Bijnamen, die de Lemsters kregen K

Kalsbeek, Jelle. Jelle Bekje. Opvallende mond.

Jelle Kalsbeek

Kamminga, Piet. Monkeybrând. Naar het bijzondere sigarettenmerk dat hij rookte.

Kelderhuis, Bartele. Bartele Trip. Liep op woudklompen met leer.

Keuzenkamp, Ds. A. De Kwikstaart. Droeg altijd opvallend rokkostuum met lange flappen.

Kingma IJnte. Reade IJnte

Kingma, Jilling. Figaro. Kon mooi zingen.

Kingma, Jilling. 't Lange Lint

Kingma, Rense IJnte. Schroefje/spijkertje

Kingma, Rense, Roelof en Harrit. De jongens van Jilling

Kingma, Roelof. Oeffie. Werd door kind zo uitgesproken.

Kingma, Roelof. Roel de Riispikker. At veel rijst, in verband met maagklachten.

Knol, Ate. Ate myn Seune. Moeke Knol, als zij over haar zoon sprak. Werd nagebootst in het stads-Fries.

Knol. Janke, ook moeke Knol. ‘It Lokeintsje. Janke Knol had een café in Lemmer en lokte haar klanten naar binnen.

 Links: Ate Knol, Moeke Knol en haar dochter.

Koehoorn, Hennie. Hennie Putse

Kok, Hendrik. Atleet. Had veel uithoudingsvermogen in de wandeltochten die hij meeliep.

Kok, Hendrik. De norse smid

Kok, Martsje. ’t Locomotiefje. Ze liep altijd in vliegende draf.

Koksma, Jurjen. Doorspelen Koksma. Kreeg tijdens het spelen bij de muziekvereniging Cresendo een ei in zijn tuba; Door de schrik stopte hij waarop zijn dirigent verbolgen riep "doorspelen Koksma"

Koomans, Folkert. ZoZo

Koopman, Willem Arnold Fredrik. Wafke. Naam gevormd naar bedrijf: W.A.F. Koopman, drukkerij 'Zuid-Friesland' Voorheen boekhandelaar W.A.F. Koopman(s) rond 1850.

W.A.F. Koopman, in het pand op de Kortestreek te Lemmer.

Koopmans, ?. Âld Boer. Liep in boerenkleren op klompen door Lemmer.

Koopmans, Antje, Antje boekenbynde

Koopmans, Hendrik. Knötsje

Koopmans, Marten. Marten mei de stokjes. Anne de Jong, vertelt: De bijnaam “Marten mei de stokjes” is gekomen, omdat hij op latere leeftijd erg slecht ging lopen als gevolg van suikerziekte in combinatie met slechte doorbloeding van zijn benen. Hij heeft na zijn werkzame leven als bakkersknecht, zich lang met twee stokken kunnen behelpen. De laatste jaren heeft hij liggend in bed voor het raam doorgebracht als gevolg van amputaties van tenen en/of onderbeen.

Koopmans, Marten. Stammerige Marten. Stotterde nog meer als andere Lemsters.

Koopmans, Murk. Grutte-Murk. (Pontbaas in Follega, woonde vlak bij Lytse-Murk), De oudere broer van Lytse, enz.

Koopmans, Murk. Lytse Murk. Hij woonde vlak bij 'Grutte Murk' Er werden meerderen 'Lytse' genoemd in Lemmer. Aangeduid als 'Klein' maar ook als 'jongere' van de oudere.

Koopmans, Oeke, Oeke fan Sanderine. Gezinsbenoeming, naar moeder.

Kooppmans, Jeike. Gouden Jeike. Droeg vaak kostbare sieraden.

Koornstra, Andries. Andries Knoop. Heit verkocht o.m. knopen in zijn winkel.

Koornstra, Andries. Dennebos. Vissers gebruikte veel stokken, om 'want' te markeren en netten te drogen. Zo'n verzameling stokken noemde men wel 'Dennebos'

Koornstra, Andries. Drysje. (Driesje) Verkleining van voornaam.

Koornstra, Andries. Esje. De Esjes.  Dateert uit de tijd dat varkens toen nog los rondliepen.

Andries Koornstra (Esje)

Koornstra, Hidde. Âlde Knop. Hertrouwde op hoge leeftijd.

Koornstra, Jan. Jan mei it Bottersje. Naar het type schip waar ze mee visten.

Koornstra, Jelle en Toering Jelle Sr. Bargejager. Dateert uit de tijd dat varkens toen nog los rondliepen.

Koornstra, Jelle. Jelle fan Betsje. Naar de moeder.

Koornstra, Klaas. Dove Klaas

Kuipers, Harm. De Sondaar.  Moest trouwen, en als gereformeerde voor de gemeente zijn zonden belijden.

Kuipers, Hette. Hette Kruk. Liep met krukken.

Kuipers, Jan. Jan Voorn

Kuipers, Joost. Joost de klopper. Was altijd aan het timmeren.

Kuipers, Rauke. Rauke fan Akke. Rauke. Verwijzing naar de moeder.

Kuipers, Sjoerd. Sjoerd Fuik

Kuipers, Tjeerd. De Verezaaier. Het was zo bladstil toen hij zei 'koest wol in fear oer it wetter saaie'.

Kuipers, Tjibbe. De bruine beer

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.