Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Zande van der, Trijntje Andries

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 4 februari 1876, ƒ 4.50.

Trijntje Andries van der Zande. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____. Dochter van Andries Lammerts van der Zande en van Gretske Jans. Geboren, maandag 27 oktober 1788, te Oosterzee, Lemsterland. Gedoopt, zondag 9 november 1788, Herv. gem. Oosterzee en Echten. Sinds _____, te _____, echtgenoote en sinds woensdag 26 september 1827, weduwe van Romke Siemens KoopmansOverleden, vrijdag 4 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 87 jaren, 3 maanden en 8 dagen.


Zandstra, Geert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 11 januari 1876, Armvoogdij, ƒ 2.25.

Geert Zandstra. Zoon van Wiebren Zandstra (arbeider) en van Elske Leeuwkes Bootsma. Geboren, dinsdag 19 juli 1864, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 10 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 jaren, 5 maanden en 22 dagen.


Zandstra, Hinke Feyes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 16e mei 1882, ƒ 4.50.

Hinke Feyes Zandstra. Ongehuwde dochter van Feye Hendriks Zandstra, oud drie en veertig jaren, timmerman en van zijne huisvrouw, Hyke Johannes, oud drie en dertig jaren. Geboren, donderdag den 19e September 1816, des voor de middags ten drie ure, te Joure. Overleden, maandag den 15e Mei 1882, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 65 jaren, 7 maanden en 26 dagen.


Zandstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 15 oktober 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Zandstra. Dochter van Wybren Zandstra en van Lammigje VisserLevenloos geboren, woensdag 15 oktober 1879, des voor middags ten negen ure, Ouders wonende te Lemmer.


Zandstra, Roelof

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 21e December 1886, ƒ 2.25.

Roelof Zandstra. Zoon van Leeuwke Zandstra en van Loltje Bansberg. Geboren, _____, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 21e December 1886, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, ? Maanden en ? Dagen.


Zandstra, Wiebren

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 11e Maart 1885, ƒ 1.00.

Wiebren Zandstra. Zoon van Leeuwke Baukes Zandstra, oud zes en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Lolkje Bansberg, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 19e Maart 1884, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 11e Maart 1885, des morgens ten vijf ure in het Huis Wijk vier, nummer 457, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 23 dagen.


Zandstra, Wybren

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Mei 1880, ƒ 1.00.

Wybren Zandstra. Zoon van Leeuwke Zandstra, oud een en twintig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Loltje Bansberg, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 2e November 1879, des avonds ten zeven ure, te Lemmer Lemsterland. Overleden, vrijdag den 14e Mei 1880, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 12 dagen.


Zee van de, Gielke Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 31 maart 1877, ƒ 4.50.

Gielke Harmens van de Zee. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep zonder, wonende te Gorredijk. Dochter van Harmen Rijkles van der Zee en van Wimke Cornelis van der Zee. Geboren, zondag 26 juni 1796, te Gorredijk. Gedoopt, zondag 17 juli 1796 in de Hervormde gemeente Gorredijk. Sinds zaterdag 12 maart 1814, te Opsterland, echtgenoote en sinds vrijdag 30 september 1859, (te Rotterdam), weduwe van Gerrit Jacobs van de ZeeOverleden, vrijdag 30 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 9 maanden en 4 dagen.


Zee van der, Jacob Gerrets

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 14e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Jacob Gerrets van der Zee. In leven rustend schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep schipper, wonende te Gorredijk. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud vijf en vijftig jaren, van beroep schipper, wonende te Sint Philipsland. Zoon van Gjilkje Harmens van der Zee, huisvrouw en van Gerrit Jacobs van der Zee, wonende aan den Gordijk in Friesland en logerend aan boord van gezegd schip. Geboren, maandag den 9e Julij 1821, des voor middags ten acht ure in een schip genaamd de Drie Gebroeders liggende in de Maze, te Rotterdam. Sinds vrijdag den 16e Januari 1852, te Sint Philipsland, echtgenoot en sinds woensdag 20 januari 1875, weduwnaar van Pieternella Cornelia de Ruijter, tijdens huwelijk oud negen tien jaren. Sinds woensdag den 7e Maart 1877, te Lemsterland, echtgenoot van Popkjen Foppes HoeksmaOverleden, vrijdag den 13e Januarij 1882,des avonds ten half negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 6 maanden en 4 dagen.


Zee van der, Jacob Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 19e Julij 1888, ƒ 1.00.

Jacob Hendrik van der Zee. Zoon van Huibrecht van der Zee, oud dertig jaren, schipper, wonende te Sint Philipsland en van zijne huisvrouw, Catharina Geelhoed, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 20e Junij 1888, des nachts ten half twaalf ure, 8in het Huis Wijk A, nommer een en negentig, te Sint Philipsland. Overleden, donderdag den 19e Julij 1888, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 29 dagen.


Zee van der, Nanke Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 27e April 1882, ƒ 4.50.

Nanke Harmens van der Zee. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Oosterzee_. Dochter van Harmen Folkerts van der Zee en van Rensche Blessinga. Geboren, dinsdag den 11e October 1808, te Oosterzee, Lemsterland. Sinds vrijdag den 20e Augustus 1858, te Lemsterland, echtgenoote van Broer Roelofs Voetberg (rentenier). Overleden, donderdag den 27e April 1882, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 6 maanden en 16 dagen.


Zee van der, Oukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 november 1877, ƒ 1.00.

Oukje van der Zee. In leven wonende te Gorredijk. Dochter van Haring Sieses van der Zee, oud drie en dertig jaren, schipper, wonende te Opsterland en van zijne echtgenoote, Elisabeth Hendriks Groenier, zonder beroep, wonende mede te Opsterland. Geboren, woensdag 19 september 1877, des nachts ten een ure in een schip liggende in de haven, te Muiden. Overleden, vrijdag 9 november 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.


Zeeman, Adrianus Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel 33, Grafnummer 3, omstreeks donderdag den 20e September 1888, ƒ 0.50.

Adreanus Hendrik Zeeman. Tweelingbroer van Dirk Pieter Zeeman. Zoon van Paulus Durks Zeeman, oud een en veertig jaren, onderwijzer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje Cornelis Bakker, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 13e September 1888, des morgens ten half vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 20e September 1888, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 33 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1841 - 1842 daarna in 1860 - 1861 daarna 1884 daarna 1899 daarna 1902 - 1903.

Regel 33 de grafnummers 3 en 4 Aan de Weduwe C. P. Bakker - Visfer 1834

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in noordelijke richting op 2.58 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 69.6 cm breed, 10.4 cm dik en 151 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 53.92 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
onze geliefde ouders
AALTJE C. BAKKER,
geb. te Lemmer 27 Nov. 1847,
overl. 28 Maart 1898
en
PAULUS D. ZEEMAN
onderwijzer te Lemmer
geb. te Dragten 15 Nov. 1846,
Overl. 8 Aug. 1909.


Zeeman, Dirk Paul

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Mogelijk in Regel 33, Grafnummer 4, op maandag 16 april 1877, ƒ 0.50.

Dirk Paul Zeeman. Zoon van Paulus Durks Zeeman (hulponderwijzer) en van Aaltje Cornelis Bakker. Geboren, donderdag 29 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 15 april 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 dagen.


Zeeman, Trijntje Tjeerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 23e September 1885, ƒ 4.50.

Trijntje Tjeerds Zeeman. In leven zonder beroep, wonende te Avenhorn. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van bedrijf zonder, wonende te Workum. Dochter van Tjeerd Alberts Zeeman en van Martjen Abrahams Zeemans. Geboren omstreeks 1808, te Workum. Sinds zondag den 24e Februarij1833, te Workum, echtgenoote en sinds dinsdag den 9e April 1878, weduwe van Johannes Ynses Belkum. Overleden, woensdag den 23e September 1885, des nachts ten twee ure aan boord van een schip, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, _ maanden en _ dagen.


Zeilstra, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e dag der maand April 1874,ƒ 4.50 + de baar voor Rense Visser , ƒ 0.50.

Hendrik Zeilstra. In leven stoombootknecht, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Leiden. Zoon van Liekele Boukes Zeilstra, oud acht en dertig jaren, schipper, wonende te Leiden en van zijne huisvrouw, Yda Hendriks de Haan. Geboren, zaterdag den 6e dag der maand September 1834, des avonds ten negen ure, te Zwartsluis. Sinds zondag den 9e dag der maand November 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje van der MeulenOverleden, vrijdag den 17e dag der maand April 1874, des voor middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 39 jaren, 7 maanden en 11 dagen.


Zeilstra, Hendrik Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 21e November 1887, ƒ 4.50.

Hendrik Jans Zeilstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep bakkersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Tjeerds (Zijlstra) en van Hendrikje Gerbens (Gorter). Geboren, vrijdag den 23e Maart 1810, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 8 april 1810 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 15 juli 1838 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag den 20e September 1859, weduwnaar van Uilkjen Kerstes Hoogland. Overleden, maandag den 21e November 1887, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, 7 maanden en 29 dagen.


Zeilstra, Lamkje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 12 april 1875, ƒ 4.50.

Lamkje Jans Zeilstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Tjeerds Zeilstra en van Hendrikje Gerbens Gerbens. Geboren, zondag 12 augustus 1798, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 30 september 1798 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 12 mei 1833, te Lemsterland, echtgenoote van Fredrik Johannes GerberOverleden, zondag 11 april 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 7 maanden en 30 dagen.


Zeilstra, Minze

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 augustus 1874, ƒ 1.00.

Minze Zeilstra. Zoon van Anne Zeilstra (visser) en van Wibbigje de Vries. Geboren, maandag 3 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 5 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 dagen.


Zeilstra, Pieter Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 13e October 1888, ƒ 4.50.

Pieter Annes Zeilstra. In leven schoenmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende in de Lemmer. Zoon van Anne Tjeerds Zeilstra en van Antje Pieters de Hengst. Geboren, dinsdag den 25e September 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 30e September 1804 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 28e October 1838 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Lutske Sytzes de Jong. Overleden, zaterdag den 13e October 1888, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 84 jaren en 18 dagen.


Zeldenrust, Janna Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 21 februari 1876, ƒ 4.50.

Janna Jacobs Zeldenrust. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacob Zeldenrust en van Jacobje Jans. Geboren, dinsdag 13 maart 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 1 april 1804, in de Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 6 september 1829, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 27 juni 1874, weduwe van Jan Gerrits JonkerOverleden, zondag 20 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 11 maanden en 7 dagen.


Zeldenthuis, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 3e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Janke Zeldenthuis. Dochter van Siemen Zeldenthuis, oud dertig jaren, kuiper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Akke Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 15e Augustus 1868, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 2e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 jaren, 11 maanden en 18 dagen.


Zijlstra, Elske Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 mei 1876, ƒ 2.25.

Elske Gerrits Zijlstra. In leven wonende te Echten. Dochter van Gerrit Baukes Zijlstra (arbeider) en van Aaltje Alberts de Hei (arbeidster). Geboren, maandag 23 november 1874, te Groningen. Overleden, maandag 1 mei 1876, te Tacozijl. In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.


Zondervan, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 3 juli 1875, ƒ 1.00.

Hendrik Zondervan. Zoon van Pieter Zondervan (schipper) en van Aaltje Pool. Geboren, vrijdag 28 mei 1875, te Bodegraven. Overleden, vrijdag 2 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 5 dagen.


Zuidema, Baukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag 1 februari 1888, ƒ 0.50 voor de baar van vrouw Zaadstra.

Baukje Zuidema. In leven winkeliersche, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Grouw. Dochter van Jentje Jogchums Zuidema, oud acht en twintig jaren, schipper, wonende te Grouw en van zijne huisvrouw, Wimke Martens Hoeneveld, oud negen en twintig jaren, zonder beroep. Geboren, dinsdag den 10e November 1835, des avonds ten half twaalf uren, te Grouw, Grietenij Idaarderadeel. Sinds zondag den 16e Junij 1861, te Doniawerstal, echtgenoote en sinds zaterdag den 5e Februarij 1876, te Lemmer, weduwe van Frans Zaadstra. Overleden, zaterdag den 28e Januarij 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 52 jaren, 2 maanden en 18 dagen.


Zuthem, Beerentjen Peters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 16e Februarij 1887, ƒ 4.50.

Beerentjen Peters (Zuthem). Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te in de Lemmer. Dochter van Peter Wolberts (Zuthem) en van Aaltje Evers. Geboren, dinsdag 10 oktober 1797, te Zwolle. Sinds zondag den 1e Junij 1823, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 7e Augustus 1849, weduwe van Jan Johannes Reyinga. Overleden, woensdag den 16e Februarij 1887, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren, 4 maanden en 6 dagen.


Zwerver, Gaeltje

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:  Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 4e Augustus 1881, ƒ 4.50.

Gaeltje Zwerver. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Melle Gaeles Zwerver, oud vier en twintig jaren, visscher, wonende te Woudsend en van zijne huisvrouw, Antje Johannes Zandstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 13e Julij 1849, des voor middags ten elf ure, te Woudsend, Wijmbritseradeel. Sinds zondag den 10e Junij 1877, te Lemsterland, echtgenoote van Ale Koster (varensgezel).
Overleden, woensdag den 3e Augustus 1881, des avonds ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 32 jaren en 21 dagen.


Zwittink, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 maart 1879, ƒ 1.00.

Hendrik Zwittink. In leven wonende te Ureterp. Zoon van Luitzen Zwittink (schipper) en van Antje Hazewindus, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Ureterp. Geboren, zaterdag 25 januari 1879, des voor middags ten half twee ure in een schip liggende in de Nieuwe haven, te Dordrecht. Overleden, vrijdag 14 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.