Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Napel ten, Margina Geerdina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 30e Augustus 1883, ƒ 1.00.

Margina Geerdina ten Napel. Dochter van Roelof ten Napel, oud negen en veertig jaren, schipper, wonende te Steenwijk en van zijne huisvrouw, Ida Kuiper, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 30e Augustus 1883, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 30e Augustus 1883, des avonds ten negen ure in een vaartuig te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 uren.


Narre, Wyger Kornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 juli 1878, ƒ 4.50.

Wyger Kornelis Narre. In leven inlandse kramer, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en veertig jaren jaren, van beroep schipper, wonende te Lemmer. Zoon van Kornelis Harmens Narre en van Grietje Arends Brouwer. Geboren, vrijdag 28 maart 1828, te Steggerda, Weststellingwerf. Sinds donderdag 20 juli 1876, te Lemsterland, echtgenoot van Grietje KeetlapperOverleden, donderdag 18 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 3 maanden en 21 dagen.


Netters, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 21e December 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Netters. Zoon van Geeske van Solkema, zonder beroep, huisvrouw van van Willem Netters, timmerknecht, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, maandag den 20e December 1880, des avonds te negen ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Netters, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Februarij 1885, ƒ 1.00.

Levenloos kind Netters. Zoon van Geeske van Solkema, zonder beroep, huisvrouw van Willem Netters, timmerman, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, maandag den 2e Februarij 1885, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Netters, Hendrikje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 27e Februarij 1888, ƒ 1.00.

Hendrikje Netters. Dochter van Willem Netters, oud vier en dertig jaren, timmerknecht en van zijne huisvrouw, Geeske van Solkema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 12e November 1887, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 27e Februarij 1888, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 15 dagen.


Niessen, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op __, ƒ 1.00.

Levenloos kind Niessen. Dochter van Willem Niessen, stoombootsknecht en van Grietje Hoeksma, echtelieden beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zondag den 27e Junij 1880, des morgens ten half vier ure, Ouders wonende te Lemmer.


Nieuwboer, Elisabeth Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 25e Januarij 1883, ƒ 4.50.

Elisabeth Johannes Nieuwboer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbaar, wonende in de Lemmer. Dochter van Johannes Herkes Nieboer en van Aaltje Jans. Geboren, woensdag den 28e Maart 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 1e April 1804, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 3e Junij 1827, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag den 26e Maart 1879, weduwe van Lolke Philippus van Otten. Overleden, donderdag den 25e Januarij 1883, des morgens ten half zeven ure in het Huis Wijk drie nummer 331, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 9 maanden en 28 dagen.


Nieuwenhuis, Geeske Sakes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 24e November 1888, ƒ 4.59.

Geeske Sakes Nieuwenhuis. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Sloten. Dochter van Sake Klazes (Nieuwenhuis) en van Albertje Gosses (Visser). Geboren, zondag den 17e Julij 1808, te Sloten, Friesland. Gedoopt, zondag den 24e Julij 1808 in de Hervormde gemeente Sloten. Sinds zondag den 19e Januarij 1834, te Sloten, Provincie Vriesland, echtgenoote en sinds woensdag den1 augustus 1883, weduwe van Koenraad IJsbrands Schijfsma.
Overleden, zaterdag den 24e November 1888, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 4 maanden en 7 dagen.


Nijholt, Hendricus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 5 september 1874, ƒ 2.00.

Hendricus Nijholt. Zoon van Jelle Nijholt (timmerman) en van Grietje Hulscher. Geboren, woensdag 18 juni 1873, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 5 september 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar 2 maanden en 17 dagen.


Noord van, Aalmoet Louise

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf MOGELIJK in Regel 8, Grafnummer 16, omstreeks vrijdag den 15e Junij 1888, ƒ 2.50.

Aalmoet Louise van Noord. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Lourens van Noord, oud negen en veertig jaren, adjudant commies provinciale griffie en van zijne huisvrouw, Jantje Ensing, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 28e October 1860, des morgens te vijf uur, te Leeuwarden.
Overleden, vrijdag den 15e Junij 1888, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 jaren, 7 maanden en 18 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 8 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1829 – 1830 toen in 1845 in 1865 – 1866 daarna in 1888.

Regel 8 grafnummer 16 Aan Lourens H. van Noord 1888.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 16 in zuidelijke richting op 9.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Oenema, Feikjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e Mei 1888, ƒ 4.50.

Feikjen Oenema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Eesterga. Dochter van Johannes Harmens Oenema, oud vier en twintig jaren, boerenknecht, wonende te Lemmer en van Jantje Roelofs Ferdinands. Geboren, woensdag den 13e April 1864, des voor middags ten tien ure, te Eesterga, Lemsterland. Sinds vrijdag den 15e Mei 1885, te Lemsterland, echtgenoote van Jurjen van der Veen. Overleden, dinsdag den 1e Mei 1888, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 24 jaren en 18 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.