Bijnamen, die de Lemsters kregen Z

Zandstra, Age. Age Boem. In gezelschap van "karre met schil", die juist uit de richting van het centrum kwam, bekeek de situatie met kennersoog verslikte zich haast, scheler kijkende dan ooit in zijn pruim draaide de klep van zijn grote pet helemaal naar achteren en riep luidkeels door de aanblik van het straattoneel reeds hevig geëmotioneerd "Smyt se mar yn it dok, dat kring hâld mar twa kear mei de kop ûnder wetter. Zover is het echter niet gekomen, want het reeds wat gekalmeerde duo werd door anderen naar binnen geduwd en dit was meteen het einde van de happening. Niet bekend maar misschien heeft het iets met het volgende verhaal te maken:
Er was een nogal snel warm oplopende man, die ergens met zijn niet onknappe vrouw op de Langestreek woonde. Ze hadden nu en dan, zal ik maar zeggen een diepgaand verschil van mening en dit koste mij op een vredige zondagmorgen bijna het leven toen er onverwacht een zwaar projectiel door de ruiten van het huis daverde en net achter mijn rug op de straatklinkers aan diggels viel. Het echtelijk verschil werd vervolgens op straat verder uitgepraat. De man kreeg van de door kijvende vrouw heel duidelijk het verzoek "de pest" of naar keuze het "apezuur" te krijgen aan welke vriendelijke uitnodiging hij niet voldeed.

Zandstra, Albert. Albert Poot.

Zandstra, J. Ukketsje. Kinderlijke uitspraak naar Urkertsje. Sake, kwam uit de Schans en was een zwakke man. Zijn vrouw kwam uit Urk en werd "Urker Aaltje" genoemd. Ze hadden ook een winkeltje. Omdat vader veel ziek was moest zoon Leeuwke, die later in de Parkstraat woonde, al op 15 a 16 jarige leeftijd optreden als schipper met als knecht broer Jan. Sake is niet oud geworden, maar Aaltje werd 84. In 1924 visten ze op haring en ansjoop. Sake was een broer van Siebe Zandstra, van de LE 24.

Jan Zandstra.

Zandstra, Leeuwke Sakes. Poflampe. Deed het geluid na van een uitgaande Petroleumlamp: 'pof-pof-pof'

Zandstra, Leeuwke. Blauwe Bello. Had gitzwart haar.

Zandstra, Leeuwke. Toetoet. Met zijn zware stem loodste hij al 'Toet-toet' roepend de schepen bij mist de haven in.

1958: Deze foto is onder de hoek genomen, staand links is Harm Urk, achter zittend links is Leeuwke Zandstra (Toetoet), rechts Durk Thijsseling (Durk van Fok) zittend links ? v.d. Bijl, 2e van links ? Gaal, midden is Wieger Schotanus, 2e van rechts Thomas Thijsseling en rechts ? Visser.

Zandstra, Lolle Leeuwke. Reade Lolle

Zandstra, Pieter sr. Pieter de Liger. Fantaseerde vele verhalen, of klopte ze op.

Zandstra, Sake, Lolle,en Ferdinand. Oompje. - of De Oompjes. Door veel in elkaar om te trouwen waren sommige Bootsma's en Zandstra's 'de Ooms' van het halve dorp.

Zandstra, Sake. Sake van Ute. Ute is waarschijnlijk afkomstig van Oate.

Zandstra, Siebe Zandstra. Siebe fan Onnich. Verwijst naar moeders naam 'Annigje'

Zandstra, Siebe. Siebe fan Gepke. Verklaard naar de familie in dit geval de moeder.

Zandstra, Tsjebbe. Tsjebbe Kruk. Liep met krukken.

Zeldenthuis, Marten. Marten Prikke. Marten was lang en mager.

Zijlstra, Bouwe. Bouwe Bak. Ventte aanvankelijk met beschuit (bakken)

Zijlstra, Bouwe. Bouwe Knor. Ademde rochelend in bij het praten.

Zijlstra, Jaap. Jaap Gaap. Winkelier met een druk bestaan.

Zijlstra, Tryntsje. Siden Tryntsje. Presenteerde zich uitzonderlijk elegant.

Zwart, Hennie. Hennie Uiver. Naar het beroemde vliegtuig de Uiver (postvliegtuig).

Reactie plaatsen

Reacties

eddy rijpkema
2 jaar geleden

zittend links lyket op de pake fan rintsje ritsma