Dirk Laurens (Lourens) Landmeter

  • Begraven op het oudste deel van de Algemene oude begraafplaats te Lemmer.
    Regel 34 grafnummer 12, omstreeks maandag den 2e September 1861.

 

Dirk Laurens Landmeter. In leven Hoofdonderwijzer, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep onderwijzer der jeugd, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zeven en veertig jaren, van beroep onderwijzer, wonende te Lemmer.
Zoon van Lourens Douwes (Landmeter) en Grietje Jans (Blok).
Geboren maandag den 8e April 1805, te Haulerwijk, Ooststellingwerf.
Gedoopt, zondag den 19e Mei 1805 in de Hervormde gemeente Donkerbroek, Haule en Haulerwijk.
Sinds zondag den 24e Julij 1836 in de Grietenij  Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 9e April 1851, weduwnaar van Houkjen Tjallings Teitsma.
Sinds zondag den 4e Julij 1852 te Lemsterland, echtgenoot van Koopke Jans de Vries.
Overleden, donderdag den 29e Augustus 1861, des namiddags ten vijf ure, te Lemmer  
In den ouderdom van 56 jaren, 4 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 2-4-2023      

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
DIRK LAURENS LANDMETER
in leven
Hoofdonderwijzer te Lemmer
overleden
den 29 Augustus 1861,
in den ouderdom van
56 jaren.
en van
zijn echtgenoote
KOOSJE DE VRIES,
overleden
den 10 Juni 1898
in den ouderdom van
79 jaren.

6 Augustus 2013 Met dank aan de Heer Koop Bosscha van de Oudheidkamer Lemmer, voor het uitzoeken van de ontbrekende gegevens.