Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Faber, Abraham Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e Februarij 1885, ƒ 4.50.

Abraham Pieters Faber. In leven houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Gerbens Faber, oud drie en dertig jaren, smitsknegt wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Dirkje Gerrits Hoekstra. Geboren, zaterdag den 31e Augustus 1822, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 25e Mei 1851 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Stijntje Hendriks de Roos. Overleden, dinsdag den 10e Februarij 1885, des morgens ten negen ure in het Huis Wijk drie, nummer 409a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 5 maanden en 10 dagen.


Faber, Annigje Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, mogelijk in Eigen graf in Regel 4, Grafnummer 16 of 17, omstreeks maandag den 5e November 1883, ƒ 4.50.

Annigje Pieters Faber. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Pieter Jans (Faber) en van Geertje Harmens (Wijngaard). Geboren, dinsdag 3 augustus 1802, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 15e Augustus 1802 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 4e Mei 1828, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 21e Junij 1857, weduwe van van Tjeerd Annes Zeilstra. Overleden, maandag den 5e November 1883, des morgens te half zeven ure in het Huis Wijkt twee, nummer 297, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 81 jaren, 3 maanden en 2 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 4 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1873 - 1874, daarna in 1894 – 1895
Regel 4 grafnummer 17 Aan de Weduwe Jan Osinga - van der Veen 1900

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van de grafnummers 16 en 17 in zuidelijke richting op 8.29 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 40.5 cm breed, 6.7 cm dik en 130 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 30.95 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.
Monument moeilijk leesbaar


Faber, Gerben Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag den 27e Augustus 1882, ƒ 4.50. En ƒ 0.50 voor de baar.

Gerben Pieters Faber, In leven tuinman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep tuinier, wonende in de Lemmer. Zoon van Pieter Gerbens Faber, oud drie en twintig jaren, smidsknegt, wonende te Joure en van zijne huisvrouw, Dirkje Gerrits Bootsma, oud acht en twintig jaren.
Geboren, zondag den 22e November 1812, des na middags ten acht ure, te Joure, Haskerland. Sinds zondag den 22e Mei 1842, te Lemsterland, echtgenoot van Aaltje Dirks AsmaOverleden, zondag den 27e Augustus 1882, des morgens ten vijf ure in het Huis, Wijk twee, nummer 318, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 9 maanden en 5 dagen.


Faber, Gerrit Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 20e December 1888, ƒ 4.50.

Gerrit Pieters Faber. In leven schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Gerbens Faber, vijf en twintig jaren, smidsknegt woonachtig in de Wijk Letter H No. Vijf en vijftig, te Leeuwarden en van zijne huisvrouw, Dirkje Gerrits. Geboren, woensdag den 30e November 1814, des avonds ten acht uuren, te Leeuwarden. Sinds zondag den 31e Mei 1846n in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 22e Februarij 1880, weduwnaar van Akke Visser. Overleden, donderdag den 20e December 1888, des nachts ten een uur, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren en 20 dagen.


Faber, Luken Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 juli 1876, ƒ 2.25.

Luken Jan Faber. Zoon van Pieter Faber (rijkscommies) en van Geertruida Meendering. Geboren, dinsdag 19 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 1 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 13 dagen.


Faber, Sietske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 oktober 1874, ƒ 1.00.

Sietske Faber. Dochter van Dirk Gerbens Faber (tuinman) en van Antje Andries Riemersma. Geboren, woensdag 9 september 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 10 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maand en 1 dag.

Bijgewerkt op 24-1-2023

Opmerking:

Volgens mij heeft Dirk Gerbens Faber zijn eigen dochtertje begraven op zaterdag 10 oktober 1874. Toen waarschijnlijk nog niet in een periode met een officiële aanstelling maar wel met hetzelfde handschrift.


Feenstra, Albert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Regel _____, Grafnummer _____, op vrijdag den 2e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.00.

Albert Feenstra. Zoon van Pieter Feenstra, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne echtgenoote, Jantje Kamstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 4e dag der maand December 1873, des morgens ten vijf ure, te Lemmer Lemsterland. Overleden, donderdag den 1e dag der maand Januarij 1874, des nachts ten één ure, te Lemmer Lemsterland. In den ouderdom van 28 dagen.


Feenstra, Andries Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 12, Grafnummer 17, op zaterdag den 23e September 1882, ƒ 2.50.

Andries Annes Feenstra. In leven wagenmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep wagenmaker, wonende in de Lemmer. Zoon van Anne Andries Feenstra en van Antje Foppes van Gunst. Geboren, dinsdag de 27e October 1801, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, woensdag den 11e November 1801 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 13e April 1828 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Janke Coenraads van BergenOverleden, zaterdag den 23e September 1882, des avonds ten half zes ure in het Huis Wijk vier, nummer 584, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 10 maanden en 27 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 12 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1833 daarna in 1847 en daarna in 1866 - 1868 daarna in 1890.

Regel 12 grafnummer 17 Aan Andries Annes Feenstra 1851.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 17 in Zuidelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 49.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Feenstra, Foppe Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 21e December 1885, ƒ 4.50.

Foppe Annes Feenstra. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep wagenmakersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Anne Andries Feenstra en van Antje Foppes van Gunst. Geboren, dinsdag den 19e Februari 1799, in de Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 3e Maart 1799, in de Hervormde gemeente van de Lemmer. Sinds zondag den 7e Juni 1829, in de Grietenij van Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag 15 juli 1844, weduwnaar van Aaltjen Douwes de Roos. Overleden, maandag den 21e December 1885, des na middags ten twee ure in het Huis, Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 10 maanden en 2 dagen.


Feenstra, Popkjen Annes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e Maart 1885, ƒ 4.50.

Popkjen Annes Feenstra. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Anne Andries Feenstra en van Antje Foppes (van Gunst). Geboren, zaterdag den 13e September 1794 in de Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 28e September 1794 in de Hervormde gemeente van de Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 16e Mei 1824 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 17e December 1844, weduwe van Hendrik Douwes de RoosOverleden, dinsdag den 10e Maart 1885, des nachts ten half een ure, in het Huis Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 90 jaren, 5 maanden en 27


Feenstra, Sijbe (Siebe)

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 26e September 1881, ƒ 4.50.

Sijbe (Siebe) Feenstra. In leven visventer, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Martens Feenstra, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Irnsum en van zijne huisvrouw, Trijntje Pieters Rypkema, oud een en dertig jaren, arbeidster, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 14e Maart 1858, des nachts ten half drie ure, te Irnsum, Rauwerderhem. Overleden, zaterdag den 24e September 1881, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 6 maanden en 10 dagen.


Ferwerda, Wobbigje Piers

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 16e Januarij 1888, ƒ 4.50.

Wobbigje Piers Ferwerda. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Pier Jarigs Ferwerda en van Jantje van der Veen. Geboren, donderdag den 1e Januarij 1835, te Holwerd, Westdongeradeel. Sinds zondag den 9e December 1860, te Lemsterland, echtgenoote van Evert Johannes Postma. Overleden, zondag den 15e Januarij 1888, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 53 jaren en 4 dagen.


Frieswijk, Kornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 23e Junij 1888, ƒ 4.50.

Kornelis Frieswijk. In leven koperslagersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Tjalling Douwes Frieswijk, oud zeven en dertig jaren, jaren, tabakskerversknecht, wonende te Drachten en van zijne echtgenoote, Grietje Klazes Bijlsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 26e April 1863, des na middags ten twee ure, te Drachten, Smallingerland. Overleden, zaterdag den 23e Junij 1888, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 25 jaren, 1 maand en 27 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.