Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Oenema, Foppe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Mogelijk Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 15e Maart 1883, ƒ 2.50.

Foppe Oenema. In leven zonder beroep, wonende te Eesterga. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep boereknegt, wonende te Lemmer. Zoon van Tiede Wietzes Oenema en van Grietje Harmens. Geboren, woensdag den 18e November 1801, te Ouwsterhaule, Doniawerstal. Gedoopt, zondag 6 december 1801 in de Hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Sinds zondag den 4e Julij 1847, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Maaike Tjallings Teitsma. Overleden, donderdag den 15e Maart 1883, te Eesterga, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren, 3 maanden en 27 dagen.

Opmerking: Gezien het bedrag van ƒ 2.50, zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat het gaat om een: Eigen graf in Regel _, Grafnummer _ nog niet kunnen achterhalen


Oldendorp, Anne

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Ouders Eigen graf Regel 33, Grafnummer 5 & 6, op zaterdag den 5e Februarij 1881, ƒ 1.25.

Anne Oldendorp. Zoon van Joost Machiels Oldendorp, oud zeven en dertig jaren, bakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Piertje Landman, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 8e October 1880, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 5e Februarij 1881, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
onze geliefde ouders
JOOST M. OLDENDORP
geb. te Lemmer 23 Oct. 1842,
overleden aldaar 28 Mei 1911
en
PIERTJE OLDENDORP
- LANDMAN
geb. te Doniaga 8 April 1842,
overleden te Lemmer
18 Oct. 1917.

Geloof in den Heere Jezus Christus
en gij zult zalig worden.
Hand. 16 : 31.

Opmerking 1:

Of Anne hier ook is begraven valt, zoals het nu lijkt, niet meer te achterhalen.

Ouders Joost Machiels Oldendorp & Piertje Landman zijn begraven in Regel 33 de grafnummers 5 en 6

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 33 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1841 - 1842 daarna in 1860 - 1861 daarna 1884 daarna 1899 daarna 1902 - 1903.

Regel 33 de grafnummers 5 en 6 Aan de Weduwe Hendrik Brouwer 1838

Opmerking 2:

Het hart van het monument bevindt zich in noordelijke richting op 3.92 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 70.5 cm breed, 203 cm lang en 5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 53.92 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Oldendorp, Gepke Joostes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 2e Februarij 1884, ƒ 4.50.

Gepke Joostes Oldendorp. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Joost Michiels Oldendorp en van Marijke Jans de Roos. Geboren, zondag den 27e Maart 1803, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 21e Mei 1837 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Iinne Poppes Bontekoe. Overleden, zaterdag den 2e Februarij 1884, des voor middags ten tien ure in het Huis Wijk vier nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 10 maanden en 6 dagen.


Oldendorp, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 maart 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind Oldendorp. Zoon van Joost Oldendorp en van Piertje Landman. Levenloos geboren, donderdag 18 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland


Oldendorp, Michiel Joosts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 2 december 1878, ƒ 4.50.

Michiel Joosts Oldendorp. In leven Sluiswachter, later zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep kleermaker, wonende in de Lemmer. Zoon van Joost Oldendorp en van Maria de Roos. Geboren, zondag 10 februari 1805, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 17 februari 1805 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 18 mei 1828, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 6 december 1874, weduwnaar van Rosina Geilaar (Rosina Jans Gijlaar). Overleden, maandag 18 november 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 8 dagen.


Oldhoven, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 30 augustus 1875, ƒ 4.50.

Anna Oldhoven. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Antje Oldhoven. Geboren, zondag 26 maart 1826, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 8 oktober 1848, te Lemsterland, echtgenoot van Sipke Andries de Jong (bokking roker). Overleden, maandag 30 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 49 jaren, 5 maanden en 4 dagen.


Omvlee, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 30e Julij 1883, ƒ 1.00.

Levenloos kind Omvlee. Zoon van Jantje Oord, huisvrouw van Gerrit Jan Omvlee, schipper, gedomicilieerd te Arnhem. Levenloos geboren, zondag den 29e Julij 1883.

Opmerking: De ouders traden in het huwelijk in de Gemeente: Weststellingwerf op vrijdag den 16e Junij 1882.


Onstwedder, Sijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 3 november 1875, ƒ 1.00.

Sijke Onstwedder. In leven wonende te Muntendam. Dochter van Geert Onstwedder (schipper) en van Tytje Jager. Geboren, zaterdag 24 juli 1875, te Groningen. Overleden, woensdag 3 november 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 10 dagen.


Oord, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 24e Juli 1884, ƒ 2.25.

Antje Oord. Dochter van Siebe Oord, oud zeven en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Bontje de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 24e Januarij 1882, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 24e Juli 1884, des morgens ten zeven ure in het Huis Wijk twee, nummer 291, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 6 maanden.


Oord, Pier Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 april 1880, ƒ 4.50.

Pier Jacobs Oord. In leven schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te wonende te Echten. Zoon van Jacob Jans Oord en van Margjen Piers Muurling. Geboren, vrijdag 7 juli 1815, te Echten Lemsterland. Sinds zondag 2 januari 1842, te Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag 21 februari 1878, weduwnaar van Wimke Siebes de Graad.
Overleden, donderdag 8 april 1880, des na middags ten half vier uren, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 9 maanden en 1 dag.

Bevolkingsregister met Pier Oord


Oosterdijk, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 5e Februarij 1884, ƒ 1.00.

Antje Oosterdijk. Tweelingzus van Marten Oosterdijk. Dochter van Kornelis Rinkes Oosterdijk, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geertje Hiekes Haagsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 20e Januari 1884, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 5e Februarij 1884, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 dagen.

Opmerking

Op het Eigen graf in Regel 52 grafnummer 23 van de ouders is de volgende tekst te lezen:

HIER RUST
HET STOF VAN
onze ouders
GEERTJE H. HAAGSMA
geb. 19 Nov. 1849
overl. 25 Dec. 1930
en
CORNELIS R. OOSTERDIJK
geb. 3 Nov. 1850
overl. 29 Dec. 1930

ZIJ GINGEN IN,
IN DE VREUDE HUNS HEEREN.


Oosterdijk, Gooitske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 17 mei 1878, ƒ 1.00.

Gooitske Oosterdijk. Dochter van Cornelis Oosterdijk (arbeider) en van Geertje Haagsma. Geboren, zaterdag 15 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 17 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 2 dagen.


Oosterdijk, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 10e Februarij 1882, ƒ 1.00.

Jelle Oosterdijk. Zoon van Cornelis Oosterdijk, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geertje Haagsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 12e September 1881, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 9e Februari 1882, des avonds ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 27 dagen.


Oosterdijk, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 mei 1880, ƒ 1.00

Levenloos kind Oosterdijk. Tweeling broertje van Rinke Oosterdijk. Zoon van Cornelis Oosterdijk, boerenarbeider en van zijne huisvrouw, Geertje Haagsma, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, woensdag 5 mei 1880, des voor middags ten half twaalf ure, ouders wonende, te Lemmer, Lemsterland.


Oosterdijk, Marten

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 28e Januarij 1884, ƒ 1.00.

Marten Oosterdijk. Tweelingbroer van Antje Oosterdijk. Zoon van Cornelis Oosterdijk, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geertje Haagsma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 20e Januarij 1884, des morgens ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 28e Januarij 1884, des avonds ten zes ure in het Huis Wijk een, nummer 84, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 dagen.

Opmerking

Op het Eigen graf in Regel 52 grafnummer 23 van de ouders is de volgende tekst te lezen:

HIER RUST
HET STOF VAN
onze ouders
GEERTJE H. HAAGSMA
geb. 19 Nov. 1849
overl. 25 Dec. 1930
en
CORNELIS R. OOSTERDIJK
geb. 3 Nov. 1850
overl. 29 Dec. 1930

ZIJ GINGEN IN,
IN DE VREUDE HUNS HEEREN.


Osenga, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 12e Januarij1885, ƒ 2.25.

Jelle Osenga. Zoon van Trijntje Wierda, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Osenga, schippersknecht, echtelieden, wonende te Lemmer, zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen.
De aangifte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud negen enm zestig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer.
Geboren, zaterdag den 8e Maart 1879, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 10e Januarij 1885, des morgens ten vier ure in het Huis Wijk vier, nummer 506, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 2 dagen.


Osinga, Foekje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 12e December 1882, ƒ 4.50.

Foekje Osinga. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Sneek. Dochter van Daniël Osenga, oud drie en dertig jaren, schoenmakersknecht, wonende te Sneek en van zijne huisvrouw, Antje de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 22e Julij 1847, des avonds ten acht ure, te Sneek. Sinds zondag den 25e Mei 1873, te Sneek, echtgenoote van Dominicus Steenstra (pottenbakker). Overleden, dinsdag den 12e December 1882, des nachts ten een ure, in het Huis, Wijk twee, nummer 172, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 35 jaren, 4 maanden en 21 dagen.


Osinga, Wijbe Gerrijts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 25, Grafnummer 1, omstreeks dinsdag den 22e Februariju 1887, ƒ 2.50.

Wijbe Gerrijts Osinga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en veertig jaren, van beroep grofsmid, wonende in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Zoon van Gerrit Lieuwes (Osenga) en van Uilkjen Wijbes. Geboren, vrijdag 9 augustus 1799, te Akkrum. Gedoopt, zondag 25 augustus 1799 in de Hervormde gemeente, Akkrum en Terhorne. Sinds zondag den 2e Mei 1847 in de Grietenij, Lemsterland, echtgenoot van Aaltje Sikkes Postma. Overleden, dinsdag den 22e Februariju 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 87 jaren, 6 maanden en 13 dagen.

Tijdens het huwelijk Wijbe Gerrijts Osinga

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 25 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1880 – 1881 en daarna in 1900.

Het oudste deel van de
Algemene oude begraafplaats te
Lemmer LN25g01
Regel 25 de grafnummers 1 en 2 Aan de Wed. Wijbe Gerrijts Osinga-Postma 1887.

Opmerking:
Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 1 in noordelijke richting op 0.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 35.38 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Otten van, Froukjen Claazes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 22 juni 1875, ƒ 4.50. De Baar buijten de plaats, ƒ 0.50.

Froukjen Claazes van Otten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep XXX, wonende in de Lemmer. Dochter van Klaas Pieters (van Otten) en van Antje Annes (Dijkstra). Geboren, maandag 5 februari 1787, te Jorwerd. Gedoopt, zondag 11 februari 1787 in de Hervormde gemeente Jorwerd. Sinds zondag 6 januari 1811, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag 24 oktober 1819, weduwe van Claas Gosses de Weerd (Klaas de Weerd). Overleden, zondag 20 juni 1875 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 88 jaren, 4 maanden en 15 dagen.


Otten van, Lolke Philippus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 26 maart 1879, ƒ 4.50 en voor de baar, ƒ 0,50.

Lolke Philippus van Otten. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud oud negen en twintig jaren, van beroep kuipersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Philippus Pieters (van Otten) en van Maaike Lolkes (Maayke Lolkes). Geboren, woensdag 4 oktober 1797, te Koudum. Gedoopt, zondag 8 oktober 1797 in de gemeente van Koudum. Sinds zondag 3 juni 1827, te Lemsterland, echtgenoot van Elisabeth Johannes NieuwboerOverleden, woensdag 26 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren, 5 maanden en 22 dagen.


Oude de, Claas Ages

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 2 augustus 1879, ƒ 4.50.

Claas Ages de Oude. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep scheepstimmerknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Age Jans de Oude en van Innigjen Jans. Geboren, maandag 24 september 1787, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Gedoopt, zondag 7 oktober 1787 in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds donderdag 12 augustus 1813, te Lemsterland, echtgenoot van Aaltje Philippus AdemaOverleden, vrijdag 1 augustus 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 91 jaren, 10 maanden en 7 dagen.


Oude de, Engbert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 18e December 1884, ƒ 1.00.

Engbert de Oude. Zoon van Philippus de Oude, oud twee en dertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Sjoeke de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 1e Julij 1884, des nachts ten half een ure, te lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 18e December 1884, des morgens ten negen ure in het Huis Wijk vier, nummer 612 te lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 17 dagen.


Oude de, Engbert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 3e October 1887, ƒ 2.25.

Engbert de Oude. Zoon van Philippus de Oude, oud drie en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Sjoeke de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 17e October 1885, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 3e October 1887, des nachts ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 11 maanden en 17 dagen.


Oude de, Willemke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 juli 1875, ƒ 1.00.

Willemke de Oude. Dochter van Philippus de Oude (arbeider) en van Sjoeke de Vries. Geboren, donderdag 14 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 8 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 25 dagen.


Out, Hermanus

 • Begraven met vorst door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 12e Februarij 1886, ƒ 1.00.

Hermanus Out. Zoon van Willem Out, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Rippen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 9e Februarij 1886, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 12e Februarij 1886, des morgens ten zes ure in het Huis Wijk drie, nummer 466, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.