Gered door de Afsluitdijk

Door: Dirk Huizinga

Die haven van Makkum stelde in de 20e eeuw niet meer zoveel voor. Eens was Makkum een belangrijke uitvoerhaven, maar voor de kust was de zandbank uitgegroeid tot een enorm groen eiland, 't Groene Land, dat de haveningang blokkeerde. Bij storm lag Makkum veilig in de luwte van dat eiland, maar het plaatsje met de vele tegelbakkerijen was bijna onbereikbaar geworden voor de scheepvaart.

Toen het tracé voor de Afsluitdijk direct na de Eerste Wereldoorlog ontworpen werd, zou deze dam bij Piaam, ten zuiden van Makkum, aansluiten op de Friese kust. Makkum zou aan zee blijven liggen. Onderzoek door de natuurkundige Lorentz wees uit, dat het verstandiger was de dam iets noordelijker te leggen, over een steviger ondergrond, naar het dorpje Zurich. Aldus werd besloten en zo kwam Makkum plotseling aan het IJsselmeer te liggen. Een groep actieve ondernemers, verenigd als Plaatselijk Belang, eiste dat Makkum nu een betere verbinding moest krijgen met het open vaarwater over het IJsselmeer naar de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Door de groene Makkumerwaard moest een brede vaargeul worden gegraven. De smalle geul, het Makkumer diep langs de dijk naar het noorden tot aan de geul de Boontjes, werd immers door de nieuwe dam afgesloten. Makkum zou door de Afsluitdijk over water onbereikbaar worden. Die actie was niet onredelijk, het baggermaterieel was reeds aanwezig, dus kon het voorstel direct in 1928 uitgevoerd worden.

Het wat armetierige haventje van Makkum kreeg een brede en diepe verbinding met de vaargeul voor de scheepvaart op het IJsselmeer. Aanvankelijk kwam dat vooral de vissers ten goede. Na de afsluiting trokken zelfs diverse vissers van Lemmer naar Makkum vanwege de aantrekkelijke uitvalsbasis. Maar in de zestiger jaren nam de watersport het initiatief. De Makkumerwaard is op dit moment uitgegroeid tot een flink recreatieoord met een strand, een boulevard, hotels, appartementen en grote jachthavens voor zeewaardige jachten. En natuurlijk is er op de plek van de scheepswerf van Amels de moderne jachtwerf van De Vries, waar exclusieve jachten voor de happy few worden gebouwd. Stel dat Makkum in 1932 een dorpje achter de dijk aan de Waddenzee was geworden met een haventje dat vrijwel geheel werd afgesloten door een eiland....

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.