Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Oldendorp, Anne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Ouders Eigen graf Regel 33, Grafnummer 5 & 6, op zaterdag den 5e Februarij 1881, ƒ 1.25.

Anne Oldendorp. Zoon van Joost Machiels Oldendorp, oud zeven en dertig jaren, bakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Piertje Landman, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 8e October 1880, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 5e Februarij 1881, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.

Bijgewerkt op 8-4-2023

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
onze geliefde ouders
JOOST M. OLDENDORP
geb. te Lemmer 23 Oct. 1842,
overleden aldaar 28 Mei 1911
en
PIERTJE OLDENDORP
- LANDMAN
geb. te Doniaga 8 April 1842,
overleden te Lemmer
18 Oct. 1917.

Geloof in den Heere Jezus Christus
en gij zult zalig worden.
Hand. 16 : 31.


Oldendorp, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 maart 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind Oldendorp.
Zoon van Joost Oldendorp en van Piertje Landman.
Levenloos geboren, donderdag 18 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland

Bijgewerkt op 25-1-2023


Oldendorp, Michiel Joosts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 2 december 1878, ƒ 4.50.

Michiel Joosts Oldendorp. In leven Sluiswachter, later zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep kleermaker, wonende in de Lemmer.
Zoon van Joost Oldendorp en van Maria de Roos.
Geboren, zondag 10 februari 1805, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 17 februari 1805 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 18 mei 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 6 december 1874, weduwnaar van Rosina Geilaar (Rosina Jans Gijlaar.
Overleden, maandag 18 november 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Anne Oldendorp.

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Ouders Eigen graf Regel 33, Grafnummer 5 & 6, op zaterdag den 5e Februarij 1881, ƒ 1.25.

Anne Oldendorp. Zoon van Joost Machiels Oldendorp, oud zeven en dertig jaren, bakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Piertje Landman, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 8e October 1880, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 5e Februarij 1881, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.

Bijgewerkt op 8-4-2023


Oldhoven, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 30 augustus 1875, ƒ 4.50.

Anna Oldhoven. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer.
Dochter van Antje Oldhoven.
Geboren, zondag 26 maart 1826, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 8 oktober 1848, te Lemsterland, echtgenoot van Sipke Andries de Jong (bokking roker).
Overleden, maandag 30 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 49 jaren, 5 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Onstwedder, Sijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 3 november 1875, ƒ 1.00.

Sijke Onstwedder. In leven wonende te Muntendam.
Dochter van Geert Onstwedder (schipper) en van Tytje Jager.
Geboren, zaterdag 24 juli 1875, te Groningen.
Overleden, woensdag 3 november 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Oord, Pier Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 april 1880, ƒ 4.50.

Pier Jacobs Oord. In leven schipper, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te wonende te Echten.
Zoon van Jacob Jans Oord en van Margjen Piers Muurling.
Geboren, vrijdag 7 juli 1815, te Echten Lemsterland.
Sinds zondag 2 januari 1842, te Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag 21 februari 1878, weduwnaar van Wimke Siebes de Graad.
Overleden, donderdag 8 april 1880, des na middags ten half vier uren, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 9 maanden en 1 dag.

Bijgewerkt op 5-3-2023

Bevolkingsregister met Pier Oord


Oosterdijk, Gooitske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 17 mei 1878, ƒ 1.00.

Gooitske Oosterdijk. Dochter van Cornelis Oosterdijk (arbeider) en van Geertje Haagsma.
Geboren, zaterdag 15 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 17 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Oosterdijk, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 mei 1880, ƒ 1.00

Levenloos kind Oosterdijk.
Tweeling broertje van Rinke Oosterdijk.
Zoon van Cornelis Oosterdijk, boerenarbeider en van zijne huisvrouw, Geertje Haagsma, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, woensdag 5 mei 1880, des voor middags ten half twaalf ure, ouders wonende, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Otten van, Froukjen Claazes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 22 juni 1875, ƒ 4.50. De Baar buijten de plaats, ƒ 0.50.

Froukjen Claazes van Otten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep XXX, wonende in de Lemmer.
Dochter van Klaas Pieters (van Otten) en van Antje Annes (Dijkstra).
Geboren, maandag 5 februari 1787, te Jorwerd.
Gedoopt, zondag 11 februari 1787 in de Hervormde gemeente Jorwerd.
Sinds zondag 6 januari 1811, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 24 oktober 1819, weduwe van Claas Gosses de Weerd (Klaas de Weerd).
Overleden, zondag 20 juni 1875 te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 88 jaren, 4 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Otten van, Lolke Philippus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 maart 1879, ƒ 4.50 en voor de baar, ƒ 0,50.

Lolke Philippus van Otten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud oud negen en twintig jaren, van beroep kuipersknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Philippus Pieters (van Otten) en van Maaike Lolkes (Maayke Lolkes).
Geboren, woensdag 4 oktober 1797, te Koudum.
Gedoopt, zondag 8 oktober 1797 in de gemeente van Koudum.
Sinds zondag 3 juni 1827, te Lemsterland, echtgenoot van Elisabeth Johannes Nieuwboer.
Overleden, woensdag 26 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 81 jaren, 5 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 22-2-2023 21:04:34


Oude de, Claas Ages

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 2 augustus 1879, ƒ 4.50.

Claas Ages de Oude. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep scheepstimmerknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Age Jans de Oude en van Innigjen Jans.
Geboren, maandag 24 september 1787, te Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Gedoopt, zondag 7 oktober 1787 in de Hervormde gemeente van de Lemmer.
Sinds donderdag 12 augustus 1813, te Lemsterland, echtgenoot van Aaltje Philippus Adema.
Overleden, vrijdag 1 augustus 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 91 jaren, 10 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Oude de, Willemke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 juli 1875, ƒ 1.00.

Willemke de Oude. Dochter van Philippus de Oude (arbeider) en van Sjoeke de Vries.
Geboren, donderdag 14 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 8 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023