Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Aarzen, Heerke Pieters

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 14e December 1880, ƒ 4.50.

Heerke Pieters Aarzen. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep werkman, wonende te Lemmer.
Zoon van Pieter Heerkes Aarzen, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Weidum en van zijne wettige huisvrouw, Fopkjen Annes Weyma, oud vijf en dertig jaren.
Geboren, vrijdag den 29e Augustus 1823, te Weidum.
Sinds zondag den 9e Mei 1852, te Lemsterland, echtgenoot van Berendtje Sjoerdts Peereboom.
Overleden, maandag den 13e December 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 57 jaren, 3 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 31-3-2023


Adema, Anna Elisabeth

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 8 maart 1876, ƒ 4.50.

Anna Elisabeth Adema. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Ybeles Adema en van Fokje Wybrens Offringa. Geboren, zaterdag 6 februari 1836, te Nijehaske.
Sinds zondag 4 december 1859, te Lemsterland, echtgenote van Douwe Gnodde (kofschipper).
Overleden, woensdag 8 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 40 jaren, 1 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023


Adema, Jan Ybeles

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 23 maart 1876, ƒ 4.50.

Jan Ybeles Adema. In leven rentenier wonende te Lemmer. (Geboorteakte nog niet openbaar

100 jaar voor geboorteakten)
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep sociëteit bediende, wonende te Grietenij Engwierden, doch onlangs te Grietenij Nieuwehaske. Zoon van Ybele Adema en Janke Jans Faber.
Geboren, dinsdag 18 augustus 1807, te Heerenveen.
Gedoopt, zondag 23 augustus 1807, in het hervormd kerkgenootschap van Heerenveen.
Sinds zondag 20 februari 1831, te Schoterland, echtgenoot en sinds maandag 22 december 1873, weduwnaar van Fokjen Wiebes Offringa.
Overleden, dinsdag 21 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 68 jaren, 7 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023


Ages, Jelte

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 juni 1878, ƒ 1.00.

Jelte Ages. Zoon van Age Tjeerd Ages (besteller) en Wilhelmina Lacrooy.

Geboren, zondag 5 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 1 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 27 dagen.

Bijgewerkt op 5-2-2023


Ages, Pallina

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e December 1880, ƒ 2.25.

Pallina Ages. Dochter van Tjeerd Ages, van beroep stuurman en van zijne huisvrouw, Berendina Lacrooy, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer.
Geboren, woensdag den 27e Augustus 1879, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag den 4e December 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 3 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 30-3-2023


Alderdissen, Cornelia Maria Elisabeth

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 12, op zaterdag 20 mei 1876, ƒ 2.50.

Cornelia Maria Elisabeth Alderdissen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.

Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Amsterdam.
Dochter van Hendrik Alderdissen en Maria Henderika Pijffers.
Geboren, vrijdag 30 september 1814, te Amsterdam.
Sinds zaterdag 16 april 1836, te Velsen, echtgenoot van Lodewijk Hermanus Geveke (zadelmaker).
Overleden, donderdag 18 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 61 jaren, 7 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Atsma, Maijke

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 19e April 1881, ƒ4.50.

Maijke Atsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Hielke Harmens Atsma, oud negen en dertig jaren, scheepstimmerman, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Getje Durks Faber.
Geboren, zaterdag den 22e April 1820, des morgens om tien ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 21e Januarij 1849, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 11e April 1865, weduwe van Harmen Oebeles Dijkstra.
Overleden, zondag den 17e April 1881, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 60 jaren, 11 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 12-4-2023