Dok, Lemmer |1|

Een foto van het Dok, genomen vanaf de Flevobrug, toen nog de Langebrug genoemd. Het jongetje op de meerpaal, is Sake Visser (Reade Sake, mijn vader, geboren in 1914 in Lemmer)

In grote lijnen is rechts de bebouwing van de Langestreek, zoals wij die nu kennen wel te herkennen. Alleen ontbreekt hier nog het groen, zoals we dat daar nu vinden. Op de voorgrond zien wij een turfschip dat voor een klein gedeelte gelost is.

De karren waarop de turf naar de Klanten werd vervoerd staan er naast op de wal. Aan de linkerkant, de Kortestreek, is het meest opvallende verschil met de tegenwoordige toestand ook het ontbreken van de plantsoenen al zijn hier dan wel weer meer bomen te vinden en wat de gebouwen betreft, zien we hier de school nog op de plaats waar nu dorpshuis De Helling staat. Daarvoor, tegen de waterkant, staat de oude muziektent, de voorganger van de enkele jaren geleden afgebroken tent aan het eind van de Kortestreek.

Nog drie detailfoto's van bovenstaande

Foto van Peter Grootemaat 

Bovenstaande vier afdrukken:  Scheepswerf van Wiebe Nijdam, te Lemmer.

Onafhankelijkheidsfeesten 1913. Voorop de snelle zeiler LE 47 die tijdens de wedstrijden een zijden 'jager'voer. Daarachter de LE 37 (pas opgeknapt en zonder zwaarden =de latere Murner Klif)

Oranjefeesten 1920. Er is kennelijk iets te doen met bootjes in het Dok, gezien de mensenmenigte op de wal.
Links, aan de Kortestreek de muziektent op de plaats waar later de Helling kwam. Vroeger (wanneer?............) was hier trouwens een scheepswerf (helling), vandaar de naam. Verder zijn te zien rechts de Langestreek, de NH Kerk met daarvoor de 'tweelinghuisjes', de Nieuwburen (met Gemeentehuis) en de toren van de RK Kerk.