Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Faber, Luken Jan

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 juli 1876, ƒ 2.25.

Luken Jan Faber. Zoon van Pieter Faber (rijkscommies) en van Geertruida Meendering.
Geboren, dinsdag 19 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 1 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Faber, Sietske

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 oktober 1874, ƒ 1.00.

Sietske Faber. Dochter van Dirk Gerbens Faber (tuinman) en van Antje Andries Riemersma.
Geboren, woensdag 9 september 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 10 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maand en 1 dag.

Bijgewerkt op 24-1-2023

Opmerking:

Volgens mij heeft Dirk Gerbens Faber zijn eigen dochtertje begraven op zaterdag 10 oktober 1874. Toen waarschijnlijk nog niet in een periode met een officiële aanstelling maar wel met hetzelfde handschrift.


Feenstra, Albert

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Regel _____, Grafnummer _____, op vrijdag den 2e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.00.

Albert Feenstra. Zoon van Pieter Feenstra, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne echtgenoote, Jantje Kamstra, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag den 4e dag der maand December 1873, des morgens ten vijf ure, te Lemmer Lemsterland.
Overleden, donderdag den 1e dag der maand Januarij 1874, des nachts ten één ure, te Lemmer Lemsterland.
In den ouderdom van 28 dagen.

Bijgewerkt op 20-8-2022 11:42:18