Bijnamen, die de Lemsters kregen H

Haagsma, Been en Aaltje, Snip en Snap.

Haagsma, familie. De Manchetten boer. Verkocht manufacturen.

Haagsma, Marten. Korreltsje

Haagsma, Marten. Marten Havi*. Havi was de afkorting van Haagsma/Visser, ze werken samen bij Fa. A. de Boer woninginrichting aan de Langestreek en zijn samen een woning-stoffering bedrijf begonnen. *Zie reactie op pagina.

Haagsma, Rijk. Rijkie Hazze

Haagsma, Schelte. Blauwe Schelte

Haaisma, Haaie. Haaie Kit. Als smid zijnde verkocht hij kolenkitten, en was door zijn werk vaak zwart om 't gezicht.

Haan de, familie. De Haantjes. Naar de achternaam zo genoemd.

Haan de, familie. De Jongens fan Basje. Een gezinsaanduiding.

Haan de, Feite. Feite Pypke. Lurkte voortdurend aan zijn pijpje.

Haan de, Jan sr. Jan Haantje

Haan de, Jetse Jan. De Wijtte

Haan de, Jetse sr. Jetse Cats

Haan de, Roelof. Roelof Kyp. Humoristisch bedoeld naar de achternaam 'Haan'

Haan de. J. De Jiskebeer. Werkte bij de reiniging op het asland

Hamstra, Jan. Wrak Gut

Haagsma, Detty. Dikke Detty.

Have ten, Jan. Jan de Fluiter. Jan was bakker, die langs de deuren kwam te fluiten.

Hei de, Simon. Simon Bokkelul

Hey de, Gerrit Albers. De Koekoek. Had een opgezette koekoek boven de buitendeur.

Hey de, S. De Sheadow. Stil en onopvallend.

Hoekstra, Frans. Frans Podde. Zat vaak in neus te peuteren. (potje in de neus)

Hoekstra, gebroeders. De Jongens fan Wouter. Gezinsaanduiding.

Hoekstra, Hielke. De Huiskont

Hoekstra, Jan, Reade Jan.

Hoekstra, Jan. Jan Kêk. Follegaaster broodventer die cake wat apart uitsprak.

Hoekstra, Jeen. Jeen de sneuper.

Hoekstra, Roel. Roel Vetkul

Hoekstra, Wouter. Boem

Hoekstra, Wouter. De Slingerbile. Lange man met lange armen en benen.

Hoekstra, Wouter. Waps. Waarschijnlijk een bijzondere uitspraak voor 'wesp'. Sloeg of 'wapste' van zich af. Fries woordenboek: wesp ealjebij, waps, meeps.

Hogeterp, Gerrit. Gerryt de Regenmaker. Fanatiek zeiler, die als een soort magiër de wind wilde oproepen en... toen begon het te regenen.

Hollander, Hendrik. Toedeloe. Elegante groet van Lemster muziekleraar.

Hoop de, Wiebe. Twaalfje. Ondeugende wel lieve jongen, 'Ondogens elfje'

Houten van, Jan. Jan Elektrys. Zwierf met vrouw Tsaltsje Masinaal (Japke Dijkstra (1878-1943)) per huifkar door de wereld leefde dus uiterst primitief. En zal waarschijnlijk vaak om stroom hebben gevraagd.

Jan van Houten was een bekende verschijning in Follega. Hem noemde men Jan Elektrys, zijn vrouw Japke Dijkstra, werd 'Masinaal' genoemd.

Huisman, Anton. Anton Koekje.

Huisman, Koos. Koos Hap. Koos, had een vergroeide mond.

Huitema, Jan. Jan Tonger. Arbeider die flink te keer kon gaan.

Hulst, notaris, Sijbrand (Siep) Hermannus. Fliegend Hert en of 'Snelle Hert'. Notaris Sijbrand (Siep) Hermannus van Hulst, geboren 3 december 1912 te Berlikum (Fr.) overleden 28 juni 1991 te Heerenveen. Bij overlijden wonende op de Zijlroede 22 te Lemmer. Gehuwd met  A. M. van Hulst-Bos. Sake Visser (Reade Sake) zijn dochter werkte als dienstmeisje bij de notaris in Lemmer. (Die "SNELLE HERT" als bijnaam had) Sake moest op een gegeven ogenblik de notaris spreken, en belde aan bij de notaris. Heel beleefd vroeg hij, "mag ik ik U man even spreken". Waarop Mevr, van de notaris riep, "man hier is Rooie Sake voor je". Waarop Sake terug antwoordde, "wat zullen we nu beleven ! ! ! Ik vraag jou toch ook niet of het "SNELLE HERT" thuis is." Waarop Mevr, zeer kwaad werd, Sake riep zijn dochter toen, en zei " Ût die skelk, en mei nei hûs ta". Nee nee zei Mevr, "ik kan het meisje niet missen, er komen gasten" Waarop Sake zei "Wat kunnen mij die gasten schelen, die bedien je zelf maar, en anders laat je het maar doen door het "SNELLE HERT".

Hulzinga, Jaap. Jaap Sweer. Praatte, en discussieerde luidruchtig.

Reactie plaatsen

Reacties

p.w.reekers@kpnmail.nl
3 jaar geleden

Maarten Haagsma,Marten Havi. Havi was de afkorting van Haagsma/Visser,ze werken samen bij Fa. A de Boer woninginrichting aan de Langestreek en zijn samen een woningstofferings bedrijf begonnen