Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Jaarsma, Bregtje Doedes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 11e Junij 1880, ƒ 4.50.

Bregtje Doedes Jaarsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep van boerenbedrijf, wonende te Doniaga.
Dochter van Doede Arjens Jaarsma en van Folkje Wiebrens Jaarsma.
Geboren, dinsdag den 12e Januarij 1813, des morgens tusschen drie en vier ure, te Heeg, Wijmbritseradeel.
Sinds vrijdag den 6e Mei 1842, te Doniawerstal, echtgenoote en sinds vrijdag den 4e Augustus 1848, weduwe van Hendrik Meines Gaastra.
Overleden, donderdag den 10e Junij 1880, des na middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 67 jaren, 4 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 18-3-2023


Jong de, Jochem Jelles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 28 oktober 1876, ƒ 4.50.

Jochem Jelles de Jong. In leven koemelker, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep huisman, wonende te Sintjohannesga.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer.
Zoon van Jelle Piers de Jong en van Antje Lubbers de Groot.
Geboren, zondag 7 mei 1797, te Rohel, Schoterland.
Gedoopt, zondag 28 mei 1797, in de Hervormde gemeente Sintjohannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule.
Sinds zondag 25 oktober 1829, te Schoterland, echtgenoot en sinds woensdag 13 januari 1830, (zij was toen drie en twintig jaren), weduwnaar van Antje Gerrits Bouma.
Sinds zondag 21 januari 1838, te Lemsterland, echtgenoot van Geertje Eyses Eysema.
Overleden, zaterdag 28 oktober 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 5 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Jong de, Grietje Uilkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 22 augustus 1878, ƒ 2.25.

Grietje Uilkes de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en van Jeltje Propsma.
Geboren, vrijdag 17 januari 1873, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 22 augustus 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren, 7 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 12-2-2023


Jong de, Willem

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 23 februari 1877, ƒ 2.25.

Willem Uilkes de Jong. Zoon van Uilke Johannes de Jong (schoenmaker) en van Jeltje Johannes Propsma.
Geboren, donderdag 15 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 23 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Jong de, Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 27 maart 1878, ƒ 2.00.

Johanna de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en van Jeltje Propsma.
Geboren, vrijdag 8 december 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 27 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.
 
Bijgewerkt op 2-2-2023


Jong de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 januari 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en Jeltje Propsma.
Geboren, zaterdag 12 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Jong de, Roelof Heeres

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 mei 1876, ƒ 4.50.

Roelof Heeres de Jong. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende te Oosterzee.
Zoon van Heere Roelofs de Jong en van Jantje Andries.
Geboren, maandag 24 januari 1791, te Gorredijk.
Gedoopt, zondag 20 februari 1791 in de Hervormde gemeente Gorredijk.
Sinds zondag 18 mei 1817, te Lemsterland en sinds _____, weduwnaar van Kaatje Allina Bijlsma.
Overleden, maandag 1 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 85 jaren, 3 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 19-1-2023


Jong de, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 6 juli 1875, ƒ 1.00.

Trijntje de Jong. Dochter van Joost de Jong, arbeider en van Jacobje Haitsma.
Geboren, zaterdag 20 februari 1875, te Eesterga, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 6 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Jong, de Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 24e December 1880, ƒ 4.50.

Trijntje de Jong. In leven zonder beroep, wonende te Augustinusga.
Dochter van Haaye Geerds de Jong, schipper en van Dieuwke Pieters Drost.
Geboren, omstreeks 1864, te Amsterdam.
Overleden, donderdag den 23e December 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 16 jaren, ? maanden en ? dagen.

Bijgewerkt op 1-4-2023


Jongeboer, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 april 1876, ƒ 4.50.

Grietje Jongeboer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintg jaren jaren, van beroep dienstbaar, wonende te Amsterdam.
Dochter van Jacob Jongeboer en van Martje Feijeszoon.
Geboren, vrijdag 30 mei 1823, te Terschelling, arrondissement Hoorn.
Sinds zondag 20 februari 1831, te Amsterdam, echtgenoote en sinds zaterdag 5 mei 1866, weduwe van Benjamin Pieter de Jong.
Overleden, donderdag 6 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 52 jaren, 10 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 18-1-2023


Jongsma, Geeske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Junij 1880, ƒ 1.00.

Geeske Jongsma. In leven tweeling zusje van Hendrik Jongsma.
Dochter van Age Jongsma, varensgezel/sjouwerman en van zijne huisvrouw, Popkjen Reyenga, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer.
Geboren, dinsdag den 20e April 1880, des voor middags ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag den 2e Junij 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 18-3-2023


Jonker, Jacob Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 15 november 1875, Armvoogdij, ƒ 4.50.

Jacob Jans Jonker. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer.
Zoon van Jan Gerrits Jonker en van Janna Jacobs Zeldenrust.
Geboren, zondag 15 mei 1842, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 1 augustus 1869, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 31 januari 1874, weduwnaar van Baukje Visser.
Sinds zondag 23 mei 1875, te Lemsterland, echtgenoot van Aaltje de Vries.
Overleden, maandag 15 november 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 33 jaren, 5 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Jonker, Jan Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 28 juni 1874, ƒ 4.50.

Jan Gerrits Jonker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Gerrit Jacobs Jonker en van Aigjen Koops Doeven.
Geboren, zaterdag 14 augustus 1802, te Oldemarkt.
Gedoopt, zondag 5 september 1802 in de Hervormde gemeente van Oldemarkt.
Sinds zondag 6 september 1829, te Lemsterland, echtgenoot van Janna Jacobs Zeldenrust.
Overleden, zaterdag 27 juni 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 9 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Jonker, Neeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 18 december 1875, ƒ 2.25.

Neeltje Jonker. Dochter van Jacob Jonker en van Baukje Visser.
Geboren, zondag 6 november 1870, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 18 december 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren, 1 maand en 12 dagen.

Bijgewerkt op 15-1-2023


Jonker, Janna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 2e dag der maand Mei 1874, ƒ 1.00. Armen voogdij.

Janna Jonker. Dochter van Jacob Jonker, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag den 1e dag der maand December 1873, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 1e dag der maand Mei 1874, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 maanden.

Bijgewerkt op 21-8-2022 16:23:53