Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Aarzen, Heerke Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 14e December 1880, ƒ 4.50.

Heerke Pieters Aarzen. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep werkman, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Heerkes Aarzen, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Weidum en van zijne wettige huisvrouw, Fopkjen Annes Weyma, oud vijf en dertig jaren. Geboren, vrijdag den 29e Augustus 1823, te Weidum. Sinds zondag den 9e Mei 1852, te Lemsterland, echtgenoot van Berendtje Sjoerdts PeereboomOverleden, maandag den 13e December 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 3 maanden en 15 dagen.


Adema, Aaltje Philippus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e November 1885, ƒ 4.50.

Aaltje Philippus Adema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep nayster, wonende bij haar ouders in de Lemmer. Dochter van Philippus Goikes Adema en van Aukjen Cornelis. Geboren, zaterdag den 19e October 1793, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 20e October 1793 in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds donderdag den 12e Augustus 1813, te Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 1e Augustus 1879, weduwe van Claas Ages de Oude (Klaas de Oude). Overleden, maandag den 2e November 1885, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk vier, nummer 595, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 92 jaren en 14 dagen.


Adema, Anna Elisabeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 8 maart 1876, ƒ 4.50.

Anna Elisabeth Adema. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Ybeles Adema en van Fokje Wybrens Offringa. Geboren, zaterdag 6 februari 1836, te Nijehaske. Sinds zondag 4 december 1859, te Lemsterland, echtgenote van Douwe Gnodde (kofschipper).
Overleden, woensdag 8 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 40 jaren, 1 maanden en 2 dagen.


Adema, Jan Ybeles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 23 maart 1876, ƒ 4.50.

Jan Ybeles Adema. In leven rentenier wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep sociëteit bediende, wonende te Grietenij Engwierden, doch onlangs te Grietenij Nieuwehaske. Zoon van Ybele Adema en Janke Jans Faber. Geboren, dinsdag 18 augustus 1807, te Heerenveen.
Gedoopt, zondag 23 augustus 1807, in het hervormd kerkgenootschap van Heerenveen. Sinds zondag 20 februari 1831, te Schoterland, echtgenoot en sinds maandag 22 december 1873, weduwnaar van Fokjen Wiebes OffringaOverleden, dinsdag 21 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 68 jaren, 7 maanden en 3 dagen.


Ages, Aafje Hendriks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks September 1888, ƒ 2.50.

Aafje Hendriks Ages. In leven zonder beroep, wonende te Blokzijl. Dochter van Hendrik Tjeerds (Ages) en van Trijntje Gurbes (Koopmans). Geboren, maandag den 15e October 1810, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 28e October 1810 in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Overleden, woensdag den 29e Augustus 1888, des na middags te een ure in het Huis staande in de Brouwerstraat, Wijk drie, te Blokzijl. In den ouderdom van 77 jaren, 10 maanden en 14 dagen.


Ages, Jan Adriaan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 20e November 1886, ƒ 2.25.

Jan Adriaan Ages. In leven, wonende te Balk. Zoon van Tjeerd Ages, oud vier en veertig jaren, stuurman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Berendina Lacrooy, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 9e November 1883, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 20e November 1886, des morgens ten drie ure, te Balk, Gaasterland. In den ouderdom van 3 jaren en 11 dagen.


Ages, Jelte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 juni 1878, ƒ 1.00.

Jelte Ages. Zoon van Age Tjeerd Ages (besteller) en Wilhelmina LacrooyGeboren, zondag 5 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 1 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 dagen.


Ages, Meino Ages

 • Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 14, Grafnummer 16, omstreeks dinsdag den 1e Mei 1888, ƒ 2.50.

Meino Ages Ages. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud _____ jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Age Tjeerds Ages en van Jeltje Jeltes Brouwer.
Geboren, woensdag den 31e Julij 1811, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 11e Augustus 1811 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 5e Mei 1833, te Lemsterland, echtgenoot en sinds donderdag den 28e Januari 1864, weduwe van Feite Poppes Bakker. Overleden, zaterdag den 28e April 1888, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 8 maanden en 28 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903

Regel 14 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1834 daarna in 1848 daarna 1867 – 1869 daarna in de jaren 1890 – 1891 – 1892.

Regel 14 de grafnummers 15 en 16 Aan Feite P. Bakker 1853.

Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 16 in Zuidelijke richting op 8.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 53.92 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Ages, Pallina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e December 1880, ƒ 2.25.

Pallina Ages. Dochter van Tjeerd Ages, van beroep stuurman en van zijne huisvrouw, Berendina Lacrooy, zonder beroep, echtelieden, wonende te Lemmer. Geboren, woensdag den 27e Augustus 1879, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 4e December 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 3 maanden en 8 dagen.


Ages, Tijmen Hendriks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, eigen graf in Regel ?, Grafnummer ?, omstreeks maandag den 8e Februarij 1886, ƒ 2.50.

Tijmen Hendriks Ages. In leven winkelier, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Hendrik Tjeerds Ages en van Trijntje Gurbes Koopmans. Geboren, dinsdag den 28e April 1807, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 7e Februarij 1886, des na middags ten drie ure, in het Huis, Wijk twee, nummer 295, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 9 maanden en 9 dagen.


Alderdissen, Cornelia Maria Elisabeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 12, op zaterdag 20 mei 1876, ƒ 2.50.

Cornelia Maria Elisabeth Alderdissen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Amsterdam. Dochter van Hendrik Alderdissen en Maria Henderika PijffersGeboren, vrijdag 30 september 1814, te Amsterdam. Sinds zaterdag 16 april 1836, te Velsen, echtgenoot van Lodewijk Hermanus Geveke (zadelmaker). Overleden, donderdag 18 mei 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 7 maanden en 18 dagen.


Andringa van, Mettje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 6, Grafnummer 18, omstreeks maandag den 17 October 1887, ƒ 2.50.

Mettje van Andringa. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Klaas Siebrens van Andringa, oud twee en dertig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Pietronetta Pieters Berkenbosch, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 2e Junij 1854, des na middags ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds woensdag den 10e November 1886, te Lemsterland, echtgenoote van Thijs Bakker (Arts).
Overleden, maandag den 17 October 1887, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 33 jaren, 4 maanden en 15 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
METJE VAN ANDRINGA
geboren 2 Juni 1854 te Lemmer
overleden 17 Oct. 1887 te Lemmer
echtgenote van THIJS H. BAKKER
Med. Doct. En Arts te Lemmer
en van hun dochtertje
PETRONETTA
geboren. 29 Aug. 1887
overleden 7 Dec. 1887

Overgenomen uit het register der graven uit 1903: Regel 6 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1875 – 1876, en 1893 – 1894.

Regel 6 de grafnummers 17 en 18 Aan Thijs H. Bakker (Arts te Lemmer) 1887.

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 18 in zuidelijke richting op 6.83 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 70 cm breed, 7 cm dik en 159 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 35.38 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap..


Andringa, Klaas Sybrens

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 15, Grafnummer 17, omstreeks woensdag den 18e November 1885, ƒ 3.00.

Klaas Sybrens van Andringa. In leven burgemeester der gemeente Lemsterland, wonende te Lemmer. Zoon van Sybren Sakes van Andringa, oud zeven en twintig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Attje Sytzes de Boer. Geboren, zondag den 30e December 1821, des avonds ten acht uren, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 22e April 1849 in de Grietenij Weststellingwerf, echtgenoot en sinds zondag den 18 Julij 1852, weduwnaar van Pietronetta Berkenbosch. Overleden, woensdag den 18e November 1885, in het Huis Wijk twee., nummer 242 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 10 maanden en 19 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
VAN
K. S. VAN ANDRINGA
IN LEVEN
BURGEMEESTER
VAN
LEMSTERLAND,
GEBOREN TE LEMMER
30 DECEMBER 1821
OVERLEDEN ALDAAR18 NOVEMBER 1885.

------------------------------------------------------------------------------

Regel 15 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1834 - 1835 daarna in 1848 daarna in 1868 – 1870 daarna in de jaren 1890 – 1891 begin 1892.
Regel 15 de grafnummers 17 en 18 Aan Klaas S. van Andringa 1852.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in zuidelijke richting op 7.64 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 80 cm breed, 215 cm lang en 35 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 56.00 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Werkzaamheden

1841 - 1843 Werkzaam op het bureau van de Rijks Ingenieur te Leeuwarden en op het bureau van de Hoofd Ingenieur van de Waterstaat aldaar.
1843. Benoemd tot opzichter bij het waterschap De Zeven Grietenijen en de Stad Sloten. Ontwerper van en hoofdopzichter bij waterbouwkundige werken. O. a. indijking van het Lemster Hop.
1877 - 1883. Lid der Provinciale Staten van Friesland.
1882 - 1885. Burgemeester van Lemsterland.
Lid van het “Stoomtram Comité” voor de aanleg van tramwegen in Zuid - West Friesland.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dijksopzichter, wonende te Lemmer.


Asma, Akke Durks

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 19e Maart 1883, ƒ 4.50.

Akke Durks Asma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Durk Meinderts Asma en van Satske Hanzes Booy. Geboren, woensdag den 24e Augustus 1808, te Woudsend, Wijmbritseradeel. Gedoopt, zondag 11 september 1808 in de Hervormde gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge. Sinds zondag den 21e Mei 1837, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 2e December 1866, weduwe van Jacob Annes ZeilstraOverleden, zondag den 18e Maart 1883, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren, 6 maanden en 25 dagen.


Atsma, Hielkje Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 17e April 1884, ƒ 4.50.

Hielkje Annes Atsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Anne Harms Atsma, oud zes en dertig jaren, varensgezel, wonende te Strobos en van zijne huisvrouw, Jantje Rimmelts (van der Lande), oud drie en twintig jaren. Geboren, zondag den 21e Januari 1821, des morgens ten zes uur in de behuizing nummer vijf en twintig te Strobos. Sinds zondag den 29e November 1840, te Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag 19 januari 1864, weduwe van Fredrik Schirm (kleermaker). Overleden, donderdag den 17e April 1884, des avonds ten elf ure, in het Huis Wijk een, nummer niet leesbaar, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 2 maanden en 27 dagen.


Atsma, Maijke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 19e April 1881, ƒ4.50.

Maijke Atsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Hielke Harmens Atsma, oud negen en dertig jaren, scheepstimmerman, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Getje Durks Faber. Geboren, zaterdag den 22e April 1820, des morgens om tien ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 21e Januarij 1849, te Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 11e April 1865, weduwe van Harmen Oebeles DijkstraOverleden, zondag den 17e April 1881, des na middags ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 60 jaren, 11 maanden en 25 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.