Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Kamp van der, Annigje Sibles

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 26e Mei 1883, ƒ 4.50.

Annigje Sibles van der Kamp. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Workum. Dochter van Sible Sybolts van der Kamp, oud zes en dertig jaren, landbouwer, wonende te Koudum en van zijne echtgenoote, Hylkje Douwes (de Boer).
Geboren, zondag den 18e Februarij 1816, des avonds ten elf ure, te Koudum. Sinds woensdag den 19e Februarij 1840, te Workum, echtgenoote van Harmen Tjeerds de Boer (blokmakersknecht). Overleden, zaterdag den 26e Mei 1883, des morgens ten tien ure in het Huis Wijk een nummer 117, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 67 jaren, 3 maanden en 8 dagen.


Katsma, Douwe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 20 October 1881, ƒ 2.25.

Douwe Katsma. Zoon van Siebe Katsma, oud zes en dertig jaren, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Froukje Huisman, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 17e Augustus 1873, des na middag ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 19e October 1881, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 jaren, 2 maanden en 2 dagen.


Katsma, Saakje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 7 februari 1877, ƒ 2.25.

Saakje Katsma. Dochter van Siebe Douwes Katsma (houtzaagmolenaarsknecht) en van Froukje Durks Huisman.
Geboren, maandag 16 maart 1868, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 6 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 jaren, 10 maanden en 21 dagen.


Keimpema, Antje Gialts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 23e December 1885, ƒ 4.50.

Antje Gialts Keimpema. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Echten. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zes en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Gialt Keimpes Keimpema, oud drie en dertig jaren, huisman, wonende te Oldelamer en van zijne huisvrouw, Antje Wybes Hottinga. Geboren, woensdag den 3e Maart 1819, te Oldelamer, Grietenij Weststellingwerf. Sinds zondag den 17e November 1844 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds dinsdag den 18e Julij 1854, weduwe van Roelof Jacobs de Hey. Sinds zondag den 24e September 1865, te Lemsterland, echtgenoote van Tijs Johannes van der Vaart.
Overleden, woensdag den 23e December 1885, des nachts ten twee ure in het Huis Wijk drie, nummer 390, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 66 jaren, 9 maanden en 20 dagen.


Keizer, Jacob Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 november 1877, ƒ 4.50.

Jacob Alberts Keizer. In leven turfmaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudega. Zoon van Albert Egberts Keizer en van Jantje Jacobs de Graaf. Geboren, donderdag 22 juli 1819. te Oudega, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. Sinds donderdag 28 april 1842, te Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, echtgenoot en sinds woensdag 14 juli 1875, weduwnaar van Baukje Hendriks RekersOverleden, woensdag 7 november 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 3 maanden en 16 dagen.

Opmerking: In de OVL akte wordt moeder Jantje Vingerman genoemd.


Kelderhuis, Margjen Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 maart 1879, ƒ 4.50.

Margjen Gerrits Kelderhuis. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Nijlamer. Dochter van Gerrit Beerends Kelderhuis en van Geesjen Jakobs Snoeyer. Geboren, vrijdag 9 november 1792, te Oudehaske. Gedoopt, zondag 25 november 1792 in de Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne. Sinds woensdag 5 juni 1822, te Weststellingwerf, echtgenoote en sinds, dinsdag 20 januari 1857 weduwe van Pieter Hendriks BronOverleden, zaterdag 1 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 86 jaren, 3 maanden en 22 dagen.


Kempen van, Akke Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 28e Junij 1881, (ƒ niet vermeld)

Akke Jacobus van Kempen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacobus van Kempen en van Trijntje Bleeker. Geboren, maandag den 13e December 1802, in het Meer, Grietenij Haskerland.
Gedoopt, maandag den 13e December 1802 in de Roomsch Catholijke gemeente van het Meer. Sinds zondag den 14e November 1830, te Lemsterland, echtgenoote van Hendrik Sietzes PostmaOverleden, maandag den 27e Junij 1881, des avonds ten half negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 6 maanden en 14 dagen.


Kempen van, Trijntje Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 9 oktober 1879, ƒ 4.50.

Trijntje Jacobus van Kempen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacobus van Kempen en van Sjouwkje Johannes. Geboren, maandag 23 december 1799, te Het Meer, Schoterland. Gedoopt, maandag 23 december 1799 bij het Roomsch Catholijk Kerkgenoodschap van 't Meer. Sinds zondag 29 april 1832, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 1 januari 1851, weduwe van Bernardus Hendriks de Boer.
Overleden, woensdag 8 oktober 1879, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 9 maanden en 16 dagen.


Kempen van, Martha Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 25 januari 1879, ƒ 4.50.

Martha Jacobus van Kempen. In leven zonder beroep, wonende te Herenveen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Joure. Dochter van Jacobus van Kempen en van Sjoukje Bleeker. Geboren, donderdag 27 september 1804, te Heerenveen. Gedoopt, donderdag 27 september 1804 in de Rooms Katholieke parochie, Heerenveen (Het Meer) Sinds zondag 24 mei 1835, te Haskerland, echtgenoote van Wouter Vogelaar (pottenbakker). Overleden, vrijdag 24 januari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 3 maanden en 27 dagen.


Kempes, Hendrik Christiaan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 14e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50.

Hendrik Christiaan Kempes. In leven kleermaker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende in de Lemmer. Zoon van Christiaan Hendriks Kempes, oud acht en twintig jaar, wever en van Sjoeke Gerkes ter Velde. Geboren, zondag den 3e dag der maand April 1814, des morgens om een uur, te Lemmer, Lemsterland. Sinds donderdag den 25e dag der maand November 1852, te Lemsterland, echtgenoot van Hiltje Jans de BoerOverleden, dinsdag den 13e dag der maand Januarij 1874, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 59 jaren, 9 maanden en 10 dagen.

Opmerking: Hiltje de Boer, overleed op 72 jarige leeftijd op vrijdag den 5e dag der maand April 1895


Kerk van der, Brechtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 16e Februarij 1888, ƒ 4.50.

Brechtje van der Kerk. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Sies Annes van der Kerk en van Afke Eiles. Geboren, vrijdag den 13e December 1805, te Doniaga, Doniawerstal. Gedoopt, zondag 22 december 1805 in de Hervormde gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer.
Overleden, zondag den 12e Februari 1888, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 1 maand en 30 dagen.


Kerk van der, Ebele

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zondag den 21e Januarij 1883, ƒ 4.50.

Ebele van der Kerk. In leven werkman, wonende te Lemmer. Ongehuwd onecht kind van Bregtje Siezes van der Kerk, oud vier en twintig jaren, dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Geboren, maandag den 24e October 1831 des avonds ten negen uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Overleden, zondag den 21e Januarij 1883, des morgens ten vijf ure in het Huis, Wijk een nummer 125, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 51 jaren, 2 maanden en 28 dagen.


Kerkheyden, Joannes Henricus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 18e December 1880, ƒ 4.50.

Joannes Henricus Kerkheyden. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep barbier, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en dertig jaren, van beroep barbier, later baardscheerder, wonende in de Lemmer. Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud vijf en zeventig jaren, van beroep barbier, wonende te Lemmer. Zoon van Bernardus Kerkheyden en van Anna Swaan. Geboren en gedoopt in de RC kerk De Papegaaij, maandag den 3e October 1791, te Amsterdam. Sinds zondag den 5e September 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag den 13e April 1830, weduwnaar van Anna Arents. Sinds zondag den 14e November 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 11e Junij 1865, weduwnaar van Trijntje Minolts de Boer. Sinds donderdag den 9e Mei 1867, te Lemsterland, echtgenoot van Geeske Hendriks VosOverleden, donderdag den 16e December 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren, 2 maanden en 13 dagen.


Kers, Maria

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 11e April 1888, ƒ 1.00.

Maria Kers. In leven wonende te Kampen. Dochter van Marten Kers, oud negen en dertig jaren, schipper, wonende te Kampen en van Annetje Boon. Geboren, zaterdag den 17e December 1887, ten elf ure, des voor middags, te Angerlo. Overleden, woensdag den 11e April 1888, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 25 dagen.

Opmerking: De aangifte van geboorte is gedaan bij Jonkheer Carel Marie Brantsen, burgemeester. Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo.
Naam komt veelvuldig voor bij Slavernijbronnen.


Klaasesz, Hiske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Eigen graf in Regel 25, Grafnummer 4, omstreeks vrijdag den 19e October 1888, ƒ 1.25.

Hiske Klaasesz. Dochter van Jan Klaasesz, oud twee en dertig jaren, gemeentesecretaris, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ytje Stiemsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 18e Junij 1881, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 19e October 1888, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 jaren, 4 maanden en 1 dag.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

Regel 25 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1880 – 1881 en daarna in 1900.

Regel 25 de grafnummers 4, 5 en 6 Aan Jan Klaasesz 1888.

Opmerking: Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 4 in noordelijke richting op 2.90 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, staat op een voet van 70 x 94 cm is 60 cm breed, 7 cm dik en 110 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 35.38 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

Tijdens het in kaart brengen op 21 Augustus 2012 van graven zonder zichtbaar monument is een grindbed onder het gras aangetroffen.
Het steentje is zaterdag 2 September licht schoon gemaakt door Sven van der Woude.

RUSTPLAATS
VAN ONS
INNIG GELIEFDE ENIGSTE DOCHTERTJE
HISKE
GEBOREN 18 JUNI 1881,
OVERLEDEN 19 OCT. 1888

J. KLAASESZ
IJ STIEMSMA


Klein, Folkert Hayes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer woensdag den 16e Maart 1887, omstreeks woensdag den 16e Maart 1887, ƒ 4.50.

Folkert Hayes Klein. In leven stoombootknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep stuurman der koopvaardij, wonende te Lemmer. Zoon van Haye Folkerts Klein, oud twee en dertig jaren, schipper, thans afwezig en van Elizabeth Joukes Wiersma, oud een en dertig jaren, echtelieden, wonende in de Lemmer. Geboren, woensdag den 20e September 1837, des avonds ten zes uren, in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Hetten Paulus Fledderus, chirurgijn en vroedmeester, oud twee en vijftig jaren, wonende in de Lemmer. Sinds woensdag den 9e November 1859, te Lemsterland, echtgenoot van Antje Sibles de Boer. Overleden, woensdag den 16e Maart 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 49 jaren, 5 maanden en 26 dagen.

Opmerking: Het Regel en Grafnummer van het Eigen graf kon niet worden vastgesteld. Opvallend is ƒ 4.50. en niet ƒ 2.25, zoals gebruikelijk.


Klein, Hendrik Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 december 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Klein. Zoon van Meester Klaas Klein, oud drie en veertig jaren, kantonregter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Catharina Engelsman, zonder beroep. Levenloos geboren, zondag den 5e December 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.


Kleinhouwer, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Mogelijk Eigen graf in Regel 30, Grafnummer 3, op woensdag den 14e Julij 1880, ƒ 2.50.

Hendrik Kleinhouwer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Willem Monsma Kleinhouwer en van Abeltje Gurbes Reitsma (winkelierster). Geboren, zaterdag den 30e Mei 1857, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 14e Julij 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 15 dagen.


Kleinhouwer, Jacobje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 30, Grafnummer 4, op maandag 30 augustus 1875, ƒ 4.50.

Jacobje Kleinhouwer. Ongehuwde dochter van Hendrik Kleinhouwer en van Sjoukje Monsma. Geboren, dinsdag 26 januari 1808, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 7 februari 1808 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega, Eesterga. Overleden, zaterdag 28 augustus 1875, te Jacobje Kleinhouwer. In den ouderdom van 67 jaren, 7 maanden en 2 dagen.


Klijnsma, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 14e Mei 1883, ƒ 1.00.

Jacob Klijnsma. Zoon van Meine Klijnsma, oud vier en twintig jaren, timmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Hendrika Faber, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 26e April 1883, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 14e Mei 1883, des na middags ten half een ure, in het Huis Wijk een, nummer 88c, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 18 dagen.


Klinkhammer, Fredrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 5e Mei 1882, ƒ 1.00.

Fredrik Klinkhammer. Zoon van Johann Bernard Klinkhammer, oud vier en dertig jaren, veenman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje van Dijk, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 21e April 1882, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 5e Mei 1882, des morgens ten half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 dagen.


Kloo, Gerrit Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 17e Junij 1886, ƒ 4.50.

Gerrit Jacobs Kloo. In leven turfmaker, wonende te Follega. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oosterzee. Zoon van Jacob Hendriks Kloo, oud zes en twintig jaren, arbeider, wonende te Tjalleberd en van zijne huisvrouw, Jantjen Gerrits de Groot. Geboren, zondag den 31e Januarij 1830, des middags ten twaalf ure ten zijne huize, te Tjalleberd, Grietenij Aengwirden. Sinds zondag den 2e Mei 1858, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje Huisman. Overleden, donderdag den 17e Junij 1886, des middags in het Huis Wijk T, nummer 49, te Follega, Lemsterland. In den ouderdom van 56 jaren, 4 maanden en 17 dagen.

Opmerking: (Gerrit Loek bij overlijden).


Klunder, Klaasje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 7e Maart 1881, ƒ 4.50.

Klaasje Klunder. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Claus Jans Klunder, oud drie en dertig jaren, schipper, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Deddes ter Velde.
Geboren, vrijdag den 4e October 1816, des na middags te half een uren Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 7e Maart 1881, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 5 maanden en 3 dagen.

Opmerking:In de OVL akte Klaaske Klundert en de vader Klaas Jans Klundert en moeder Jantje Deddes ter Velde (winkelierster)


Knol, Jan Siemens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 12, Grafnummer 19 of 20, op woensdag den 30e Augustus 1882, ƒ 2.50.

Jan Siemens Knol. Jan Symens Knol. Jan Sijmens Knol. Jeen Siemens Knol. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep timmerknegt, wonende in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Zoon van Siemen Jans Knol en van Grietje Wiebes Huitema. Geboren, dinsdag den 3e October 1809, te Follega, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 15e October 1809, in de Lemmer.
Sinds zondag den 10e November 1833, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 22e October 1865, weduwnaar van Janke Atzes BergsmaOverleden, woensdag den 30e Augustus 1882, des morgens ten half negen ure in het Huis Wijk drie nummer 360, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren, 10 maanden en 27 dagen.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
J. J. KNOL
echtgenoot van
J. PEN,
geb. 21 Aug. 1849
overl. 6 Aug. 1906.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 12 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1833 daarna in 1847 en daarna in 1866 - 1868 daarna in 1890.

Regel 12 de grafnummers 19 en 20 Aan Jan Siemens Knol 1838.

Opmerking:

In het papieren register staat in regel 12 de grafnummers 19 en 20 Aan Jan Siemens Knol 1838. Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in zuidelijke richting op 6.19 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 55.2 cm breed, 8.3 cm dik en 142 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 49.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

De foto was op 16 April 2012 nog aanwezig. Wel is te zien dat men het heeft geprobeerd een en ander los te schroeven.


Knol, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 25 november 1876, ƒ 1.00.

Johannes Knol. Zoon van Jentje Knol (tapper) en van Johanna Hendrika Postma. Geboren, zondag 30 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 25 dagen.


Knoop, Jan Thomas

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 3e Augustus 1887, ƒ 4.50.

Jan Thomas Knoop. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in de Lemmer. Zoon van Thomas Tjeerds Knoop en van Antje Jans.
Geboren, zaterdag den 5e November 1808, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 27e November 1808 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds vrijdag den 4e Februarij 1842 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 5e April 1865, weduwnaar van Djoeke Jelles Troelstra. Overleden, woensdag den 3e Augustus 1887, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 8 maanden en 28 dagen.


Koe de, Hendrika Margaretha

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 5, op donderdag 5 augustus 1875, ƒ1.25.

Henderika Margaretha de Koe. Dochter van Hylke de Koe (deurwaarder) en van Reinschje Landmeter. Geboren, donderdag 18 juni 1874 te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 5 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 1 maand en 17 dagen.


Koe de, Klara

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 juni 1878, ƒ 1.00.

Klara de Koe. Dochter van Sjoerd de Koe (arbeider) en van Jacoba Doeve. Geboren, vrijdag 26 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 16 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.


Koehoorn, Fetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 7 augustus 1876, ƒ 4.50.

Fetje Koehoorn. Dochter van Jan Hendriks Koehoorn (schippersknecht) en van Pietertje Durks Postma.
Geboren, donderdag 13 juni 1861, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 5 augustus 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 15 jaren, 1 maand en 22 dagen.


Koehoorn, Hendrik Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 12e Julij 1888, ƒ 4.50.

Hendrik Jans Koehoorn. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende in de Lemmer. Zoon Dochter van Jan Cornelis Koehoorn, oud een en vijftig jaren, huisbaas?, wonende te Oosterzee en van zijne huisvrouw, Jaantje Gerbens. Geboren, maandag den 15e April 1811, te Oosterzee, Lemsterland. Sinds zondag den 23e December 1838 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Fetje Alberts Bieze. Overleden, donderdag den 12e Julij 1888, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, 2 maanden en 27 dagen.


Koehoorn, Jaantje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 12 december 1874, Armvoogdij, ƒ 2.25.

Jaantje Koehoorn. Dochter van Koert Koehoorn (arbeider) en van Antje Jans Ypenga. Geboren, zaterdag 18 april 1868, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 11 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren, 7 maanden en 23 dagen.


Koehoorn, Kornelis Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 5 april 1879, ƒ 4.50.

Kornelis Jans Koehoorn. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep smidsknegt, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep smidsknegt, wonende te Echten. Zoon van Jan Kornelis (Koehoorn) en van Jaantje Gerbens.
Geboren, maandag 19 december 1796, te Tjalleberd, Engwirden - Heerenvewen? Gedoopt, zondag 29 januari 1797 in de Hervormde gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot. Sinds zondag 30 mei 1819, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 13 januari 1829, et Echten, weduwnaar van Wiebichjen Andries van der Zande. Sinds zondag 6 juli 1834, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 30 juni 1863, te Echten, weduwnaar van Trientje Andries de JongOverleden, zaterdag 5 april 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 3 maanden en 17 dagen.


Koehoorn, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 november 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Koehoorn. Dochter van Akke Koehoorn, dienstmeid, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, dinsdag 27 november 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Koehoorn, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 2e Juni 1883, ƒ 4.50.

Pieter Koehoorn. In leven smidsknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep smidsknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Johannes Koehoorn, oud veertig jaren smidsknecht, wonende te Woudsend en van zijne huisvrouw, Hiltje Smink, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, woensdag den 29e April 1846, des morgens ten drie ure, te Woudsend, Grietenij Wijmbritseradeel.
Sinds zondag den 5 Mei 1872, te Lemsterland, echtgenoot van Elisabeth Riemersma. Overleden, zaterdag den 2e Juni 1883, des na middags ten half twee ure in het Huis, Wijk twee, nummer 227, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 37 jaren, 1 maand en 3 dagen.


Kok, Christoffel

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 23e December 1880, ƒ 1.00.

Christoffel Kok. Zoon van Jelle Kok, oud vier en dertig jaren, voerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Lena Gesina van Ommen, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 19e November 1880, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 21e December 1880, des namiddags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden en 2 dagen.


Kok, Eelkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 28 september 1877, ƒ 2.25.

Eelkje Kok. In leven wonende te Lemmer. Dochter van Marten Kok (arbeider) en van Elske Jans Spinmuis.
Geboren, maandag 22 juni 1874, te Eesterga, Lemsterland. Overleden, donderdag 27 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 3 maanden en 5 dagen.


Kok, Gerrit Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 7e Junij 1878, ƒ 4.50.

Gerrit Jans Kok. In leven schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep zeeman, wonende te Lemmer. Zoon van Jan Gerrits Kok, oud acht en veertig jaren, schippersknegt, doch thans afwezig en van Jantje Sjerps Poppe, echtelieden beiden wonende in de Lemmer. Geboren, maandag den 29e December 1828, des morgens ten half zeven ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Hetten Paulus Fledderus, chirurgijn en vroedmeester, oud drie en veertig jaren, wonende in de Lemmer, deed de aangifte van de geboorte. Sinds zondag den 23e October 1859, te Lemsterland, echtgenoot van Baukje Alberts Dijkstra.
Overleden, donderdag den 6e Junij 1878, des na middags ten twee ure op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre. Aangifte van overlijden is gedaan door Jan Prins, oud vijf en veertig jaren, visfcherman, wonende te Vollenhove en Obe Basma, oud een en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Sloten. In den ouderdom van 49 jaren, 5 maanden en 8 dagen.

  Opmerkingen

  Begraven op tot nu toe onbekende begraafplaats.

  Jan Albert Kok. In leven zonder beroep, wonende te Alkmaar. Zoon van Gerrit Jans Kok, oud vijf en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Alberts Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 21e dag der maand Januarij 1864, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 13e Juli 1943, te vier uur, te Alkmaar. In den ouderdom van 79 jaren, 5 maanden en 23 dagen.

  Bijgewerkt op 9-2-2023 23:37:34

  Mogelijk als onbekende drenkeling begraven te Ambt Vollenhove.

  Jantje Kok. Dochter van Gerrit Jans Kok, oud een en veertig jaren, varensgezel, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Alberts Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag 17 januari 1870, te Lemmer, Lemsterland. Zo goed als zeker verdronken tijdens het zinken van het schip van haar ouders.
  Vermist sinds, donderdag 6 juni 1878, op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre. In den ouderdom van 8 jaren, 4 maanden en 20 dagen.

  Bijgewerkt op 19-2-2023 21:46:02

  Tekst uit het Overlijdensregister van de gemeente Ambt Vollenhove 1878.

  Nommer acht en veertig.

  Op heden den veertienden Junij achttien honderd acht en zeventig verschenen voor ons Antony Johan ten Cate
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt Vollenhove Siemen Jongman, oud acht en veertig jaren, Visfcher, en Johan Gerrit van der Veen, oud vier en dertig jaren, arts, beiden wonende te Ambt Vollenhove, dewelke ons hebben aangegeven dat op heden des voormiddags elf uur in zee is gevonden het lijk van een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan hun den naam voornamen, geboorte en woonplaats , alsmede die der ouders onbekend zijn.

  Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is
  geteekend door ons en de comparanten.

  J. G. van der Veen
  S. Jongman
  A. J. ten Cate

  Met dank aan Linda Polderman en Jo Steenstra


  Kok, Jan Karels

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 april 1876, ƒ 4.50.

  Jan Karels Kok. In leven rentenier, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep smidsknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Karel Alles Kok en van Trijntje Hessels (Schilstra). Geboren, maandag 6 juni 1814, te Dronrijp. Sinds zondag 6 mei 1838, te Schoterland, echtgenoot van Ynskje Christoffels WagenaarOverleden, donderdag 20 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 10 maanden en 14 dagen.


  Kok, Jantje Aukes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf, Mogelijk in Regel 19, Grafnummer 7, op woensdag 7 juni 1876, ƒ 2.50.

  Jantje Aukes Kok. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep Dienstmaagd, wonende te Oosterzee. Dochter van Auke Kok en van Uilkje Ruurds. Geboren, dinsdag 25 mei 1802, te Echten, Lemsterland.
  Sinds zondag 26 augustus 1821, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 16 januari 1869, weduwe van Eijle Pieters de JongOverleden, dinsdag 6 juni 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 74 jaren en 12 dagen.


  Kok, Jitte

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 7e Junij 1887, ƒ 4.50.

  Jitte Kok. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Sietze Kerstes (Kok) en van Siementje Synes (Huizinga). Geboren, zondag den 23e November 1806, te Echten, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 21e December 1806 in de Hervormde gemeente Oosterzee en Echten. Overleden, dinsdag den 7e Junij 1887, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 80 jaren, 6 maanden en 14 dagen.


  Kokje, Pieter Sipkes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 14 oktober 1875, ƒ 4.50.

  Pieter Sipkes Kokje. In leven stoombootsknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zeeman, wonende te Lemmer. Zoon van Marten Gerbens Kokje en van Annigje Pieters de Vries. Geboren, zondag 27 mei 1832, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 26 mei 1861, te Lemsterland, echtgenoot van Gatske Jacobs Bakker. Overleden, woensdag 13 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 4 maanden en 17 dagen.


  Koksma, Ferdinand

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 19, omstreeks maandag den 3e Mei 1886, ƒ 2.50.

  Ferdinand Koksma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Jurjen Feddes Koksma, oud een en dertig jaren, winkelier, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw Rimke Martens Koksma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 3e Junij 1871, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 30e April 1886, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk een, nummer 56,te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 jaren, 10 maanden en 27 dagen.

  Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

  Regel 7 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats. Deze regels verhuurd in de jaren 1829, 1830, 1831, en 1832 en 1841 – 1846 en 1847 In 1865 en 1866, idem in 1887 en 1888.

  Regel 7 de grafnummers 19 en 20 Aan Jurjen Koskma 1886.

  Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in zuidelijke richting op 6 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


  Koksma, Ieke

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 1 juli 1878, ƒ 1.00.

  Ieke Koksma. Dochter van Franke Koksma (bakker) en van Mettje van der Werf. Geboren, maandag 8 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 1 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 23 dagen.


  Kolk, Jelle

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 28 mei 1877, ƒ 2.25.

  Jelle Kolk. Zoon van Jan Jelles Kolk (schipper) en van Martje Uffelaar. Geboren, vrijdag 13 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 28 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 9 maanden en 15 dagen.


  Kolk, Jelle Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 12 april 1878, ƒ 1.00.

  Jelle Jans Kolk. Zoon van Jan Jelles Kolk, oud een en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Martje Uffelaar. Geboren, zaterdag 12 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 11 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 30 dagen.


  Koolhaalder, Abraham

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 9 september 1875, ƒ 2.25.

  Abraham Koolhaalder. Zoon van Willem Koolhaalder (blokmaker) en van Helena Jacobus Diemont. Geboren, zaterdag 27 augustus 1870, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 7 september 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren en 11 dagen.


  Koolhaalder, Abraham

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 oktober 1876, ƒ 0.50, voor de baar, ƒ 0.50.

  Abraham Koolhaalder. Zoon van Willem Koolhaalder (blokmaker) en van Helma Jacoba Dinant. Geboren, vrijdag 8 september 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 2 oktober 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 24 dagen.


  Koopman, Anna

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 20 september 1875, ƒ 1.00.

  Anna Koopman. Dochter van Willem Fredrik Arnold Koopman (boekhandelaar) en van Antje Feenstra. Geboren, dinsdag 14 september 1875, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 19 september 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 dagen.


  Koopman, Jan

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
   Eigen graf in Regel 11, Grafnummer 19 of 20, omstreeks vrijdag den 20e Januarij 1888, ƒ 2.50.

  Jan Koopman. In leven klerk ter secretarie, wonende te Lemmer. Zoon van Siene Jans Koopman, oud zeven en twintig jaren, kantoorbediende, wonende te Langweer en van zijne huisvrouw, Trijntje Ykes van der Veen, oud dertig jaren, zonder beroep. Geboren, dinsdag den 21e Februarij 1837, des avonds ten een tweede ure, te Langweer, Grietenij Doniawerstal. Overleden, vrijdag den 20e Januarij 1888, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 50 jaren, 10 maanden en 27 dagen.

  Overgenomen uit het register der graven uit 1903.

  Regel 11 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
  Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1832 daarna 1846 verder 1866 - 1867 idem 1890.

  Regel 11 de grafnummers 19 en 20 Aan Siene Koopmans 1859.

  Opmerking: Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in Zuidelijke richting op 6.00 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 46.86 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


  Koopman, Siene Jans

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 11, Grafnummer 19 of 20, op maandag den 11e dag der maand Mei 1874, ƒ 2.50.

  Siene Jans Koopman. In leven commissaris van stoomschepen, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep Klerk, wonende te Langweer. Zoon van Jan Nannes (Koopman) en van Richtje Sienes. Geboren, woensdag den 24e dag der maand Januarij 1810, te Echten, Lemsterland. Volgens het Doopboek Herv. gem. Oosterzee en Echten, gedoopt, zondag den 11e dag der maand Februarij 1810. Sinds zondag den 3e dag der maand Mei 1835, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 7e dag der maand Maart 1859, weduwnaar van Trijntje Ykes van der VeenOverleden, zondag den 10e dag der maand Mei 1874, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 64 jaren, 3 maanden en 17 dagen.

  Opmerking:

  Regel 11 de grafnummers 19 en 20 Aan Siene Koopmans 1859.

  Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 19 in Zuidelijke richting op 6.00 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 46.86 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


  Koopmans, Auke

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Februarij 1881, ƒ 4.50.

  Auke Koopmans. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sneek. Zoon van Marten Hendriks Koopmans, oud zes en vijftig jaren, boer, wonende te Follega en van Akke Aukes Bakker. Geboren, donderdag den 13e September 1821, des morgens om een ure, te Follega, Lemsterland. Sinds zaterdag den 2e Maart 1867, te Kollumerland c.a., echtgenoot van Jacobje SlotengaOverleden, donderdag den 3e Februari 1881, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 59 jaren, 4 maanden en 20 dagen.


  Koopmans, Eelkjen Martens

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 14e Februarij 1881, ƒ 4.50.

  Eelkjen Martens Koopmans. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Follega. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep boerin, wonende te Follega Dochter van Marten Hendriks (Koopmans), oud zes en dertig jaren, huisman, wonende te Follega en van zijne huisvrouw, Akke Aukes (Bakker). Geboren, dinsdag den 5e Maart 1811, te Follega, Lemsterland. Sinds zondag den 14e April 1833, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 7e Julij 1838, weduwe van Arjen Doedes Jaarsma. Sinds zondag den 28e Februarij 1841, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 4 maart 1863, weduwe van Hendrik Oeges KokOverleden, zondag den 13e Februarij 1881, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 11 maanden en 8 dagen.


  Koornstra, Adriaan

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 5e Maart 1887, ƒ 4.50.

  Adriaan Koornstra. In leven boerenknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Klaas Hiddes Koornstra, oud negen en veertig jaren, slager, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Elizabeth Lacrooy, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 6e April 1865, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 5e Maart 1887, des nachts ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 21 jaren, 10 maanden en 29 dagen.


  Koornstra, Elisabeth

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 17e Januari 1883, ƒ 2.25.

  Elisabeth Koornstra. Dochter van Jan Arriaan Koornstra, oud vijf en twintig jaren, slager, wonende te Lemmer en van Pietertje Bruinsma. Geboren, zaterdag den 15e Junij 1878, des morgens ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 17e Januari 1883, des morgens ten tien ure in het Huis Wijk een, nummer 157 a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 7 maanden en 2 dagen.


  Koornstra, Jan

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 19e Augustus 1881, ƒ 1.00.

  Jan Koornstra. Zoon van Jan Arriaan Koornstra, oud zeven en twintig jaren, slager, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Pietertje Bruinsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 7e November 1880, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 18e Augustus 1881, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 maanden en 11 dagen.


  Koornstra, Klaas

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e Julij 1884, ƒ 1.00.

  Klaas Koornstra. Zoon van Jan Arriaan Koornstra, oud dertig jaren, slagter, wonende te Lemmer, en van zijne huisvrouw, Pietertje Bruinsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 6e Mei 1884, des nachts ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 1e Julij 1884, des morgens ten tien ure, in het Huis Wijk een, nummer 157, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 21 dagen.


  Koster, Ale (zoon van) =Melle

  Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e Junij 1881, ƒ 2.25.

  Zoon van Ale Koster, oud een en dertig jaren, varensgezel/stoombootknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeltje Zwerver, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 2e April 1880, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 6e Junij 1881, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 4 dagen.


  Kragt, Ale Harings

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 20e November 1880, ƒ 4.50.

  Ale Harings Kragt. In leven schipper, gedomicilieerd te Franeker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Leeuwarden. Zoon van Haring Jans (Kragt) oud XX, schipper, wonende te Leeuwarden en van Klaaske Douwes, oud 36 jaren, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 30e November 1811, des nachts ten half een ure, te Leeuwarden. Sinds woensdag den 4e Januarij 1837, te Leeuwarden, echtgenoot en sinds donderdag den 30e September 1880, weduwnaar van Trijntje Walles ZandOverleden, vrijdag den 19e November 1880, des na middags ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 68 jaren, 11 maanden en 19 dagen.


  Kramer, Antje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
   Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 13e Maart 1888, ƒ 4.50.

  Antje Kramer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Harlingen. Dochter van Tjabering Kramer, zilversmid, en van Klara Karolina Herbig, echtelieden, beiden wonende te Weener, koninkrijk Hannover, Duitsland. Geboren, zondag den 1e September 1805, te Weener, koninkrijk Hannover, Duitsland. Gedoopt, zondag den 8e September 1805, te Weener, koninkrijk Hannover, Duitsland. Sinds zondag den 1e September 1850, te Lemsterland, echtgenoote van Wybren IJlstra. Overleden, dinsdag den 13e Maart 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 82 jaren, 6 maanden en 12 dagen.


  Kramer, Ebe

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 22 mei 1878, ƒ 4.50.

  Ebe Kramer. In leven schippersknecht, wonende te Lemmer.. Ongehuwde zoon van Tjeerd Pieters Kramer en van Jansje Jans de Groot. Geboren, zaterdag 22 augustus 1857, te Rotterdam. Overleden, dinsdag 21 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 20 jaren, 8 maanden en 30 dagen.


  Kramer, Tjeert Pieters

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 19 mei 1875, ƒ 4.50.

  Tjeert Pieters Kramer. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Oostermeer. Zoon van Pieter Eibes Kramer en van Hiltje Andries Bosma. Geboren, maandag 27 november 1820, te Oostermeer. Sinds vrijdag 23 juni 1848, te Leeuwarderadeel, echtgenoot van Jantje Jans de GrootOverleden, woensdag 19 mei 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 54 jaren, 5 maanden en 22 dagen.


  Kroon, Trijntje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 2e Mei 1881, ƒ 4.50.

  Trijntje Kroon. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Blokzijl. Dochter van Frans Kroon, oud vijf en twintig jaren, arbeider, wonende te Blokzijl en van Margje Schuurink. Geboren, donderdag den 3e April 1823, des morgens ten half tien ure, te Blokzijl. Sinds dinsdag den 8e Augustus 1848, te Blokzijl, echtgenoote van Jan Jans VisserOverleden, zaterdag den 30e April 1881, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren en 27 dagen.


  Kruis, Dettje

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
   Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 13e Julij 1888, ƒ 2.25.

  Dettje Kruis. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Jan Kruis, oud zes en dertig jaren, arbeider later schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Janke Schijfsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 2e Februarij 1879, des morgens ten half negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
  Overleden, vrijdag den 13e Julij 1888, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 9 jaren, 5 maanden en 11 dagen.


  Kruyver, Jacob

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 5 maart 1876, ƒ 2.25.

  Jacob Kruyver. Zoon van Jan Kruyver (winkelier) en van Feitje Schuit. Geboren, zaterdag 30 april 1870, te Heerenveen. Overleden, zondag 5 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 5 dagen.


  Kuijk, Maaike

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 1e November 1887, ƒ 1.00.

  Maaike Kuijk. In leven wonende te Lemmer. Dochter van Hendrika Visser, echtgenoote van Bastiaan Gerrit Kuijk, wonende te Werkendam, thans afwezig, van beroep zonder wonende te Werkendam. Geboren, woensdag den 29e December 1886, om drie uren des middags, te Werkendam. Overleden, dinsdag den 1e November 1887, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 10 maanden en 3 dagen.


  Kuiper, Stijntje Wiebes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 4.50.

  Stijntje Wiebes Kuiper. In leven zonder beroep, wonende te Beneden Knijpe. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Wiebe Rienks Kuiper en van Dieuke Rommerts. Geboren, maandag 5 maart 1787, te Benedenknijpe. Gedoopt, maandag 5 maart 1787 in de Hervormde gemeente De Knipe en Het Meer. Sinds zondag 25 mei 1823, te Lemsterland, echtgenoote van Hendrik Sjerps PoppeOverleden, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 91 jaren, 1 maand en 29 dagen.


  Kuipers, Alle

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zaterdag den 2e Juni 1883, ƒ 2.25.

  Alle Kuipers. Zoon van Jan Kuipers, oud zeven en twintig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Pietje Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 22e October 1879, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 2e Juni 1883, des na middags ten twee ure, in het Huis Wijk twee, nummer 182a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 6 maanden en 26 dagen.


  Kuipers, Levenloos kind

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op __ , ƒ 0.50 voor de huur van de ????? + ƒ 1.00.

  Levenloos kind Kuipers. Zoon van Jan Kuipers en van Pietertje DijkstraLevenloos geboren, vrijdag 12 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland.


  Kunst, Jan Johannes

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 18e Junij 1881, ƒ 4.50.

  Jan Johannes (Kunst). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep niet vermeld, wonende te Oosterzee. Zoon van Johannes Roelofs (Kunst) en van Geertje Jans (Kuipers). Geboren, maandag 9 mei 1791, te Munnekeburen, Weststellingwerf. Gedoopt, zondag den 15e Mei 1791 in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne. Sinds zondag den 9e September 1810, in de Hervormde gemeente Oosterzee Echten, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Diena FolkertsOverleden, vrijdag den 17e Junij 1881, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 90 jaren, 1 maand en 8 dagen.


  Kuyk, Maaike

  • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
   Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 2e Augustus 1888, ƒ 1.00.

  Maaikke Kuyk. Dochter van Bastiaan Gerrit Kuyk, oud een en veertig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Hendrika Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 23e Februarij 1888, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 2e Augustus 1888, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 8 dagen.

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.