Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Baaima, Jappigjen Joukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 31 augustus 1875, ƒ 4.50.

Jappigjen Joukes Baayema (Baaima). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Jouke Poppes Baaima en Sibbeltje Wiellinga. Geboren, dinsdag 16 maart 1819, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoote van Anne Minnes Brouwer (timmerman). Overleden, dinsdag 31 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 56 jaren, 5 maanden en 15 dagen. 


Baaima, Roelof Joukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e Augustus 1886, ƒ 4.50.

Roelof Joukes Baaima. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep varensgezel, wonende te Lemmer Zoon van Jouke Popkes Baaima, oud drie en dertig jaren, sjouwer, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Sibbeltje Weulenga. Geboren, vrijdag den 23e Januarij 1824, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 14e Mei 1854, te Lemsterland, echtgenoot van Antje de Hingst. Overleden, dinsdag den 10e Augustus 1886, des Nachts ten een ure in het Huis Wijk drie, nummer 541, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 62 jaren, 6 maanden en 18 dagen.


Baaima, Sibbeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 4 oktober 1875, ƒ 4.50.

Sibbeltje Baaima. In leven dienstmeid, wonende te Lemmer. Ongehuwde dochter van Roelof Baaima (schippersknecht) en Antje de Hingst. Geboren, woensdag 12 september 1855, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 3 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 20 jaren en 7 dagen.


Bakker, Anke Cornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 7, op maandag den 2e Augustus 1880, ƒ 2.50.

Anke Cornelis Bakker. Ongehuwde dochter van Cornelis Poppes Bakker, oud zeven en twintig jaren, scheepstimmerman, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Dieuwke Siemens Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 15e Julij 1839, des morgens om drie een tweede uur, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 2e Augustus 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 41 jaren en 18 dagen.

Opmerking

Begraven Geen Steen op 7 Overledene Anke Cornelis Bakker leeftijd 41 jaar, overleden op 02-08-1880 te Lemmer. Ongehuwde dochter van Cornelis Poppes Bakker & Dieuwke Siemens Visser

Regel 27 grafnummer 7 Aan de Erven Anke Cornelis Bakker 1880.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 7 in noordelijke richting op 5.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Bakker, Baukje Aukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks zondag den 8e Julij 1883, ƒ 4.50.

Baukje Aukes Bakker. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Auke Douwes Bakker, oud vier en dertig jaren, schippersknecht, thans afwezig en van Zwaantje Ydes Siersma, echtelieden beiden wonende in de Lemmer. Geboren, woensdag den 15e Maart 1826, des avonds ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 22e Februari 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Meye Willems VligOverleden, zondag den 8e Julij 1883, des avonds ten zeven ure in het Huis Wijk vier nummer 632, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 3 maanden en 24 dagen.


Bakker, Bontje Poppes

 • Begraven met vorst door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 21, omstreeks woensdag den 24e Maart 1886, ƒ 2.50.

Bontje Poppes Bakker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Poppe Cornelis Bakker, twee en veertig jaren, bakker, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Hendrikje Feites Hoeksma. Geboren, maandag den 18e november 1816, des na middags ten half een ure, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 20e September 1840 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote van Minse Siebes Stellingwerff. Overleden, woensdag den 24e Maart 1886, des morgens ten vijf ure in het Huis Wijk een, nummer 68, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 4 maanden en 6 dagen.


Bakker, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 15e Junij 1880, ƒ 0.50.

Grietje Bakker. Dochter van Grietje Feites Bakker. Geboren, zondag den 13e Junij 1880, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 15e Junij 1880, des morgens ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 dagen.


Bakker, Jan Jeltes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 17, op maandag 1 februari 1875, ƒ 2.50.

Jan Jeltes Bakker. In leven bakkersknecht, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Jelte Poppes Bakker (bakker) en Zwaantje Jans Klijnsma. Geboren, zaterdag 7 augustus 1847, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 28 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 27 jaren, 5 maanden en 21 dagen.


Bakker, Jelte Poppes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, in Eigen graf Regel 8, Grafnummer 18, op donderdag 20 april 1876, ƒ 2.50.

Jelte Poppes Bakker. In leven bakker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Lemmer. Zoon van Poppe Cornelis Bakker en Hendrikje Feites Hoeksma. Geboren, zaterdag 15 juli 1820, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 11 mei 1845, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 23 februari 1870, weduwnaar van Zwaantje Jans Klijnsma. Overleden, woensdag 19 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 55 jaren, 9 maanden en 3 dagen.


Bakker, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 131877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bakker. Zoon / Dochter van Klaas Bakker (schippersknecht) en Pietje Hoff, beiden wonende te Leeuwarden. Levenloos geboren, maandag 22 oktober 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Bakker, Klaas

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 15 november 1878, ƒ 1.00.

Klaas Bakker. In leven wonende te Rotterdam. Zoon van Klaas Bakker (schipper) en Pietje Hoff, beiden wonende te Rotterdam. Geboren, woensdag 13 november 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 14 november 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van bijna 2 dagen.


Bakker, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 29 oktober 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bakker. Zoon van Albert Bakker, schipper en Ruurdtje Bijlsma, echtelieden beiden wonende te Sappermeer. Levenloos geboren, maandag 28 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland.


Bakker, Lolkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 2 juli 1875, ƒ 2.25.

Loltje Bakker/Lolkje Bakker. Dochter van Reinder Bakker (arbeider) en Lammigjen Martens Visser. Geboren, zaterdag 19 juni 1869, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 1 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren en 12 dagen.


Bakker, Petrus Alberts

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 27e Januarij 1885, ƒ 4.50 de baar voor Marten Haagsma ƒ 0.50.

Petrus Alberts Bakker. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Albert Jans Bakker en van Fenne Peters. Geboren, zondag 8 september 1805, te Kuinre. Sinds woensdag den 11e November 1829, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 13e Mei 1874, weduwnaar van Pietje Rienks Platte. Overleden, vrijdag den 23e Januarij 1885, des avonds ten elf ure, in het Huis wijk drie, nummer 462, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 79 jaren, 4 maanden en 15 dagen.


Bakker, Pietronetta

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13. Eigen graf in Regel 6, Grafnummer 18, omstreeks woensdag den 7e December 1887, ƒ 0.50.

Pietronetta Bakker. Dochter van Thijs Hepkes Bakker, oud vier en dertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Mettje van Andringa, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 29e Augustus 1887, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 7e December 1887, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 9 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van
METJE VAN ANDRINGA
geboren 2 Juni 1854 te Lemmer
overleden 17 Oct. 1887 te Lemmer
echtgenote van THIJS H. BAKKER
Med. Doct. En Arts te Lemmer
en van hun dochtertje
PETRONETTA
geboren. 29 Aug. 1887
overleden 7 Dec. 1887


Bakker, Poppe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 8, Grafnummer 17 of 18, woensdag 16 december 1874, ƒ 2.50, de baar voor de Pastoor, ƒ 0.50.

Poppe Bakker. In leven Klerk, wonende te Lemmer Zoon van Jelte Bakker (bakker) en Zwaantje Klijnsma.
Geboren, dinsdag 10 augustus 1858, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 15 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 5 dagen.


Bakker, Reinder

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 april 1878, ƒ 4.50, Armvoogdij, de baar voor Schukking  ƒ 0.50.

Reinder Bakker. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep van boeren bedrijf, wonende te Eesterga. Zoon van Jan Geerts Bakker, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Trijntje Cornelis Beekhous, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag 15 september 1835, te Eesterga, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag 16 mei 1869, te Lemsterland, echtgenoot van Lammegje Martens VisserOverleden, woensdag 24 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 42 jaren, 7 maanden en 9 dagen.


Bakker, Rinskjen Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 7e April 1884, ƒ 4.50.

Rinskjen Pieters Bakker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Pieter Alberts Bakker, oud dertig jaren, schippersknegt, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Pietje Rienks Platte, zonder beroep, oud vier en dertig jaren. Geboren, maandag den 1e Augustus 1836, 's morgens ten acht uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 20e April 1862, te Lemsterland, echtgenoote van Johannes van Putten (smid). Overleden, maandag den 7e April 1884, des morgenst ten negen ure in het Huis, Wijk twee, nummer 238, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 47 jaren, 8 maanden en 6 dagen.


Bakker, Sytsche Raukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 april 1875, ƒ 4.50.

Sytsche Raukes Bakker. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Heeg. Dochter van Rauke Gerrits Bakker en Antje Annes Hofstra. Geboren, donderdag 14 oktober 1813, te Woudsend. Sinds zondag 9 juni 1839, te Lemsterland, echtgenoote van Andries Aants Riemersma (touwslagersknecht). Overleden, woensdag 7 april 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 5 maanden en 24 dagen.


Bakker, Tietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 10 september 1877, ƒ 1.00.

Tietje Bakker. In leven wonende te Sappermeer. Dochter van Albert Bakker (schipper) en van Ruurdtje Bijlsma.
Geboren, dinsdag 30 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 10 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 11 dagen.


Balsma, Jan Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 12e Maart 1883, ƒ 4.50.

Jan Roelofs Balsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep sjouwerman, wonende in de Lemmer. Zoon van Roel Jans Balsma en van Mayke Hessels. Geboren, zaterdag den 18e Januarij 1794, te Rotsterhaule. Gedoopt, zondag 16 Februarij 1794 in de Hervormde gemeente St. Johannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule. Sinds zondag den 28e Mei 1820, te Lemsterland, echtgenoot van Jetske Piers van Dijk. Overleden, zondag den 11e Maart 1883, des morgens ten negen uren in het Huis Wijk vier, nummer 504, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren, 1 maand en 24 dagen.


Beljon, Maria Jacoba

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 7e Januarij 1882, ƒ 1.00.

Maria Jacoba Beljon. Dochter van Johannes Beljon, oud een en veertig jaren, scheepstimmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Elisabeth Hulscher, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 21e Mei 1881, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 30e December 1881, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 9 dagen.


Beljon, Petrus Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 mei 1878, ƒ 2.25.

Petrus Johannes Beljon. Zoon van Johannes Beljon (scheepstimmerknecht) en van Elisabeth Hulscher. Geboren, maandag 12 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag 6 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.


Belkum, Johannes Ynses

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 10 april 1878, ƒ 4.50.

Johannes Ynses Belkum. In leven schipper, wonende te Avenhorn. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep schipper, wonende te Workum. Zoon van Ynse Belkum en van Trijntje Scheltes. Geboren, zondag 30 september 1792, te Workum. Gedoopt, zondag 14 oktober 1792 Sinds zondag 24 februari 1833, te Workum, echtgenoot van Trijntje Tjeerds Zeemans. Overleden, dinsdag 9 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren, 6 maanden en 9 dagen.


Benedick, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 1.00.

Levenloos kind Benedick. Zoon van Johannes Theodorus Benedick (machinist) en van Antje de JongLevenloos geboren, vrijdag 14 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland


Berg van den, Ignatius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 7e April 1885, ƒ 2.25.

Ignatius van den Berg. Zoon van Hendrik van den Berg, oud vijf en dertig jaren, smid, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Maria de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 20e November 1883, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 7e April 1885, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk twee, nummer 238, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 17 dagen.


Berg van den, Ignatius

 


Bergen van, Janke Coenraads

 • Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen Graf in Regel 12, Grafnummer 17, omstreeks donderdag den 18e Januarij 1883, ƒ 2.50.

Janke Coenraads van Bergen. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmaagd, wonende in de Lemmer. Dochter van Coenraad Aebeles (van Bergen) en van Uilkjen Siegers. Geboren, woensdag den 3e Januarij 1798, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 21e Januarij 1798, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 13e April 1828, te Lemsterland, echtgenoote van Andries Annes FeenstraOverleden, donderdag den 18e Januarij 1883,des nachts ten twee ure, in het Huis Wijk 4 nummer 584, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 85 jaren en 15 dagen.

Opmerking

Regel 12 grafnummer 17 Aan Andries Annes Feenstra 1851.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 17 in Zuidelijke richting op 7.60 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 49.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Bergsma, Albertje Andries

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 2e Januarij 1888, ƒ 4.50.

Albertje Andries Bergsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van bedrijf zonder, wonende in de Lemmer. Dochter van Andries Saakes (Bergsma) en van Roelofje Beerends. Geboren, donderdag den 25e October 1798 in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Gedoopt, zondag 18 november 1798 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 10e Junij 1821 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds vrijdag den 4e September 1863, te Lemmer, weduwe van Ypke Sibberts Faber (Iepke Sibberts Faber (arbeider). Overleden, zondag den 1e Januarij 1888, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 89 jaren, 2 maanden en 7 dagen.


Bergsma, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 7 maart 1878, ƒ 1.00.

Gerrit Bergsma. Tweelingbroer van Bergsma. Zoon van Andries Bergsma (arbeider) en van Iemkjen Stuurman.
Geboren, donderdag 24 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 7 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maand en 14 dagen.


Bergsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 4 augustus 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bergsma. Dochter van Andries Bergsma en van Ynskjen Stuurman. Levenloos geboren, dinsdag 3 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland


Bergsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 3 januari 1877, Armvoogdij, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bergsma. Zoon van Andries Bergsma en van Ymkje StuurmanLevenloos geboren, dinsdag 2 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Bergsma, Maaike

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 11 maart 1876, ƒ 2.25.

Maaike Bergsma. Dochter van Berend Bergsma en van Sietske Wiebes Kwast. Geboren, dinsdag 17 april 1866, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 11 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 24 dagen.


Berkenbosch, Pietronetta Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 15, Grafnummer 18, op zaterdag 20 maart 1880, ƒ 2.50.

Pietronetta Pieters Berkenbosch. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder beroep, wonende te Wolvega. Dochter van Pieter Roelofs Berkenbosch en van Mettje Lamberts Veenstra.
Geboren, zaterdag 9 juni 1821, te Wolvega. Sinds zondag 22 april 1849, te Weststellingwerf echtgenoote van Klaas Siebrens van Andringa (lid van de Provinciale Staten van Friesland). Overleden, zaterdag 20 maart 1880, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 58 jaren, 9 maanden en 11 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
VAN
PIETRONETTA P.
BERKENBOSCH
GEBOREN TE WOLVEGA
9 JUNI 1821
OVERLEDEN TE LEMMER
20 MAART 1880
IN LEVEN ECHTGENOOTE
VAN
K. S. VAN ANDRINGA.


Bijkerk, Marten

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 12e Maart 1886, ƒ 4.50.

Marten Bijkerk. In leven timmerknecht, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep timmermansknecht, wonende te Heeg. Zoon van Beeuwkje Opperhuis, zonder beroep, wonende te Heeg, huisvrouw van Rein Jelles Bijkerk, schippersknecht, wonende mede aldaar, doch thans op weg naar Londen en uit dien hoofde niet in staat om zelf de tegenwoordige aangifte aangifte te kunnen doen.
Geboren, donderdag den 24e November 1853, des na middags ten twee ure, te Heeg, Wijmbritseradeel. De aangifte is gedaan door Hendericus Pollius Ferwerda, oud negen en dertig jaren, genees, heel en vroedmeester, wonende te Heeg. Sinds zaterdag den 24e Mei 1879, te Wijmbritseradeel, echtgenoot van Johanneske Schoutema. Overleden, vrijdag den 12e Maart 1886, des middags ten twaalf ure, in het Huis Wijk een, nummer 156, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 32 jaren, 3 maanden en 18 dagen.


Bijl van der, Aant

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 1e Augustus 1888, ƒ 4.50.

Aant van der Bijl. In leven visscher, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en twintig jaren, van beroep visscher, wonende te Lemmer. Zoon van Pieter Siebolts van der Bijl, oud zes en dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Wietske Minzes Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 20e Julij 1848, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 4e Junij 1871, te Lemsterland, echtgenoot van Johanna Martens de Vries. Overleden, maandag den 30e Julij 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 40 jaren en 10 dagen.


Bijl van der, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 10 september 1879, ƒ 2.25.

Antje van der Bijl. (Anna Bijlsma in OVL akte). Dochter van Siebolt van der Bijl, oud veertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ida Bijlsma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag 16 juni 1877, des avonds ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 9 september 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 jaren, 2 maanden en 23 dagen.


Bijl van der, Itsche Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 1e Junij 1888, ƒ 1.00.

Itsche Aaltje van der Bijl. Dochter van Johanna de Vries, zonder beroep, huisvrouw van Aant van der Bijl, visscher, echtelieden, beiden wonende te Lemmer, zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen. De aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud zeven en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Geboren, zondag den 13e November 1887, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 29e Mei 1888, des avonds ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden en 16 dagen.


Bijl van der, Siebolt

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 10e September 1886, ƒ 2.50.

Siebolt van der Bijl. Zoon van Aant van der Bijl, oud een en dertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Johanna de Vries, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 4e Februari 1881, des voor middags ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 10e September 1886, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 jaren, 7 maanden en 6 dagen.


Bijl van der, Taeke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 april 1878, ƒ 4.50.

Taeke van der Bijl. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Sybolt Pieters van der Bijl (visser) en van Ida Taekes Bijlsma. Geboren, vrijdag 22 november 1861, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 18 april 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 26 dagen.


Bijlsma, Grietje Klazes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 27e Junij 1888, ƒ 4.50.

Grietje Klazes Bijlsma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Gorredijk. Dochter van Klaas Berends Bijlsma, oud vier en twintig jaren, schoenmaker, wonende te Zuiderdragten en van Fokjen Jans (de Haan). Geboren, maandag den 8e November 1824, des na den middags te vier ure, te Zuiderdragten, Grietenij Smallingerland. Sinds maandag den 26e November 1849, te Opsterland, echtgenoote van Tjalling Douwes Frieswijk. Overleden, woensdag den 27e Junij 1888, des na middags ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 63 jaren, 7 maanden en 19 dagen.


Bijlsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 10e Maart 1882, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bijlsma. Dochter van Johanna Glastra, zonder beroep, huisvrouw van Jacob Bijlsma, smidsknecht, echtelieden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, donderdag den 9e Maart 1882, des voor middags ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.


Bijlsma, Marten Scheltes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 7e September 1885, ƒ 4.50.

Marten Scheltes Bijlsma. In leven varensgezel, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Schelte Martens Bijlsma, oud vijf en dertig jaren, scheepstimmermanknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ymkjen Gooitzens.
Geboren, vrijdag den 1e Maart 1822, des morgens om vijf uren, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 3e Mei 1846 in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Aaltje Klazes Werkman. Overleden, zondag den 6e September 1885, des na middags te half drie ure, te Kuinre. In den ouderdom van 63 jaren, 6 maanden en 5 dagen.


Bijlsma, Meindert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 17e Mei 1882, ƒ 4.50.

Meindert Bijlsma. In leven pottenbakker, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en dertig jaren, van beroep pottenbakkersknecht, wonende te Sneek. Zoon van Boote Meinderts Bijlsma, oud drie en dertig jaren, timmerman te Midlum en van Klaaske Joostes Hoekstra. Geboren, maandag den 4e April 1825, des avonds ten zes ure, te Midlum, Grietenij Franekeradeel. Sinds zondag den 20e Mei 1860, te Sneek, echtgenoot van Dirkje PostmaOverleden, woensdag den 17e Mei 1882, des voorsmiddags ten elf ure, Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 1 maand en 13 dagen.


Bijlsma, Tjepkjen Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 4.50.

Tjepkjen Roelofs Bijlsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep boeren dienstmaagd, wonende te Eesterga. Dochter van Roelof Tjebbesz (Bijlsma) en van Sjoukjen Annes. Geboren, vrijdag 29 augustus 1800, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 7 september 1800 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag 26 april 1835, te Lemsterland, echtgenote van Rinke Harmens VeenstraOverleden, donderdag 2 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 77 jaren, 8 maanden en 4 dagen.


Blaauw de, Elisabeth

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 27e Februari 1882, ƒ 1.00.

Elisabeth de Blaauw. Tweeling zusje van Jeltje de Blaauw. Dochter van Jan de Blaauw, oud dertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Deeltje Wagter, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 21e November 1881, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 26e Februarij 1882, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 5 dagen.


Blaauw de, Jeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 24e Februarij 1882, ƒ 1.00.

Jeltje de Blaauw. Tweelingzusje van Elisabeth de Blaauw Dochter van Jan de Blaauw, oud dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Deeltje Wagter, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 21e November 1881, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 23e Februarij 1882, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 2 dagen.


Blaauw de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 28e April 1882, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Blaauw. Dochter van Andries de Blaauw en van Trijntje van Slageren. Levenloos geboren, vrijdag den 28e April 1882, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.


Blaauw de, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 14e Junij 1886, ƒ 1.00.

Willem de Blaauw. Zoon van Andries de Blaauw, oud zeven en dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje van Slageren, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, woensdag den 21e April 1886, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 14e Junij 1886, des morgens ten zeven ure in het Huis Wijk drie, nummer 477, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 maanden 23 dagen.


Blaauw, Gelske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 5 maart 1880, ƒ 4.50.

Gelske Blaauw. In leven zonder beroep, wonende te Heerenveen, AEngwirdum. Dochter van Aebe Blaauw, vijf en veertig jaren, schipper, wonende te AEngwirdum en van zijne echtgenoote, Antje Frankes Pasveer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag 27 december 1862, des voor middags ten drie ure in het schip liggende aan de stad, te Dordrecht. Overleden, vrijdag 5 maart 1880, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren, 2 maanden en 9 dagen.


Blaauw, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 februari 1879, ƒ 1.25.

Grietje Blaauw. Dochter van Andries Blaauw (visser) en van Trijntje van Slageren. Geboren, zaterdag 2 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 1 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 27 dagen.


Blauw de, Klara Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 21 januari 1881, ƒ 4.50.

Klara Jacobs de Blauw. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep naaister, wonende in de Lemmer. Dochter van Jacob Andries de Blauw en van Antje Yskes. Geboren, zondag den 10e October 1802, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 24 oktober 1802, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds zondag den 18e Maart 1827 in de Lemmer, Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 9e Julij 1871, weduwe van Jelle Stevens VisserOverleden, donderdag den 20e Januarij 1881, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 3 maanden en 10 dagen.


Blinksma, Heere Atte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 13e December 1883, ƒ 2.25.

Heere Atte Blinksma. In leven wonende te Oldeboorn. Zoon van Trijntje Freerks Elzinga, zonder beroep echtgenoote van Sybolt Heeres Blinksma schipper, mede te Oldeboorn woonachtig, doch thans ter zake van zijn bedrijf afwezig. De aangifte is gedaan door Freek Annes Elzinga, oud zestig jaren, huisverwer, wonende te Oldeboorn Geboren, maandag den 11e Augustus 1879, te Oldeboorn. Overleden, donderdag den 13e December 1883, des avonds ten half negen ure in een vaartuig, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 4 maanden en 2 dagen.


Bloemendaal, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 13e September 1882, ƒ 4.50.

Trijntje Bloemendaal. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud twee en veertig jaren, van beroep zonder beroep, wonende te Amsterdam. Dochter van Jan Bloemendaal en van Hermine Heering. Geboren, vrijdag den 10e October 1828, te Barsingerhorn. Sinds zondag den 2e April 1871, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 14e Augustus 1880, weduwe van Gosse Klaases de Weert.
Overleden, woensdag den 13e September 1882, des morgens ten zeven ure in het Huis Wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 51 jaren, 11 maanden en 3 dagen.


Blok, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 30e Maart 1885, ƒ 4.50.

Antje Blok. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Trijntje Aukes Blok, zonder beroep, wonende te Lemmer. Geboren, zondag den 19e Februarij 1871, des morgens ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Jan de Vries, oud zes en dertig jaren, verloskundige, wonende te Lemmer. Overleden, maandag den 30e Maart 1885, des morgens ten zeven ure in het Huis Wijk drie, nummer 485 te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 14 jaren,1 maand en 11 dagen.

Opmerking: Moeder Trijntje Aukes Blok was toen al overleden.


Blok, Sjauke Aukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 24 april 1876, ƒ 4.50.

Sjauke Aukes Blok. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, van beroep touwslagers knecht, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren, van beroep touwslagers Knegt, wonende in de Lemmer. Zoon van Auke Hielkes Blok en van Sjoerdtje Hiddes. Geboren, donderdag 26 januari 1804, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag 29 januari 1804 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga Sinds zondag 8 december 1822, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag 17 maart 1823, weduwnaar van Aukjen Jans Hoekstra. Sinds zondag 29 februari 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds vrijdag 13 december 1872, weduwnaar van Remke Jans KooykerOverleden, zaterdag 22 april 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 72 jaren, 2 maanden en 27 dagen.


Blok, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 22e April 1882, ƒ 2.25.

Trijntje Blok. Dochter van Elligjen Blok, zonder beroep, wonende te Lemmer. Geboren, zaterdag den 25e September 1875, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud vijf en zestig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, zaterdag den 22e April 1882, des voor middags ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 jaren, 6 maanden en 27_ dagen.


Blokmaker, Giltje Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 januari 1876, ƒ 4.50.

Giltje Roelofs Blokmaker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Roelof Hylks Blokmaker en van Fokje Sjoerds. Geboren, woensdag 23 februari 1791, te Lemmer, Lemsterland. Nederlands hervormd gemeente gedoopt, zondag 27 februari 1791, Lemmer, Follega, Eesterga Sinds zondag 19 juni 1836, te Lemsterland, echtgenote van Jan Hendriks de RoosOverleden, donderdag 13 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 84 jaren, 10 maanden en 18 dagen.


Boer de, Antje Fokkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 september 1877, ƒ 1.00.

Antje Fokkes de Boer. Dochter van Fokke de Boer (schipper) en van Aaltje Woudstra. Geboren, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 5 september 1877, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maanden.


Boer de, Froukje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 8e Augustus 1883, ƒ 2.25.

Froukje de Boer. Dochter van Pier de Boer, oud vier en veertig jaren, scheepstimmerman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Sjoerdtje Harmens Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 31e December 1881, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 8e Augustus 1883, des na middags ten een ure in het Huis Wijk vier, nummer 598c, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden en 8 dagen.


Boer de, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 3e December 1880, ƒ 4.50.

Hendrik de Boer. In leven kleermaker, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Bernardus Hendriks de Boer, oud drie en zestig jaren, van beroep inlandsche kramer, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Jacobus van Kempen, oud zes en dertig jaren, Geboren, donderdag den 9e Januarij 1834, 's avonds ten negen uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Overleden, woensdag den 1e December 1880, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 46 jaren, 10 maanden en 23 dagen.


Boer de, Hiltje Kornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 26e April 1886, ƒ 4.50.

Hiltje Kornelis de Boer. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Tjerkgaast. Dochter van Kornelis Pieters de Boer en van Klaasjen Jacobs Landman. Geboren, woensdag den 30e September 1807, in de Scherpenzeel, Grietenij Weststellingwerf. Gedoopt, zondag den 4e October 1807 in de hervormde gemeente Scherpenzeel. Sinds vrijdag den 11e Mei 1838, te Doniawerstal, echtgenoote van Jolle Meines Gaastra. Overleden, woensdag den 21e April 1886, des avonds ten acht ure in het Huis Wijk twee, nummer 323, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 78 jaren, 6 maanden en 21 dagen.

Bron: Geboorteakte nog niet digitaal beschikbaar, zie in de huwelijksbijlagen naar het extract van de doopakte:


Boer de, Imkje

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:
Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 mei 1880, ƒ 1.00.

Imkje de Boer. Dochter van Cornelis de Boer (stoombootsknecht) en van Rolina Rosee, (geboren te Oosterhesselen (Drenthe) Geboren, zaterdag 1 november 1879, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag 2 mei 1880, des na middags ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 maand en 1 dag.


Boer de, Imkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag den 2e Februarij 1882 ƒ 1.00.

Imkje de Boer. Dochter van Cornelis de Boer, oud vijf en dertig jaren, stoombootsknegt, wonende te lemmer en van zijne huisvrouw, Roelina Rosee, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 8e Februarij 1881 des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 30e Januari 1882, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 22 dagen.


Boer de, Jacobus Poppes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 1e Februarij 1886, ƒ 4.50.

Jacobus Poppes de Boer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende in de Lemmer. Zoon van Poppe Cornelis de Boer, oud vier en dertig jaren, bakkersknegt, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouwe, Eeke Hermanus Betzouw. Geboren, maandag den 14e Maart 1814, des morgens ten drie ure, in de Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag den 15e December 1839, te Lemsterland, echtgenoot van Trijntje Linzes Waning. Overleden, donderdag den 28e Januarij 1886, des na middags ten een ure in het Huis wijk vier, nummer 522, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 71 jaren, 10 maanden en 14 dagen.


Boer de, Jelte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 7 september 1878, ƒ 1.00.

Jelte de Boer. Zoon van Pier de Boer (scheepsbouwmeester) en van Sjoerdtje Harmens Visser. Geboren, vrijdag 6 september 1878, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 6 september 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 maanden en 11 dagen.


Boer de, Jurjen Rinkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 11e Maart 1882, ƒ 4.50.

Jurjen Rinkes de Boer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep kasteleinsknecht, wonende te Gorredijk. Zoon van Rinke de Boer en van Reindertje Ferwerda. Geboren, maandag den 22e April 1805, te Lemmer, Lemsterland. Gedoopt, zondag den 28e April 1805 in de hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga. Sinds donderdag den 27e Mei 1830, te Opsterland, echtgenoot en sinds woensdag den 29e October 1862, weduwnaar van Janke Meintes HeerkemaOverleden, vrijdag den 10e Maart 1882, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 76 jaren, 10 maanden en 18 dagen.


Boer de, Klaas

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 22e Julij 1882, ƒ 1.00.

Klaas de Boer. Zoon van Lenze de Boer, oud zeven en dertig jaren, koopman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Antje Rinkema, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 27e Februarij 1881, des morgens ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 21e Juli 1882, des morgens ten zes ure, in het Huis Wijk 2 Nummer 212, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Opmerking: Op de dag dat Klaas de Boer overleed, was zijn vader Lenze de Boer al overleden.


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 19e Februarij 1881, ƒ X.XX.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Aaltje Feenstra, zonder beroep, huisvrouw en van Johannes de Boer, inlandsch kramer, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, vrijdag den 18e Februarij 1881, des avonds ten acht ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 11 juli 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Pier de Boer, schippersknecht en van Akke Schoutema, echtelieden, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, donderdag 10 juli 1879, des avonds ten elf ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 13e April 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Akke Schoutema, zonder beroep, huisvrouw van Pier de Boer, schippersknecht, echtelieden, wonende te Lemmer. Levenloos geboren, zaterdag den 9e April 1881, des avonds ten tien ure, ouders wonende te Lemmer.


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 mei 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer Zoon van Lenze de Boer en van Antje Rinkema. Levenloos geboren op woensdag 12 mei 1875, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland


Boer de, Linze

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 7, Grafnummer 17, op maandag den 17e Julij 1882, ƒ 2.40.

Linze de Boer. In leven turfkoopman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Lemmer. Zoon van Jacobus Poppes de Boer, oud negen en twintig jaren, schippersknegt, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Linzes Waning, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 15e Julij 1843, des morgens te negen uur, te Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds donderdag den 26e Maart 1874, te Enkhuizen, echtgenoot van Antje RinkemaOverleden, zondag den 16e Juli 1882, des middags ten twaalf ure in het Huis Wijk 2 nummer 212, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 39 jaren en 1 dag.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

HIER RUST
het stoffelijk overschot
van mijn geliefden echtgenoot
JACOB J. HOITSMA,
geb. 8 Dec. 1875.
overl. 10 Dec. 1934.
WED. J. HOITSMA - HAMETER

Regel 7 grafnummer 17 Aan de Erven Wijlen de Weduwe L. de Boer – Rinkema 1891.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 17 in zuidelijke richting op 7.59 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, staat op een voet van 80 x 49 cm, is 51 cm breed, 15.7 cm dik en 113 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 37.83 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.

De steen is zaterdag 2 September licht schoon gemaakt door Sven van der Woude.


Boer de, Sibbele

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 juni 1878, ƒ 2.25.

Sibbele de Boer. Zoon van Evert de Boer (aannemer van werken) en van Elisabeth de Jong. Geboren, woensdag 6 mei 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag 11 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 1 maanden 5 dagen.


Boer de, Sibbele Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 21, omstreeks maandag den 1e Februarij 1886, ƒ 0.50.

Sibbele Jan de Boer. Zoon van Evert de Boer, oud zes en veertig jaren, aannemer van werken, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Elizabeth de Jong, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, maandag den 25e Januarij 1886, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 30e Januarij 1886, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk een, nummer 150c, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 dagen.

Overgenomen uit het register der graven uit 1903

Regel 8 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels zijn verhuurd in de jaren 1829 – 1830 toen in 1845 in 1865 – 1866 daarna in 1888.

Regel 8 grafnummer 21 Aan Evert Sibbeles de Boer 1885.

Opmerking:
Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 21 in zuidelijke richting op 4.40 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 40.16 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Boer de, Trientje Herres

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 14e Januarij 1884, ƒ 4.50.

Trientje Herres de Boer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep boerendienstmaagd, wonende te Follega. Dochter van Herre Bokkes de Boer en van Grietje Willems (Brinksma).
Geboren, donderdag den 9e October 1800, te Hemelum, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Gedoopt zondag den 2e November 1800 in de hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen. Sinds zondag den 30e Mei 1830, te Lemsterland, echtgenoote en sinds zaterdag den 28e April 1838, weduwe van Hendrik Jeltes Dijkstra. Overleden, maandag den 14e Januarij 1884, des avonds ten negen ure in het Huis Wijk 2, nummer 214, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 83 jaren, 3 maanden en 5 dagen.


Boer de, Uilkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag 24 november 1884, ƒ 2.25.

Uilkje de Boer. Dochter van Hendrikje Zeilstra, zonder beroep, huisvrouw van Jan de Boer, stoombootsknecht, echtelieden, beiden wonende te Lemmer, zijnde deze door afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen.
De aangifte is gedaan door Jan de Vries, oud negen en dertig jaren, verloskundige, wonende te Lemmer.
Geboren, vrijdag 27 maart 1874, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 23e November 1884, des nachts ten half twaalf ure in het Huis Wijk twee, nummer 200, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 10 jaren, 7 maanden en 27 dagen.


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 21 mei 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Zoon van Grietje Doevendans, zonder beroep, huisvrouw van Jurjen Johannes de Boer, arbeider, beiden wonende te Lemmer. Levenloos geboren, vrijdag 20 mei 1881, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.


Bonnes, Brucht Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 20e Mei 1881, ƒ 4.50.

Brucht Jans Bonnes. In leven rustend schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Wanneperveen. Zoon van Jan Bonnes en van Ebeltje Sibbles. Geboren, dinsdag den 17e Mei 1791, te Meppel. Sinds zaterdag den 28e Junij 1817, te Wanneperveen, echtgenoot en sinds zondag den 7e December 1879, weduwnaar van Bartha Krijns HuismanOverleden, donderdag den 19e Mei 1881, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 90 jaren en 2 dagen.


Bonnes, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 oktober 1874, ƒ 1.00.

Gerrit Bonnes. In leven wonende te Deventer Zoon van Krijn Bonnes (schipper) en van Margje Fleuren. Geboren, zondag 20 september 1874, te Oosterzee, Lemsterland. Overleden, vrijdag 9 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 19 dagen.


Boomsma, Geert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 12e November 1881, ƒ 4.50.

Geert Boomsma. In leven schipper, gedomicilieerd te Amsterdam. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Harlingen. Zoon van Aafke Jakobs IJlstra, oud twee en twintig jaren, wonende te Ysbrechtum, doch thans ten huize van Iges Geerts Venema te Lutkewierum, Huisvrouw van Hyltje Geerts Boomsma, oud twintig jare, schipper, wonende te Ysbrechtum. Geboren, woensdag den 28e October 1835, des morgens ten drie ure, te Lutkewierum, Grietenij Hennaarderadeel. Sinds donderdag den 28e Februari 1861, te Harlingen, echtgenoot van Jantje Yntzes de BoerOverleden, zaterdag den 12e November 1881, des morgens ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 46 jaren en 15 dagen.


Boon, Johannes Tamme

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 mei 1880, ƒ 4.50.

Johannes Tamme Boon. In leven verver, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep verver, wonende te Lemmer. Zoon van Lips Boon en van Pietje Tammes. Geboren, zaterdag 21 januari 1837 des voor middags ten elf ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag 15 mei 1864, te Lemsterland, echtgenoot van Oedske Johannes WagenmakersOverleden, maandag 3 mei 1880, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 43 jaren, 3 maanden en 13 dagen.


Boonstra Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 6e dag der maand Januarij 1874, ƒ 1.00.

Johannes Boonstra. Zoon van Romke Boonstra, schipper en van zijne huisvrouw, Pietertje Propsman, zonder beroep, echtelieden, wonende beiden te Lemmer. Geboren, donderdag den 25e dag der maand December 1873, des voor middags ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 6e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 12 dagen.


Boonstra, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 februari 1879, ƒ 4.50.

Johannes Boonstra. Zoon van Romke Boonstra (schipper) en van Pietertje Propsma. Geboren, _____, te Amsterdam. Overleden, dinsdag 4 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 16 maanden.


Bootsma, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e Februarij 1882, ƒ 2.25.

Antje Bootsma. Dochter van Annigjen Vlig, zonder beroep, huisvrouw van Gerben Bootsma, visscher, echtelieden, beiden wonende te Lemmer, zijnde deze wegens afwezigheid in persoon aangifte te doen. Geboren, zaterdag den 9e October 1880, des nachts ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Jan de Vries, oud vijf en veertig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. Overleden, zondag den 5e Februari 1882, des avonds ten negen ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 3maanden en 27 dagen.


Bootsma, Berendtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 11e Mei 1888, ƒ 1.00.

Berendtje Bootsma. Dochter van Sake Bootsma, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jette Turksma, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 11e Mei 1888, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 11e Mei 1888, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 uur.


Bootsma, Gerben

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Januarij 1881, ƒ 4.50.

Gerben Bootsma. In leven visscher, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep visscher, wonende te Lemmer. Zoon van Gauke Gerbens Bootsma, oud zeven en twintig jaren, van beroep visscher, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Wimke Poppes Bontekoe, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep. Geboren, zaterdag de 30e Julij 1836, des avonds ten tien ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland. Sinds zondag den 14e Mei 1865, te Lemsterland, echtgenoot van Annigjen Willems VligOverleden, zondag den 16e Januarij 1881, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 44 jaren, 5 maanden en 17 dagen.


Bootsma, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 21e Mei 1880, ƒ 1.00.

Grietje Bootsma. Dochter van Leeuwke Bootsma, oud twee en dertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ypkjen Beekhous, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 6e Mei 1880, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 21e Mei 1880, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 15 dagen.


Bootsma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 17e November 1884, ƒ 4.50.

Jan Bootsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Zoon van Poppe Bootsma, oud twee en dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje de Hond, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag den 1e Junij 1872, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 17e November 1884, des morgens ten drie ure in het Huis Wijk vier, nummer 614, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 12 jaren, 5 maanden en 16 dagen.


Bootsma, Jurjen

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 1e Februarij 1886, ƒ 4.50.

Jurjen Bootsma. In leven visscher, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep visscher, wonende te Lemmer. Zoon van Gauke Bootsma, oud vijf en veertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jacobje Aukes van der Veen, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, woensdag den 11e Mei 1853, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zaterdag den 24e Mei 1879, te Lemsterland, echtgenoot van Zwaantje Helfferich. Overleden, donderdag den 28e Januarij 1886, des nachts ten twee ure in het Huis wijk vier, nummer 650, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 32 jaren, 8 maanden en 17 dagen.


Bootsma, Leeuwke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 26e November 1885, ƒ 1.00.

Leeuwke Bootsma. Zoon van Jurjen Bootsma, oud twee en dertig jaren, visscher, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Zwaantje Helffrich, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 28e Augustus 1885, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 26e November 1885, des morgens ten drie ure in het Huis wijk vier, nummer 650, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 2 maanden en 29 dagen.


Bootsma, Leeuwke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks woensdag den 13e Februarij 1884, ƒ 2.25.

Leeuwke Bootsma. Zoon van Jurjen Bootsma, oud negen en twintig jaren visscher, wonende te Lemmer, en van zijne huisvrouw, Zwaantje Helfferich, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 22e October 1882, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag den 13e Februarij 1884, des avonds ten acht ure in het Huis Wijk vier, nummer 651, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 3 maanden en 22 dagen.


Bootsma, Pieter

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 8e Maart 1886, ƒ 4.50.

Pieter Bootsma. In leven arbeider, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Lemmer. Natuurlijke zoon van Tetje Gaukes Bootsma, zonder beroep, wonende te Lemmer. Geboren, donderdag den 4e Februarij 1858, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Petrus Casparus Rümer, oud vier en dertig jaren, medisch dokter, wonende te Lemmer.
Sinds vrijdag den 20e Mei 1881, te Lemsterland, echtgenoot van Akke de Oude. Overleden, maandag den 8e Maart 1886, des na middags ten drie ure in het Huis Wijk drie, nummer 457, te Lemmer, Lemsterland. De akte van overlijden is ondertekend door Hendrik Luiking, burgemeester van Lemsterland. In den ouderdom van 28 jaren, 1 maand en 4 dagen.


Bootsma, Poppe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 januari 1876, ƒ 4.50.

Poppe Bootsma. In leven visser, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep visser, wonende te Lemmer. Zoon van Gauke Bootsma en van Wimpke Poppes Bontekoe. Geboren, woensdag 12 juni 1839, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 17 juli 1870, te Lemsterland, echtgenoot van Jantje de HondOverleden, vrijdag 14 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 36 jaren, _ maanden en _ dagen.


Bootsma, Tetje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 7e December 1885, ƒ 2.25.

Tetje Bootsma. Dochter van Pieter Bootsma, oud zes en twintig jaren, werkman, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Akke de Oude, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 23e Augustus 1884, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 7e December 1885, des middags ten twaalf ure in het Huis Wijk Vier, nummer 457, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 3 maanden en 15 dagen.


Borgh van der, Jacobtje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 6e Augustus 1881, ƒ 1.00.

Jacobtje van der Borgh. In leven wonende te Wildervank. Dochter van Janna Hiddingh, zonder beroep, woonachtig te Annerveenschekanaal, gemeente Anloo. Geboren, zaterdag 12 februari 1881, des morgens ten zes ure, te Annerveenschekanaal, Anloo. "Het kind in nevenstaande acte vermeld is bij huwelijksakte van den tienden Maart Achttienhonderd een en tachtig, verleden voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Anloo door Heyo Barend van der Borgh, beurtschipper van beroep, wonende te Wildervank en Janna Hiddingh, zonder beroep, wonende te Annerveenschekanaal, gemeente Anloo gewettigd en voor hun kind erkend - Anloo den tienden Maart Achttienhonderd een en tachtig, de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Anloo - J. Meijzing" Overleden, zaterdag den 6e Augustus 1881, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 5 maanden en 22 dagen.


Bos van der, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 27e December 1888, ƒ 2.25.

Trijntje van der Bos. In leven wonende te Aldeboarn. Dochter van Hendrik Fokkes van der Bos, oud zes en twintig jaren, arbeider, later timmerman, wonende te Aldeboarn en van zijne echtgenoote, Janke Alberts Haasdijk, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag 12 april 1878, des na middags ten vijf ure, te Aldeboarn, Utingeradeel. Overleden, donderdag den 27e December 1888, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 10 jaren, 8 maanden en 15 dagen.


Bos, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 22e Maart 1881, ƒ 4.50.

Jacob Bos. In leven turfmaker, wonende te Follega. Ongehuwde zoon van Geert Jacobs Bos, oud vijf en twintig jaren, turfmaker, wonende te Munnekeburen en van zijne huisvrouw, Djoeke Poppes de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 28e Julij 1857, des morgens ten acht ure, te Munnekeburen, Weststellingwerf. Overleden, dinsdag den 22e Maart 1881, des morgens ten zeven ure, te Follega, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 7 maanden en 25 dagen.


Bos, Jouke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 26e April 1887, ƒ 4.50.

Jouke Bos. In leven schippersknecht, wonende te Sneek. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Sneek. Zoon van Jan Bos, oud vijf en dertig jaren, schipper, wonende te Sneek en van Fetje Zijlstra, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, dinsdag den 15e November 1853, des voor middags ten elf ure, te Sneek. Sinds zondag den 17e September 1882, te Sneek, echtgenoot en sinds maandag den 24e September 1883, weduwnaar van Catharina Adriana Spoelstra. Overleden, dinsdag den 26e April 1887, des morgens ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 33 jaren, 5 maanden en 11 dagen.


Bos, Willem

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 10e September 1881, ƒ 4.50.

Willem Bos. In leven zonder beroep, wonende te Follega. Zoon van Geert Jacobs Bos, drie en twintig jaren, arbeider, later turfmaker en van zijne huisvrouw, Djoeke Poppes de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag den 20e Augustus 1866, des avonds ten negen ure, te Den Ham, buurtschap Vroomshoop.
Overleden, zaterdag den 10e September 1881, des nachts ten een ure, te Follega, Lemsterland. In den ouderdom van 15 jaren en 21 dagen.


Bosma, Catharina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 6e Februarij 1882, ƒ 2.00.

Catharina Bosma. Dochter van Harmen Bosma, oud negen en twintig jaren, stalknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Meyer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 17e September 1880, des na middags ten twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 6e Februarij 1882, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 19 dagen.


Bosma, Catharina

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks vrijdag den 13e Julij 1883, ƒ 1.00.

Catharina Bosma. Dochter van Harmen Bosma, oud een en dertig jaren, stalknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Meyer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zaterdag den 11e November 1882, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag den 13e Julij 1883, des namiddags te twee ure, in het Huis, Wijk drie nummer 466, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 maanden en 2 dagen.


Bosma, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 2.25.

Grietje Bosma. Dochter van Yme Bosma (stoombootsknecht) en van Anna Hamers. Geboren, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.


Bosma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 maart 1875, ƒ 2.25.

Jan Bosma. Zoon van Gauke Bosma (stoombootsknecht) en van Marijke van den Berg. Geboren, zondag 2 november 1873, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 25 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.


Bosma, Margaretha (Grietje)

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 6e Augustus 1888, ƒ 2.25.

Margaretha (Grietje) Bosma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Dochter van Anna Hamers, zonder beroep, huisvrouw van Yme Bosma, stoombootsknecht, echtelieden, wonende te Lemmer. Geboren, zondag den 15e Augustus 1880, des na middags ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland, zijnde deze wegens afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen. De aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, geneesheer, oud zestig jaren, wonende te Lemmer. Overleden, zondag den 5e Augustus 1888, des morgens ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 jaren, 11 maanden en 21 dagen.


Bosma, Petrus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 26e October 1885, ƒ 1.00, voor de baar ƒ 0.50.

Petrus Bosma. Zoon van Yme Bosma, oud zeven en veertig jaren, stoombootsknecht, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Anna Hamers, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 12e Februarij 1885, des morgens ten half twee ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, maandag den 26e October 1885, des na middags ten vijf ure in het Huis Wijk, wijk drie, nummer 479 a, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 maanden en 14 dagen.


Bosma, Petrus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 2.25.

Petrus Bosma. Zoon van Yme Bosma (stoombootsknecht) en van Anna Hamers. Geboren, zondag 13 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 13 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden.


Bosma, Theodorus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, omstreeks donderdag den 13e Januarij 1887, ƒ 1.00.

Theodorus Bosma. Zoon van Harmen Bosma, oud zes en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Jantje Meyer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 7e Januarij 1887, des na middags ten half vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 13e Januarij 1887, des nachts ten half een ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 6 dagen.


Boterkooper, Lammert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, omstreeks dinsdag den 10e April 1883, ƒ 1.25.

Lammert Boterkooper. Zoon van Simon Boterkooper, oud twee en dertig jaren, schoenmaker wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Akke Visser, zonder beroep, wonende aldaar. Geboren, vrijdag den 25e April 1879, des moregens te half zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 10e April 1883, des morgens ten zeven ure in het Huis Wijk twee nummer 249te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 3 jaren, 11 maanden en 15 dagen.

Opmerking:

Link naar Eigen graf niet kunnen achterhalen.
In de akte van overlijden staat de leeftijd van 2 jaren vermeld.


Boterkooper, Lammert

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 3, Grafnummer 16, omstreeks zaterdag den 12e Januarij 1884, ƒ 0.50.

Lammert Boterkooper. Zoon van Siemon Boterkooper, oud zeven en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Akke Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 30e December 1883, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag den 12e Januarij 1884, des avonds ten half negen ure in het Huis Wijk twee, nummer 249, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 13 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 3 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 bij het zuidelijke ringpad en eindigt met grafnummer 26 op de hartlijn van de begraafplaats.
Deze regels verhuurd in de jaren 1873 - 1877, - 1895 - 1897,
Regel 3 de graven 16 en 17, Aan L. Bokkenkoper 1914

Het oudste deel van de Algemene oude begraafplaats te Lemmer Regel 3, de grafnummers 16 en 17 Aan L. Boterkoper 1914

Het hart van het graf bevindt zich
in positie, (uitgaande van graven
van 8 palm breedte) in noordelijke
richting op 8.40 meter uit de
hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 28.64 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Bouma, Antje Tjeerds

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 3e Januarij 1882, ƒ 4.50.

Antje Tjeerds Bouma. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud dertig jaren, van beroep zonder, wonende te Stiens.
Dochter van Tjeerd Klazes Bouma, oud twee en dertig jaren, timmerman, wonende te Stiens en van zijne huisvrouw, Grietje Pieters Kooistra. Geboren, woensdag den 3e November 1824, 's morgens om een uur, te Stiens, Leeuwarderadeel. Sinds woensdag den 16e Mei 1855, te Leeuwarderadeel, echtgenoote van Jacob Hendriks Mulder (korenmolenaar). Overleden, dinsdag den 3e Januarij 1882, des avonds ten tien ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren en 2 maanden.


Bouma, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 5e September 1881, ƒ 1.25.

Hendrik Bouma. Zoon van Pier Bouma, oud acht en twintig jaren, schoenmaker, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Geertje de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, vrijdag den 17e September 1880, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zondag den 4e September 1881, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 11 maanden en 17 dagen.


Brandenburg, Jacobus Hesselius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 maart 1880, ƒ 4.50.

Jacobus Hesselius Brandenburg. In leven voerman, wonende in de Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te Eesterga. Zoon van Hesselius Brandenburg en van Ytje Roelofs. Geboren, woensdag 4 juni 1806, te Dragten, (Drachten). Gedoopt, zondag 29 juni 1806 in de Hervormde gemeente van Dragten. Sinds zondag 17 mei 1840, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Lipkje Sytses SytsemaOverleden, woensdag 24 maart 1880, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 20 dagen.


Brandenburg, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 mei 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Brandenburg. Dochter van Willem Brandenburg en van Jantje van den Meer. Levenloos geboren, zondag 13 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Brandenburg, Lippe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 20e Augustus 1888, ƒ 2.25.

Lippe Brandenburg. Zoon van Akke Brandenburg, zonder beroep, wonende te Lemmer. Geboren, maandag den 26e Julij 1880, des na middags ten half zes, te Lemmer, Lemsterland. De aangifte van geboorte is gedaan door Ferdinandus Visser, oud zeventig jaren, geneesheer, wonende te Lemmer. De akte is ondertekend door Frederik Sleeswijk Visser. Overleden, zondag den 19e Augustus 1888, des avonds ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 8 jaren en 24 dagen.


Brandenburg, Roelof Hesselius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 32, Grafnummer 5 of 6, op woensdag 6 maart 1878, ƒ 2.50.

Roelof Hesselius Brandenburg. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep Commies griffier bij het vredegerecht in het kanton Lemmer, wonende te Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep grossier in wijnen, wonende in de Lemmer. Zoon van Jan Hesselius Brandenburg en van Ytje Roelofs. Geboren, zondag 16 mei 1802, te Drachten. Gedoopt, zondag 13 juni 1802 in de Hervormde gemeente Drachten, Grietenij Smallingerland, Provincie Vriesland. Sinds zondag 23 mei 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 2 maart 1836, weduwnaar van Dirkje Ages. Sinds zondag 23 augustus 1840, te Lemsterland, echtgenoot van Rigtje van EyckOverleden, woensdag 6 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 75 jaren, 9 maanden en 21 dagen.


Brandenburg, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 23 december 1874, ƒ 2.25.

Trijntje Brandenburg. Dochter van Willem Abeles Brandenburg (stoombootsknecht) en van Jantjen van der Meer. Geboren, donderdag 17 november 1870, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, woensdag 23 december 1874, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 4 jaren, 1 maand en 6 dagen.


Brandsma, Hinke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 9 of 10, op donderdag 27 mei 1875, ƒ 2.50.

Hinke Brandsma. Dochter van Hendrik Wybe Brandsma en van Jantje Visser. Geboren, maandag 1 augustus 1859, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag 27 mei 1875, in Eigengraf, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 15 jaren, 9 maanden en 26 dagen.


Brandsma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen Graf in Regel 29, Grafnummer 9, omstreeks donderdag den 2e Augustus 1883, ƒ 2.50.

Jan Brandsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Hendrik Wybe Brandsma, oud twee en veertig jaren, koopman, wonende te Lemmer en van Jantje Visser, in laven zonder beroep, zonder beroep, later winkelierse, wonende mede aldaar. Geboren, zondag den 8e October 1865, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, donderdag den 2e Augustus 1883, des na middag's ten een ure, in het Huis Wijk een, nummer tien, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 17 jaren, 9 maanden en 25 dagen.

Opmerking

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 29 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1839 daarna in 1857 en 1858 daarna in 1882 – 1883 daarna 1901 – 1902.

Regel 29 de grafnummers 9 en 10 Aan de weduwe Hendrik Wijbe Brandsma – Visfer 1872.

Opmerking:

Het hart van het graf bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 9 in noordelijke richting op 6.80 meter uit de hartlijn van de begraafplaats en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 44.50 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Brandsma, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 28, Grafnummer 3, omstreeks maandag den 29e October 1883, ƒ 3.00.

Johannes Brandsma. In leven houthandelaar, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep koopman, wonende in de Lemmer. Zoon van Wiebe Brandsma, oud zeven en twintig jaren, boer, wonende te Blankenham en van zijne huisvrouw, Trijntje Donker. Geboren, donderdag den 22e Julij 1813, des morgens ten acht ure, te Blankenham. Sinds zondag den 7e Februari 1841, te Lemsterland, echtgenoot van Hinke Annes Visser. Overleden, maandag den 29e October 1883, des middags ten twaalf ure in het Huis Wijk vier, nummer 588, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 70 jaren, 3 maanden en 7 dagen.

Opmerking

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
van den heer
JOH=sz BRANDSMA,
geboren 22 Juli 1813
overleden 29 October 1883,
geliefde echtgenoot
van
HINKE ANNES VISSER,
Zaalig zijn de zeldzamen????? (slecht leesbaar)

Overgenomen uit het register der graven uit 1903.
Regel 28 telt 26 graven welke begint met grafnummer 1 op de hartlijn van de begraafplaats en eindigt met grafnummer 26 bij het noordelijke ringpad.
Deze regels verhuurd in de jaren 1838 daarna in 1856 en 1857 daarna 1882 daarna 1901 – 1902.

Regel 28 de grafnummers 3 en 4 Aan Johannes Brandsma W. J. 1878.

Opmerking:

Het hart van het monument bevindt zich in positie, (uitgaande van graven van 8 palm breedte) van grafnummer 3 in noordelijke richting op 2.09 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is geplaatst op een fundering van 156 x 221 cm met twee dekplaten van elk 80 cm breed, 220.5 cm lang en 15 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 42.17 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.
De dekplaat was zwaar vervuil en is in elk geval een lengtescheur waargenomen, maar de tekst is met moeite achterhaald. Dat gebeurde op 12 Augustus 2012 samen met de 9 jarige Esmeé Titahena.


Brandsma, Tjitte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Mogelijk in Regel 28, Grafnummer 3, op zaterdag 19 oktober 1878, ƒ 2.50.

Tjitte Brandsma. In leven, kandidaat in de theologie wonende te Lemmer. Ongehuwde zoon van Johannes Brandsma, houthandelaar en van Hinke Annes Visser. Geboren, dinsdag 31 augustus 1852, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, zaterdag 19 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 26 jaren, 1 maand en 19 dagen.


Brouwer, Aaltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 22e Augustus 1882, ƒ 1.00.

Aaltje Brouwer. Dochter van Minne Brouwer, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Aaltje Krol, zonder beroep, wonende mede aldaar. Geboren, donderdag den 19e Januarij 1882, des morgens ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland. Overleden, dinsdag den 22e Augustus 1882, des avonds ten half een ure in het Huis Wijk 2 nummer 164c, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 7 maanden en 3 dagen.


Brouwer, Anne Minnes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 8 januari 1879, ƒ 4.50.

Anne Minnes Brouwer. In leven, timmerman, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep timmerknecht, wonende te Lemmer. Zoon van Minne Annes Brouwer en van Luutske Jans. Geboren, zaterdag 2 augustus 1817, te Lemmer, Lemsterland. Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 31 augustus 1875, weduwnaar van Jappigjen Joukes Baaima (Jacobje Baaima).
Overleden, dinsdag 7 januari 1879, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 61 jaren, 5 maanden en 5 dagen.


Brouwer, Wiebe Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 16, Grafnummer 21, omstreeks vrijdag den 5e Maart 1886, ƒ 2.50.

Wiebe Jans Brouwer. In leven stoombootkapitein, wonende te Lemmer. Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud negen en twintig jaren, van beroep schipper, wonende te Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en veertig jaren, van beroep gezagvoerder, wonende te Lemmer. Zoon van Jan Wiebes Brouwer, oud twee en dertig jaren, schipper, gedomiliceerd te Wolvega en wonende in een vaartuig leggende te Sloten en van zijne huisvrouw, Jeltje Wybrens van der Vaart. Geboren, vrijdag 5 december 1828, des avonds ten agt ure in de Huizinge N. 34 aan de Oostkant van het Diep, te Sloten. Sinds zondag den 6e Junij 1858, te IJlst, echtgenoot van Johanna Maria Fredelina Nauta. Sinds donderdag den 27e September 1877, te Gaasterland, echtgenoot van Siebrigje Meiboom. Overleden, vrijdag den 5e Maart 1886, des nachts ten twee ure in het Huis wijk een, nummer 60, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 57 jaren, 3 maanden.

In de overlijdensakte staat als geboorteplaats Wolvega.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

TER GTEDACHTENIS
aan
JOHANNA MARIA
FREDELINA NAUTA
geboren 19 Maart 1832
overleden 4 Mei 1872
Echtgenoote van
W. J. BROUWER
Aan 6 hunner kindertjes, die
haar waren voorgegaan in de rust,
en aan
WIEBE JANS BROUWER
Geboren 6 December 1828,
Overleden 5 Maart 1886.
dit gedenkteken is opgericht
door hunner kinderen Jan en
Johan W. Brouwer en door
Siebrigje Meiboom.
Weduwe W. J. Brouwer

---------------------------------

Overgenomen uit het register der graven uit 1903
Deze regels verhuurd in de jaren 1835 daarna 1848 – 1849 daarna in 1869 – 1870 - 1871 daarna in 1891 - 1892.
Regel 16 de grafnummers 21 en 22 Aan Wiebe Jans Brouwer 1863

Opmerking:

Het hart van het monument bevind zich in zuidelijke richting op 4.20 meter uit de hartlijn van de begraafplaats, is 60 cm breed, 7 cm dik en 148 cm hoog en bevindt zich ter hoogte van de hartlijn op 58.39 meter vanuit de zuidelijke trapboom van de in westelijke richting geplaatste stenen trap.


Buma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 december 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Buma. van Durk Buma, schipper en van Sara van der Zee, echtelieden, beiden wonende te IJlst.
Geboren, dinsdag 4 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.


Busscher, Trijntje Harmens

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13.
  Regel _, Grafnummer _, omstreeks maandag den 19e Maart 1888, ƒ 4.50.

Trijntje Harmens Busscher. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en dertig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer. Dochter van Harmen Busscher, oud twee en veertig jaren, veenbaas, wonende te Spanga en van zijne huisvrouw, Anna van den Berg. Geboren, dinsdag den 15e December 1818, des morgens ten vier uren, te Spanga, Grietenij Weststellingwerf. Sinds zondag den 18e Januari 1852, te Lemsterland, echtgenoote van Jelle Jans Hottinga. Overleden, zondag den 18e Maart 1888, des morgens ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland. In den ouderdom van 69 jaren, 3 maanden en 3 dagen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.