Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Uffelaar, Bart

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 11e April 1881, ƒ 4.50.

Bart Uffelaar. In leven timmerman, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Hendrik Uffelaar, oud zeven en veertig jaren, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Femmigjen Peereboom, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 6e Januarij 1840 des avonds om zes ure, in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Overleden, zaterdag den 9e April 1881, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 41 jaren, 3 maanden en 3 dagen.


Uffelaar, Hendrik Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e December 1880, ƒ 4.50.

Hendrik Jans Uffelaar. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kuinre. Zoon van Jan Jakobs (Uffelaar) en van Martje Hendriks (van der Veen). Geboren, zondag den 6e Januarij 1793, te Nijelamer. Gedoopt, zondag den 13e Januarij 1793 in de Hervormde gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde. Sinds woensdag den 10e Januarij 1827, in de Grietenij Weststellingwerf, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Femmigjen Dirks PeereboomOverleden, zaterdag den 18e December 1880, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 87 jaren, 11 maanden en 12 dagen.


Uiterwijk, Frederik Bernardus

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
    Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 13e December 1888, ƒ 2.25.

Frederik Bernardus Uiterwijk. In leven wonende te Zutphen. Zoon van Gerrit Uiterwijk, schipper, wonende te Zutphen, wegens afwezigheid verhinderd zijnde in persoon aangifte te doen en van zijne echtgenoote, Fredrika Jacoba de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 15 augustus 1887, des nachts ten drie ure, te Makkum, Wonseradeel. Overleden, donderdag den 13e December 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.


Urk, Grietje Harmens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 8 oktober 1877, ƒ 4.50.

Grietje Harmens Urk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Harmen Jans Urk (aannemer) en van Trientje Wiebes Veenstra. Geboren, zondag 12 maart 1848, te Lemmer, Lemsterland. Sinds donderdag 21 oktober 1869, te Lemsterland, echtgenoote van Rienk Rienksma (stoombootknecht). Overleden, maandag 8 oktober 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 29 jaren, 6 maanden en 27 dagen.


Urk, Levenloos kind

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 27e November 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Urk. Zoon Hendrika Mast, zonder beroep, huisvrouw van Wiebe Urk, visscher, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 27e November 1880, des morgens ten zes ure, ouders wonende, te Lemmer, Lemsterland.

Reactie plaatsen

Reacties

M.Meester
10 maanden geleden

Er zijn ook 2broers verdronken op een ijsschots afgedreven een is bij Urk gevonden de andere op de Zuiderzee het waren broers van mijn Oate Grietje Urk.de namen Harmen en Koop. Een jongere broer van mijn Oate kreeg de naam Harmen Koop en is 97jaar geworden.