LE 39

Door: Dirk Huizinga

Bouwer: Eeltje Holtrop van der Zee, 1898
Opdrachtgever: Pieter Poepjes
Functie: Zuiderzeevisserij (LE 39) en koopschuit (jager) om de gevangen vis snel naar de haven te brengen.
Afmetingen: Lengte 11.70 meter. Breedte: 4.05 meter

Geschiedenis:

Pieter Poepjes gebruikte de houten visaak LE 39 die hem in 1898 f. 1800.- had gekost, totdat de Zuiderzee in 1932 wordt afgesloten. Na de afsluiting werd de aak verkocht aan Dirk Bos in Harlingen, voor f. 500.- In Harlingen werd met de aak op het wad gevist onder visserijnummer HA 42. In de oorlog werd het voorschip beschadigd door een vliegtuigbom.

Na de oorlog kwam de aak in het blik, het doodskleed, en werd ze verkocht aan een handelaar. Vier Delftse studenten kochten haar in 1949 voor f. 875.-. Twee jaren later nam Tj. Sluese de aak over voor f. 600.- en werd Muiden de thuishaven. Het schip was die tijd in slechte conditie. Er was nauwelijks meer veilig mee te varen. Bij slecht weer wist de schipper in 1953 nog net de thuishaven te bereiken en besloot hij het schip voor bergingsloon van f. 400.- achter te laten bij botterbouwer Janus Kok. Die zorgde ervoor dat de aak bleef drijven, waarna het schip in de verhuur ging.

Als na een paar jaar varen niet meer verantwoord werd, kwam de aak op de wal te staan, waarna de conditie van het schip snel achteruit ging. In 1963 besloot de dan gepensioneerde Janus Kok de aak niet verloren te laten gaan. Hij werkte zeven jaren aan de aak om dit bijzondere schip van Eeltsjebaas te restaureren. In 1970 werd de prachtig opgeknapte aak gekocht door bouwondernemer Gerrit Verwelius en die gaf de aak de naam Zevija (zeilen, vissen, jagen). (Bron: Huitema, 1982, p. 237,238) Recentelijk wordt de naam Zevija overigens uitgelegd als afkorting van ‘zeevisjager’, een visjager voor de Zuiderzee, wat immers de functie was van de aak.

Overigens moest Kok de aak van de opdrachtgever wel voorzien van enige niet originele onderdelen. Opvallend aan de buitenkant is bijvoorbeeld de deklijn in het boeisel van het voorschip, wat bij Lemsteraken nooit voorkwam. Die deklijn is een typisch kenmerk van de Vollenhovense bol en ook Wieringeraken zijn er soms van voorzien.

De Zevija in 1972 tijdens de Harlingen – Terschellingrace.

De Lemsteraak was twee jaren eerder door scheepsbouwer Janus Kok uit Huizen verkocht aan Gerrit Verwelius. Janus Kok had het fraai gelijnde schip in 1963 gered van de ondergang en van het wrakkige werkschip een luxueus zeiljacht met roef gemaakt. Opmerkelijk is dat bij dit houten schip de mast geplaatst is op het kajuitdak. Alleen op stalen jachten werd de constructie toegepast. Bij houten schepen stond de mast in een mastkoker die onderdeel was van het ‘zeilwerk’, een zwaar eikenhouten frame van dekbalken, krommers en leggers. De mast had daarbij weinig verstaging nodig. Bij de Zevija worden naast de zijwanten ook bakstagen gebruikt om de mast te steunen.

Leeuwarden 1970. Informatie van H. van Slooten (Bron: SSRP)

Constructietekening van de visaak LE 39, de Zevija, afmetingen 11,7m. x 4.05 m. Gebouwd in 1898 bij Eeltje Holtrop van der Zee te Joure voor Pieter Poepjes uit de Lemmer. (Tekening uit: Schutten, 2004, p. 423)

De familie Verwelius voer veertig jaren met deze aak en liet het schip goed onderhouden. Er kan echter een moment komen dat de eigenaar afstand wil doen van zijn jacht, hoe fraai dat ook is. Een schip als de Zevija was echter niet eenvoudig te verkopen. Verwelius besloot de bijzondere aak in 2007 daarom te schenken aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De Zevija was en is immers de enig overgebleven houten visaak die voor een Lemster visser is gebouwd en bovendien een bijzonder fraai gelijnd exemplaar van de beroemde Eeltsjebaes uit Joure. Als voorwaarde stelde Verwelius, dat het museum de aak in goede staat moest houden en moest tentoonstellen.

Na enkele jaren bleek de aak echter aan groot onderhoud toe te zijn, waar het museum geen geld voor gereserveerd had. De Zevija kwam daardoor wat in verval. Dat was echter niet overeenkomstig de afspraak met Verwelius. Die liet het museum in 2013 via de rechter verplichten om de aak in goede staat te houden, zoals overeengekomen was bij de schenking. Het museum stelde voor de aak terug te geven aan de schenker, maar dat voorstel werd door Verwelius afgewezen. Er zat voor het Zuiderzeemuseum niets anders op dan de Zevija te laten opknappen. Dat groot onderhoud werd uitgevoerd door Ivor van Klink op zijn werfje in Makkum. In 2015 mocht de Zevija weer gezien worden en Ivor werd werfbaas op de klassieke scheepswerf De Hoop in Workum, waar hij Harold de Lange opvolgde, die brandweerman in Leeuwarden werd.

Makkum, 2014. Bij de opknapbeurt van de Zevija heeft Ivor van Klink onder meer het berghout vernieuwd. (Foto: SdZ)

Workum, 2019. De Zevija in de Blazerhaven tegenover de scheepswerf van Ivor van Klink.

Het oorspronkelijke werkschip LE 39 is door Janus Kok in 1970 omgetoverd tot een fraai zeiljacht. De vorm van de romp van Eeltsjebaes uit 1898 is uiteraard gehandhaafd. Opvallend is de fraaie, geveegde belijning van de romp.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.