Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Ebelingh, Geesje Geertruida

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigfen graf in Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 november 1875, ƒ 2.50.

Geesje Geertruida Ebelingh. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Oude Pekela. Dochter van Gerrit Ebelingh en van Afina Pybes. Geboren, woensdag 17 april 1805, te Oude Pekela. Sinds dinsdag 30 december 1834, te Oude Pekela, echtgenoote en sinds maandag 24 augustus 1868, te Hellevoetsluis, weduwe van Hendrik van der BrughOverleden, woensdag 10 november 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, 6 maanden en 23 dagen.


Eijken van, Hilligje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 17 maart 1876, ƒ 2.25.

Hilligje van Eijken. Dochter van Harmen Hendrikszoon van Eijken (schipper) en van Klaasje Eikelboom. Geboren, zondag 9 augustus 1874, te Zwartsluis. Overleden, vrijdag 17 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 19 maanden.


Eises Eisema, Geertje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 23 juli 1878, ƒ 4.50.

Geertje Eises Eisema (Eyses Eysema). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud oud een en twintig jaren, van beroep boerenmeid, wonende te Oosterzee. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, vier en veertig jaren, van beroep melktappersche, wonende in de Lemmer. Dochter van Eyse Meines Eysema en van Ynskjen Oepkes. Geboren, zondag 26 mei 1793, te Legemeer, Doniawerstal.
Gedoopt, zondag 9 juni 1793, in de Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer. Sinds donderdag 24 november 1814, te Oosterzee, echtgenoote en sinds zaterdag 23 mei 1835, weduwe van Jan Beerents de Lang. Sinds zondag 21 januari 1838, te Lemsterland, echtgenoote van Jochem Jelles de JongOverleden, dinsdag 23 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 1 maanden en 28 dagen.


Eisinga, Edser Gerbens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 24 maart 1879, ƒ 4.50.

Edser Gerbens Eisinga. In leven schipper, wonende te Amsterdam. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende te Warga. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep schipper, gedomicilieerd te Leeuwarden. Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud zes en veertig jaren, van beroep schipper, wonende te Amsterdam. Zoon van Gerben Jans (Eisinga) en van Marieke Edzers (Jans). Geboren, zaterdag 8 februari 1806, te Warga. Gedoopt, zondag 23 februari 1806 in de Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens. Sinds donderdag 26 mei 1831, te Idaarderadeel, echtgenoot en sinds zondag 24 juli 1842, weduwnaar van Korneliske Polles van der Meulen. Sinds dinsdag 3 september 1844, te Leeuwarden, echtgenoot en sinds donderdag 10 juli 1845, weduwnaar van Orselina Wessels Nipperus. Sinds woensdag 2 juni 1852, te Amsterdam, echtgenoot van Janke de Jong.
Overleden, zondag 23 maart 1879, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 1 maand en 15 dagen.


Ekkelboom, Hendrik Thiemens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 2e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Hendrik Thiemens Ekkelboom. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Oosterzee. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en veertig jaren, van beroep schipper, wonende te Haskenhuizen. Zoon van Thiemen Berends Ekkelboom en van Berbertje Hendriks. Geboren, woensdag den 30e dag der maand Maart 1791, te Slijkenburg, Weststellingwerf. Gedoopt zondag den 1e dag der maand Mei 1791, in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, te Slijkerbrug. Sinds zondag den 4e dag der maand October 1818, te Lemsterland, echtgenoot en sinds vrijdag den 29e dag der maand September 1826, weduwnaar van Aaltje Douwes Werkmans ook wel Aaltje Doeijes Werkman. Sinds vrijdag den 25e dag der maand Augustus 1837, te Doniawerstal, echtgenoot en sinds woensdag den 30e dag der maand Augustus 1848, weduwnaar van Jantje Egberts VisserOverleden, zaterdag den 31e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten vier uur, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, 10 maanden en 1 dag.


Esther, Barre Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 12e dag der maand Februarij 1874, ƒ 4.50.

Barre Jans Esther. In leven schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Langweer. Zoon van Jan Barres Esther, oud veertig jaar, arbeider te Sintjohannesga en van zijn huisvrouw, Wimke Barteles de Vries. Geboren, maandag den 3e dag der maand October 1814, des avonds ten acht ure, te Sintjohannesga, Schoterland. Sinds vrijdag den 7e dag der maand Augustus 1840, te Doniawerstal, echtgenoot en sinds maandag den 20e dag der maand Junij 1870, weduwnaar van Jeltje Piers JagerOverleden, donderdag den 12e dag der maand Februarij 1874, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 59 jaren, 4 maanden en 9 dagen.


Esther, Pieter

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 17e November 1884, ƒ 2.25.

Pieter Esther. Zoon van Jan Barres Esther, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Foukje Rippen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 4e Januarij 1879, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 16e November 1884, des morgens ten half zeven ure in het Huis Wijk een, nummer 43, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 12 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.