De Goede Gunst

Daan Slikkerveer, heeft een oude 'zeetjalk' gekocht en gaat hem restaureren in zijn oorspronkelijke staat. Bij naspeuringen blijkt hij gebouwd te zijn in opdracht van Gerrit Rudolphus van der Meer, uit de Lemmer, in 1897 de naam was 'Goede Gunst'.

Na vier jaar zoeken is Daan, bij Karel van der Meer terechtgekomen...Karel vertelt: Gerrit Rudolphus was de broer van mijn grootvader Reinder van der Meer. Gerrit Rudolphus, geboren op 24 juli 1874, is getrouwd met Lucia van der Veen, op 26 februari 1897 te Lemmer (Gerrit 22 en Lucia 18 jaar). Lucia was de dochter van Johannes van der Veen sluismeester te Lemmer(ex schipper) en Catharina Geertruida Helmers. De bouwer van de zee-tjalk was Jan Bos uit Echtenerbrug, die ook voogd was over de minderjarige kinderen van mijn overgrootmoeder de wed. de Vries van de mastmakerij te Lemmer. Ook bijzonder dat Jan Janz Bos uit Echtenerbrug/Delfstrahuizen hem gebouwd heeft want het was een flink schip, heel wat anders dan een snel skûtsje.

"Goede Gunst: lengte 25.63 - breedte 5.26 - 166,944 ton"

-Nu is de vraag, wie heeft er gegevens over Gerrit van der Meer en Lucia van der Veen? In 1927 heeft hij de zeetjalk verkocht.

-Wie heeft meer gegevens over deze oude zeetjalk? die toch heel wat Lemster historie vertegenwoordigd.

Alle informatie, hoe dan ook is zó van harte welkom bij:

Daan Slikkerveer, dslikkerveer@gmail.com 

Karel van der Meer, dit kan via: karelwvandermeer@live.nl

Hierna volgen nog wat prachtige foto's van de zee-tjalk.

De zeetjalk zoals Daan Slikkerveer hem gekocht heeft, clubhuis van de watersportvereniging.

De zonen van de tweede eigenaar in 1927 van schipper W. van der Molen uit Delfzijl, op de achtergrond de zee-tjalk.

De Goede Gunst.

Op de foto's is goed de beplating te zien (stuizen) de stijl van bouwen van scheepsbouwer Jan Jans Bos. uit Echternerbrug. De meesten zeetjalken en koftjalken werden door de Groningers gebouwd (totaal andere stijl).

Klipper Onderneming uit de Lemmer varend in de Voorzaan richting Alkmaar +/- 1924 , 330 ton. Schipper Reinder vd Meer 1868-1943 met zoon Rudolphus op de bolder 1909-1967.

De Onderneming vaart nu als Iselmar uit Heeg, in de Bruine-vloot.