Lemsters, groepen, muziek, toneel.. |1|

Helemaal links frau Semplonius, Frau Haveman, frau Zeldentuis in donkere jurk tante Jeltsje de Blaauw. Naast Klaasje Semplonius, Mevr. v.d. Hulst, Mevr. Terpstra dames v.d. Bijl van de hoeden winkel op de Lange Streek, Griet de Vries en Mevr. v.d. Loon.

Dames Plattelands vrouwen van links naar rechts: Mevr de Berge, Griet Rienksma, Klaasje Semplonius, Antje Zeilstra, Sijke Faber ?.? Mevr van Hulst, Roelie van Gelderen

Foto van Anneke Bosscha-Merkus: Groepje meelopers van de avondvierdaagse 1964 te Lemmer.
Met de gestreepte trui ben ik (Anneke Merkus), naast mij Willie van de Brake, gestreepte bloesje Lies Sieperda? met naast haar Truus Hadders?...Verder??????

Foto van Thea Nahuijsen-altena: Een bijdrage uit 1964. Ik weet nog waar deze foto genomen is. Langs de Zeedijk richting Oosterzee, veendijk. Al zingend 'De uil zat in de olmen' Netjes in de maat. Zelf loop ik op de tweede rij, achter Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg was de 'juf'

Wij deden mee met de gym club RKGV Wardy. Vooraan v.l.n.r. Annemarie v. d. Berg, Annemieke Thijsseling, Martha v.d. Berg, Femia v.d. Berg
Tweede rij: Marijke Sterk, Wies Beersma, Thea Altena.
Derde rij: Juliia Gort, Baukje Bijlholt, Froukje Sikkes
Vierde rij: Hanneke Bijlholt, Mieke Sterk
Vijfde rij: Greetje Beersma en Nolda Tel

Ouden van dagen in 1934: Van de onderste soortelijke foto met een andere opstelling, zijn gelukkig enkele namen beschikbaar.

Nell Huizenga: De vrouw in het midden was mijn beppe van moeders kant, Gooitske van der Veen-Jelsma. 

Nell Huizenga, kon gelukkig enkele namen geven: Van links naar rechts; De 1e drie zijn onbekend, dan volgen Mevrouw en de heer Hogeterp, de dame met het oorijzer en de heer zonder hoed is niet bekend, daarnaast staat Auke Bakker, een visserman. De volgende vrouw met oorijzer is Mevrouw Aukje Rottiné-Muurling en haar man Anne Rottiné, ook een visserman. De volgende is Kaatje Feenstra-Spiekholt, zij was een ijzersterke vrouw, vele jaren heeft zij met haar zuster, Renske Rottiné-Spiekholt, in de rokerij gewerkt. Al vroor het dat het kraakte, deze vrouwen waren nooit koud. Zij hadden allebei een bus met vuur onder de rokken. Zij hadden nog nooit van emancipatie gehoord, maar deden toch hetzelfde werk als de mannen. Hun motto: "De wrâld is rûch, hwa't him net rédde kin, is slûch"

Naast Kaatje staat Wispelwei. Op de zittende rij is de meest linkse onbekend. Met oorijzer is mevrouw Bakker, de vrouw van Auke Bakker op de bovenste rij. De naam van de middelste dame is Gooitske van der Veen (moeder van o.a. Herre van der Veen, voor de Lemsters ome Herre) daarnaast zit Mevrouw Postma met haar man Jelle Postma. Laatstgenoemde werkte op de werf van gebroeders de Boer.

Foto van Harmen Altena: Katholieke gymvereniging 'WARDY' Avondvierdaagse in 1964. Start op het schoolplein van de openbare lagere school. V.l.n.r: Sietske de Boer, Harmen Altena, Fokje Bootsma, Thea Bosman, Klaas Oosterbaan, Petro de Groes, Gerard Geurtsen, Ida van der Berg, Wim Altena, Ria Nijlholt?, Baukje Oosterbaan, Leny Altena, Sabine Thijsseling, Tineke de Lange.

Een foto van de Damclub Lemmer. Op de achterkant staat dat de man op de voorste rij rechts Willem Toering is. Bij de overige zijn verschillende mensen die mij heel bekend voorkomen maar waarvan ik niet helemaal zeker ben. Ik meen onder andere Meint Visser, Hidde Visser en Siep Vleer te herkennen. In ieder geval zullen er voor de lezers veel bekenden op staan.

Foto van het Gereformeerde Evangelisatiekoor van omstreeks 1947. 

Op de bovenste rij staan Willem v.d. Bijl, Hessel Dotinga, Wiebe v.d. Gaast, Willem v.d. Bijl, ?? Ate Pietersma, Henk Loen, Jenne Visser, Nico Bouwman, Gurbe van Putten, Koen Ellers, Jelle Hak, Hedzer van Putten.

Op de tweede rij staan Huite Hak, Arendje Hornstra, Henny Hooijsma, Hotty v.d. Meer, Grietje Kuiper, Geesje Pietersma, Klaasje Hofstee, ?? Hiltje de Haan, Ieke Kuiper, Aaltje Kuiper, Jenna Eilers.

De derde rij van boven: Pieter Hak, de dirigent, zittend Albertje Toering, ?? Ina Lemstra, Tiny v.d. Molen, Alie Lemstra, Hasseltje Kok, Martha Mink.

Vierde rij onder in het gras: Antje Lemstra, Antje Stilma, Wiesje Pietersma, Sjoerdtje Kuiper.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.