Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Zande van der, Trijntje Andries

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 4 februari 1876, ƒ 4.50.

Trijntje Andries van der Zande. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep _____, wonende te _____.
Dochter van Andries Lammerts van der Zande en van Gretske Jans.
Geboren, maandag 27 oktober 1788, te Oosterzee, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 9 november 1788, Herv. gem. Oosterzee en Echten.
Sinds _____, te _____, echtgenoote en sinds woensdag 26 september 1827, weduwe van Romke Siemens Koopmans.
Overleden, vrijdag 4 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 87 jaren, 3 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Zandstra, Geert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 11 januari 1876, Armvoogdij, ƒ 2.25.

Geert Zandstra. Zoon van Wiebren Zandstra (arbeider) en van Elske Leeuwkes Bootsma.
Geboren, dinsdag 19 juli 1864, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 10 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 jaren, 5 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Zandstra, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 15 oktober 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind Zandstra. Dochter van Wybren Zandstra en van Lammigje Visser.
Levenloos geboren, woensdag 15 oktober 1879, des voor middags ten negen ure, Oudewrs wonende te Lemmer.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Zandstra, Wybren

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Mei 1880, ƒ 1.00.

Wybren Zandstra. Zoon van Leeuwke Zandstra, oud een en twintig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Loltje Bansberg, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zondag den 2e November 1879, des avonds ten zeven ure, te Lemmer Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 14e Mei 1880, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer Lemsterland.
In den ouderdom van 6 maanden en 12 dagen.

Bijgewerkt op 11-3-2023


Zee van de, Gielke Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 31 maart 1877, ƒ 4.50.

Gielke Harmens van de Zee. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeventien jaren, van beroep zonder, wonende te Gorredijk.
Dochter van Harmen Rijkles van der Zee en van Wimke Cornelis van der Zee.
Geboren, zondag 26 juni 1796, te Gorredijk.
Gedoopt, zondag 17 juli 1796 in de Hervormde gemeente Gorredijk.
Sinds zaterdag 12 maart 1814, te Opsterland, echtgenoote en sinds vrijdag 30 september 1859, (te Rotterdam), weduwe van Gerrit Jacobs van de Zee.
Overleden, vrijdag 30 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 80 jaren, 9 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Zee van der, Oukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 9 november 1877, ƒ 1.00.

Oukje van der Zee. In leven wonende te Gorredijk.
Dochter van Haring Sieses van der Zee, oud drie en dertig jaren, schipper, wonende te Opsterland en van zijne echtgenoote, Elisabeth Hendriks Groenier, zonder beroep, wonende mede te Opsterland.
Geboren, woensdag 19 september 1877, des nachts ten een ure in een schip liggende in de haven, te Muiden.
Overleden, vrijdag 9 november 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Zeeman, Dirk Paul

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Mogelijk in Regel 33, Grafnummer 4, op maandag 16 april 1877, ƒ 0.50.

Dirk Paul Zeeman. Zoon van Paulus Durks Zeeman (hulponderwijzer) en van Aaltje Cornelis Bakker.
Geboren, donderdag 29 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 15 april 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 17 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Zeilstra, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 20e dag der maand April 1874,ƒ 4.50 + de baar voor Rense Visser , ƒ 0.50.

Hendrik Zeilstra. In leven stoombootknecht, wonende te Lemmer
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Leiden.
Zoon van Liekele Boukes Zeilstra, oud acht en dertig jaren, schipper, wonende te Leiden en van zijne huisvrouw, Yda Hendriks de Haan.
Geboren, zaterdag den 6e dag der maand September 1834, des avonds ten negen ure, te Zwartsluis.
Sinds zondag den 9e dag der maand November 1862, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje van der Meulen.
Overleden, vrijdag den 17e dag der maand April 1874, des voor middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 39 jaren, 7 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 


Zeilstra, Lamkje Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 12 april 1875, ƒ 4.50.

Lamkje Jans Zeilstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jan Tjeerds Zeilstra en van Hendrikje Gerbens Gerbens.
Geboren, zondag 12 augustus 1798, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 30 september 1798 in de Hervormde gemeente van Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 12 mei 1833, te Lemsterland, echtgenoote van Fredrik Johannes Gerber.
Overleden, zondag 11 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 76 jaren, 7 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Zeilstra, Minze

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 6 augustus 1874, ƒ 1.00.

Minze Zeilstra. Zoon van Anne Zeilstra (visser) en van Wibbigje de Vries.
Geboren, maandag 3 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 5 augustus 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Zeldenrust, Janna Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 21 februari 1876, ƒ 4.50.

Janna Jacobs Zeldenrust. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacob Zeldenrust en van Jacobje Jans.
Geboren, dinsdag 13 maart 1804, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 1 april 1804, in de Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 6 september 1829, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zaterdag 27 juni 1874, weduwe van Jan Gerrits Jonker.
Overleden, zondag 20 februari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 71 jaren, 11 maanden en 7 dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Zeldenthuis, Janke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 3e Augustus 1880, ƒ 2.25.

Janke Zeldenthuis. Dochter van Siemen Zeldenthuis, oud dertig jaren, kuiper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Akke Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 15e Augustus 1868, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 2e Augustus 1880, des middags ten twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 jaren, 11 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 23-3-2023


Zijlstra, Elske Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 2 mei 1876, ƒ 2.25.

Elske Gerrits Zijlstra. In leven wonende te Echten. Dochter van Gerrit Baukes Zijlstra (arbeider) en van Aaltje Alberts de Hei (arbeidster).
Geboren, maandag 23 november 1874, te Groningen.
Overleden, maandag 1 mei 1876, te Tacozijl onder zondel.
In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Zondervan, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 3 juli 1875, ƒ 1.00.

Hendrik Zondervan. Zoon van Pieter Zondervan (schipper) en van Aaltje Pool.
Geboren, vrijdag 28 mei 1875, te Bodegraven.
Overleden, vrijdag 2 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maand en 5 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Zwittink, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 maart 1879, ƒ 1.00.

Hendrik Zwittink. In leven wonende te Ureterp. Zoon van Luitzen Zwittink (schipper) en van Antje Hazewindus, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Ureterp.
Geboren, zaterdag 25 januari 1879, des voor middags ten half twee ure in een schip liggende in de Nieuwe haven, te Dordrecht.
Overleden, vrijdag 14 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland
In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 19-2-2023