Industrie en Gemeente werken, Lemmer |1|

|    1   |    2   |    3   |

Bovenstaande 2 foto's. 1965: Tentoonstelling "Rond de oude Zuiderzee", georganiseerd door de Culturele Raad Lemsterland.

December 1961: Muurversiering op het nieuwe gedeelte van de zuivelfabriek NOVAC te Oosterzee

  • Bron tekst Wikipedia: De zuivelfabriek in het Friese Oosterzee werd in 1891 opgericht als Particuliere Stoomzuivelfabriek Lemsterland. Het bedrijf ging daadwerkelijk van start in 1892. In 1903 werd het bedrijf omgezet in de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Lemsterland. Onder deze naam zou het bedrijf ruim vijftig jaar functioneren. In 1953 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Lemsterland een van de stichters van de Coöperatieve Zuivelindustrie NOVAC (= Nieuw en Oud Voor Agrarische Concentratie). Vijf jaar later, in 1958, werd de oude coöperatie formeel ontbonden. In de fabriek in Oosterzee werden zowel kaas als boter geproduceerd. Door een fusie van acht coöperatieve verenigingen werd de fabriek in 1983 onderdeel van de Coöperatieve Melkproductenbedrijven “Noord-Nederland” B.A. In 1990 vond er nog een fusie plaats en werd de fabriek opgenomen in Friesland Frico Domo B.A.

De Oosthavendam met wegenbouwbedrijf van Van der Wal.

1965: Het heien van de eerste paal voor het bejaardencentrum, door H.M. de Blauw, (links) op 30 november 1965

1961: Aanleg industrieterrein buitengaats. Op de laadschop is de heer Jochum Kuiper, te zien.

Rijksweg 50

Industrieterrein buitengaats in wording, 23 april 1955 - 1 september 1961

1960: Nu water, straks industrieterrein. Op de achtergrond het oude strand

Aanleg industrieterrein buitengaats

Opspuiten industrieterrein buitengaats (plaats voormalig strand)

Aanleg industrieterrein buitengaats

Boven en onder: Aanleg industrieterrein buitengaats.

Haven met toekomstig industrieterrein 1960

Industrie Vuurtorenweg

Gerrit Rottiné: Suiker bieten campagne

Afsluiting van de 'Lemster Rien'.

Toen in de vijftiger jaren het tracé voor de Rijksweg (A6) definitieve vorm kreeg, betekende dat de 'Lemster Rien' als scheepvaartroute verviel. De Vissersburen werd mede daardoor ook gedempt.

Remmingwerken Vluchthaven 1960

Vernieuwing walmuur Langestreek 1960

|    1   |    2   |    3   |