Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Gaasbeek, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 19e Mei 1886, ƒ 1.00.

Levenloos kind Gaasbeek. Dochter van Aaltje Kampinga, zonder beroep, huisvrouw van Meint Willem Gaasbeek, hofmeester, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, woensdag den 19e Mei 1886, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland.


Gaasbeek, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 14e Julij 1887, ƒ 2.25.

Willem Gaasbeek. In leven wonende te Lemmer. Zoon van Meint Willem Gaasbeek, oud vijf en twintig jaren, hofmeester, wonende in het Huis Nieuwedijk Nr. 112 Amsterdam en van zijne echtgenoote, Aaltje Kampinga, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 6e Maart 1879, des na middags ten vijf ure, te Amsterdam. Overleden, donderdag den 14e Julij 1887, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 jaren, 4 maanden en 8 dagen.


Gaast van der, Albert Wiebes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 4 mei 1875, ƒ 4.50.

Albert Wiebes van der Gaast. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep van boeren bedrijf, wonende te Lemmer. Zoon van Wiebe Alberts van der Gaast en van Jantje Scholtes Sietsma. Geboren, donderdag 25 november 1830, te Oosterzee, Lemsterland. Sinds zondag 25 mei 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Anna Maria WierdaOverleden, zaterdag 1 mei 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 44 jaren, 5 maanden en 6 dagen.


Gaastra, Ida Sakes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 21 februari 1879, ƒ 4.50.

Ida Sakes Gaastra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Eesterga. Dochter van Sake Sjoerds Gaastra en van Gerritje Bonnes. Geboren, zondag 24 juni 1798, te Delfstrahuizen. Sinds zondag 18 december 1836, te Lemsterland, echtgenoote en sinds maandag 1 maart 1852, weduwe van Siebe Jolles de Boer. Overleden, vrijdag 21 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 7 maanden en 27 dagen.


Gaastra, Sierd

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 23, op dinsdag den 28e Junij 1881, ƒ 1.50.

Sierd Gaastra. Zoon van Doede Hendriks Gaastra, oud dertig jaren, later in leven lid der staten van Friesland, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Wemmigje Sierds van der Veen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 20e April 1876, des na middags ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 28e Junij 1881, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren, 2 maanden en 8 dagen.

Opmerkingen

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
DOEDE H. GAASTRA
geb. te Tjerkgaat.
13 Nov. 1845
overl. te Lemmer
14 Febr. 1913,
in leven lid der
Staten van Friesland,
laatste weduwnaar van
DIRKJE A. LIGHART
en eerder van
WIMMIGJE V. D. VEEN
en van zijn zoontje
SIERD
geb. 20 April 1876, overl. 28 Juni 1881.
PS. 146 : 5.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 8 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1829 – 1830 toen in 1845 in 1865 – 1866 daarna in 1888.

Regel 8 de grafnummers 23 een 24 Aan de weduwe van Klaas Sakes Gerber 1879.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 23 in zuidelijke richting op 2.76 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 70.3 cm breed, 199 cm lang en 30 - 5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Gangel, Bernardus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 5, op maandag 13 augustus 1877, ƒ 0.50.

Bernardus Gangel. Zoon van Johannes Hindrik Fredrik Gangel (predikant) en van Alida Johanna Hillegonda Büchler. Geboren, zaterdag 14 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 12 augustus 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 28 dagen.


Gangel, Lucas Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 5, op maandag 4 februari 1878, ƒ 2.50.

Lucas Johannes Gangel. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Bernardus Gangel, onderwijzer en van Christina Leemhorst. Geboren, vrijdag 17 april 1857, te Beekbergen, Apeldoorn.
Overleden, zondag 3 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 20 jaren, 9 maanden en 16 dagen.


Geilaar, Rosina Jans (Gijlaar)

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 7 december 1874, ƒ 4.50.

Rosina Jans Gijlaar. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te Sondel, Grietenij Gaasterland. Dochter van Jan Gilas (Jan Geilaar) en van Trijntje Mintjes. Geboren, zondag 27 maart 1803, te Dokkum. Gedoopt woensdag 13 april 1803, Hervormde gemeente Dokkum Sinds zondag 18 mei 1828, te Lemsterland, echtgenoot van Michiel Joosts Oldendorp (sluiswachter). Overleden, zondag 6 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 8 maanden en 10 dagen.


Gerber, Klaas Sakes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 24, op maandag 7 juli 1879, ƒ 2.50.

Klaas Sakes Gerber. In leven boekhouder van de bank van lening, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twin tig jaren, van beroep boekhouder, wonende te Lemmer. Zoon van Sake Johannes Gerber en van Betske Wobbes Ploegsma. Geboren, zaterdag 2 juli 1842, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 3 juni 1866, te Lemsterland, echtgenoot van Dirkje Ales LigthartOverleden, zondag 6 juli 1879, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 37 jaren en 4 dagen.

Psalm 116 vers 6.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van
DIRKJE ALES LIGTHART,
echtgenoote van
DOEDE GAASTRA
geboren te Lemmer 29
September 1859 overleden
aldaar 2 Februari 1912,
en van haar vroeger
overleden echtgenoot
KLAAS SAKES GERBER,
geboren te Lemmer 2
Juli 1842 overleden
aldaar 6 Juli 1879.


Gerber, Tietje Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf Regel 9, Grafnummer 22, omstreeks woensdag den 7e Maart 1888, ƒ 2.50.

Tietje Johannes Gerber. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Johannes Gerber en van Jetske Sakes. Geboren, zondag den 1e September 1811, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 8 september 1811 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Overleden, woensdag den 7e Maart 1888, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 6 maanden en 6 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 9 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1830 – 1831 toen 1845 in 1865 – 1866 daarna 1888 – 1889.

Regel 9 grafnummer 22 Aan Tiettje Johannes Gerber 1866.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 22 in zuidelijke richting op 3.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 42.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Geveke, Lodewijk Hermanus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 11, op zaterdag 20 april 1878, ƒ 2.50.

Lodewijk Hermanus Geveke. In leven zadelmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zadelmaker, wonende te Velsen. Zoon van Hendrik Lodewijk Geveke en van Ixabella Dixon. Geboren, zaterdag 17 augustus 1811, te Velsen. Sinds zaterdag 16 april 1836, te Velsen, echtgenoot en sinds donderdag 18 mei 1876, weduwnaar van Cornelia Maria Elisabeth AlderdissenOverleden, zaterdag 20 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 66 jaren, 8 maanden en 3 dagen.


Godhelp, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 maart 1877, ƒ 4.50.

Johannes Godhelp. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zesentwintig jaren, van beroep fuselier bij de achtste afdeling infanterie te Maastricht, gedomiliceerd te Leeuwarden. Zoon van Willem Godhelp en van Johanna Toremans. Geboren, zaterdag 9 mei 1807, te Leeuwarden. Gedoopt, zondag 10 mei 1807 in de Lutherse gemeente Leeuwarden. Sinds zondag 19 januari 1834, te Leeuwarden, echtgenoot en sinds dinsdag 30 juni 1863, (te Leeuwarden), weduwnaar van Ymkje Thomas van der WerfOverleden, maandag 26 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 10 maanden en 17 dagen.


Goedhart, Oeke Siebolts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 13e October 1887, ƒ 4.50.

Oeke Siebolts Goedhart. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van bedrijf zonder, wonende te Workum. Dochter van Siebolt Johannes Goedhart, oud zes en twintig jaren, bakker, wonende te Wiorkum en van zijne huisvrouw, Sietske Jacobs Hilwerda. Geboren, woensdag den 3e Augustus 1814, des na middags ten twee uur in het Huis gequoteerd Wijk D No. 17, te Workum. Sinds zondag den 6e Julij 1834, te Workum, echtgenoote van Gerke Feddriks Vlieger. Overleden, donderdag den 13e October 1887, des avonds ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 2 maanden en 10 dagen.


Gooyer, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 5e Julij 1887, ƒ 1.00.

Levenloos kind Gooyer. Zoon van Janke Nopport, zonder beroep, huisvrouw van Roelof Gooyer, schipper, echtelieden, gedomicilieerd te Nijehaske. Levenloos geboren, dinsdag den 5e Julij 1887, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Gort, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 23e April 1887, ƒ 1.00.

Johannes Gort. Zoon van Klaas Gort, oud vijf en veertig jaren, arbeider, wonende te Sexbierum en van Rimke de Lange. Geboren, zondag den 21e September 1884, des voor middags ten zeven ure, in een woonschip, te _____, Sexbierum, Barradeel. Overleden, zaterdag den 23e April 1887, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 7 maanden en 2 dagen.


Gort, Klaas

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 26e Februari 1887, ƒ 4.40.

Klaas Gort. In leven werkman, wonende te Sexbierum. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Zoon van Louw Gort en van Antje Althoven. Geboren, donderdag den 29e Augustus 1839, des avonds om tien uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 2e November 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Rimke Annes de Lange. Overleden, zaterdag den 26e Februari 1887, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 47 jaren, 5 maanden en 28 dagen.


Gosliga van, Petrus de Rooi

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 19e September 1887, ƒ 4.50.

Petrus de Rooi van Gosliga. In leven kartonwerker, wonende te Amsterdam. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep timmerman, wonende te Amsterdam. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en vijftig jaren, van beroep timmerman, wonende te Nieuwer-Amstel, doch laatst te Sloten. Zoon van Petrus de Rooi van Gosliga en van Grietje Romkes Lieuwema. Geboren, zondag den 1e December 1822, te Oudega, Smallingerland. Sinds woensdag den 10e Mei 1848, te Grijpskerk, echtgenoot en sinds donderdag den 24e Februarij 1881 te Ulrum, weduwnaar van Hiltje Klazes Nicolai. Sinds woensdag den 1e November 1882, te Nieuwer-Amstel, echtgenoot van Antonia Meyer. Overleden, zondag den 18e September 1887, des nachts ten twee ure op de Zuiderzee tusschen Urk en Lemmer. In den ouderdom van 64 jaren, 9 maanden en 17 dagen.

 • Op de stoomboot van Amsterdam naar Lemmer is Zaterdag nacht op de Zuiderzee een passagier over boord gevallen. Niettegenstaande de ongelukkige dadelijk werd gered, overleed hij na enkele oogenblikken. Het lijk is Zondag ochtend te Lemmer aangebracht. Volgens ontvangen inlichtingen zou de man te Nieuwer-Amstel wonen en op reis zijn geweest naar Sneek. Bron: Provinciale Drentsche en Asser courant

Graad de, Wimke Siebes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 22 februari 1878, ƒ 4.50.

Wimke Siebes de Graad. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren (twintig jaren volgens Akte), van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Siebe Jans de Graad en van Margjen Alberts Muurling. Geboren, dinsdag 2 januari 1821, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 2 januari 1842, te Lemsterland, echtgenoote van Pier Jacobs Oord (schipper). Overleden, donderdag 21 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 1 maand en 19 dagen.


Greveling, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 1e Julij 1880, ƒ 4.50.

Jan Greveling. In leven bakkersknecht, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Jan Egberts Greveling en van Jantje Kornelis Boltjes. Geboren, dinsdag den 25e Mei 1852, te Nijeholtwolde. Overleden, donderdag den 1e Julij 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 28 jaren, 1 maand en 7 dagen.


Groen, Jannetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 19e Maart 1886, ƒ 1.00.

Jannetje Groen. In leven wonende te Giethoorn. Dochter van Hendrik Durks Groen, oud twee en veertig jaren, schipper, wonende te Giethoorn en van zijne echtgenoote, Baukje Jans van der Vaart, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 11e October 1884, des na middags ten tien ure in een woonschip, te Workum. Overleden, vrijdag den 19e Maart 1886, des morgens ten zes ure in een vaartuig, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 5 maanden en 8 dagen.


Groen, Nieske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 28 december 1878, ƒ 4.50.

Nieske Groen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Oosterzee. Dochter van Cornelis Klaazes Groen en van Baukje Egberts. Geboren, dinsdag 2 februari 1808, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag 21 februari 1808 in de Hervormde gemeente van Oosterzee en Echten. Sinds zondag 5 februari 1826, te Lemsterland, echtgenoote van Nanne Gerrits WiersmaOverleden, vrijdag 27 december 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, 10 maanden en 25 dagen.


Groen, Sybrigje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 13e Junij 1881, ƒ 4.50.

Sybrigje Groen. Sijbrigje Groen. Siebrigje Groen. In leven zonder beroep, wonende te Gerkesklooster. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Strobos. Dochter van Jakob Idzes Groen, oud vier en dertig jaren, wonende te Strobos en van zijne huisvrouw, Ymkjen Simons Ferwerda, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 18e Februarij 1846, des na de middags ten vijf ure, te Frieschstrobos, Grietenij Achtkarspelen. Sinds donderdag den 30e Mei 1867, te Achtkarspelen, echtgenoote van Willem Brouwer (schipper). Overleden, zondag den 12e Junij 1881, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 35 jaren, 3 maanden en 22 dagen.


Groot de, Jantje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 februari 1877, ƒ 4.50.

Jantje Jans de Groot. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Huizum. Dochter van Jan Jans de Groot en van Grietje Hendriks Stuiver. Geboren, dinsdag 29 oktober 1822, te Langezwaag. Sinds vrijdag 23 juni 1848, te Leeuwarderadeel, echtgenoote en sinds woensdag 19 mei 1875, weduwe van Tjeert Pieters KramerOverleden, zaterdag 10 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 54 jaren, 3 maanden en 12 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.