Werf De Boer Lemmer |2|

|    1   |    2   |    3   |   4   |

De grootste opdracht die werd uitgevoerd was waarschijnlijk een 32 meter lange 3 mast motorschoener voor de Zeevaartmij Groningen, die in December 1918 voor f 685.500,- werd afgeleverd. (Zie onderstaande afdrukken) De originele tekeningen van Dirk of Hendrik de Boer heb ik helaas niet kunnen ontdekken. De laatste houten aak werd bij De Boer omstreeks 1906 gebouwd voor D. Coehoorn (LE 23).

1918 Zeevaart Mij, Groningen - 3 mast motor schoener.

De "LE 8" komt terug.

De LE 8 is gebouwd in 1913 net als de LE 88, 45 voet lang, gebouwd in opdracht van Jan "doeske" de Blauw.

  • In 1938 verkocht aan Kingma en omgedoopt tot LE 9.
  • In 1947 is de aak verkocht aan de Fam Kwakman, uit Volendam en is de boot omgedoopt tot VD128.
  • In 2006 heeft de werf hem verkocht aan een andere Duitser.
  • Sinds januari 2008 is de aak in handen van Klaas Postma, uit Woudsend en is de aak grondig gerestaureerd en teruggebracht tot visserman.

vr.gr. Klaas Postma.

Lijnentekening LE 8, gebouwd in 1908 bij De Boer in Lemmer.

De eerste ijzeren aak van Pier de Boer de LE 28, gebouwd in 1900, voor Willem van der Bijl te Lemmer, thans als jacht varende na een bewogen geschiedenis.

Lijnentekening H. Lunstroo-LE 28

Foto van: Jaap Smit, uit Volendam: De LE 74 in de wedstrijd. Onder de giek de 'blien'; bij het door de wind gaan werd het schootblok van de andere kant weer ingepikt 'met zo veel vloeken als er nageltjes in het schip zaten' (foto Arti Lemmer)

LE 12 - Rosshouck - gebouwd in 1902 bij Gebr. de Boer, als visserman en als jacht.

De Markab-gebouwd in 1929 bij De Boer.

1902-LE 12- Rosshouck- Gebr. de Boer.

LE 9 Hierover wat meer duidelijkheid na een mail van de Heer Jilling Kingma te Lemmer. Het is de aak van de vader van de Heer Kingma, de LE 8 van J. de Blauw is evenals de LE 88 van de grootvader van de Heer Kingma, en is in 1913 gebouwd.

De LE 81 -De Jonge Wietske, thans Roggebot-gebouwd in 1902 bij De Boer. - De LE 95 -Vino Frog-gebouwd in 1903 bij De Boer. En de  LE 3/LE 50-Presto-gebouwd in 1903 bij de Boer.

LE 67 -Noordster-gebouwd in 1911 bij de Boer.

Gerrit de Blaauw, Lemmer, opdrachtgever van de LE 67.

EH 69-Tweestrijd-gebouwd in 1910 bij De Boer.

Antje-één van de oudste jachten, gebouwd in 1907 bij De Boer.

Trekvogel-gebouwd in 1913 bij De Boer.

Onrust-gebouwd in 1915 bij De Boer.

Lemsterlicht-gebouwd in 1921 bij De Boer.

Lemsterlicht.

ZZ4-Saeftinge-gebouwd 1930 De Boer. Van te water lating via de 'korven tot jacht.

Correspondentie aan Machinefabriek Gebr. Lodder te Ridderkerk.

|    1   |    2   |    3   |   4   |