Bijnamen, die de Lemsters kregen T

Terpstra, Pieter. Havank. In december 1964 werd Menuet te Middernacht uitgebracht, waarvan het manuscript was voltooid door de journalist Pieter Terpstra, aan wie Havank het verhaal had vertelt. Terpstra voltooide daarna nog twee in Havanks nalatenschap gevonden incomplete manuscripten: De Erven Mateor en Mysterie op Mallorca, die in 1965 resp. 1966 verschenen. Hierna vervolgde hij de reeks onder de naam Havank + Terpstra met nog 21 andere romans, waarvan de laatste in 1985 uitkwam.

Terpstra, Pieter. Poerie. Werd door kameraden op de middelbare school wel Pierré genoemd wat in Lemmer niet goed verstaan werd.

Thijseling, Douwe Berend. Manke Douwe

Thijsseling Douwe. Elvis. Trad soms spontaan op, kon mooi zingen.

Thijsseling, Douwe. Dessa. Zei 'dêrsa' als hij iemand had neergeslagen.

Thijsseling, Jacob. De Bels. Voorvader had in 1834 in België gevochten, dit dachten we tot zover. Maar kleinzoon Jaap Wijnand kwam met onderstaande vondst, het was Koblenz. Deze Hendrik was een oudoom van Jacob Thijsseling (de Bels) Soldaten leger Napoleon: Tijsseling, Hendrik Berends dagloner, geb. Stavoren 19.02.1784, wonende te Wyckel, zoon van Berend Hendriks, overleden en Neeltje Arjens lichting 1812  mairie Balk plaatsvervanger voor Hendrik Harmens Lippens (1792) te Bakhuizen; 72 regt., 1e bat., 2e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 15.07.1812 uit Koblenz.

Foto van Jacob Wijnand, de 2e zoon van Johannes Wijnand (Joffert) en Antje Thijsseling. Het is zijn pake, Jacob Thijsseling.

Thijsseling, Bouke. Pikpet. Bleef de pet dragen die in een ton pek was gewaaid.

Thijsseling, Douwe. Douwe Mûs. Vaste bijnaam van Douwe.

Tjalling, Jenne. Hoempa

Tuin van de, Johannes. Kluitjesman.

Tuinier, Fokke. Het nare Dier

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.