmer fornamde haven oan e Sudersé

Lemmer houdt op vissersplaats te zijn

Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich

Lemmer, skûtsjesilen

Lemster Skûtsje

Lemster visserman aak LE 50

Lemster vissersvloot

Lemsteraken voor de recreatie

Lemstersluis

Lemstersluis eertijds Lemsterzijl

Luchtfoto's, Lemmer

Margrietsluis

Maritieme Terugblikken, van Dirk Huizinga

Mast en blokmakerij de Vries, Polderdijk Lemmer

Oorlog Lemmer – Lemsterland

Oude herbergen in De Lemmer

Pand Weber, belangrijkste bouwkunstige nalatenschap van architect H. Luiking

Panden, gevels en ornamenten

Pottenbakkerij, Lemmer

Prenten van Lemmer

Redders in storm en noodweer

Riensluis

Scheepsramp op de Zuiderzee van schipper Kok

Schippers die vertrokken

Scholen te Lemmer

Strand, Lemmer

Van turfgraver tot visser

Verhalen van en over Oud-Lemsters

Verzameling van Sleat Eartiids

Verzameling van Willem van der Veen: Afbeeldingen

Visserij algemeen, te Lemmer

Visserij bij De Lemmer

Vluchthaven, Lemmer

Vuurtoren van Lemmer

Wildeman, Lemmer

Winter & schaatsen in Lemmer

Grootrondstempel Lemmer


Audiobestand van Lemsters. Bron Meertens instituut.