Kaart Vaarwater en Waterwegen -Lemmer

Kaart van het vaarwater van Lemmer naar Frieschepalen. 1771

Situatiekaart van de bestaande waterwegen Stroobos - Lemmer en Sneek - Akkrum 1882

Situatie tekening aanwijzende de vaarwaters van af de Welle en Joure naar de Lemmer. 19e eeuw 2e helft

Situatiekaart van het te verbreden vaarwater de Modderige Wijd bij Lemmer. Opgemaakt in verband met door de provincie aan te kopen gronden. 1915

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.