De dorpen van de Gemeente 'De Fryske Marren' - 'De Friese Meren'

De gemeente 'De Fryske Marren' - 'De Friese Meren', is op 1 januari 2014 ontstaan door een fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. Sloten is de enige historische stad binnen de gemeentegrenzen.