Bijnamen, die de Lemsters kregen S

Samplonius, Klaas. Klaas Kernkop. Weigerde bewakingsdienst bij kernwapens.

Scheepstra, Egbert. De Eibertje (s) Egbert is in het Fries Eibert.

Scheffer Andries, De Knip. Leefde extreem zuinig, paste op 'de knip'.

Scheffer, Jan. De Klopper. Had een baan om mensen te wekken.

Scheffer, Jan. Jan de Oest. Zwaar geschapen.

Scheffer, Jan. Jan Klem. Had als kieper de bal klemvast in zijn handen.

Scheffer, Marten. Blibbe. Prutlip, of liet gauw de pruillip hangen.

Schippers, Jan en Ale. De Reidmosk en de Reidrotten. Rietsnijders uit de Veenpolder van Echten.

Scholten, Berend. Fodde Berend. Handelaar in lompen. Ook wel genoemd -de 'fodde Joad'

Schotanus, Sjoerd. De Bles. Had een witte vlek in het haar.

Schotanus, Wieger. Loemoemba. Naar Afrikaans Strijder-Staatshoofd.

Schothorst, Lammert. Niks Hest-al. Favoriete uitspraak van Lammert. (Bij alles wat je begint 'niks heb je al' 'neat hasto al'. Kon zowel positief bedoeld worden of negatief.

 Lammert Schothorst.

Schotsman, Jacob. De ware Jacob. Lang vrijgezel, die 'De Ware Jacob' maar niet tegenkwam, en dat ook zo uitsprak.

Schurer, Bouke. Fine Bouke. Fijn gereformeerd.

Seefat, gebroeders. De Kabeljauwen. Fantasienaam bedacht door Marten Apperloo. (1906 - 1978)

Sietsma. Rint. Luie Rint. Liep met trage slepende stap.

Sijsterman, Huib. Huib na de rust. Hij werd opgesteld in het eerste van Lemmer, toen hij in de eerste helft slecht speelde,werd hij daarop aangesproken. Hij sprak de woorden "na de rust"

Sionsma, Jan. Jan Sipel. Deed handel o.a. in uien.

Sloothaak, Antje. Dikke Antsje.

Slump, Jan. Jan Klots(je) Winkelman zonder kassa. Maakte zijn berekeningen op een Klotsje.

Slump, Wouter. Wouter Luchtsje

Steensma, Jan. Jan Steen

Steensma, Pier. Pier de Pottenbakker, Pier, de. Pier was Pottenbakker van beroep. Zie ook Pottenbakkerij 

Sterk, Gerardus Johannes, vishandelaar. Gradus Noas. Had een scheve neus. Charlotte Sterk-Huiskes. vertelt: "Anno 2012 wist een gepensioneerde onderwijzer nog te vertellen dat grootvader Gerardus Sterk in Lemmer Gradus Noas werd genoemd." Zie: Stamreeksen Sterk

Gerardus Johannes Sterk.

Strampel, Hendrik. Hinderik Sechie. Wat 'Sechie' was zijn Gieterse stopwoord.

Strampel, Jan. Mannechien van de wet. Gewichtig politieman van klein postuur.

Stuiver, Hendrik. Korea Hinderik. Heeft in Korea gevochten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.