Riensluis

De Riensluis is een schutsluis in Lemmer uit 1957. De sluis in de Lemsterrijn verving een spuisluis (waarvan de plaquette van die sluis uit 1888 in de wand van het bedieningsgebouw van de nieuwe sluis werd aangebracht). Hij vormt de verbinding tussen de Vluchthaven (peil IJsselmeer) en de binnenhaven (door de afdamming Lemsterrijn en demping van vaart langs de Vissersburen). De Riensluis was in 2011 dusdanig slechte staat, dat de sluisdeuren moesten worden vervangen. Ook is de sluis sterker gemaakt.

De Riensluis is na renovatie opnieuw in gebruik genomen. De oude houten sluisdeuren waren nog handbediend. Nu is de aandrijving van de nieuwe stalen sluisdeuren volledig uitgerust met ADE elektromechanische actuators. Aangezien er geen hydrauliek wordt toegepast, zijn er minder risico’s voor het milieu. Atbautomation

De gedenksteen, die herinnert aan de grote waterstaatkundige veranderingen in de jaren na 1880. Deze steen zat tot 1957 in de afwateringssluis - doorgaans Spuisluis genoemd - en werd dat jaar, overgebracht naar de toen gemaakte Riensluis. De wapens van de genoemde overheidsorganen staan in de officiële kleuren op de steen.

Tekst op gedenksteen: "Deze sluis is gebouwd in het jaar 1887, tegelijk met het aanleggen van eene zeewering om de Lemmer, van eene nieuwe buitenhaven, het bouwen van eene nieuwe schutsluis en het maken van een verbindingskanaal met brug tusschen den Rijn en de binnenhaven.

Deze werken zijn tot stand gekomen door zamenwerking van de Staat der Nederlanden, de provincie Friesland, de waterschappen, de zeven Grietenijen en stad Sloten" en de Lemstersluis " zoomede van de gemeente Lemsterland."

23 april 1932: Een botter met 'n geschiedenis. In de nabijheid van Lemmer, is voor enige tijd de botter V.N. 113 gezonken. De burgemeester Van Lemmer, liet dit vaartuig bergen en werd strandvonder. De bergingskosten bedroegen circa f 300,- Een dezer dagen werd het schip, zoals dit te doen gebruikelijk is, publiek geveild. De belangstelling was groot. De botter werd ingezet op... f 4,- Eene maal, andere maal en ten derde male voor dien prijs verkocht. Een boot voor f 4,- De inventaris, waaronder de netten bracht nog minder op.

Leeuwke Bootsma: De Riensluis, met nog de oude brug die naar de Schans lag.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.