Bewoners, plattegrond

1. Veehouder Teake Huitema,
2. Roelof Hoekstra.
3. Eelke Rippen.
4. Wiebren Visser.
5. Rens Friso Visser.
6. Obbe Poepjes.
7. Rintje Ritsma.
8. Jan Wouda.
9. Albert Zandstra.
10. Berend Slump.
11. Werkplaats Willem de Blauw.
12. Pastoor Metz.
13. Rooms Katholiekenkerk.
14. Gebouw Us Thûs.
15. Paulus de Groen.
16. Minze Zeilstra.
17. Kier van der Wal.
18. Marius Visser.
19. Siemen Seldenthuis.
20. Weduwe Kaatje Feenstra (Wiebe's).
21. Weduwe Samplonius.
22. Leeuwke Bootsma.
23. Gauke Bootsma.
24. Pakhuis Sjerp de Blauw.
25. Kroes, schipper.
26. Sake Bergsma (zoon Jan).
27. Werkplaats Stoffel Hornstra.
28. Klaas Wouda (Bek en Eagen).
29. Tjalling Kuipers.
30. Meinse de Vries (Bakje).
31. Bartele Kelderhuis.
32. Manus Wouda.
33. Andries Koornstra.
34. Jantsje de Vries (Fan't Eine).
35. Liekele Poepjes.
36. Willem de Blauw.
37. Harmen Wouda (Purol).
38. Piet Ruurda (Hazze).
39. Alle Visser (Lammje's).
40. Gebr.Visser (de Mosjes).
41. Roel van Slageren.
42. Jelle Visser (Witte)
43. Weduwe Zandstra (Urker Aaltje).
44. Gebouw Leger des Heils.
45. Chris van Slageren, en Synagoge.
46. Jouke Wagenmakers.
47. Slagerij Lageveen.

  • Aanvulling adres Polderdijk G95 later nr 9

48. Timmermanwerkplaats 3x Fa. Bouma?
49.?
50.?
51.?.
52. Willem Friso.
53. Bauke Kuipers.
54. Stavinga.
55. Jan Kok.
56. Sake Visser (de Rus).
57. Jacob Thijsseling (zoon Douwe).
58. Jelle Visser (Foekje's).
59. Teade Wouda.
60. Douwe Thijsseling.
61. Arend Toering.
62. Stoffel Hornstra.
63. Sake Visser (Tjeake).
64. Anne Visser (Iebel).
65. Armenhuis.
66. Jen en Rens Feenstra (snoepwinkeltje).
67. Deinum (schipper)
68.?
69. Peke Wouda (groente en fruit).
70. Bartele Ester, aardappelhandel.
71. Slagerij Wiersma.
72. Bakkerij Vos.
73. Smederij Van der Berg.
74. Bakkerij Knol.
75. Jacob Visser (Jappie van Kleis).
76. Feikje Hogeterp.
77. Dames Kolk.
78. Hendrik Hogeterp.
79. Harriet Kingma.
80. Gebouw Us Honk.
81. Opslag bakkerij Douma.
82. Pieter Rippen.
83. Meindert Oebeles.
84. Klaas Atsma.
85. Opslag lompen en metalen Jacobs.
86. Woonhuis Jacobs.
87. Johannes de Jong. En Sake Visser (Reade sake)
88. Marchien de Vries, kruidenierster.
89. Bakker Douma.
90. Boerderij (ouders Harm Sterk).
91. Willem van der Bijl.
92. Woonhuis ouders Harm Sterk.
93. Siebolt van der Bijl.
94. Lubbert Coehoorn (Luubéééérrrr).
95. Anton Beljon, fietsenmakerij.
96. Magazijnopslag Fa. Molenberg.
97. Bakkerij, Hennie Haverman.
98. Joost Kuipers (voorn).
99. Weduwe De Jong-Schippers.
100. Jan Bijma.
101. Marten Feenstra (Oeke's).
102. Reyenga, snoepwinkel.
103. Klaas Jongsma (mekkie).
104. Gebr. Rottiné 3x (Klutsen).
105. Bakkerij, Dominikus Thijsseling.
106. Wietse Postma (wildjager).
107. Café, Pietje van der Werf.
108. Pakhuis, Fa. De Groes.
109. Paardenstalling: Café Centrum.
110. Dames Tulleners.
111. Bosma, schoenhandel.
112. Bakkerij, Jan Koopmans.
113. Klaas Muurling, vrachtrijder.
114. Coöperatieve kruidenier HAKA.
115. Bernardus Beljon, zadelmakerij.

Twee afdrukken van Van Dicky Windt

Reactie plaatsen

Reacties

W de Roos
9 maanden geleden

aanvulling adres Polderdijk G95 later nr 9
Evert de Roos