Uit het boekje van grafdelver Dirk Gerbens Faber, uit Lemmer, (1874 tot 1907). Uitgewerkt door Peter van Den Brandt.

Baaima, Jappigjen Joukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 31 augustus 1875, ƒ 4.50.

Jappigjen Joukes Baayema (Baaima). In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Lemmer.
Dochter van Jouke Poppes Baaima en Sibbeltje Wiellinga.
Geboren, dinsdag 16 maart 1819, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoote van Anne Minnes Brouwer (timmerman).
Overleden, dinsdag 31 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 56 jaren, 5 maanden en 15 dagen. 

Bijgewerkt op 27-1-2023


Baaima, Sibbeltje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 4 oktober 1875, ƒ 4.50.


Sibbeltje Baaima. In leven dienstmeid, wonende te Lemmer.
Ongehuwde dochter van Roelof Baaima (schippersknecht) en Antje de Hingst.
Geboren, woensdag 12 september 1855, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 3 oktober 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 20 jaren en 7 dagen.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Bakker, Anke Cornelis

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 27, Grafnummer 7, op maandag den 2e Augustus 1880, ƒ 2.50.

Anke Cornelis Bakker. Ongehuwde dochter van Cornelis Poppes Bakker, oud zeven en twintig jaren, scheepstimmerman, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Dieuwke Siemens Visser, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, maandag den 15e Julij 1839, des morgens om drie een tweede uur, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag den 2e Augustus 1880, des voor middags ten elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 41 jaren en 18 dagen.

Bijgewerkt op 23-3-2023


Bakker, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 15e Junij 1880, ƒ 0.50.

Grietje Bakker. Dochter van Grietje Feites Bakker.
Geboren, zondag den 13e Junij 1880, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 15e Junij 1880, des morgens ten half acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 dagen.

Bijgewerkt op 19-3-2023


Bakker, Jan Jeltes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 8, Grafnummer 17, op maandag 1 februari 1875, ƒ 2.50.

Jan Jeltes Bakker. In leven bakkersknecht, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Jelte Poppes Bakker (bakker) en Zwaantje Jans Klijnsma.
Geboren, zaterdag 7 augustus 1847, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 28 januari 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 27 jaren, 5 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 8-1-2023


Bakker, Jelte Poppes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, in Eigen graf Regel 8, Grafnummer 18, op donderdag 20 april 1876, ƒ 2.50.

Jelte Poppes Bakker. In leven bakker, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Lemmer.
Zoon van Poppe Cornelis Bakker en Hendrikje Feites Hoeksma.
Geboren, zaterdag 15 juli 1820, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 11 mei 1845, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 23 februari 1870, weduwnaar van Zwaantje Jans Klijnsma.
Overleden, woensdag 19 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 55 jaren, 9 maanden en 3 dagen.

Bijgewerkt op 18-1-2023


 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 131877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bakker. Zoon / Dochter van Klaas Bakker (schippersknecht) en Pietje Hoff, beiden wonende te Leeuwarden.
Levenloos geboren, maandag 22 oktober 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 27-1-2023


Bakker, Klaas

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 15 november 1878, ƒ 1.00.

Klaas Bakker. In leven wonende te Rotterdam.
Zoon van Klaas Bakker (schipper) en Pietje Hoff, beiden wonende te Rotterdam.
Geboren, woensdag 13 november 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 14 november 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van bijna 2 dagen.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Bakker, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag 29 oktober 1878, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bakker. Zoon van Albert Bakker, schipper en Ruurdtje Bijlsma, echtelieden beiden wonende te Sappermeer.
Levenloos geboren, maandag 28 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Bakker, Lolkje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 2 juli 1875, ƒ 2.25.

Loltje Bakker/Lolkje Bakker. Dochter van Reinder Bakker (arbeider) en Lammigjen Martens Visser.
Geboren, zaterdag 19 juni 1869, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 1 juli 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 jaren en 12 dagen.

Bijgewerkt op 26-1-2023


Bakker, Poppe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel 8, Grafnummer 17 of 18, woensdag 16 december 1874, ƒ 2.50, de baar voor de Pastoor, ƒ 0.50.

Poppe Bakker. In leven Klerk, wonende te Lemmer
Zoon van Jelte Bakker (bakker) en Zwaantje Klijnsma.
Geboren, dinsdag 10 augustus 1858, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 15 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Bakker, Reinder

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 april 1878, ƒ 4.50, Armvoogdij, de baar voor Schukking  ƒ 0.50.

Reinder Bakker. In leven arbeider, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud drie en twintig jaren, van beroep van boeren bedrijf, wonende te Eesterga.
Zoon van Jan Geerts Bakker, oud dertig jaren, arbeider, wonende te Eesterga en van zijne huisvrouw, Trijntje Cornelis Beekhous, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, dinsdag 15 september 1835, te Eesterga, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag 16 mei 1869, te Lemsterland, echtgenoot van Lammegje Martens Visser.
Overleden, woensdag 24 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 42 jaren, 7 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Bakker, Sytsche Raukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 8 april 1875, ƒ 4.50.

Sytsche Raukes Bakker. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstmeid, wonende te Heeg.
Dochter van Rauke Gerrits Bakker en Antje Annes Hofstra.
Geboren, donderdag 14 oktober 1813, te Woudsend.
Sinds zondag 9 juni 1839, te Lemsterland, echtgenoote van Andries Aants Riemersma (touwslagersknecht).
Overleden, woensdag 7 april 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 61 jaren, 5 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Bakker, Tietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 10 september 1877, ƒ 1.00.

Tietje Bakker. In leven wonende te Sappermeer
Dochter van Albert Bakker (schipper) en van Ruurdtje Bijlsma.
Geboren, dinsdag 30 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, maandag 10 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 7 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Beljon, Petrus Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 6 mei 1878, ƒ 2.25.

Petrus Johannes Beljon. Zoon van Johannes Beljon (scheepstimmerknecht) en van Elisabeth Hulscher.
Geboren, maandag 12 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland
Overleden, maandag 6 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Belkum, Johannes Ynses

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 10 april 1878, ƒ 4.50.

Johannes Ynses Belkum. In leven schipper, wonende te Avenhorn.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud veertig jaren, van beroep schipper, wonende te Workum.
Zoon van Ynse Belkum en van Trijntje Scheltes.
Geboren, zondag 30 september 1792, te Workum.
Gedoopt, zondag 14 oktober 1792
Sinds zondag 24 februari 1833, te Workum, echtgenoot van Trijntje Tjeerds Zeemans.
Overleden, dinsdag 9 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 85 jaren, 6 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 3-2-2023


Benedick, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 1.00.

Levenloos kind Benedick. Zoon van Johannes Theodorus Benedick (machinist) en van Antje de Jong.
Levenloos geboren, vrijdag 14 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland

Bijgewerkt op 20-1-2023


Bergsma, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 7 maart 1878, ƒ 1.00.

Gerrit Bergsma. Tweelingbroer van Bergsma.
Zoon van Andries Bergsma (arbeider) en van Iemkjen Stuurman.
Geboren, donderdag 24 januari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 7 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 maand en 14 dagen.

Bijgewerkt op 2-2-2023


Bergsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 4 augustus 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bergsma. Dochter van Andries Bergsma en van Ynskjen Stuurman.
Levenloos geboren, dinsdag 3 augustus 1875, te Lemmer, Lemsterland

Bijgewerkt op 14-1-2023


Bergsma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 3 januari 1877, Armvoogdij, ƒ 1.00.

Levenloos kind Bergsma. Zoon van Andries Bergsma en van Ymkje Stuurman.
Levenloos geboren, dinsdag 2 januari 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 21-1-2023


Bergsma, Maaike

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 11 maart 1876, ƒ 2.25.

Maaike Bergsma. Dochter van Berend Bergsma en van Sietske Wiebes Kwast.
Geboren, dinsdag 17 april 1866, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 11 maart 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 5 jaren, 10 maanden en 24 dagen.

Bijgewerkt op 17-1-2023


Berkenbosch, Pietronetta Pieters

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 15, Grafnummer 18, op zaterdag 20 maart 1880, ƒ 2.50.

Pietronetta Pieters Berkenbosch. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder beroep, wonende te Wolvega.
Dochter van Pieter Roelofs Berkenbosch en van Mettje Lamberts Veenstra.
Geboren, zaterdag 9 juni 1821, te Wolvega.
Sinds zondag 22 april 1849, te Weststellingwerf echtgenoote van Klaas Siebrens van Andringa (lid van de Provinciale Staten van Friesland).
Overleden, zaterdag 20 maart 1880, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 58 jaren, 9 maanden en 11 dagen.

Aangetroffen tekst / Grafopschrift

RUSTPLAATS
VAN
PIETRONETTA P.
BERKENBOSCH
GEBOREN TE WOLVEGA
9 JUNI 1821
OVERLEDEN TE LEMMER
20 MAART 1880
IN LEVEN ECHTGENOOTE
VAN
K. S. VAN ANDRINGA.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Bijl van der, Antje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 10 september 1879, ƒ 2.25.

Antje van der Bijl. (Anna Bijlsma in OVL akte).
Dochter van Siebolt van der Bijl, oud veertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ida Bijlsma, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag 16 juni 1877, des avonds ten half twaalf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 9 september 1879, des na middags ten vier ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 2 jaren, 2 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Bijl van der, Taeke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 18 april 1878, ƒ 4.50.

Taeke van der Bijl. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Zoon van Sybolt Pieters van der Bijl (visser) en van Ida Taekes Bijlsma.
Geboren, vrijdag 22 november 1861, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 18 april 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 16 jaren, 4 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Bijlsma, Tjepkjen Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 4.50.

Tjepkjen Roelofs Bijlsma. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep boeren dienstmaagd, wonende te Eesterga.
Dochter van Roelof Tjebbesz (Bijlsma) en van Sjoukjen Annes.
Geboren, vrijdag 29 augustus 1800, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 7 september 1800 in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag 26 april 1835, te Lemsterland, echtgenote van Rinke Harmens Veenstra.
Overleden, donderdag 2 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 77 jaren, 8 maanden en 4 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Blaauw, Gelske

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 5 maart 1880, ƒ 4.50.

Gelske Blaauw. In leven zonder beroep, wonende te Heerenveen, AEngwirdum.
Dochter van Aebe Blaauw, vijf en veertig jaren, schipper, wonende te AEngwirdum en van zijne echtgenoote, Antje Frankes Pasveer, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, zaterdag 27 december 1862, des voor middags ten drie ure in het schip liggende aan de stad, te Dordrecht.
Overleden, vrijdag 5 maart 1880, des morgens ten half drie ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 17 jaren, 2 maanden en 9 dagen.

Bijgewerkt op 4-3-2023


Blaauw, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 1 februari 1879, ƒ 1.25.

Grietje Blaauw. Dochter van Andries Blaauw (visser) en van Trijntje van Slageren.
Geboren, zaterdag 2 februari 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 1 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 11 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Blauw de, Klara Jacobs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 21 januari 1881, ƒ 4.50.

Klara Jacobs de Blauw. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en twintig jaren, van beroep naaijster, wonende in de Lemmer.
Dochter van Jacob Andries de Blauw en van Antje Yskes.
Geboren, zondag den 10e October 1802, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 24 oktober 1802, in de Hervormde gemeente Lemmer, Follega en Eesterga.
Sinds zondag den 18e Maart 1827 in de Lemmer, Grietenij Lemsterland, echtgenoote en sinds zondag den 9e Julij 1871, weduwe van Jelle Stevens Visser.
Overleden, donderdag den 20e Januarij 1881, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 78 jaren, 3 maanden en 10 dagen.

Bijgewerkt op 7-4-2023


Blok, Sjauke Aukes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 24 april 1876, ƒ 4.50.

Sjauke Aukes Blok. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud achttien jaren, van beroep touwslagers knecht, wonende in de Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud twintig jaren, van beroep touwslagers Knegt, wonende in de Lemmer.
Zoon van Auke Hielkes Blok en van Sjoerdtje Hiddes.
Geboren, donderdag 26 januari 1804, te Lemmer, Lemsterland.
Gedoopt, zondag 29 januari 1804 in de Hervormde gemeente, Lemmer, Follega en Eesterga
Sinds zondag 8 december 1822, te Lemsterland, echtgenoot en sinds maandag 17 maart 1823, weduwnaar van Aukjen Jans Hoekstra.
Sinds zondag 29 februari 1824, te Lemsterland, echtgenoot en sinds vrijdag 13 december 1872, weduwnaar van Remke Jans Kooyker.
Overleden, zaterdag 22 april 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 72 jaren, 2 maanden en 27 dagen.

Bijgewerkt op 19-1-2023


Blokmaker, Giltje Roelofs

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 januari 1876, ƒ 4.50.

Giltje Roelofs Blokmaker. Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vijf en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Lemmer. Dochter van Roelof Hylks Blokmaker en van Fokje Sjoerds.
Geboren, woensdag 23 februari 1791, te Lemmer, Lemsterland.
Nederlands hervormd gemeente gedoopt, zondag 27 februari 1791, Lemmer, Follega, Eesterga
Sinds zondag 19 juni 1836, te Lemsterland, echtgenote van Jan Hendriks de Roos.
Overleden, donderdag 13 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 84 jaren, 10 maanden en 18 dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Boer de, Antje Fokkes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 7 september 1877, ƒ 1.00.

Antje Fokkes de Boer. Dochter van Fokke de Boer (schipper) en van Aaltje Woudstra.
Geboren, maandag 5 maart 1877, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 5 september 1877, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 maanden.

Bijgewerkt op 23-1-2023


Boer de, Hendrik

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 3e December 1880, ƒ 4.50.

Hendrik de Boer. In leven kleermaker, wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Bernardus Hendriks de Boer, oud drie en zestig jaren, van beroep inlandsche kramer, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Trijntje Jacobus van Kempen, oud zes en dertig jaren,
Geboren, donderdag den 9e Januarij 1834, savonds ten negen uren in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Overleden, woensdag den 1e December 1880, des avonds ten half tien ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 46 jaren, 10 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 28-3-2023


Boer de, Imkje

Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:
Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 mei 1880, ƒ 1.00.

Imkje de Boer. Dochter van Cornelis de Boer (stoombootsknecht) en van Rolina Rosee, (geboren te Oosterhesselen (Drenthe)
Geboren, zaterdag 1 november 1879, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zondag 2 mei 1880, des na middags ten half zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 6 maand en 1 dag.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Boer de, Jelte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 7 september 1878, ƒ 1.00.

Jelte de Boer. Zoon van Pier de Boer (scheepsbouwmeester) en van Sjoerdtje Harmens Visser.
Geboren, vrijdag 6 september 1878, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 6 september 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 3 maanden en 11 dagen.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag den 19e Februarij 1881, ƒ X.XX.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Aaltje Feenstra, zonder beroep, huisvrouw en van Johannes de Boer, inlandsch kramer, echtelieden, wonende te Lemmer
Levenloos geboren, vrijdag den 18e Februarij 1881, des avonds ten acht ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 9-4-2023


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 11 juli 1879, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Pier de Boer, schippersknecht en van Akke Schoutema, echtelieden, beiden wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, donderdag 10 juli 1879, des avonds ten elf ure, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 25-2-2023


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag den 13e April 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Dochter van Akke Schoutema, zonder beroep, huisvrouw van Pier de Boer, schippersknecht, echtelieden, wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, zaterdag den 9e April 1881, des avonds ten tien ure, ouders wonende te Lemmer.

Bijgewerkt op 12-4-2023


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 mei 1875, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer Zoon van Lenze de Boer en van Antje Rinkema.
Levenloos geboren op woensdag 12 mei 1875, des morgens ten drie ure, te Lemmer, Lemsterland

Bijgewerkt op 25-1-2023


Boer de, Sibbele

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 12 juni 1878, ƒ 2.25.

Sibbele de Boer. Zoon van Evert de Boer (aannemer van werken) en van Elisabeth de Jong.
Geboren, woensdag 6 mei 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag 11 juni 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 jaren, 1 maanden 5 dagen.

Bijgewerkt op 7-2-2023


Boer de, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 21 mei 1881, ƒ 1.00.

Levenloos kind de Boer. Zoon van Grietje Doevendans, zonder beroep, huisvrouw van Jurjen Johannes de Boer, arbeider, beiden wonende te Lemmer.
Levenloos geboren, vrijdag 20 mei 1881, ouders wonende te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 15-4-2023


Bonnes, Brucht Jans

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 20e Mei 1881, ƒ 4.50.

Brucht Jans Bonnes. In leven rustend schipper, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zes en twintig jaren, van beroep schippewr, wonende te Wanneperveen.
Zoon van Jan Bonnes en van Ebeltje Sibbles.
Geboren, dinsdag den 17e Mei 1791, te Meppel.
Sinds zaterdag den 28e Junij 1817, te Wanneperveen, echtgenoot en sinds zondag den 7e December 1879, weduwnaar van Bartha Krijns Huisman.
Overleden, donderdag den 19e Mei 1881, des avonds ten zes ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 90 jaren en 2 dagen.

Bijgewerkt op 14-4-2023


Bonnes, Gerrit

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 10 oktober 1874, ƒ 1.00.

Gerrit Bonnes. In leven wonende te Deventer
Zoon van Krijn Bonnes (schipper) en van Margje Fleuren.
Geboren, zondag 20 september 1874, te Oosterzee, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 9 oktober 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 19 dagen.

Bijgewerkt op 24-1-2023


Boon, Johannes Tamme

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 3 mei 1880, ƒ 4.50.

Johannes Tamme Boon. In leven verver, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud zeven en twintig jaren, van beroep verver, wonende te Lemmer.
Zoon van Lips Boon en van Pietje Tammes.
Geboren, zaterdag 21 januari 1837 des voor middags ten elf ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag 15 mei 1864, te Lemsterland, echtgenoot van Oedske Johannes Wagenmakers.
Overleden, maandag 3 mei 1880, des na middags ten een ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 43 jaren, 3 maanden en 13 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Boonstra Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 6e dag der maand Januarij 1874, ƒ 1.00.

Johannes Boonstra. Zoon van Romke Boonstra, schipper en van zijne huisvrouw, Pietertje Propsman, zonder beroep, echtelieden, wonende beiden te Lemmer.
Geboren, donderdag den 25e dag der maand December 1873, des voor middags ten half elf ure, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, dinsdag den 6e dag der maand Januarij 1874, des morgens ten zeven ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 12 dagen.

Bijgewerkt op 18-8-2022


Boonstra, Johannes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 februari 1879, ƒ 4.50.

Johannes Boonstra. Zoon van Romke Boonstra (schipper) en van Pietertje Propsma.
Geboren, _____, te Amsterdam.
Overleden, dinsdag 4 februari 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 16 maanden.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Bootsma, Gerben

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag den 17e Januarij 1881, ƒ 4.50.

Gerben Bootsma. In leven visscher, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep visscher, wonende te Lemmer.
Zoon van Gauke Gerbens Bootsma, oud zeven en twintig jaren, van beroep visscher, wonende in de Lemmer en van zijne huisvrouw, Wimke Poppes Bontekoe, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep.
Geboren, zaterdag de 30e Julij 1836, des avonds ten tien ure in de Lemmer, Grietenij Lemsterland.
Sinds zondag den 14e Mei 1865, te Lemsterland, echtgenoot van Annigjen Willems Vlig.
Overleden, zondag den 16e Januarij 1881, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 44 jaren, 5 maanden en 17 dagen.

Bijgewerkt op 6-4-2023


Bootsma, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag den 21e Mei 1880, ƒ 1.00.

Grietje Bootsma. Dochter van Leeuwke Bootsma, oud twee en dertig jaren, visser, wonende te Lemmer en van zijne huisvrouw, Ypkjen Beekhous, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, donderdag den 6e Mei 1880, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag den 21e Mei 1880, des morgens ten vijf ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 15 dagen.

Bijgewerkt op 16-3-2023


Bootsma, Poppe

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op zaterdag 15 januari 1876, ƒ 4.50.

Poppe Bootsma. In leven visser, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud een en dertig jaren, van beroep visser, wonende te Lemmer.
Zoon van Gauke Bootsma en van Wimpke Poppes Bontekoe.
Geboren, woensdag 12 juni 1839, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 17 juli 1870, te Lemsterland, echtgenoot van Jantje de Hond.
Overleden, vrijdag 14 januari 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 36 jaren, _ maanden en _ dagen.

Bijgewerkt op 16-1-2023


Bos, Jacob

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op dinsdag den 22e Maart 1881, ƒ 4.50.

Jacob Bos. In leven turfmaker, wonende te Follega.
Ongehuwde zoon van Geert Jacobs Bos, oud vijf en twintig jaren, turfmaker, wonende te Munnekeburen en van zijne huisvrouw, Djoeke Poppes de Boer, zonder beroep, wonende mede aldaar.
Geboren, dinsdag den 28e Julij 1857, des morgens ten acht ure, te Munnekeburen, Weststellingwerf.
Overleden, dinsdag den 22e Maart 1881, des morgens ten zeven ure, te Follega, Lemsterland.
In den ouderdom van 23 jaren, 7 maanden en 25 dagen.

Bijgewerkt op 10-4-2023


Bosma, Grietje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 3 mei 1878, ƒ 2.25.

Grietje Bosma. Dochter van Yme Bosma (stoombootsknecht) en van Anna Hamers.
Geboren, zaterdag 25 november 1876, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, vrijdag 3 mei 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Bijgewerkt op 4-2-2023


Bosma, Jan

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 maart 1875, ƒ 2.25.

Jan Bosma. Zoon van Gauke Bosma (stoombootsknecht) en van Marijke van den Berg.
Geboren, zondag 2 november 1873, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 25 maart 1875, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Bijgewerkt op 25-1-2023


Bosma, Petrus

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op vrijdag 14 juli 1876, ƒ 2.25.

Petrus Bosma. Zoon van Yme Bosma (stoombootsknecht) en van Anna Hamers.
Geboren, zondag 13 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 13 juli 1876, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 1 jaren, 7 maanden.

Bijgewerkt op 20-1-2023


Brandenburg, Jacobus Hesselius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op donderdag 25 maart 1880, ƒ 4.50.

Jacobus Hesselius Brandenburg. In leven voerman, wonende in de Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud vier en dertig jaren, van beroep boerenknegt, wonende te Eesterga.
Zoon van Hesselius Brandenburg en van Ytje Roelofs.
Geboren, woensdag 4 juni 1806, te Dragten, (Drachten).
Gedoopt, zondag 29 juni 1806 in de Hervormde gemeente van Dragten.
Sinds zondag 17 mei 1840, in de Grietenij Lemsterland, echtgenoot van Lipkje Sytses Sytsema.
Overleden, woensdag 24 maart 1880, des avonds ten acht ure, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 73 jaren, 9 maanden en 20 dagen.

Bijgewerkt op 5-3-2023


Brandenburg, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op maandag 14 mei 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Brandenburg.
Dochter van Willem Brandenburg en van Jantje van den Meer.
Levenloos geboren, zondag 13 mei 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 22-1-2023


Brandenburg, Roelof Hesselius

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 32, Grafnummer 5 of 6, op woensdag 6 maart 1878, ƒ 2.50.

Roelof Hesselius Brandenburg. In leven zonder beroep, wonende te Lemmer.
Tijdens de eerste huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep Commies griffier bij het vredegerecht in het kanton Lemmer, wonende te Lemmer. Tijdens de tweede huwelijksvoltrekking, oud acht en dertig jaren, van beroep grossier in wijnen, wonende in de Lemmer.
Zoon van Jan Hesselius Brandenburg en van Ytje Roelofs.
Geboren, zondag 16 mei 1802, te Drachten.
Gedoopt, zondag 13 juni 1802 in de Hervormde gemeente Drachten, Grietenij Smallingerland, Provincie Vriesland.
Sinds zondag 23 mei 1830, te Lemsterland, echtgenoot en sinds woensdag 2 maart 1836, weduwnaar van Dirkje Ages.
Sinds zondag 23 augustus 1840, te Lemsterland, echtgenoot van Rigtje van Eyck.
Overleden, woensdag 6 maart 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 75 jaren, 9 maanden en 21 dagen.

Bijgewerkt op 2-2-2023


Brandenburg, Trijntje

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 23 december 1874, ƒ 2.25.

Trijntje Brandenburg. Dochter van Willem Abeles Brandenburg (stoombootsknecht) en van Jantjen van der Meer. Geboren, donderdag 17 november 1870, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, woensdag 23 december 1874, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 4 jaren, 1 maand en 6 dagen.

Bijgewerkt op 8-1-2023


Brandsma, Hinke

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf in Regel 29, Grafnummer 9 of 10, op donderdag 27 mei 1875, ƒ 2.50.

Hinke Brandsma. Dochter van Hendrik Wybe Brandsma en van Jantje Visser.
Geboren, maandag 1 augustus 1859, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, donderdag 27 mei 1875, in Eigengraf, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 15 jaren, 9 maanden en 26 dagen.

Bijgewerkt op 14-1-2023


Brandsma, Tjitte

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Eigen graf Mogelijk in Regel 28, Grafnummer 3, op zaterdag 19 oktober 1878, ƒ 2.50.

Tjitte Brandsma. In leven, kandidaat in de theologie wonende te Lemmer.
Ongehuwde zoon van Johannes Brandsma, houthandelaar en van Hinke Annes Visser.
Geboren, dinsdag 31 augustus 1852, te Lemmer, Lemsterland.
Overleden, zaterdag 19 oktober 1878, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 26 jaren, 1 maand en 19 dagen.

Bijgewerkt op 17-2-2023


Brouwer, Anne Minnes

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber:
  Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 8 januari 1879, ƒ 4.50.

Anne Minnes Brouwer. In leven, timmerman, wonende te Lemmer.
Tijdens de huwelijksvoltrekking, oud acht en twintig jaren, van beroep timmerknecht, wonende te Lemmer.
Zoon van Minne Annes Brouwer en van Luutske Jans.
Geboren, zaterdag 2 augustus 1817, te Lemmer, Lemsterland.
Sinds zondag 31 mei 1846, te Lemsterland, echtgenoot en sinds dinsdag 31 augustus 1875, weduwnaar van Jappigjen Joukes Baaima (Jacobje Baaima).
Overleden, dinsdag 7 januari 1879, te Lemmer, Lemsterland.
In den ouderdom van 61 jaren, 5 maanden en 5 dagen.

Bijgewerkt op 18-2-2023


Buma, Levenloos kind

 • Begraven door Doodgraver Dirk Gerbens Faber: Lemmer Oude begraafplaats Lage deel Straatweg 13, Regel _, Grafnummer _, op woensdag 5 december 1877, ƒ 1.00.

Levenloos kind Buma. van Durk Buma, schipper en van Sara van der Zee, echtelieden, beiden wonende te IJlst.
Geboren, dinsdag 4 december 1877, te Lemmer, Lemsterland.

Bijgewerkt op 28-1-2023