Lemsters, groepen, muziek, toneel |1|

|    1   |    2   |    3   |    4   |

Helemaal links frau Semplonius, Frau Haveman, frau Zeldentuis in donkere jurk tante Jeltsje de Blaauw. Naast Klaasje Semplonius, Mevr. v.d. Hulst, Mevr. Terpstra dames v.d. Bijl van de hoeden winkel op de Lange Streek, Griet de Vries en Mevr. v.d. Loon.

Dames Plattelands vrouwen van links naar rechts: Mevr de Berge, Griet Rienksma, Klaasje Semplonius, Antje Zeilstra, Sijke Faber ?.? Mevr van Hulst, Roelie van Gelderen

Foto van Anneke Bosscha-Merkus: Groepje meelopers van de avondvierdaagse 1964 te Lemmer. Met de gestreepte trui ben ik (Anneke Merkus), naast mij Willie van de Brake, gestreepte bloesje Lies Sieperda? met naast haar Truus Hadders?...Verder??????

Foto van Thea Nahuijsen-altena: Een bijdrage uit 1964. Ik weet nog waar deze foto genomen is. Langs de Zeedijk richting Oosterzee, veendijk. Al zingend 'De uil zat in de olmen' Netjes in de maat. Zelf loop ik op de tweede rij, achter Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg was de 'juf'

Wij deden mee met de gym club RKGV Wardy. Vooraan v.l.n.r. Annemarie v. d. Berg, Annemieke Thijsseling, Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg
Tweede rij: Marijke Sterk, Wies Beersma, Thea Altena.
Derde rij: Julia Gort, Baukje Bijlholt, Froukje Sikkes
Vierde rij: Hanneke Bijlholt, Mieke Sterk
Vijfde rij: Greetje Beersma en Nolda Tel

Ouden van dagen in 1934: De heer met de hoed op schoot is Meint Gaasbeek, opa van Rienk Gaasbeek. Vrouw midden voor met hoed, beppe Gooitske van der Veen, (mem van ome Herre) De alle rechtste persoon zittend op de grond lijkt Koenraad de Vries.

Van de onderste soortelijke foto met een andere opstelling, zijn gelukkig ook enkele namen beschikbaar.

Nell Huizenga: De vrouw in het midden was mijn beppe van moeders kant, Gooitske van der Veen-Jelsma. 

Nell Huizenga, kon gelukkig enkele namen geven: Van links naar rechts; De 1e drie zijn onbekend, dan volgen Mevrouw en de heer Hogeterp, de dame met het oorijzer en de heer zonder hoed is niet bekend, daarnaast staat Auke Bakker, een visserman. De volgende vrouw met oorijzer is Mevrouw Aukje Rottiné-Muurling en haar man Anne Rottiné, ook een visserman. De volgende is Kaatje Feenstra-Spiekholt, zij was een ijzersterke vrouw, vele jaren heeft zij met haar zuster, Renske Rottiné-Spiekholt, in de rokerij gewerkt. Al vroor het dat het kraakte, deze vrouwen waren nooit koud. Zij hadden allebei een bus met vuur onder de rokken. Zij hadden nog nooit van emancipatie gehoord, maar deden toch hetzelfde werk als de mannen. Hun motto: "De wrâld is rûch, hwa't him net rédde kin, is slûch"

Naast Kaatje staat Wispelwei. Op de zittende rij is de meest linkse onbekend. Met oorijzer is mevrouw Bakker, de vrouw van Auke Bakker op de bovenste rij. De naam van de middelste dame is Gooitske van der Veen (moeder van o.a. Herre van der Veen, voor de Lemsters ome Herre) daarnaast zit Mevrouw Postma met haar man Jelle Postma. Laatstgenoemde werkte op de werf van gebroeders de Boer.

Een opname van een oude van dagenreis, genomen op 24 juni 1931 in Huisterheide.

Op de bovenste rij v.l.n.r. onbekend, Douwe Thijsseling, Jelle Visser, onbekend, Anne Visser, onbekend, Siebe Zandstra, en Sake Visser.
Op de tweede rij v.l.n.r. vrouw Postma (Beppe Kee), Vrouw v.d. Veen (beppe Gooitske moeder van Herre v.d. Veen, die vroeger op de Pietersbuurt woonde), Rottiné, vrouw R. Rottiné-Spiekholt, onbekend, vrouw Jongsma, en Clara Visser Zandstra. Op de onderste rij v.l.n.r. Postma, Jan Visser, Hendrik Coehoorn, Doris Meijer, en Hendrik Jongsma. Marianne Juffermans: De vrouw op de 2e rij 5e van links en 4e van de rechts is Berber Meijer- Bosman (ze heeft de Friese kap op), getrouwd met Dorus Meijer, die op de voorste rij zit.

Foto van Marianne Juffermans: Dorus en Berber Meijer-Bosman

Foto van Harmen Altena: Katholieke gymvereniging 'WARDY' Avondvierdaagse in 1964. Start op het schoolplein van de openbare lagere school. V.l.n.r: Sietske de Boer, Harmen Altena, Fokje Bootsma, Thea Bosman, Klaas Oosterbaan, Petro de Groes, Gerard Geurtsen, Ida van der Berg, Wim Altena, Ria Nijlholt?, Baukje Oosterbaan, Leny Altena, Sabine Thijsseling, Tineke de Lange.

Een foto van de Damclub Lemmer. Op de achterkant staat dat de man op de voorste rij rechts Willem Toering is. Bij de overige zijn verschillende mensen die mij heel bekend voorkomen maar waarvan ik niet helemaal zeker ben. Ik meen onder andere Meint Visser, Hidde Visser en Siep Vleer te herkennen. In ieder geval zullen er voor de lezers veel bekenden op staan.

  • Jaap Duiser: Een mij welbekende foto van de damclub Lemmer plm. 1950. Op die foto is mijn vader (lytse Gerrit) terug te vinden, zittend vierde van rechts. Hij speelde meestal 'aan het tweede bord'. Deze foto heeft nog jaren en jaren in de bovenzaal van De Wildeman gehangen (waar ze destijds damden op vrijdagavond Mijn vader was in die tijd ook actief bij de voetbalclub CVVO, die had haar terrein toen bij het Lemster Hop, vlakbij de sluis waar de weg naar de Noordoostpolder (Rutten, Creil, Bant en verder) overheen loopt. Hij zat in de zgn. elftalcommissie (een 'commissie van wijze mannen'), die bepaalde hoe de samenstelling van het eerste elftal voor de wedstrijd op zaterdag eruit zag.

Foto van het Gereformeerde Evangelisatiekoor van omstreeks 1947. 

Op de bovenste rij staan Willem v.d. Bijl, Hessel Dotinga, Wiebe v.d. Gaast, Willem v.d. Bijl, ?? Ate Pietersma, Henk Loen, Jenne Visser, Nico Bouwman, Gurbe van Putten, Koen Ellers, Jelle Hak, Hedzer van Putten.

Op de tweede rij staan Huite Hak, Arendje Hornstra, Henny Hooijsma, Hotty v.d. Meer, Grietje Kuiper, Geesje Pietersma, Klaasje Hofstee, ?? Hiltje de Haan, Ieke Kuiper, Aaltje Kuiper, Jenna Eilers.

De derde rij van boven: Pieter Hak, de dirigent, zittend Albertje Toering, ?? Ina Lemstra, Tiny v.d. Molen, Alie Lemstra, Hasseltje Kok, Martha Mink.

Vierde rij onder in het gras: Antje Lemstra, Antje Stilma, Wiesje Pietersma, Sjoerdtje Kuiper.

Uitstapje inwoners Lemmer naar Huisterheide in 1931.

  • Hannie Blokker-Bootsma.: Rechtsonder tussen de twee dames in, is mijn vader Jaap Bootsma (Dikke Jaap).

Lemmer 1916, waarschijnlijk is de vrouw rechts mijn Oate Roel, het jongetje aan haar been mijn vader, het meisje op de arm is onbekend.

Foto van Mini Loen-Toering: Er staat op geschreven: Wij! en ons 'sportveld!' Een deel van de mensen is in een wit tenue, dat zullen dan de sporters wel zijn en de anderen de toeschouwers. De man in het midden lijkt mij Lex Loen te zijn, die daar achter staat doet mij aan Jaap Zwart denken.

Per boot naar het hardzeilen 1925; Met het muziekkorps aan boord was het een gezellig reisje. De boot bevindt zich hier al op de Zuiderzee. Links naast de mast staat Hendrik Poppe, met zwarte hoed. Staande met de hand in het want is Jouke v.d. Bijl. In het midden rechts van de mast met de witte pet Atte Knol, in gesprek met Joseph Blok. Beide bekende figuren in Lemmer.

Lemsters in 1910, bezig met het ansjovis koppen aan de Emmakade. Een aantal bekende personen: Geheel links met hoed is Michiel Davidson, daarnaast met witte muts Foekje Visser, verder naar rechts ook met een witte muts, is Fetje van Rubert Bootsma, uit 't Leeg', daarnaast Klaas Sterk.

Een foto van een groepje arbeiders, bezig met de aanleg van het nieuwe (hogere) gedeelte van het oude kerkhof in Lemmer. Op de foto zijn ze aan het schaften, zo maar in het land. Een schaftkeet was er blijkbaar nog niet bij.

Van links naar rechts; Hendrik Schipper, Sake Visser, Jan Bok van Oosterzee, Marten Meester, Geert Postma en Harm Poorte van Bantega. Dan komt Harm Lammers van Bantega, vervolgens Anne de Jong, dan Anne zijn broer Uilke, zij woonden als jongens op de Spinhuispolle. Uilke was medeoprichter van de V.V. Lemmer. Hij voetbalde in Lemmer I, was later scheidsrechter en jarenlang lid van van de elftal commissie. Hij was getrouwd met Sietske de Vries (nicht van Evert de Vries) De man met de koffiekan is Jan Bergsma, Jan was ook de plaatselijke omroeper van Lemmer. Arend Rottiné ligt vooraan.

Foto van Annelies Wessel

Foto van Annelies Wessel

Foto van Age van der Bles: Van Vonk's bakkerij in 1950, het was een uitje naar Schiphol. Age zijn moeder staat op de tweede rij staande 6e van rechts

Deze foto van Joke Kersten-Visser, is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijksjubileum van J. Koornstra en A. Bergsma.

Gelukkig de bijbehorende namen mogen ontvangen van Sake Koornstra.

|    1   |    2   |    3   |    4   |