Bijnamen, die de Lemsters kregen P

Pen, Jan. Jean Plume./Jan Pluum. Was op de HBS al zo geleerd dat hij Frans sprak. Deze naam werd ook veel gebruikt bij mensen die geleerd over wilden komen.

Plantinga, Oene. Knoop in het skelkje. Droeg schort in knoop als een vrouw.

Platte, Antje. Antje Stuur. Was nogal ingesnoerd in haar korset.

Platte, Rienk. Rienk Stuur. Stuurde de Jiskepream.

Plug en Gort, de heren. De Miljonairs. Rijke inwoners van Lemmer met veel onroerend goed.

Poepjes, Bertus. Deur 't raam donderen. Kwaad op de gemeente i.v.m. visafslag. Wilde 'Skytpot' door de ramen van het gemeentehuis gooien.

Poepjes, Hans. ‘t Heertje. Keurig in kleding en manieren.

Poepjes, Jan. Reuze Jan. Groot en sterk persoon.

Poepjes, Johannes. Poe-ëp. Onderscheidde zich van andere dragers van de naam Poepjes door zich Poë-pjes te noemen. In Lemmer en omgeving komt de naam Poepjes nog veelvuldig voor. Het verhaal gaat dat koningin Wilhelmina de naam uitsprak als "Poëpjes" bij de huldiging van een winnaar van een schaatswedstrijd.

Poepjes, Klaas. Klaas fan Kaatsje. Gezinsaanduiding, naar moeder.

Poepjes, Lykele. Âlde Lykele. Er was nog een jongere Lykele, de oudere werd Âlde Lykele genoemd.

Poepjes, Lykele. Lykele Neussien. Had een gespleten neus.

Poepjes, Pieter, Jan en Lolle. De Pluten. Naar hun schip een pluut.

Politie Visser. Bonkera(e)k. Mager persoon.

Poorten, Geert. De Kwêk of Kwek-ien. Geert hield eenden. Er werden meerdere 'kwek of 'kwekje' genoemd in Lemmer.

Postma, Jelle. Iele Passa. Overgehouden van een kinderlijke uitspraak door kind.

Postma. De Dutten. Zusters, Durkje en Doeike Postma en Feike Noordmans. Liepen vele kilometers langs de Zeedijk.

Postma, Wietze. Patroan. Groot kinderrijk gezin.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.