Kaart Polder -Lemmer

Kaart van de polders tussen Lemmer, de Grote Brekken, Follegasloot en de Lemster Rien, met gegevens betreffende de waterbeheersing. 1871

Situatiekaart van het op te richten waterschap de Lemster polders, ten noorden van Lemmer. 1877

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.