Dok Lemmer |2|

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |

Dok met 'De Snikke' voorheen olieboot van de Roos

Stoomboot 'De Telegraaf' die voer op de route Lemmer-Sneek.

  • Tjitte Pieter Brouwer: Met o.a. de stoomboot TELEGRAAF van W.J. Brouwer uit Lemmer. (Mijn over-overgrootvader). Dit schip voer over Lemmer, Sneek, Joure, Heerenveen en Leeuwarden.
  • Tjitte Pieter Brouwer: De Telegraaf I van W.J. Brouwer had in 1881 een lengte van 23,5 meter, een breedte van 3,66 meter, en een geladen diepgang van 1.15 meter. 10 PK en geschikt voor 60 passagiers. Bron: Tresoar Staten Friesland. Op 1 april 1890 overgenomen door Johannes Thomas Trinks (geb: 17-01-1861). Wat daarna is gebeurd is mij onbekend.

1932 -Deze foto is uit de tijd dat Van Slageren, hier nog woonde. Als ik hem vergelijk met de vorige foto dan valt het op dat hier voor alle ramen nog blinden hangen. In de tijd van Dijken, zijn die verdwenen en vervangen door stoffen zonweringen. De schoorsteen beneden tegen de dakgoot is op de latere opname verdwenen. Ook de dakramen zitten niet meer op dezelfde plaats. Op de nieuwste foto is te zien, dat een paar ervan open staan. Op deze oude foto zit alles dicht en het zou best kunnen zijn dat een paar daarvan bestaan uit de in die tijd nog wel gebruikte glazen pannen.

Helemaal links is de helft van de groentewinkel van Lemstra, te zien. Nu vervangen door de nieuwbouw van Van Looij. Daarnaast zien we het dak en een klein stukje van de voorgevel van wat toen het onderkomen van drukkerij Zuid-Friesland was. Daar vinden we tegenwoordig een viswinkel. Het is duidelijk dat deze beide panden door het verdwijnen van de tweelingen alleen maar voordeel hebben gehad. Eerst stonden ze aan een smal straatje dat, toen het drukker werd met het verkeer, nog een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers was. Nu staan ze aan een pleintje. Dat is dan het voordeel van de enkeling tegenover het verlies dat het aanzien van het dorp leed door de afbraak.

Evert de Vries

Zicht op de Lemster Toren en de Streken. De Langestreek heeft geen bomen of andere beplanting.

Hier is de bomenrij duidelijk te zien op de Langestreek. Verder zien we bewoners op het ijs, de boten liggen vast gevroren.

Dick van Dijk: Hier is het schip van Hendrik Hoekstra te zien

IJspret voor de jeugd, de ouderen houden een oogje in het zeil.

Op de voorgrond ligt een plat bootje waarin vis werd bewaard.

Op de Kortestreek staan melkbussen, aangevoerd uit de Brekkenpolder, gereed om te worden vervoerd naar de melkfabriek in Oosterzee. Tegen de Gedempte gracht, ligt De Telegraaf en op de voorgrond het pluutje van meester de Vries.

LE 44 in 1929

Deze foto zal wel vanaf de Flevobrug toen nog de 'Lange brêge', genomen zijn. Links op de voorgrond zien we de pramen van de Gemeentereiniging liggen waarmee het vuil naar "Siberië" werd afgevoerd. Wat was alles toen nog eenvoudig! Drie hoge punten zijn hier te onderscheiden: de torens van de Gereformeerde kerk en van de Nederlands. Hervormde kerk en het torentje van het postkantoor. Ook hier zien we weer de oude muziektent voor de school. Opvallend duidelijk zijn de tweelinghuisjes hier zichtbaar. Daarnaast zien we de achterkant van het Gemeentehuis terwijl aan de overkant van de Gedempte Gracht het pand van Euverman nog staat op de plaats waar Noppert later een nieuw pand bouwde voor de handel in onder andere kinderwagens en meubels.

De gevelwand van de Langestreek rechts, is ook in deze dagen nog veel herkenbaar. De schepen waarmee het Dok hier gevuld is verschillen natuurlijk heel erg met wat er heden ten dagen zien liggen. Wat er nu ligt is meestal ook wel mooi en in ieder geval heel erg duur, maar als we vragen wat het mooiste is, dan denk ik dat velen zullen kiezen voor het soort schepen zoals ze hier liggen.

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |