Kaart -Haven - Lemmer

Situatiekaart van de haven en de zeewering te Lemmer; ontworpen voor de commissie tot de Lemster werken in 1735

Plattegrond van Lemmer, waarop het ontwerp van een nieuwe haven en sluis globaal is aangegeven. 1812

Situatiekaart van de haven te Lemmer, met gegevens over de diepte 1812

Plattegrond van de haven van Lemmer met daarop aangegeven het ontwerp van een nieuwe smalle haven en sluis. 1e helft 19e eeuw

Situatiekaart van de haven te Lemmer. 1e helft 19e eeuw

Situatiekaart van een deel van de haven van Lemmer, met gegevens over dieptematen. 1e helft 19e eeuw

Situatiekaart van de haven en haveningang te Lemmer. 1884

Haven- sluis- en dijkwerken te Lemmer. Algemene situatie. 1886

Verbetering van de haven te Lemmer. 1886

Situatiekaart van de haven te Lemmer, met daarop aangegeven de aan te brengen verbeteringen. 1888

Situatietekening van de Zeehaven te Lemmer, met aanduiding van de te maken werken. 1896

Situatietekening van de zeehaven te Lemmer. 1904

Kaart van de haven te Lemmer, waarop de plaatsen zijn aangegeven waar vaartuigen op 16 april 1945 tot zinken zijn gebracht.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.