Industrie en Gemeente werken, Lemmer |2|

|    1   |    2   |    3   |

Opening Rijksweg 50

TRACÉ

Toen in de jaren vijftig het tracé voor rijksweg 50 werd vastgesteld, kwam het accent te liggen op het behoud van landbouwgronden boven dat van natuurgebieden. Vandaar dat besloten wordt tot een doorsnijding van een gedeelte van de westelijke oever van het Tjeukemeer. Hoewel de loop van de autosnelweg vandaag de dag anders geregeld zou worden, meende de minister te mogen opmerken dat bij de aanleg met succes gestreefd is naar een zo goed mogelijke inpassing in het landschap, bijv. de brede rietkragen, die langs de weg zijn aangebracht.

ONDERZOEK

Burgemeester F. Faber van Lemsterland zei in zijn toespraak dat het nog wel mee viel met die aantasting van het landschap. Slechts weinigen weten dat in het Tjeukemeer nabij Oosterzee wetenschappelijke onderzoekingen naar voedselvoorziening uit het water worden gedaan. Deze onderzoekingen hebben niets van de snelweg te lijden, aldus de burgemeester. Overigens wist hij eraan toe te voegen erg blij te zijn met het gereedkomen van het stuk weg Lemmer-Joure. Hij zag hierin een stimulering van de recreatieve functie die het gebied ten noorden van het volgens de heer Faber bij de toerist nog bijna onbekende meer. De commissaris der Koningin in Friesland, mr. H. Rijpstra, benadrukte nog eens de waarde van een goed wegennet naar het noorden. Over het nieuwe tracé: Friesland plukt met de minister de vruchten van een lang beleid

PLECHTIGHEDEN

Na een bijeenkomst in het cultureel centrum De Helling in het hartje van Lemmer begaf het gezelschap zich naar de aansluiting met het nieuwe wegtracé. De minister werd er verwelkomd door een in klederdracht gestoken Friezin, die kwam aangereden in een open Sjees getrokken door een volbloed „Fries". Met de „Hendrik-Jan", een antieke stoomwals, werd een ritje gemaakt, waarna het gezelschap zich naar de brug in het Tjeukemeer begaf waar de minister de nationale en mr. Rijpstra de provinciale vlag hees. Vanaf de brug, waarnaast parkeerplaatsen zijn gecreëerd, wordt de automobilist, die dus niet op de weg voor hem let, een prachtig uitzicht geboden.

KOSTEN

Het nieuwe tracé is 15 kilometer lang en sluit bij Joure aan op de rijksweg 43 (Groningen-Heerenveen-Afsluitdijk) en bij Lemmer op het enkelbaans gedeelte van rijksw. 50 richting Emmeloord. Het weggedeelte dat nu beschikbaar kwam telt tweemaal twee rijstroken, heeft drie aansluitingen met de regio en loopt ongeveer vijf kilometer door het meer. De kosten bedroegen 65 miljoen gulden. De openstelling betekent eert belangrijke verbetering tussen IJsselmeerpolders en het noorden van het land. De aansluiting bij Joure is uitgevoerd in de vorm van een rond verkeersplein met een middellijn van 250 meter en is daarmee een der grootste in ons land.

Nabij de Follegasloot gaat de autosnelweg omhoog naar een hoogte van veertien meter. Dit was noodzakelijk om de weg via een vaste brug de vaargeul in het verlengde van de Follegasloot te laten passeren. De brug heeft een doorvaarthoogte van 12 meter, hetgeen voldoende geacht wordt voor de meeste zeilboten met vaste mast. Vaartuigen die te hoog zijn moeten gebruik maken van de Scharsterrijn, de vaarroute tussen het Tjeukemeer en de Langweerderwielen.

Het wegvak Joure-Lemmer is het tweede wegvak in Rijksweg 50 dat gereed komt. Vorig jaar werd reeds een 15 kilometer lang gedeelte ten oosten van Apeldoorn in gebruik genomen. In de toekomst gaat Rijksweg 50 een belangrijke noord-zuid verbinding vormen. De route snijdt belangrijke dwarsverbindingen, zoals de Holland''-Twenteroute (E8) bij Apeldoorn, Rijksweg 28 bij Zwolle en Rijksweg 6 bij Emmeloord.

Bron: www.digibron.nl

Opening Rijksweg 50, door minister Westerterp op 20 juni 1973.

Opening Rijksweg 50. Van links naar rechts: Burgemeesters van Haskerland, Doniawerstal en Lemsterland, minister Westerterp en de commissaris van de Koningin.

Lemmer: Tunnel in de Rondweg

23 april 1960: 'De Granta' wacht op de slopershamer en is uiteindelijk september 1960 gesloopt in Lemmer door 'Simétas' Scheeps-sloperij.

1960: Scheeps-sloperij 'Simétas' .

Buitenhaven en Industrieterrein (terrein Simétas) 1960

Burgemeester Faber, wethouder Blessinga en raadslid Reijenga.

24 mei 1962: Mulder en Rijke N.V. Eerste vestiging op het industrieterrein Buitengaats

Boven en onder: Agro-Impex N.V. Industrieterrein Buitengaats

Totempaal bij Houthandel v/h T.C. groot te Lemmer (industrieterrein)

|    1   |    2   |    3   |