Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Taekema, Wiebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 18 oktober 1879, ƒ 1.00.

Wiebe Taekema. Zoon van Doekele Taekema (schipper) en van Baukje Molenaar. Geboren, maandag 15 september 1879, des morgens ten acht ure, te Echten, Lemsterland. Overleden, vrijdag 17 oktober 1879, des na middags ten zes ure, Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 2 dagen.


Taling, Jantje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 31 december 1879, ƒ 4.50.

Jantje Taling. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Jan Taling en van Klaaske Hendriks. Geboren, omstreeks 1809, te Oudehaske. Overleden, woensdag 31 december 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, _ maanden en _ dagen.


Talsma, Eelke Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 11, Grafnummer 17, op maandag den 7e Augustus 1882, ƒ 2.50.

Eelke Jacobus Talsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Rinze Annes Talsma, oud veertig jaren, bakker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Grietje Witterauw, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 7e Augustus 1868, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden op zijn verjaardag, maandag den 7e Augustus 1882, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 jaren.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 11 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1832 daarna 1846 verder 1866 - 1867 idem 1890.
Regel 11 de grafnummers 17 en 18 Aan Rinze A. Talsma 1862.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 17 in Zuidelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 46.86 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Teitsma, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 20 februari 1877, ƒ 4.50.

Aaltje Teitsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Andries Tjallings Teitsma (logementhouder) en van Anna Hendriks Fortuin. Geboren, dinsdag 21 april 1846, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 19 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 30 jaren, 9 maanden en 28 dagen.


Teitsma, Geeske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf (mogelijk) in Regel 21, Grafnummer 6, omstreeks woensdag den 12e November 1884, ƒ 1.25.

Geeske Teitsma. Dochter van Jan Teitsma, oud drie en dertig jaren, stalknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Eelkje van der Wal, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 24e Februari 1882, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 12e November 1884, des morgens ten half acht ure in het Huis Wijk drie, nummer 454, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 8 maanden en 16 dagen.

Opmerking

Regel 21 de grafnummers 6 en 7
Aan Jan Teitsma (Amsterdam)1920

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 6 in noordelijke richting op 4.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 26.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Teitsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, mogelijk in Regel 6, Grafnummer 24, op maandag 14 december 1874, ƒ 1.00.

Levenloos kind Teitsma. Zoon van Hendrik Teitsma en van Geeske HielkemaLevenloos geboren, zaterdag 12 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.


Teitsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 mei 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Teitsma. Dochter van Hendrik Teitsma, voerman en van zijne huisvrouw, Geeske Hielkema, zonder beroep, beiden wonende Lemmer, Lemsterland. Levenloos geboren, zondag 2 mei 1880, des voor middags ten tien ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Teitsma, Maaike Tjallings

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf (vermoedelijk) in Regel 12, Grafnummer 25, omstreeks woensdag den 18e Mei 1887, ƒ 2.50.

Maaike Tjallings Teitsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Tijdens tweede de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep boerin, wonende te Lemmer. Dochter van Tjalling Andries Teitsma en van Hendrika Durks. Geboren, maandag den 24e Junij 1811, in de Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 7e Julij 1811 in de Hervormde gemeente van de Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 5e December 1830, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 27e April 1844, weduwe van Jenne Jans Dijkstra. Sinds zondag den 4e Julij 1847 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds donderdag den 15e Maart 1883 te Eesterga, weduwe van Foppe Tiedes Oenema. Overleden, woensdag den 18e Mei 1887, des morgens ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren, 10 maanden en 24 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Het lijkt aannemelijk dat Mayke/Maaike het familiegraf van haar ouders heeft overgenomen.
Garantie is er niet.

Regel 12 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1833 daarna in 1847 en daarna in 1866 - 1868 daarna in 1890.

Regel 12 de grafnummers 25 en 26 Aan de erven van T. A. Teitsma 1829.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 25 in Zuidelijke richting op 1.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 49.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Terwisga van, Corneliske Lykeles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 1e Mei 1885, ƒ 4.50.

Corneliske Lykeles van Terwisga. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Tjalleberd aan de zogenaamde zestien roeden. Dochter van Liekle van Terwisga en van Mettje Hoogeveen. Geboren, zaterdag den 16e September 1797, te 't Meer, Benedenknijpe. Gedoopt, zondag den 8e October 1797 van het Hervormd Kerkgenootschap van de Knijpe. Sinds zondag den 23e December 1827 in de Grietenij, Aengwirden, echtgenoote en sinds dinsdag den 5e Junij 1832, weduwe van Zieger Pieters Cats (scheepstimmerbaas). Overleden, dinsdag den 28e April 1885, des na middags ten half twee ure in het Huis wijk drie, nummer 341, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 87 jaren, 7 maanden en 12 dagen.


Tiel, Hein

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 juli 1875, ƒ 4.50.

Hein Tiel. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Hein Tiel en van Hillegonda Horei. Geboren, _____, te Amsterdam. Overleden, vrijdag 9 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, _ maanden en _ dagen.


Tietsma, Trientje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 11 juli 1878, ƒ 1.00.

Trientje Tietsma. (OVL Trientje Teitsma) Dochter van Hendrik Tietsma (voerman) en van Geeske Hielkema.
Geboren, zaterdag 1 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 11 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 10 dagen dagen.


Tijsma, Lijsbert Sjoerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 12e November 1886, ƒ 4.50.

Lijsbert Sjoerds Tijsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud Zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Sjoerd Tijsses Tijsma, oud acht en twintig jaren, wonende in de huizinge gekwoterd met nummer vijf en dertig te Balk en van zijne huisvrouw, Evertje Jans Piersma, oud zeven en twintig jaren, werkvrouw, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 7e September 1826, des middernachts ten een uur in zoo even genoemde huizinge te Balk in de Grietenij Gaasterland. Sinds zondag den 29e Mei 1853, te Lemsterland, echtgenoot van Jurjen Aukes van der Veen. Overleden, vrijdag den 12e November 1886, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 2 maanden en 5 dagen.


Tjalma, Wybren Andries

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 26, Grafnummer 12, omstreeks dinsdag den 26e October 1886, ƒ 2.50. De baar ƒ 1.00 de baar ƒ0.50

Wybren Andries Tjalma. In leven aannemer van werken, wonende te Oosterzee. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Zoon van Andries Libbes Tjalma, oud twee en dertig jaren, boer, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Jaltje Gerrits Dijkman, oud vijf en dertig jaren, boerin. Geboren, donderdag den 30e April 1835, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 13e Mei 1860, te Lemsterland, echtgenoot van Geertje Hoekstra. Overleden, dinsdag den 26e October 1886, te Oosterzee, Lemsterland. In den ouderdom van 51 jaren, 5 maanden en 26 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

Hier rust
WIEBREN ANDRIES
TJALMA
Echtgenoot van
GEERTJE AGES
HOEKSTRA
geboren
te Lemmer
30 April 1835
overleden
te Oosterzee
26 October 1886

------------------------------------

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 26 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad. Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1837 – 1838 daarna in 1854 – 1855 daarna in 1881 – 1882 en daarna in 1901.

Regel 26 de grafnummers 11 en 12 Aan Age Wiebrens Tjalma 1886.

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 12 in noordelijke richting op 9.25 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 27 cm breed, 7.2 cm dik en 99 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Troelstra, Gelske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 december 1877, ƒ 4.50.

Gelske Troelstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Jentje Jelles Troelstra, oud drie en veertig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Lipkje Keimpes van Keimpema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag 2 januari 1861, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 17 december 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, 11 maanden en 15 dagen.


Troelstra, Jikke Jelles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 15e December 1885, ƒ 4.50.

Jikke Jelles Troelstra. In leven schippersche, later zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jelle Jentjes Troelstra en van Martjen Pieters. Geboren, zondag 11 augustus 1805, in de Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag den 25e Augustus 1805 in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds zondag den 10e Februari 1828 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 20e Augustus 1853, weduwe van Jacob Geerts Vegter. Overleden, dinsdag den 15e December 1885, des avonds ten tien ure in het Huis Wijk twee, nummer 260, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 4 maanden en 4 dagen.


Tuil, Willem

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 15e September 1880, ƒ 2.00.

Willem Tuil. In leven wonende te Wildervank. Zoon van Hendrik Tuil, schipper en van Gesina Catharina Venema. Geboren, 1879, te Delft. Overleden, woensdag den 15e September 1880, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en ? dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.