Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Katsma, Saakje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 7 februari 1877, ƒ 2.25.

Saakje Katsma. Dochter van Siebe Douwes Katsma (houtzaagmolenaarsknecht) en van Froukje Durks Huisman.
Geboren, maandag 16 maart 1868, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 6 februari 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 8 jaren, 10 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Keizer, Jacob Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 november 1877, ƒ 4.50.

Jacob Alberts Keizer. In leven turfmaker, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudega.
Zoon van Albert Egberts Keizer en van Jantje Jacobs de Graaf.
Geboren, donderdag 22 juli 1819. te Oudega, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.
Sinds donderdag 28 april 1842, te Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, echtgenoot en sinds woensdag 14 juli 1875, weduwnaar van Baukje Hendriks Rekers.
Overleden, woensdag 7 november 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 58 jaren, 3 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 28-1-2023

Opmerking:
In de OVL akte wordt moeder Jantje Vingerman genoemd.


Kelderhuis, Margjen Gerrits

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 maart 1879, ƒ 4.50.

Margjen Gerrits Kelderhuis. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Nijlamer.
Dochter van Gerrit Beerends Kelderhuis en van Geesjen Jakobs Snoeyer.
Geboren, vrijdag 9 november 1792, te Oudehaske.
Gedoopt, zondag 25 november 1792 in de Hervormde gemeente Oudehaske en Haskerhorne.
Sinds woensdag 5 juni 1822, te Weststellingwerf, echtgenoote en sinds, dinsdag 20 januari 1857 weduwe van Pieter Hendriks Bron.
Overleden, zaterdag 1 maart 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 86 jaren, 3 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Kempen van, Trijntje Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 9 oktober 1879, ƒ 4.50.

Trijntje Jacobus van Kempen. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Dochter van Jacobus van Kempen en van Sjouwkje Johannes.
Geboren, maandag 23 december 1799, te Het Meer, Schoterland.
Gedoopt, maandag 23 december 1799 bij het Roomsch Catholijk Kerkgenoodschap van 't Meer.
Sinds zondag 29 april 1832, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 1 januari 1851, weduwe van Bernardus Hendriks de Boer.
Overleden, woensdag 8 oktober 1879, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 79 jaren, 9 maanden en 16 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Kempen van, Martha Jacobus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 25 januari 1879, ƒ 4.50.

Martha Jacobus van Kempen. In leven zonder beroep, wonende te Herenveen.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Joure.
Dochter van Jacobus van Kempen en van Sjoukje Bleeker.
Geboren, donderdag 27 september 1804, te Heerenveen.
Gedoopt, donderdag 27 september 1804 in de Rooms Katholieke parochie, Heerenveen (Het Meer)
Sinds zondag 24 mei 1835, te Haskerland, echtgenoote van Wouter Vogelaar (pottenbakker).
Overleden, vrijdag 24 januari 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 3 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Kempes, Hendrik Christiaan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 14e dag der maand Januarij 1874, ƒ 4.50.

Hendrik Christiaan Kempes. In leven kleermaker, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende in de Lemmer.
Zoon van Christiaan Hendriks Kempes, oud acht en twintig jaar, wever en van Sjoeke Gerkes ter Velde.
Geboren, zondag den 3e dag der maand April 1814, des morgens om een uur, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds donderdag den 25e dag der maand November 1852, te Lemsterland, echtgenoot van Hiltje Jans de Boer.
Overleden, dinsdag den 13e dag der maand Januarij 1874, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 59 jaren, 9 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022 19:21:44

Opmerking:
Hiltje de Boer, overleed op 72 jarige leeftijd op vrijdag den 5e dag der maand April 1895


Kerkheyden, Joannes Henricus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 18e December 1880, ƒ 4.50.

Joannes Henricus Kerkheyden. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en dertig jaren, van beroep barbier, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en dertig jaren, van beroep barbier, later baardscheerder, wonende in de Lemmer.
Tijdens de derde huwelijksvoltrekking, oud vijf en zeventig jaren, van beroep barbier, wonende te Lemmer.
Zoon van Bernardus Kerkheyden en van Anna Swaan.
Geboren en gedoopt in de RC kerk De Papegaaij, maandag den 3e October 1791, te Amsterdam.
Sinds zondag den 5e September 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag den 13e April 1830, weduwnaar van Anna Arents.
Sinds zondag den 14e November 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds zondag den 11e Junij 1865, weduwnaar van Trijntje Minolts de Boer.
Sinds donderdag den 9e Mei 1867, te Lemsterland, echtgenoot van Geeske Hendriks Vos.
Overleden, donderdag den 16e December 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 89 jaren, 2 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 31-3-2023


Klein, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 december 1880, ƒ 1.00.

Levenloos kind Klein. Zoon van Meester Klaas Klein, oud drie en veertig jaren, kantonregter, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Catharina Engelsman, zonder beroep.
Levenloos geboren, zondag den 5e December 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 30-3-2023


Kleinhouwer, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Mogelijk Eigen graf in Regel 30, Grafnummer 3, op woensdag den 14e Julij 1880, ƒ 2.50.

Hendrik Kleinhouwer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Willem Monsma Kleinhouwer en van Abeltje Gurbes Reitsma (winkelierster).
Geboren, zaterdag den 30e Mei 1857, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag den 14e Julij 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 1 maand en 15 dagen.

Bijgewerkt op 23-3-2023

 • Mogelijk bestaat er een link met: Begraven Geen Steen op 3 Overledene Sjoukjen Willems Monsma leeftijd 64 jaar Overleden op 16-03-1849 te Lemmer, Grietenij Lemsterland Gehuwd met Hendrik Kleinhouwer. Dochter van Willem Sijbes Monsma en van Hendrikje Doedes Boersma

Kleinhouwer, Jacobje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 30, Grafnummer 4, op maandag 30 augustus 1875, ƒ 4.50.

Jacobje Kleinhouwer. Ongehuwde dochter van Hendrik Kleinhouwer en van Sjoukje Monsma.
Geboren, dinsdag 26 januari 1808, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 7 februari 1808 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega, Eesterga.
Overleden, zaterdag 28 augustus 1875, te Jacobje Kleinhouwer.
In den ouderdom van 67 jaren, 7 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Klunder, Klaasje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 7e Maart 1881, ƒ 4.50.

Klaasje Klunder. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Claus Jans Klunder, oud drie en dertig jaren, schipper, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Deddes ter Velde.
Geboren, vrijdag den 4e October 1816, des na middags te half een uren Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 7e Maart 1881, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 5 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 10-4-2023

Opmerking

In de OVL akte Klaaske Klundert en de vader Klaas Jans Klundert en moeder Jantje Deddes ter Velde (winkelierster)


Knol, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 25 november 1876, ƒ 1.00.

Johannes Knol. Zoon van Jentje Knol (tapper) en van Johanna Hendrika Postma.
Geboren, zondag 30 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Koe de, Hendrika Margaretha

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 5, op donderdag 5 augustus 1875, ƒ1.25.

Henderika Margaretha de Koe. Dochter van Hylke de Koe (deurwaarder) en van Reinschje Landmeter.
Geboren, donderdag 18 juni 1874 te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 5 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 1 maand en 17 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Koe de, Klara

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 17 juni 1878, ƒ 1.00.

Klara de Koe. Dochter van Sjoerd de Koe (arbeider) en van Jacoba Doeve.
Geboren, vrijdag 26 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 16 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Koehoorn, Fetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 7 augustus 1876, ƒ 4.50.

Fetje Koehoorn. Dochter van Jan Hendriks Koehoorn (schippersknecht) en van Pietertje Durks Postma.
Geboren, donderdag 13 juni 1861, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 5 augustus 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 15 jaren, 1 maand en 22 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Koehoorn, Jaantje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 12 december 1874, Armvoogdij, ƒ 2.25.

Jaantje Koehoorn. Dochter van Koert Koehoorn (arbeider) en van Antje Jans Ypenga.
Geboren, zaterdag 18 april 1868, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 11 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren, 7 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Koehoorn, Kornelis Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 5 april 1879, ƒ 4.50.

Kornelis Jans Koehoorn. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep smidsknegt, wonende in de Lemmer.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud zeven en dertig jaren, van beroep smidsknegt, wonende te Echten.
Zoon van Jan Kornelis (Koehoorn) en van Jaantje Gerbens.
Geboren, maandag 19 december 1796, te Tjalleberd, Engwirden - Heerenvewen?
Gedoopt, zondag 29 januari 1797 in de Hervormde gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot.
Sinds zondag 30 mei 1819, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 13 januari 1829, et Echten, weduwnaar van Wiebichjen Andries van der Zande.
Sinds zondag 6 juli 1834, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 30 juni 1863, te Echten, weduwnaar van Trientje Andries de Jong.
Overleden, zaterdag 5 april 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 82 jaren, 3 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 22-2-2023


Koehoorn, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 27 november 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Koehoorn. Dochter van Akke Koehoorn, dienstmeid, wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, dinsdag 27 november 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 28-1-2023


Kok, Christoffel

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 23e December 1880, ƒ 1.00.

Christoffel Kok. Zoon van Jelle Kok, oud vier en dertig jaren, voerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Lena Gesina van Ommen, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 19e November 1880, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 21e December 1880, des namiddags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maanden en 2 dagen.

Bijgewerkt op 1-4-2023


Kok, Eelkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 28 september 1877, ƒ 2.25.

Eelkje Kok. In leven wonende te Lemmer.
Dochter van Marten Kok (arbeider) en van Elske Jans Spinmuis.
Geboren, maandag 22 juni 1874, te Eesterga, Lemsterland.
Overleden, donderdag 27 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 jaren, 3 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Kok, Gerrit Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 7e Junij 1878, ƒ 4.50.

Gerrit Jans Kok. In leven schipper, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep zeeman, wonende te Lemmer.
Zoon van Jan Gerrits Kok, oud acht en veertig jaren, schippersknegt, doch thans afwezig en van Jantje Sjerps Poppe, echtelieden beiden wonende in de Lemmer.
Geboren, maandag den 29e December 1828, des morgens ten half zeven ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Hetten Paulus Fledderus, chirurgijn en vroedmeester, oud drie en veertig jaren, wonende in de Lemmer, deed de aangifte van de geboorte.
Sinds zondag den 23e October 1859, te Lemsterland, echtgenoot van Baukje Alberts Dijkstra.
Overleden, donderdag den 6e Junij 1878, des na middags ten twee ure op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre.
Aangifte van overlijden is gedaan door Jan Prins, oud vijf en veertig jaren, visfcherman, wonende te Vollenhove en Obe Basma, oud een en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Sloten.
In den ouderdom van 49 jaren, 5 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 6-2-2023

Begraven op tot nu toe onbekende begraafplaats.

Jan Albert Kok. In leven zonder beroep, wonende te Alkmaar.
Zoon van Gerrit Jans Kok, oud vijf en dertig jaren, schippersknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Alberts Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag den 21e dag der maand Januarij 1864, des nachts ten een ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 13e Juli 1943, te vier uur, te Alkmaar.
In den ouderdom van 79 jaren, 5 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 9-2-2023 23:37:34

Mogelijk als onbekende drenkeling begraven te Ambt Vollenhove.

Jantje Kok. Dochter van Gerrit Jans Kok, oud een en veertig jaren, varensgezel, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Baukje Alberts Dijkstra, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag 17 januari 1870, te Lemmer, Lemsterland.
Zo goed als zeker verdronken tijdens het zinken van het schip van haar ouders.
Vermist sinds, donderdag 6 juni 1878, op de Zuiderzee tusschen het eiland Urk en Kuinre.
In den ouderdom van 8 jaren, 4 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 19-2-2023 21:46:02

Tekst uit het Overlijdensregister van de gemeente Ambt Vollenhove 1878.

Nommer acht en veertig.

Op heden den veertienden Junij
achttien honderd acht en zeventig verschenen voor ons Antony Johan ten Cate
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt Vollenhove
Siemen Jongman, oud acht en veertig jaren, Visfcher, en
Johan Gerrit van der Veen, oud vier en dertig jaren, arts, beiden wonende te Ambt Vollenhove.
dewelke ons hebben aangegeven dat op heden des voormiddags elf uur in zee is gevonden het lijk van een kind van het vrouwelijk geslacht, waarvan hun den naam voornamen, geboorte en woonplaats , alsmede die der ouders onbekend zijn.

Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is
geteekend door ons en de comparanten.

J. G. van der Veen
S. Jongman
A. J. ten Cate

Met dank aan Linda Polderman en Jo Steenstra


Kok, Jan Karels

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 22 april 1876, ƒ 4.50.

Jan Karels Kok. In leven rentenier, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep smidsknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Karel Alles Kok en van Trijntje Hessels (Schilstra).
Geboren, maandag 6 juni 1814, te Dronrijp.
Sinds zondag 6 mei 1838, te Schoterland, echtgenoot van Ynskje Christoffels Wagenaar.
Overleden, donderdag 20 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 61 jaren, 10 maanden en 14 dagen.

Bijgewerkt op 19-1-2023


Kok, Jantje Aukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf, Mogelijk in Regel 19, Grafnummer 7, op woensdag 7 juni 1876, ƒ 2.50.

Jantje Aukes Kok. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep Dienstmaagd, wonende te Oosterzee.
Dochter van Auke Kok en van Uilkje Ruurds.
Geboren, dinsdag 25 mei 1802, te Echten, Lemsterland.
Sinds zondag 26 augustus 1821, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag 16 januari 1869, weduwe van Eijle Pieters de Jong.
Overleden, dinsdag 6 juni 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 74 jaren en 12 dagen.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Kokje, Pieter Sipkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 14 oktober 1875, ƒ 4.50.

Pieter Sipkes Kokje. In leven stoombootsknecht, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep zeeman, wonende te Lemmer.
Zoon van Marten Gerbens Kokje en van Annigje Pieters de Vries.
Geboren, zondag 27 mei 1832, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 26 mei 1861, te Lemsterland, echtgenoot van Gatske Jacobs Bakker.
Overleden, woensdag 13 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 43 jaren, 4 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 14-1-2023


Koksma, Ieke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 1 juli 1878, ƒ 1.00.

Ieke Koksma. Dochter van Franke Koksma (bakker) en van Mettje van der Werf.
Geboren, maandag 8 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 1 juli 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 11-2-2023


Kolk, Jelle

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 28 mei 1877, ƒ 2.25.

Jelle Kolk. Zoon van Jan Jelles Kolk (schipper) en van Martje Uffelaar.
Geboren, vrijdag 13 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 28 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 9 maanden en 15 dagen.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Kolk, Jelle Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 12 april 1878, ƒ 1.00.

Jelle Jans Kolk. Zoon van Jan Jelles Kolk, oud een en dertig jaren, schipper, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Martje Uffelaar.
Geboren, zaterdag 12 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 11 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Koolhaalder, Abraham

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 9 september 1875, ƒ 2.25.

Abraham Koolhaalder. Zoon van Willem Koolhaalder (blokmaker) en van Helena Jacobus Diemont.
Geboren, zaterdag 27 augustus 1870, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 7 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren en 11 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Koolhaalder, Abraham

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 3 oktober 1876, ƒ 0.50, voor de baar, ƒ 0.50.

Abraham Koolhaalder. Zoon van Willem Koolhaalder (blokmaker) en van Helma Jacoba Dinant.
Geboren, vrijdag 8 september 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 2 oktober 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 24 dagen.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Koopman, Anna

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 20 september 1875, ƒ 1.00.

Anna Koopman. Dochter van Willem Fredrik Arnold Koopman (boekhandelaar) en van Antje Feenstra.
Geboren, dinsdag 14 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 19 september 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Koopman, Siene Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op maandag den 11e dag der maand Mei 1874, ƒ 2.50.

Siene Jans Koopman. In leven commissaris van stoomschepen, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep Klerk, wonende te Langweer.
Zoon van Jan Nannes (Koopman) en van Richtje Sienes.
Geboren, woensdag den 24e dag der maand Januarij 1810, te Echten, Lemsterland.
Volgens het Doopboek Herv. gem. Oosterzee en Echten, gedoopt, zondag den 11e dag der maand Februarij 1810.
Sinds zondag den 3e dag der maand Mei 1835, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag den 7e dag der maand Maart 1859, weduwnaar van Trijntje Ykes van der Veen.
Overleden, zondag den 10e dag der maand Mei 1874, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 64 jaren, 3 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 21-8-2022 16:36:10


Koopmans, Auke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 3e Februarij 1881, ƒ 4.50.

Auke Koopmans. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sneek.
Zoon van Marten Hendriks Koopmans, oud zes en vijftig jaren, boer, wonende te Follega en van Akke Aukes Bakker.
Geboren, donderdag den 13e September 1821, des morgens om een ure, te Follega, Lemsterland.
Sinds zaterdag den 2e Maart 1867, te Kollumerland c.a., echtgenoot van Jacobje Slotenga.
Overleden, donderdag den 3e Februari 1881, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 59 jaren, 4 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 7-4-2023


Koopmans, Eelkjen Martens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 14e Februarij 1881, ƒ 4.50.

Eelkjen Martens Koopmans. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Follega.
Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep boerin, wonende te Follega
Dochter van Marten Hendriks (Koopmans), oud zes en dertig jaren, huisman, wonende te Follega en van zijne huisvrouw, Akke Aukes (Bakker).
Geboren, dinsdag den 5e Maart 1811, te Follega, Lemsterland.
Sinds zondag den 14e April 1833, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 7e Julij 1838, weduwe van Arjen Doedes Jaarsma
Sinds zondag den 28e Februarij 1841, te Lemsterland, echtgenoote en sinds woensdag 4 maart 1863, weduwe van Hendrik Oeges Kok.
Overleden, zondag den 13e Februarij 1881, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 69 jaren, 11 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 8-4-2023


Koster, Ale (zoon van) =Melle

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 7e Junij 1881, ƒ 2.25.

Zoon van Ale Koster, oud een en dertig jaren, varensgezel/stoombootknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geeltje Zwerver, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, vrijdag den 2e April 1880, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 6e Junij 1881, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 15-4-2023


Kragt, Ale Harings

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 20e November 1880, ƒ 4.50.

Ale Harings Kragt. In leven schipper, gedomicilieerd te Franeker.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schipper,
wonende te Leeuwarden.
Zoon van Haring Jans (Kragt) oud XX, schipper, wonende te Leeuwarden en van Klaaske Douwes, oud 36 jaren, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 30e November 1811, des nachts ten half een ure, te Leeuwarden.
Sinds woensdag den 4e Januarij 1837, te Leeuwarden, echtgenoot en sinds donderdag den 30e September 1880, weduwnaar van Trijntje Walles Zand.
Overleden, vrijdag den 19e November 1880, des na middags ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 68 jaren, 11 maanden en 19 dagen.

Bijgewerkt op 25-3-2023


Kramer, Ebe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 22 mei 1878, ƒ 4.50.

Ebe Kramer. In leven schippersknecht, wonende te Lemmer..
Ongehuwde zoon van Tjeerd Pieters Kramer en van Jansje Jans de Groot.
Geboren, zaterdag 22 augustus 1857, te Rotterdam.
Overleden, dinsdag 21 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 20 jaren, 8 maanden en 30 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Kramer, Tjeert Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 19 mei 1875, ƒ 4.50.

Tjeert Pieters Kramer. In leven varensgezel, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Oostermeer.
Zoon van Pieter Eibes Kramer en van Hiltje Andries Bosma.
Geboren, maandag 27 november 1820, te Oostermeer.
Sinds vrijdag 23 juni 1848, te Leeuwarderadeel, echtgenoot van Jantje Jans de Groot.
Overleden, woensdag 19 mei 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 54 jaren, 5 maanden en 22 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Kroon, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 2e Mei 1881, ƒ 4.50.

Trijntje Kroon. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Blokzijl.
Dochter van Frans Kroon, oud vijf en twintig jaren, arbeider, wonende te Blokzijl en van Margje Schuurink.
Geboren, donderdag den 3e April 1823, des morgens ten half tien ure, te Blokzijl.
Sinds dinsdag den 8e Augustus 1848, te Blokzijl, echtgenoote van Jan Jans Visser.
Overleden, zaterdag den 30e April 1881, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 57 jaren en 27 dagen.

Bijgewerkt op 13-4-2023


Kruyver, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zondag 5 maart 1876, ƒ 2.25.

Jacob Kruyver. Zoon van Jan Kruyver (winkelier) en van Feitje Schuit.
Geboren, zaterdag 30 april 1870, te Heerenveen.
Overleden, zondag 5 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023


Kuiper, Stijntje Wiebes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 4.50.

Stijntje Wiebes Kuiper. In leven zonder beroep, wonende te Beneden Knijpe.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer.
Dochter van Wiebe Rienks Kuiper en van Dieuke Rommerts.
Geboren, maandag 5 maart 1787, te Benedenknijpe.
Gedoopt, maandag 5 maart 1787 in de Hervormde gemeente De Knipe en Het Meer.
Sinds zondag 25 mei 1823, te Lemsterland, echtgenoote van Hendrik Sjerps Poppe.
Overleden, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 91 jaren, 1 maand en 29 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Kuipers, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op __ , ƒ 0.50 voor de huur van de ????? + ƒ 1.00.

Levenloos kind Kuipers. Zoon van Jan Kuipers en van Pietertje Dijkstra.
Levenloos geboren, vrijdag 12 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Kunst, Jan Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 18e Junij 1881, ƒ 4.50.

Jan Johannes (Kunst). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negentien jaren, van beroep niet vermeld, wonende te Oosterzee.
Zoon van Johannes Roelofs (Kunst) en van Geertje Jans (Kuipers).
Geboren, maandag 9 mei 1791, te Munnekeburen, Weststellingwerf.
Gedoopt, zondag den 15e Mei 1791 in de Hervormde gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne.
Sinds zondag den 9e September 1810, in de Hervormde gemeente Oosterzee Echten, echtgenoot en sinds _____, weduwnaar van Diena Folkerts.
Overleden, vrijdag den 17e Junij 1881, des na middags ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 90 jaren, 1 maand en 8 dagen.

Bijgewerkt op 15-4-2023