Visserij bij De Lemmer

Door: Dirk Huizinga

Inhoud

1: Gouden jaren voor de visserij bij De Lemmer

Vrij vissen op zout water

Visserij bij De Lemmer

Van doorvoerhaven naar visserijhaven

Lemster vissers gaven de voorkeur aan aken

Scheepswerven in ontwikkeling

Visserij met aken vanuit De Lemmer

- vissen met gaand en met staand want
- onderzoek naar zoutgehalte
- vervolgonderzoek naar zoutgehalte
- Lemster vissers aan het waterwegen
- vistechnieken in de praktijk
- spanvisserij met gaand want
- vissen met staand want op haring en ansjovis
- kilometers hoekwant
- kuilvisserij in span en dwars

Visverwerking en vishandel

Vette en magere jaren

De jaarlijkse zeilwedstrijd

Van de visserij naar de recreatie

Geraadpleegde literatuur en bronnen


Dit boek wordt door mij in eigen beheer uitgegeven zonder winstoogmerk. Het is voor een ieder bij mij verkrijgbaar tegen kostprijs. U kunt dit boek gratis downloaden als pdf of als geprint boek met hardcover kopen via mijn website: www.dirkhuizinga.com 

Van de vele foto’s in dit boek heb ik geprobeerd tenminste de naam van de maker van de foto te achterhalen en uit te zoeken of er rechten op de publicatie van een foto rusten. Dat is mij niet in alle gevallen gelukt. Vooral bij foto’s uit verzamelingen van particulieren bleek dit niet eenvoudig te zijn. Op internet zijn ook tal van relevante foto’s te vinden zonder nadere aanduiding over de maker of de rechthebbende. Het is dus mogelijk dat ik een fotograaf of een instantie niet heb kunnen traceren en met publicatie van de foto onrecht heb aangedaan. Mocht dat het geval zijn, dan verzoek ik de benadeelden om contact met mij op te nemen.

Behalve dit boek geef ik een aantal andere boeken uit over maritieme onderwerpen. Zie hiervoor mijn website.

Drachten, 22 oktober 2013

Dirk Huizinga