Wie was Dirk Gerbens Faber, te Lemmer

Peter van den Brandt: Het eerste boekje begint in Januarij 1874. Er wordt dan niet vermeld wie toen grafdelver was. Kom ik dan op de laatste bladzijde, dan zie je het onderstaande. Ik ga uit van de veronderstelling dat Dirk Gerbens Faber in 1874 al is begonnen. Het geweldige handschrift blijft in heel het boekje gelijk. Dus ga ik er vanuit dat hij van 1874 tot 1907 de gemeentelijke tuinman/grafdelver is geweest. Dan zou hij 33 jaar grafdelver geweest zijn, maar ik kan het mis hebben. Wie er vanaf 1874 het boekje heeft bijgehouden daar ben ik niet helemaal zeker van.

Dirk Gerbens Faber, werkzaamheden: tuinman/grafdelver  Oude Begraafplaats – Lemmer (van 1874 tot 1907)

Geboren op 4 mei 1844 in Lemmer, overleden op 21 oktober 1935 in Lemmer, 91 jaar oud, zoon van Gerben Pieters Faber en Aaltje Dirks Atsma. Gehuwd met Antje Andries Riemersma op 6 juni 1869 te Lemmer, geboren op 15 april 1842 te Lemmer, overleden op 24 mei 1916 te Lemmer 74 jaar oud, dochter van Andries Aants Riemersma en Sytsche Raukes Bakker.

Uit dit huwelijk

1. Gerben Faber: 1870-1951

2. Andries Faber: 1872-1958 -Begraven op de Algemene oude begraafplaats te Lemmer.
Afdeling C, Regel 1, Grafnummer 22, donderdag 6 Maart 1958.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep tuinman, wonende te Lemmer. Zoon van Dirk Gerbens Faber, oud zes en twintig jaren, van beroep tuinman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Andries Riemersma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 6e Januarij 1872, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds vrijdag 24 maart 1905, te Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag 1 Maart 1956, weduwnaar van Maria Magdalena Henschen. Overleden, maandag 3 Maart 1958, te Lemmer, Lemsterland, in de ouderdom van 86 jaren, 1 maand en 28 dagen.

3. Sytske Faber 1874-1874: (Dirk Gerbens heeft een graf moeten delven voor een kind van hun zelf). Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 oktober 1874, ƒ 1.00.
Dochter van Dirk Gerbens Faber (tuinman) en van Antje Andries Riemersma.
Geboren, woensdag 9 september 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 10 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maand en 1 dag.

4. Sietske Faber

5. Pieter Faber 1878-1937 -Begraven op de Algemene oude begraafplaats te Lemmer
Afdeling A, regel 1, grafnummer 22 op vrijdag den 26e Maart 1937.
In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep brievenbesteller, wonende te Lemmer. Zoon van Dirk Gerbens Faber, oud vier en dertig jaren, tuinman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Riemersma, zonder beroep, wonende mede aldaar
Geboren, zondag den 19e Mei 1878, des voor middags ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland den.
Sinds zaterdag den 27e November 1909, te Leeuwarden, echtgenoot van Trijntje Bosma,
Overleden, maandag den 22e Maart 1937, des namiddags te negen uur, te Lemsterland,
In den ouderdom van 58 jaren, 10 maanden en 3 dagen.

6. Aaltje Faber 

7. Antje Faber

Links na het witte hekje (hoge hek) het oude lage gedeelte van het kerkhof. De ingang daarvan was toen nog in het midden maar werd in de dertiger jaren bij de aanleg van het hogere gedeelte verplaatst naar de uiterste rechterkant waar een nieuwe toegangsweg werd aangelegd.

Foto van Online Begraafplaatsen

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 52 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.

Regel 52 de grafnummers 1 en 2 Aan D. Faber 1916

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van de grafnummers 1 en 2 in noordelijke richting op 0.75 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 53 cm breed, 6.7 cm dik en 136 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 16.93 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Hendrik Faber

Met Hendrik Faber namen drie generaties grafdelvers in Lemmer afscheid

Er werd afscheid genomen van Hendrik Faber, de laatste van drie generaties grafdelvers in Lemmer. Met recht waarschijnlijk ook een BL’er. (Bekende Lemster) De grootvader van Hendrik Faber, wijlen Dirk Faber werd op 1 oktober 1882 benoemd als grafdelver, voor de som van 150 harde guldens per jaar. Hij kreeg op 1 mei 1931 eervol ontslag. Op 2 september 1931 werd hij opgevolgd door zijn zoon, wijlen Andries Faber. Voor 250 harde guldens per jaar, op basis van arbeidscontract. Dit werd per 1 mei 1936 omgezet in een vast dienstverband voor 750 gulden per jaar. In september 1945 werd bepaald dat personen boven de leeftijd van 65 jaar en werkzaam in openbare dienst, ontslag moest worden aangezegd per 1 januari 1946. De heer Andries Faber was toen reeds 73 jaar, doch had pas op 1 mei 1946 zijn 10 dienstjaren vol om pensioen gerechtigd te zijn. Derhalve werd bij speciaal raadsbesluit, besloten de heer Faber pas per 1 mei 1946 te ontslaan. Hij werd direct opgevolgd door zijn nu afscheidnemende zoon Hendrik Faber.

Tekst van Cor Visser (Panne)

Uit de ZuidFriesland 1975