Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 2e Augustus 1881, ƒ 1.00.

Jan Jaalsma. Zoon van Ymke Jaalsma, oud vijf en twintig jaren, bakkersknecht, wonende te Lemmer en Hendrikje Huitema, zonder beroep, echtelieden, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 18e Junij 1881, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 1e Augustus 1881, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 13 dagen.


Jaarsma, Bregtje Doedes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 11e Junij 1880, ƒ 4.50.

Bregtje Doedes Jaarsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep van boerenbedrijf, wonende te Doniaga. Dochter van Doede Arjens Jaarsma en van Folkje Wiebrens Jaarsma. Geboren, dinsdag den 12e Januarij 1813, des morgens tusschen drie en vier ure, te Heeg, Wijmbritseradeel. Sinds vrijdag den 6e Mei 1842, te Doniawerstal, echtgenoote en sinds vrijdag den 4e Augustus 1848, weduwe van Hendrik Meines GaastraOverleden, donderdag den 10e Junij 1880, des na middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 4 maanden en 4 dagen.


Jaarsma, Tytje Doedes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 6 of 7, op zondag 5 januari 1879, ƒ 2.50.

Tytje Doedes Jaarsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Doniaga, Grietenij Doniawerstal. Dochter van Doede Arjens Jaarsma en van Fokje Wybrens Jaarsma. Geboren, donderdag 2 november 1815, des avondsa om half negen uren, te Heeg, Grietenij Wijmbritseradeel. Sinds zondag 13 mei 1838, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag 23 augustus 1874, weduwe van Geert Landman. Overleden, zondag 5 januari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 2 maanden en 3 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Begraven Geen Steen op 7 Overledene Tietje Doedes Jaarsma leeftijd 63 jaar, overleden op 05-01-1879 te Lemmer. Weduwe van Geert Landman Dochter van Doede Jaarsma & Fokje Jaarsma

Regel 28 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1838 daarna in 1856 en 1857 daarna 1882 daarna 1901 – 1902.

Regel 28 de grafnummers 6 en 7 Aan de weduwe Geert Landman – Jaarsma 1874.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 7 in noordelijke richting op 5.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 42.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Geen monument in 2009


Jager de, Sieger Hotzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 9, Grafnummer 20, omstreeks dinsdag den 1e November 1887, ƒ 2.50.

Sieger Hotzes de Jager. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te Sloten. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te Sloten. Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende in de Lemmer. Zoon van Hotze Sibles de Jager, oud zes en twintig jaren, beroep niet leesbaar, wonende te Sloten en van zijne huisvrouw, Aaltje Siegers Bakker. Geboren, donderdag den 2e December 1813, des na middags ten drie ure, te Sloten, Provincie Vriesland. Sinds zondag den 19e Mei 1844, te Sloten, echtgenoot en sinds woensdag den 25e Junij 1845, weduwnaar van Fokjen Gerrits Prins. Sinds zondag den 23e Mei 1847, te Sloten, echtgenoot en sinds woensdag den 14e Junij 1848, te Sloten, weduwnaar van Geeske Ennes de Boer. Sinds vrijdag den 29e Maart 1850 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 9e October 1867, weduwnaar van Willemke Jans Witteveen. Overleden, dinsdag den 1e November 1887, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 10 maanden en 30 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

TER GEDACHTENIS
aan
WILLEMKE J. WITTEVEEN
geb. 26 Sept. 1802
overl. 9 Oct. 1867,
en haar Echtgenoot
SIEGER HOTSES DE JAGER
geb. 2 Dec. 1813,
overl. 1 Nov. 1887

(daar (1883) is de steen onherstelbaar beschadigd)

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 9 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1830 – 1831 toen 1845 in 1865 – 1866 daarna 1888 – 1889.

Regel 9 grafnummer 20 Aan Sieger Hotses de Jager 1867.

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 20 in noordelijke richting op 5.28 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 55.7 cm breed, 7.3 cm dik en 142.5 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 42.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Jager, Antje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 16e Januarij 1885, ƒ 4.50.

Antje Jans Jager. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Mildam.
Dochter van Jan Martens Jager, oud zeven en veertig jaren, tapper, wonende in de Compagnie van Jubbega, Schurega en van zijne huisvrouw, Jantje Pieters (de Boer). Geboren, donderdag den 9e November 1826, des morgens ten acht ure de Compagnie van Jubbega. Sinds zondag den 23e Mei 1847, te Schoterland, echtgenoote van Jan Alberts Bosma. Overleden, maandag den 12e Januarij 1885, des voor middags ten elf ure in het Huis Wijk twee, nummer 206a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 2 maanden en 3 dagen.


Jong de, Andries

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 6e April 1885, ƒ 1.00.

Andries de Jong. Zoon van Willem de Jong, oud negen en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Joukje Bouma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 9e April 1884, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 6e April 1885, des nachts ten twee ure in het Huis Wijk een, nummer 2g of 29, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 27 dagen.


Jong de, Grietje Uilkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 22 augustus 1878, ƒ 2.25.

Grietje Uilkes de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en van Jeltje PropsmaGeboren, vrijdag 17 januari 1873, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 22 augustus 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 7 maanden en 5 dagen.


Jong de, Hanke

Opmerking:
In het notitieboekje van Faber staat:
Hanke de Jong (of iets wat er op lijkt)
Oud 3 weken ƒ 1.00.
Er is naar veel zoeken echter geen Hanke de Jong gevonden.

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:
Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks Januari 1887, ƒ 1.00.
Harmke de Jong.
Dochter van _____ en van ______.
Geboren, _____, te _____.
Overleden, omstreeks Januari 1887, te _____.
In den ouderdom van 3 weken.


Jong de, Harke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 24e Julij 1884, ƒ 1.00.

Harke de Jong. Zoon van Romke de Jong, oud vijf en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Fopkjen Aarzen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 8e Junij 1884, des middags ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 24e Julij 1884, des morgens ten acht ure in het Huis Wijk vier, nummer 555a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 16 dagen.


Jong de, Harkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 5e Maart 1888, ƒ 1.00.

Harkje de Jong. Dochter van Romke de Jong, oud acht en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van Fopkje Aarzen. Geboren, zondag den 19e Februarij 1888, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag den 4e Maart 1888, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 dagen.


Jong de, Jacoba

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 19, op dinsdag den 27 Januarij 1885, ƒ 2.25.

Jacoba de Jong. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Stavoren. Dochter van Hessel Timens de Jong en van Hipke Jacobs Lootsma. Geboren, zaterdag den 26e Februarij 1831, te Stavoren. Sinds zondag den 25e November 1860, te Stavoren, echtgenoote van Goossen Wulfsen. Overleden, vrijdag den 23e Januarij 1885, des avonds ten tien ure in het Huis Wijk twee, nummer 165, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 53 jaren, 10 maanden en 25 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 8 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1829 – 1830 toen in 1845 in 1865 – 1866 daarna in 1888.

Regel 8 grafnummer 19 Aan G. Wulfsen (Ontvanger der belasting) 1885.

Opmerking:
Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in zuidelijke richting op 6.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Jong de, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks Augustus 1884, ƒ 4.50.

Janke de Jong. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Amsterdam. Dochter van Gerrit Jans de Jong, oud zes en twintig, schippersknecht, wonende te Franeker en van zijne huisvrouw, Antje Gerbens Tichelaar. Geboren, zondag den 18e Junij 1820, des namiddags te vijf uren in het Huis Wijk FC. No. 88, te Franeker. Sinds woensdag den 2e Juni 1852, te Amsterdam, echtgenoot van Edzer Eijsinga. Overleden, Augustus 1884, te _____. In den ouderdom van 64 jaren, _ maanden en _ dagen.


Jong de, Jochem Jelles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 28 oktober 1876, ƒ 4.50.

Jochem Jelles de Jong. In leven koemelker, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep huisman, wonende te Sintjohannesga. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer. Zoon van Jelle Piers de Jong en van Antje Lubbers de Groot. Geboren, zondag 7 mei 1797, te Rohel, Schoterland. Gedoopt, zondag 28 mei 1797, in de Hervormde gemeente Sintjohannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule. Sinds zondag 25 oktober 1829, te Schoterland, echtgenoot en sinds woensdag 13 januari 1830, (zij was toen drie en twintig jaren), weduwnaar van Antje Gerrits Bouma. Sinds zondag 21 januari 1838, te Lemsterland, echtgenoot van Geertje Eyses EysemaOverleden, zaterdag 28 oktober 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 5 maanden en 21 dagen.


Jong de, Johanna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 27 maart 1878, ƒ 2.00.

Johanna de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en van Jeltje Propsma. Geboren, vrijdag 8 december 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 27 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


Jong de, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 3e September 1886, ƒ 4.50.

Johannes de Jong. In leven zonder beroep, wonende te Rinsumageest. Zoon van Tjipke de Jong, zeven en twintig jaren, stoelenwinder, wonende te Zwaagwesteinde en van zijne huisvrouw, Dirkje Syps Postma, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 20e Oktober 1871, des namiddags te half drie uur, te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Overleden, vrijdag den 3e September 1886, des avonds ten zes ure, te Sondel, Gaasterland. In den ouderdom van 14 jaren, 10 maanden en 14 dagen.


Jong de, Johannes Jelles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 28e Augustus 1883, ƒ 1.00.

Johannes Jelles de Jong. Zoon van Jelle de Jong, oud acht en twintig jaren, aannemer van werken, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Stijntje Lemstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 25e Augustus 1883, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 28e Augustus 1883, des avonds ten zeven ure, in het Huis wijk een nummer 36, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 dagen.


Jong de, Klaaske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 5e September 1888, ƒ 4.50.

Klaaske de Jong. Dochter van Sipke Sipkes de Jong, oud dertig jaren, koopman wonende in de Lemmer en van Saakje Klazes de Boer. Geboren, donderdag den 21e September 1826, des avonds ten zeven uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Overleden, woensdag den 5e September 1888, des avonds ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 11 maanden en 14 dagen.

Opmerking: In de overlijdensakte is de leeftijd van 60 jaren opgegeven.


Jong de, Lammert Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel 26, Grafnummer 10, omstreeks maandag den 25e April 1887, ƒ 2.50.

Lammert Jans de Jong. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep kofschipper, wonende te Nieuwe Pekela. Zoon van Jannes Lammerts de Jonge, schipper van beroep, thans afwezig en van Harmke Hendriks Naatje. Geboren, zaterdag den 20e September 1817, des avonds om elf uur, in het Huis, getekend 405, te Nieuwe Pekela. Sinds zondag den 4e November 1849, te Lemsterland, echtgenoot van Tjitske Dirks Fortuin. Overleden, zondag den 24e April 1887, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 7 maanden en 4 dagen.

Regel 26 grafnummer 10 Aan de Wed. Lammert Jans de Jong-Fortuin 1887.

Het oudste deel van de
Algemene oude begraafplaats te
Lemmer
LM26g10
Regel 26 grafnummer 10 Aan de Wed. Lammert Jans de Jong-Fortuin 1887.

Tijdens het in kaart brengen op 21 Augustus 2012 van graven zonder zichtbaar monument is een onbekend voorwerp onder het gras aangetroffen. Het hart van het voorwerp bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) ter hoogte van grafnummer 10 in noordelijke richting op 7.75 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en loopt ongeveer 50 cm door in de regel 25, is ongeveer 70 cm breed en 200 cm lang en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Jong de, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 25e Januarij 1888, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Dochter van Geertje Bijkerk, zonder beroep, huisvrouw van Pieter de Jong, stoombootknecht, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, woensdag den 25e Januarij 1888, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 25e Maart 1887, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Dochter van Jitske van der Leest, zonder beroep, huisvrouw van Jelte de Jong, zadelmaker, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, vrijdag den 25e Maart 1887, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 21e Mei 1886, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Zoon van Jetske van der Leest, zonder beroep, huisvrouw van Jelte de Jong, zadelmaker, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, vrijdag den 21e Mei 1886, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 21e Junij 1886, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Zoon van Aaltje Feenstra huisvrouw van Gerrit de Jong, schipper, echtelieden, wonende te Amsterdam. Levenloos geboren, zondag den 20e Juni 1886, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 januari 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Dochter van Uilke de Jong (schoenmaker) en Jeltje Propsma. Geboren, zaterdag 12 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 21e November 1883, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Dochter van Klaas de Jong, schipper en van Grietje Hoogeveen, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, woensdag den 21e November 1883, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 25e Aaugustus 1883, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Jong. Zoon van Trijntje Mink, zonder beroep, huisvrouw van Hielke de Jong, schipper, echtelieden, beiden wonende te Lemmer.. Levenloos geboren, zaterdag den 25e Augustus 1883, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 23e Februarij 1884, ƒ 1.00

Levenloos kind de Jong. Zoon van Dina Aleida Teitsma, zonder beroep, huisvrouw van Hendrik Lammert, logementhouder, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 23e Februarij 1884, te Lemmer, Lemsterland.


Jong de, Lutske Sijtzes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 16e April 1883, ƒ 4.50.

Lutske Sijtzes de Jong. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Sytze Edzes de Jong en van Aukje Hedzes Veenhuizen. Geboren, zondag den 22e Julij 1810, te Lemmer. Sinds zondag den 28e October 1838, te Lemsterland, echtgenoote van Pieter Annes Zeilstra (schoenmaker). Overleden, maandag den 16e April 1883, des avonds ten zes ure in het Huis, Wijk drie, nummer 421, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren, 7 maanden en 25 dagen.


Jong de, Roelof Heeres

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 mei 1876, ƒ 4.50.

Roelof Heeres de Jong. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende te Oosterzee. Zoon van Heere Roelofs de Jong en van Jantje Andries. Geboren, maandag 24 januari 1791, te Gorredijk. Gedoopt, zondag 20 februari 1791 in de Hervormde gemeente Gorredijk. Sinds zondag 18 mei 1817, te Lemsterland en sinds _____, weduwnaar van Kaatje Allina BijlsmaOverleden, maandag 1 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 3 maanden en 8 dagen.


Jong de, Sipkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e Februari 1887, ƒ 1.00.

Sipkje de Jong. Dochter van Jelle de Jong, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Stijntje Lemstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 15e Januari 1887, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 1e Februarij 1887, te Lemmer, Lemsterland . In den ouderdom van 17 dagen.


Jong de, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 6 juli 1875, ƒ 1.00.

Trijntje de Jong. Dochter van Joost de Jong, arbeider en van Jacobje Haitsma. Geboren, zaterdag 20 februari 1875, te Eesterga, Lemsterland. Overleden, dinsdag 6 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 maanden en 14 dagen.


Jong, Pieter Eiles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen Graf in Regel 26, Grafnummer 7, omstreeks maandag den 9e Maart 1885, ƒ 2.25. MONUMENT ONDER HET GRAS

Pieter Eiles de Jong. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep boerenbedrijf, wonende te Oosterzee. Zoon van Eile Pieters de Jong, oud drie en dertig jaren, kastelein, wonende te Oosterzee en van Jantje Aukes Kok. Geboren, dinsdag den 30e October 1832, des morgens ten een ure, te Oosterzee, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 11e Mei 1856, te Lemsterland, echtgenoot van Froukjen Geerts Wierda. Overleden, maandag den 9e Maart 1885, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 52 jaren, 4 maanden en 10 dagen.

Opmerking

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 7 in noordelijke richting op 5.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Regel 26 grafnummer 7 Aan Froukje Wierda Wed.van Pieter Eiles de Jong 1885.

Tijdens het in kaart brengen op 21 Augustus 2012 van graven zonder zichtbaar monument is een onbekend voorwerp onder het gras aangetroffen. Het hart van het voorwerp bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) ter hoogte van de grafnummers 7 en 8 in noordelijke richting op 5.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is ongeveer 75 cm breed en 200 cm lang en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Jong, de Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 24e December 1880, ƒ 4.50.

Trijntje de Jong. In leven zonder beroep, wonende te Augustinusga. Dochter van Haaye Geerds de Jong, schipper en van Dieuwke Pieters Drost. Geboren, omstreeks 1864, te Amsterdam. Overleden, donderdag den 23e December 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, ? maanden en ? dagen.


Jong de, Willem

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 23 februari 1877, ƒ 2.25.

Willem Uilkes de Jong. Zoon van Uilke Johannes de Jong (schoenmaker) en van Jeltje Johannes Propsma.
Geboren, donderdag 15 april 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 23 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 10 maanden en 8 dagen.


Jonge de, Catharina Orselina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 5e November 1881, ƒ 1.25.

Catharina Orselina de Jonge. In leven wonende te Veendam. Dochter van Egbert de Jonge, oud dertig jaren, schipper, wonende te Veendam en van zijne echtgenoote, Eiltje Strengholt, geen beroep, wonende te Veendam.
Geboren, 1881, des voor middags ten half vijf ure in een schip liggende aan de buitenkant IJ, te Amsterdam.
Overleden, zaterdag den 5e November 1881, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 22 dagen.


Jongeboer, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 april 1876, ƒ 4.50.

Grietje Jongeboer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintg jaren jaren, van beroep dienstbaar, wonende te Amsterdam. Dochter van Jacob Jongeboer en van Martje Feijeszoon. Geboren, vrijdag 30 mei 1823, te Terschelling, arrondissement Hoorn. Sinds zondag 20 februari 1831, te Amsterdam, echtgenoote en sinds zaterdag 5 mei 1866, weduwe van Benjamin Pieter de JongOverleden, donderdag 6 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 52 jaren, 10 maanden en 7 dagen.


Jongsma, Age Baukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 11e Julij 1882, ƒ 4.50.

Age Baukes Jongsma. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep zeeman, wonende te Lemmer_. Zoon van Romkjen Uilkes van der Kooi (Kooy), oud vier en dertig jaren, zonder beroep, wonende te Woudsend, huisvrouw Bauke Ages Jongsma, oud twee en dertig jaren, beurtschipper op Amsterdam, wonende mede aldaar. Door absentie verhinderd om deze aangave zelve te kunnen doen. Geboren, zondag den 29e September 1833, des na middags ten vier ure, te Woudsend, Wijmbritseradeel. Aangifte van geboorte is gedaan door, Sijtze Lolles Nauta, oud acht en dertig jaren, koopman, wonende te Woudsend. Sinds zondag den 13e December 1857, te Lemsterland, echtgenoot van Popkjen Jetzes ReyengaOverleden, maandag den 10e Julij 1882, des na middags ten drie ure in het Huis Wijk 2, nummer 315, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 48 jaren, 9 maanden en 11 dagen.


Jongsma, Geeske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Junij 1880, ƒ 1.00.

Geeske Jongsma. In leven tweeling zusje van Hendrik Jongsma. Dochter van Age Jongsma, varensgezel/sjouwerman en van zijne huisvrouw, Popkjen Reyenga, zonder beroep, beiden wonende te Lemmer.
Geboren, dinsdag den 20e April 1880, des voor middags ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 2e Junij 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 12 dagen.


Jongsma, Gerritje Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 28e December 1886, ƒ 4.50 en ƒ 1.00 voor de baar.

Gerritje Alberts Jongsma. In leven zonder beroep, wonende te Follega. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep geen, wonende te Oudega. Dochter van Albert Uilkes Jongsma, oud negen en dertig jaren, arbeider, wonende te Koudum en van zijne echtgenoote, Antje Gerrits Prikkel, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, insgelijks te Koudum woonachtig. Geboren, zondag den 12e Junij 1836, des morgens ten zeven ure, te Koudum, in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Sinds zaterdag den 12e April 1862, te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, echtgenoote van Douwe Aukes van Randen. Overleden, dinsdag den 28e December 1886, des nachts ten half twaalf ure, te Follega, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 6 maanden en 16 dagen.


Jongsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 26e Junij 1886, ƒ 1.00.

Levenloos kind Jongsma. Dochter van Jeltje van der Zande, zonder beroep, huisvrouw van Bauke Jongsma, schipper, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren zaterdag den 26e Junij 1886, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.


Jongsma, Popkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 21e December 1881, ƒ 2.25.

Popkje Jongsma. Dochter van Popkje Reijinga, zonder beroep, huisvrouw van Age Jongsma, varensgezel, echtelieden beiden wonende te Lemmer zijnde deze wegens afwezigheid in persoon aangifte te doen. Geboren, dinsdag 8 januari 1878, des morgens ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Het kind is aangegeven door Jan de Vries, oud drie en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, dinsdag den 20e December 1881, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 11 maanden en 12 dagen.


Jonker, Jacob Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 15 november 1875, Armvoogdij, ƒ 4.50.

Jacob Jans Jonker. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Zoon van Jan Gerrits Jonker en van Janna Jacobs Zeldenrust. Geboren, zondag 15 mei 1842, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 1 augustus 1869, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 31 januari 1874, weduwnaar van Baukje Visser. Sinds zondag 23 mei 1875, te Lemsterland, echtgenoot van Aaltje de VriesOverleden, maandag 15 november 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 33 jaren, 5 maanden en 26 dagen.


Jonker, Jan Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 28 juni 1874, ƒ 4.50.

Jan Gerrits Jonker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Gerrit Jacobs Jonker en van Aigjen Koops Doeven. Geboren, zaterdag 14 augustus 1802, te Oldemarkt. Gedoopt, zondag 5 september 1802 in de Hervormde gemeente van Oldemarkt.
Sinds zondag 6 september 1829, te Lemsterland, echtgenoot van Janna Jacobs Zeldenrust. Overleden, zaterdag 27 juni 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 9 maanden en 22 dagen.


Jonker, Neeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 18 december 1875, ƒ 2.25.

Neeltje Jonker. Dochter van Jacob Jonker en van Baukje Visser. Geboren, zondag 6 november 1870, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 18 december 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 1 maand en 12 dagen.


Jonker, Janna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 2e dag der maand Mei 1874, ƒ 1.00. Armen voogdij.

Janna Jonker. Dochter van Jacob Jonker, oud een en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 1e dag der maand December 1873, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 1e dag der maand Mei 1874, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.