Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Uffelaar, Bart

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 11e April 1881, ƒ 4.50.

Bart Uffelaar. In leven timmerman, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Hendrik Uffelaar, oud zeven en veertig jaren, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Femmigjen Peereboom, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag den 6e Januarij 1840 des avonds om zes ure, in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 9e April 1881, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 41 jaren, 3 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 12-4-2023


Uffelaar, Hendrik Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e December 1880, ƒ 4.50.

Hendrik Jans Uffelaar. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arb eider, wonende te Kuinre. Zoon van Jan Jakobs (Uffelaar) en van Martje Hendriks (van der Veen).
Geboren, zondag den 6e Januarij 1793, te Nijelamer.
Gedoopt, zondag den 13e Januarij 1793 in de Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde.
Sinds woensdag den 10e Januarij 1827, in de Grietenij Weststellingwerf, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Femmigjen Dirks Peereboom.
Overleden, zaterdag den 18e December 1880, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 87 jaren, 11 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 1-4-2023


Urk, Grietje Harmens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 oktober 1877, ƒ 4.50.

Grietje Harmens Urk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Harmen Jans Urk (aannemer) en van Trientje Wiebes Veenstra.
Geboren, zondag 12 maart 1848, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds donderdag 21 oktober 1869, te Lemsterland, echtgenoote van Rienk Rienksma (stoombootknecht).
Overleden, maandag 8 oktober 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 29 jaren, 6 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Urk, Levenloos kind

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 27e November 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Urk. Zoon Hendrika Mast, zonder beroep, huisvrouw van Wiebe Urk, visscher, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 27e November 1880, des morgens ten zes ure, ouders wonende, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 28-3-2023